Bibliotheek

In de bibliotheek van de Historische Kring zijn enige honderden boeken te vinden over Loosdrecht, ’t Gooi en de provincie Utrecht. Veel van dit materiaal treft u niet aan in de openbare bibliotheek omdat er veel oude exemplaren bij zijn.

Ook hebben wij veel boeken over alle mogelijke (historische) onderwerpen zoals bv. porselein, watersport of kleding.

De bibliotheek wordt bijgehouden volgens het S.I.S.O-systeem.Tot de collectie behoren unieke werken die u nergens anders aantreft, zoals bv. de Geschiedenis van LOOSDRECHT, door W. Voogsgeerd, oud-hoofd eener school te Nieuw-Loosdrecht, een onuitgegeven werk uit 1928. En de in drie delen uitgevoerde Comedy van Dante, in dichtvorm overgebracht door ambachtsheer J.C. Hacke van Mijnden uit de jaren 1867-1873. Met mooie gravures van Gustave Doré.

In het z.g. ‘Voogsgeerd-archief’ bevindt zich een groot aantal oude boeken, waaronder bv. de jaarboekjes Niftarlake, Gedenkboeken, en nog vele anderen.

Uit schenkingen kregen wij veel exemplaren, waaronder unieke werken zoals de Chronijcke van Hollant / Seelant ende Utrecht ende haer nabuere Landen, Dordrecht, uit 1620 en bv. de Geschiedenissen der Vereenigde NEDERLANDEN, Amsterdam 1730.Tussen de vele grote en moderne boekwerken die wij bezitten, zijn af en toe ook bijzondere boekjes te zien. Daarin staat informatie die wellicht interessant is voor andere onderzoekers.

We hebben een aantal van deze boekjes inmiddels op internet gezet welke hier te bekijken en te downloaden zijn.


De HKL leent geen boeken uit, maar ter plekke zijn ze door iedereen te raadplegen in overleg met een van de medewerkers.