Aktueel

De HKL-Jaarvergadering 2019 wordt gehouden op 26 maart a.s.
Zet u het alvast in de agenda? Nadere mededelingen volgen nog.


Het nieuwste boekje van Cor Lam, getiteld ‘Dorpsleven’ is bij de HKL verkrijgbaar.
>>>lees meer<<<


Lezing: VAN VEEN TUT TURF Op vrijdag 18 januari 2019 organiseerden de Historische Kring “In de Gloriosa” en stichting “Stalpaert” weer een lezing met dit keer als thema de vervening. >>>lees meer<<<


BOEKENVERKOOP ACTIE (deze decemberactie geldt nu helaas niet meer)

AANBIEDINGEN In de Magneet beschikken we over minder ruimte dan in het Drieluik en daarom willen we onze voorraden verkleinen. De uitgaven (van sommige is slechts één exemplaar voorradig) bieden wij u aan tegen aantrekkelijke prijzen. Misschien is er iets voor u bij als leuk cadeau voor de komende feestdagen!

Klik op deze link voor verdere informatie


DIA-AVOND IN NOVEMBER De jaarlijkse dia-avond georganiseerd door de Historische Kring Loosdrecht was op vrijdagavond 16 november Samen met de leden van de werkgroepen van de HKL heeft Arie de Kloet uit de archieven van de HKL wederom een spannende serie dia’s samengesteld met als thema:</Br />

“BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI”

Het was weer een informatieve, ontspannen en succesvolle avond met mooie en scherpe beschouwingen van Arie en mede door de vaak hilarische opmerkingen uit de zaal.</\Br /> Deze avond is zeker ook voor niet leden bedoeld. U bent van harte welkom op vrijdag 16 november in de gereformeerde kerk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 55. Aanvang: 20.00 uur. Toegang is gratis. Zaal open om 19:45 uur. Koffie met koekje verkrijgbaar.

Noteert u de datum alvast in de agenda?

Een van onze bekendste boeren, burgers en buitenlui uit het verleden van LOOSDRECHT.


Jaarmarkt 2018 Wij waren weer volop aanwezig op de afgelopen jaarmarkt, woensdag 29 augustus, op de Nootweg. We hadden leuke aanbiedingen en interessante boeken te koop. En men kon een quiz doen naar aanleiding van oude foto’s met vragen in multiple choice. Mede vanwege het slechte weer hebben slechts 38 mensen meegedaan.

De foto die het minst goed geraden werd, was die van de tijdelijke filmset aan de Nieuw Loosdrechtsedijk. Verder werden het bestuur van de Raiffeisenbank en de zeilboot Zestienkwadraat (16m2) niet altijd herkend. Uit 7 deelnemers met slechts 1 fout werden de winnaars getrokken: 1. P. v.d. Tweel, 2. W. van Zoomeren. 3. Martin Oudshoorn. Zij zijn uitgenodigd om een prijs te komen uitzoeken in de Magneet. Uitslag: 1. Jachthaven Van Dijk, 2. Het Huys met de Twee Oogen, 3. Het bestuur van de Raiffeisenbank, 4. Het terras bij het Witte Huis, 5. De schade was ontstaan door een ontploffing, 6. De film was: ‘The girl in hyacinth blue’, 7. Cornelis Snel was veldwachter, 8. De zeilboot was een Zestienkwadraat (16m2).

Helaas eindigde de dag, net zoals vorig jaar, in veel nattigheid. Volgend jaar hopen we u weer met beter weer te zien.

Foto: Jan de Kloet

Met dank aan de Loosdrechtse tekenaar: ‘Harmen ten Broeke’.


HKL-periodiek zomer 2018

 

In de maand juni is het 200ste nummer van ons HKL-periodiek uitgekomen. Secretaris Trees Lamme hield een leuke toespraak voor de aanwezige redactie- en werkgroepleden. Ook oud-redacteuren waren aanwezig.

Trees had veel werk besteed aan het ontstaan van deze 200 nummers; hoe het allemaal is begonnen in 1974. In de middag werd door John Mol, die overigens al 25 jaar redacteur is, in tegenwoordigheid van de pers en een kleine afvaardiging van de HKL het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Freek Ossel, die nogmaals onder woorden bracht hoe belangrijk het is om de historie van ons dorp vast te leggen voor de lokale gemeenschap.

 

In dit periodiek staat een mooi artikel over de V.O.C., geschreven door Dik Mur. De daarbij behorende twee bijlagen staan op deze website en zijn hier te downloaden.


De MAGNEET

Heeft U al eens een kijkje genomen in het nieuwe onderkomen van de HKL? Kom dan op een woensdagmorgen (10-12:30) of -avond (19:30-22:00) eens langs en bewonder wat we allemaal hebben verzameld. Wellicht heeft u zelf nog materiaal waarvan u vindt dat het bewaard moet worden voor het nageslacht.


Kasteel-Museum Sypesteyn presenteert van 6 mei tot en met 28 oktober 2018: ‘De porseleinfabriek boven water’ Dit is de tweede in een reeks van voorlopig drie tentoonstellingen, waarmee Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht zich presenteert als plek om kennis te nemen van het spannende verhaal van het Hollands porselein.

Deze tentoonstelling komt mede tot stand in samenwerking met de Stichting Loosdrechts Porselein (SLOP) ), Historische kring Loosdrecht en de Vrienden van Kasteel-Museum Sypesteyn. > > > lees meer > > > >


HKL JAARVERGADERING</P.

Dinsdag 27 maart a.s. werd de jaarvergadering gehouden in de Geref. kerk aan de NLdijk 55. Na de pauze kwam Frits Erdmann vertellen over Zonnestraal, de architectuur en de vraag waarom het is voorgesteld voor de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

 


GENEALOGIE De nieuwste uitgave van de Historische Kring Loosdrecht:

CD-Genealogie 2018

Deze nieuwe CD-ROM bevat inmiddels meer dan 150.000 persoonsnamen, waaronder een gekoppelde database van 54.000 personen. Niet allemaal Loosdrechters, maar wel gekoppeld aan. Veel mensen uit Breukeleveen, Tienhoven, Kortenhoef, ’s-Graveland, Loenen, Hilversum, en andere omliggende plaatsen zijn toegevoegd. Naast deze gegevens uit doop-, trouw-, en begraafboeken (ook gescande originele boeken), Burgerlijke Stand, Rechterlijke- en Notariële archieven, zijn er extra bronnen toegevoegd. Benieuwd naar wat er precies op staat? Klik hier.

 


Voornemens in het nieuwe jaar:

Lid worden van de HKL! meldt U aan!

 


2018

Ook in 2018 houden wij de historie levend!

De Historische Kring wenst u een voorspoedig en gezond 2018!

 


CONTRIBUTIEBETALING 2018 De inning van de contributie bezorgt ons elk jaar enorm veel werk en brengt helaas ook kosten met zich mee. Om ons werk en kosten te besparen verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage, minimaal 15,00 euro, nu alvast over te maken met vermelding van uw lidmaatschapsnummer of uw adres. Bij voorbaat onze dank.

 


AANBIEDINGEN In de Magneet beschikken we over minder ruimte dan in het Drieluik en daarom willen we onze voorraden verkleinen. Deze uitgaven (van sommige is slechts één exemplaar voorradig) bieden wij u aan tegen aantrekkelijke prijzen.

 


2017 is voor de Historische Kring Loosdrecht een bijzonder belangrijk jaar geweest. Wij vierden het 45-jarig bestaan en openden ons nieuwe verenigingsgebouw ‘De Magneet’ op 23 september. Wethouder Theo Reijn heeft toen onder grote belangstelling officieel het nieuwe pand van de HKL aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a geopend. De Kortenhoefse acteur Joop Glijn trad op als de Oud-Loosdrechtse dominee Joannes de Mol. Hij had een prachtig verhaal dat goed in de smaak viel bij de aanwezigen.

>>> meer info >>>


KOPIJ VOOR HET KWARTAALBLAD Om de komende jaren de diversiteit aan artikelen voor ons kwartaalblad te kunnen voortzetten hebben wij behoefte aan bijdragen. Wij roepen u op ons uw familieverhaal toe te sturen, een stukje over een bijzondere gebeurtenis, een afbeelding waarover u iets weet te vertellen of waaraan u een leuke herinnering hebt, enz. Het hoeven geen kant en klare verhalen te zijn. Het gaat om interessante gegevens waarmee wij aan de slag kunnen.

 


OPROEP Wij zoeken iemand die geluidsbanden met vraaggesprekken met bekende Loosdrechters wil uitwerken voor artikelen voor ons periodiek.

 


De nieuwste uitgave van de Historische Kring Loosdrecht:

CD-Genealogie 2018.

Deze nieuwe CD-ROM bevat inmiddels meer dan 150.000 persoonsnamen, waaronder een gekoppelde database van 54.000 personen. Niet allemaal Loosdrechters, maar wel gekoppeld aan. Veel mensen uit Breukeleveen, Tienhoven, Kortenhoef, ’s-Graveland, Loenen, Hilversum, en andere omliggende plaatsen zijn toegevoegd. Naast deze gegevens uit doop-, trouw-, en begraafboeken (ook gescande originele boeken), Burgerlijke Stand, Rechterlijke- en Notariële archieven, zijn er extra bronnen toegevoegd. De prijs per CD is 12,50 Euro (exclusief porto) en te bestellen bij de Historische Kring Loosdrecht met vermelding van CD-Genealogie en uw naam en adres