Aktueel

HKL GESLOTEN!
Helaas zijn door de nieuwe corona-maatregelen de regels ook voor ons aangescherpt. Wij zijn daardoor genoodzaakt het HKL-gebouw ‘De Magneet’ te sluiten gedurende enige weken. Vanaf 9 februari zijn wij weer geopend voor bezoekers. Alleen op de woensdagochtenden van 10 tot 12:30 uur.
U bent van harte welkom mits u zich aan de corona maatregelen houdt.
Wel zijn wij bereikbaar op afspraak. Stuur dan een mailtje naar ons met het verzoek of vraag.


ACTIVITEITEN:


BEKNOPTE EXPOSITIE VAN DE HKL IN HET GEMEENTEHUIS

DE KERK VAN OUD-LOOSDRECHT


In de hal van het gemeentehuis (Rading 1) is een gloednieuwe brede vitrine voor de drie Historische Kringen van Wijdemeren opgesteld. Iedere kring heeft een sectie naar eigen idee ingericht. Ons deel is gevuld met informatie en voorwerpen uit ons depot over de Hervormde Kerk van Oud-Loosdrecht.

> > > lees meer > > > >


MAATREGELEN I.V.M. DE CORONA EPIDEMIE

Het bestuur van de Historische Kring Loosdrecht (HKL) heeft besloten ‘De Magneet’, normaal geopend op woensdagochtend van 10:00 – 12:30 uur en -avond van 19:30 – 20:00, gesloten te houden.
Hoewel de coronamaatregelen voor diverse instellingen versoepeld worden, vinden wij het risico voor bezoekers nog te groot.
Dit wil niet zeggen dat de HKL stil zit. De vrijwilligers doen hun werk met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel. Dat betekent dat vragen over historische onderwerpen gewoon gesteld kunnen worden via e-mail (info@hkloosdrecht.nl).
Wij zijn uitsluitend op afspraak bereikbaar, bijvoorbeeld voor het inleveren van voorwerpen, foto’s, documenten etc. Het eerste contact verloopt vaak via de mail of het contactformulier op deze site en is dit onderling af te stemmen. Op deze manier blijven we beschikbaar voor belangstellenden. Uiteraard met in acht neming van de 1,5 meter regel en alle andere maatregelen (verkouden, koorts etc.).


Nieuw boekje van de Historische Kring Loosdrecht:
Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht
Loosdrecht heeft een heftige oorlogstijd doorgemaakt waarover nu deze bundel is verschenen met vele verhalen van mensen die het persoonlijk hebben meegemaakt.
Alle aspecten komen aan bod: de bezetting, de door de bezetter ingebruikname van het vliegveld met als villa vermomde bunkers, het niet aflatende verzet, het inkwartieren van Duitse soldaten bij burgers, de represailles tegenover het oude gemeentehuis, de misdaden van SS’ers in het Witte Huis en de bevrijding, met tegelijkertijd twee burgemeesters. Persoonlijke getuigenissen maken de verhalen in deze uitgave, kortom een gevarieerd beeld van een dorp waar zich in die jaren veel boeiends afspeelde, in zomer èn winter, nare dingen maar ook mooie.
Het merendeel van de in het boek getoonde afbeeldingen komen uit het archief van de HKL, enkele zijn beschikbaar gesteld door inwoners van Loosdrecht en daarbuiten.
Het eerste exemplaar hebben we bij het gemeentehuis afgegeven voor onze burgemeester, Chrys Larsen.
De uitgave is in zwart-wit, zoals het tijdsbeeld was, het formaat 21 x 15 cm en telt 132 bladzijden.
De prijs is € 7,95


HELAAS….. de jaarvergadering is afgelast!

De geplande jaarvergadering van de Historische Kring Loosdrecht kan op 24 maart niet doorgaan vanwege de landelijke Corona richtlijnen. We zullen een nieuwe datum aangeven zodra bekend is wanneer het besmettingsgevaar over is.

Namens het bestuur:           Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn


Dit was de AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING  in de Gereformeerde Kerk

**********************************************************************************

Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie. Om 19.45 uur begint de vergadering.

AGENDA VOOR HET HUISHOUDELIJK GEDEELTE

 1. Opening
 2. Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 26 maart 2019. Een exemplaar kunt U, tijdens de openingstijden in De Magneet halen.
 3. Jaarverslag secretariaat over 2019. Hiervan kan een exemplaar na de vergadering worden gemaild.
 4. Financieel verslag over 2019 en begroting voor 2020 door de penningmeester middels een Power Point presentatie. Deze gegevens kunnen ook, na verzoek op de vergadering, worden gemaild.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie. De commissie, bestaande uit Piet Lam en Els Kruijt, brengt verslag uit van hun bevindingen waarna de vergadering décharge kan verlenen. Piet Lam is aftredend. Voor hem zal ter vergadering een opvolger dienen te worden gekozen.
 6. Magneet Vele verbeteringen zijn aangebracht, waaronder betere isolatie.
 7. Bestuursverkiezing Aftredend zijn dit jaar Ernst Kasteleijn en Klaus Eckardt. Gelukkig stellen zij zich herkiesbaar! Tegenkandidaten kunnen, overeenkomstig de statuten, bij het bestuur worden voorgedragen tot 18 maart 2020. Als kandidaat bestuurslid draagt het bestuur voor Taco Bruinsma.

Als de ledenvergadering hiermee in kan stemmen wordt Taco deze vergadering benoemd.

 1. Redactie De redactie van ons periodiek bestaat uit Jaap van Waveren, John Mol en Arie de Kloet. Voor vooral kortere stukjes kopij staan ze open!
 2. Benoeming Ereleden Inhoudelijke gegevens blijven ‘onder de pet’ tot op de vergadering.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting vergaderdeel, gevolgd door een PAUZE

———————————————————————————————————————

NA DE PAUZE: Over het ambacht van de smid, in het verleden waren er zelfs vijf smeden in Loosdrecht, wordt verteld door Jasper Daams.

———————————————————————————————————————

ACTIVITEITEN 2020:

Zaterdag 2 mei t/m dinsdag 5 mei: Tentoonstelling 75 jaar bevrijding (zie hier onder)

Woensdag 26 augustus: Nootwegjaarmarkt vanaf 1300 uur.

Zaterdag 12 september: Open Monumentendag.

Vrijdag  13 november: Dia-avond in de Geref. Kerk naast De Magneet.

———————————————————————————————————————

Loosdrechtse geschiedenis behouden

Herinneringen aan de evacuatie uit Loosdrecht, het dagelijkse leven in de oorlogsjaren en de eerste Canadese tanks op de dijk.

Met het verstrijken van de jaren vervagen de beelden in ons hoofd. Maar ook dia’s en foto’s zijn niet onbeperkt houdbaar. Om te voorkomen dat de geschiedenis langzaam verdwijnt is de Historische Kring Loosdrecht dringend op zoek naar foto’s, dia’s, filmbeelden, voorwerpen uit vervlogen jaren.

Voor een project rondom 75 jaar bevrijding gaat het voornamelijk om foto’s uit die periode, maar ook foto’s van de jaren vijftig, zestig en zeventig zijn welkom voor ons digitale archief. De originele krijgt u retour na verwerken.

Onlangs vond een goed bezochte dia-avond plaats in de Gereformeerde Kerk in Nieuw-Loosdrecht. Zo’n 95 Loosdrechters kwamen kijken en luisteren naar beelden en anekdotes over de oorlogsjaren. Enkele van hen zorgden voor aanvullingen door middel van verhalen en foto’s die ingebracht werden.

Interesse in hoe wij te werk gaan en hoe wij de geschiedenis van Loosdrecht levend houden? Kom eens kijken op woensdag in ‘De Magneet’ aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, woensdag van 10.00 tot 12.30 uur en van 19.30 tot 22.00 uur. Of mail ons: info@hkloosdrecht.nl

13 november 2019: DIA-AVOND. Gereformeerde kerk Nieuw Loosdrecht, Nieuw-Loosdrechtsedijk 55, Loosdrecht – 20:00 tot 22:00 uur
Het beloofde weer een ouderwets gezellige dia-avond te worden. Arie de Kloet had een prachtige dia-serie gemaakt over de jaren 1930-1945. De avond werd erg goed bezocht. Er waren ook veel mensen van buiten het dorp. Het was een geslaagde avond.

14 september 2019: Open Monumentendag

De Open Monumentendag op zaterdag 14 september 2019 heeft als thema:
“PLEKKEN VAN PLEZIER”

We hebben dat voor Loosdrecht vertaald als een presentatie van ‘plekken van plezier’ door de jaren heen.
Dit keer geen monumenten. Die zijn opgenomen in een fietstocht of wandeling en op deze dag verkrijgbaar bij de Historische Kring Loosdrecht.
De fotopresentatie is te zien in ‘de Magneet’, het verenigingsgebouw van de Historische Kring Loosdrecht van 10:00uur tot 16:00uur.
Het is een permanente vertoning van foto’s en prentbriefkaarten van diverse locaties, zoals zwembaden, watersport, Koninginnedag, bevrijdingsoptochten en sport en spel in Loosdrecht.
Ongelofelijk dat er behalve een binnenbad, in heel Loosdrecht nu geen openlucht zwembad meer bestaat. Des te leuker is het om de rijke watersporthistorie terug te zien.

Locatie: Historische Kring Loosdrecht, gebouw ‘de Magneet’, Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a 1231 KM Loosdrecht.


28 augustus 2019: JAARMARKT op de Nootweg. De Historische Kring Loosdrecht is met een kraam aanwezig met eigen boeken, DVD met periodieken 1974 tot 2018, CD Genealogie, losse periodieken, landkaarten etc. Ook een fotoquiz ontbreekt niet om uw kennis van het dorp te testen.

ZOMERTENTOONSTELLING “IK DENK AAN JE”
De Historische Kring Loosdrecht heeft meegewerkt aan de unieke tentoonstelling “Ik denk aan je” in de hervormde Sijpekerk in Nieuw-Loosdrecht. Het is een verzameling oude poëziealbums en gelegenheidsgedichten van veel (oud-) Loosdrechters. De soms ontroerende gedichtjes zijn prachtig geïllustreerd met de welbekende mooie albumplaatjes en soms kleurrijke tekeningen. De verzameling geeft een interessant inzicht in de ontwikkeling van gedichten en versjes in de 19e en 20e eeuw.
De tentoonstelling is elke zaterdag, van 13 juli t/m 14 september, te zien in de Sijpekerk. Deze is geopend van 11:00 tot 16:00 uur. Ook kunt u genieten van orgelspel op het prachtige orgel van deze kerk. De entree is gratis (zie: www.sijpekerk.nl).

14 september 2019: OPEN MONUMENTENDAG. Gebouw de Magneet, Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, Loosdrecht (achter de gereformeerde kerk)
Thema van deze Open Monumentendag is “Plekken van plezier”.
U kunt een doorlopende vertoning bekijken van foto’s en prentbriefkaarten van zwembaden, watersport, Koninginnedag, bevrijdingsoptochten en sport en spel in Loosdrecht. Ongelofelijk dat er behalve een binnenbad, in heel Loosdrecht nu geen openluchtzwembad bestaat, terwijl er 9 zijn geweest. Des te leuker is het om de rijke watersporthistorie terug te zien.

TENTOONSTELLING OP KASTEEL-MUSEUM SYPESTEYN.

Van 22 mei tot 27 oktober 2019:
Wie was De Mol? Ambities in Hollands Porselein

Wie was De Mol? is het verhaal van dominee de Mol, een verhaal over Loosdrecht en een ambitieus man in een ambitieuze tijd. Het dorp Loosdrecht kreeg in 1753 een markante nieuwe dominee: Johannes de Mol.

>>>lees meer<<<


Project Tijddetectives

Op dinsdag 2 april waren de kinderen van de basisschool ‘De Sterrewachter’ aanwezig bij de HKL in verband met een project waarbij aandacht werd besteed aan het verleden. Met vier onderwerpen in de sfeer van hun project werd in kleine groepjes aandacht geschonken aan turf, Loosdrechts porselein en het werk van de Historische Kring. Buiten was er ervaring op te doen door het afzoeken van gronden met een detector. Meester Bas is de grote motor achter dit project, bijgestaan Jeannette Kuhn, Trees Lamme en Cor Lam en ouders en collega’s.

Klik op deze link voor verdere informatie


JAARVERGADERING OP DINSDAG 26 MAART 2019
in de Gereformeerde Kerk Nieuw-Loosdrechtsedijk 55 te Nieuw-Loosdrecht.

*************************************************************************************

AGENDA VOOR HET HUISHOUDELIJK GEDEELTE

 1. Opening
 1. Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 27 maart 2018
  Een exemplaar kunt U, tijdens de openingstijden in De Magneet halen.
 1. Jaarverslag secretariaat over 2018.
  Hiervan kan een exemplaar na de vergadering worden gemaild.
 1. Financieel verslag over 2018 en begroting voor 2019 door de penningmeester middels een Power Point presentatie. Deze gegevens kunnen ook, na verzoek op de vergadering, worden gemaild.
  1. Verslag van de kascontrolecommissieDe commissie, bestaande uit de heren  Willem Hein Vunderink en Piet Lam, brengt  verslag uit van hun bevindingen waarna de vergadering décharge kan verlenen.
   Willem Hein Vunderink is aftredend. Voor hem zal ter vergadering een opvolger worden gekozen.
  1. Magneet: Na een jaar gebruik gebeurt er nog veel om het gerieflijker te maken.
  1. Bestuursverkiezing: Aftredend zijn dit jaar Henk Zeldenrijk en Arie de Kloet. Gelukkig stellen zij zich herkiesbaar! Tegenkandidaten kunnen, overeenkomstig de statuten, bij het bestuur worden
   voorgedragen tot 20 maart 2019.
  1. Redactie: De redactie van ons periodiek bestaat uit Jaap van Waveren, John Mol en Arie de Kloet. Voor vooral kortere stukjes kopij staan ze open!
  1. Rondvraag
  1. Sluiting vergaderdeel, gevolgd door een PAUZE

NA DE PAUZE: Mevrouw F.M.G. Wisse Smit hield een voordracht over begraven door de eeuwen heen, met een blik op de Loosdrechtse begraafplaatsen.


Het nieuwste boekje van Cor Lam, getiteld ‘Dorpsleven’ is bij de HKL verkrijgbaar.
>>>lees meer<<<


Lezing: VAN VEEN TUT TURF
Op vrijdag 18 januari 2019 organiseerden de Historische Kring “In de Gloriosa” en stichting “Stalpaert” weer een lezing met dit keer als thema de vervening. >>>lees meer<<<


BOEKENVERKOOP ACTIE (deze decemberactie geldt nu helaas niet meer)

AANBIEDINGEN
In de Magneet beschikken we over minder ruimte dan in het Drieluik en daarom willen we onze voorraden verkleinen. De uitgaven (van sommige is slechts één exemplaar voorradig) bieden wij u aan tegen aantrekkelijke prijzen. Misschien is er iets voor u bij als leuk cadeau voor de komende feestdagen!

Klik op deze link voor verdere informatie


DIA-AVOND IN NOVEMBER
De jaarlijkse dia-avond georganiseerd door de Historische Kring Loosdrecht was op vrijdagavond 16 november
Samen met de leden van de werkgroepen van de HKL heeft Arie de Kloet uit de archieven van de HKL wederom een spannende serie dia’s samengesteld met als thema:

“BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI”

Het was weer een informatieve, ontspannen en succesvolle avond met mooie en scherpe beschouwingen van Arie en mede door de vaak hilarische opmerkingen uit de zaal.
Deze avond is zeker ook voor niet leden bedoeld. U bent van harte welkom op vrijdag 16 november in de gereformeerde kerk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 55.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang is gratis. Zaal open om 19:45 uur. Koffie met koekje verkrijgbaar.

Noteert u de datum alvast in de agenda?

Een van onze bekendste boeren, burgers en buitenlui uit het verleden van LOOSDRECHT.


Jaarmarkt 2018
Wij waren weer volop aanwezig op de afgelopen jaarmarkt, woensdag 29 augustus, op de Nootweg. We hadden leuke aanbiedingen en interessante boeken te koop. En men kon een quiz doen naar aanleiding van oude foto’s met vragen in multiple choice. Mede vanwege het slechte weer hebben slechts 38 mensen meegedaan.

De foto die het minst goed geraden werd, was die van de tijdelijke filmset aan de Nieuw Loosdrechtsedijk. Verder werden het bestuur van de Raiffeisenbank en de zeilboot Zestienkwadraat (16m2) niet altijd herkend.
Uit 7 deelnemers met slechts 1 fout werden de winnaars getrokken: 1. P. v.d. Tweel, 2. W. van Zoomeren. 3. Martin Oudshoorn. Zij zijn uitgenodigd om een prijs te komen uitzoeken in de Magneet.
Uitslag: 1. Jachthaven Van Dijk, 2. Het Huys met de Twee Oogen, 3. Het bestuur van de Raiffeisenbank, 4. Het terras bij het Witte Huis, 5. De schade was ontstaan door een ontploffing, 6. De film was: ‘The girl in hyacinth blue’, 7. Cornelis Snel was veldwachter, 8. De zeilboot was een Zestienkwadraat (16m2).

Helaas eindigde de dag, net zoals vorig jaar, in veel nattigheid. Volgend jaar hopen we u weer met beter weer te zien.

Foto: Jan de Kloet

Met dank aan de Loosdrechtse tekenaar: ‘Harmen ten Broeke’.


HKL-periodiek zomer 2018

 

In de maand juni is het 200ste nummer van ons HKL-periodiek uitgekomen. Secretaris Trees Lamme hield een leuke toespraak voor de aanwezige redactie- en werkgroepleden. Ook oud-redacteuren waren aanwezig.

Trees had veel werk besteed aan het ontstaan van deze 200 nummers; hoe het allemaal is begonnen in 1974.
In de middag werd door John Mol, die overigens al 25 jaar redacteur is, in tegenwoordigheid van de pers en een kleine afvaardiging van de HKL het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Freek Ossel, die nogmaals onder woorden bracht hoe belangrijk het is om de historie van ons dorp vast te leggen voor de lokale gemeenschap.

 

In dit periodiek staat een mooi artikel over de V.O.C., geschreven door Dik Mur. De daarbij behorende twee bijlagen staan op deze website en zijn hier te downloaden.


De MAGNEET

Heeft U al eens een kijkje genomen in het nieuwe onderkomen van de HKL? Kom dan op een woensdagmorgen (10-12:30) of -avond (19:30-22:00) eens langs en bewonder wat we allemaal hebben verzameld.
Wellicht heeft u zelf nog materiaal waarvan u vindt dat het bewaard moet worden voor het nageslacht.


Kasteel-Museum Sypesteyn presenteert van 6 mei tot en met 28 oktober 2018:
‘De porseleinfabriek boven water’
Dit is de tweede in een reeks van voorlopig drie tentoonstellingen, waarmee Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht zich presenteert als plek om kennis te nemen van het spannende verhaal van het Hollands porselein.

Deze tentoonstelling komt mede tot stand in samenwerking met de Stichting Loosdrechts Porselein (SLOP) ), Historische kring Loosdrecht en de Vrienden van Kasteel-Museum Sypesteyn.
> > > lees meer > > > >


HKL JAARVERGADERING</P.

Dinsdag 27 maart a.s. werd de jaarvergadering gehouden in de Geref. kerk aan de NLdijk 55. Na de pauze kwam Frits Erdmann vertellen over Zonnestraal, de architectuur en de vraag waarom het is voorgesteld voor de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

 


GENEALOGIE
De nieuwste uitgave van de Historische Kring Loosdrecht:

CD-Genealogie 2018

Deze nieuwe CD-ROM bevat inmiddels meer dan 150.000 persoonsnamen, waaronder een gekoppelde database van 54.000 personen. Niet allemaal Loosdrechters, maar wel gekoppeld aan. Veel mensen uit Breukeleveen, Tienhoven, Kortenhoef, ’s-Graveland, Loenen, Hilversum, en andere omliggende plaatsen zijn toegevoegd. Naast deze gegevens uit doop-, trouw-, en begraafboeken (ook gescande originele boeken), Burgerlijke Stand, Rechterlijke- en Notariële archieven, zijn er extra bronnen toegevoegd. Benieuwd naar wat er precies op staat? Klik hier.

 


Voornemens in het nieuwe jaar:

Lid worden van de HKL!
meldt U aan!

 


2018

Ook in 2018 houden wij de historie levend!

De Historische Kring wenst u een voorspoedig en gezond 2018!

 


CONTRIBUTIEBETALING 2018
De inning van de contributie bezorgt ons elk jaar enorm veel werk en brengt helaas ook kosten met zich mee. Om ons werk en kosten te besparen verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage, minimaal 15,00 euro, nu alvast over te maken met vermelding van uw lidmaatschapsnummer of uw adres. Bij voorbaat onze dank.

 


AANBIEDINGEN
In de Magneet beschikken we over minder ruimte dan in het Drieluik en daarom willen we onze voorraden verkleinen. Deze uitgaven (van sommige is slechts één exemplaar voorradig) bieden wij u aan tegen aantrekkelijke prijzen.

 


2017 is voor de Historische Kring Loosdrecht een bijzonder belangrijk jaar geweest. Wij vierden het 45-jarig bestaan en openden ons nieuwe verenigingsgebouw ‘De Magneet’ op 23 september. Wethouder Theo Reijn heeft toen onder grote belangstelling officieel het nieuwe pand van de HKL aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a geopend.
De Kortenhoefse acteur Joop Glijn trad op als de Oud-Loosdrechtse dominee Joannes de Mol. Hij had een prachtig verhaal dat goed in de smaak viel bij de aanwezigen.

>>> meer info >>>


KOPIJ VOOR HET KWARTAALBLAD
Om de komende jaren de diversiteit aan artikelen voor ons kwartaalblad te kunnen voortzetten hebben wij behoefte aan bijdragen. Wij roepen u op ons uw familieverhaal toe te sturen, een stukje over een bijzondere gebeurtenis, een afbeelding waarover u iets weet te vertellen of waaraan u een leuke herinnering hebt, enz. Het hoeven geen kant en klare verhalen te zijn. Het gaat om interessante gegevens waarmee wij aan de slag kunnen.

 


OPROEP
Wij zoeken iemand die geluidsbanden met vraaggesprekken met bekende Loosdrechters wil uitwerken voor artikelen voor ons periodiek.

 


De nieuwste uitgave van de Historische Kring Loosdrecht:

CD-Genealogie 2018.

Deze nieuwe CD-ROM bevat inmiddels meer dan 150.000 persoonsnamen, waaronder een gekoppelde database van 54.000 personen. Niet allemaal Loosdrechters, maar wel gekoppeld aan. Veel mensen uit Breukeleveen, Tienhoven, Kortenhoef, ’s-Graveland, Loenen, Hilversum, en andere omliggende plaatsen zijn toegevoegd. Naast deze gegevens uit doop-, trouw-, en begraafboeken (ook gescande originele boeken), Burgerlijke Stand, Rechterlijke- en Notariële archieven, zijn er extra bronnen toegevoegd. De prijs per CD is 12,50 Euro (exclusief porto) en te bestellen bij de Historische Kring Loosdrecht met vermelding van CD-Genealogie en uw naam en adres