Archief

Basis van het archief van de Historische Kring Loosdrecht is de collectie Voogsgeerd, een grote hoeveelheid dozen gevuld met tientallen schoolschriftjes met aantekeningen gemaakt door vader en zoon Voogsgeerd; beiden hoofdonderwijzer geweest op de mr. J. Terpstraschool in Nieuw-Loosdrecht. Ook veel kaarten en originele akten maakten deel uit van dit archief; daarnaast nog een grote verzameling boeken.

Maar het HKL-archief omvat nu ook andere collecties; veelal schenkingen van (oud-)leden die hun verzameling beschikbaar stelden. Wij hebben deze onder de naam van de schenker geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt.

Op de meeste van de onderstaande archieven zijn ingangen gemaakt die digitaal te raadplegen zijn.


HKL-COLLECTIES in de dozen

 • 09. Varia (dozen 9 t/m 11) (zie inventarislijst)
 • 10. Varia
 • 11. Varia
 • 12. Collectie Machielse Inv.nr.: 1419ev
 • 13. Interkerkelijke St. Algemeen Maatschappelijk Werk.(doos 13 en 14) Inv.nr.: 3172
 • 15. Collectie Marx (dozen 15 t/m 20) Inv.nr.: 2281
 • 21. Collectie Brinkers Inv.nr.: 2828
 • 22. Gereformeerde Basisschool te Oud-Loosdrecht (dozen 22 t/m 24) Inv.nr.: 3163
 • 23. Gereformeerde Basisschool te Oud-Loosdrecht
 • 24. Gereformeerde Basisschool te Oud-Loosdrecht
 • 24A. Christelijk Voorbereidend Lager Onderwijs te Oud-Loosdrecht Inv.nr.: 3718
 • 25. Rehobothschool te Nieuw-Loosdrecht Inv.nr.: 2451
 • 26. Huwelijks- en overlijdensadvertenties Pos en Posch Inv.nr.: 1086
 • 27. Belangengemeenschap Marcus Pos Inv.nr.: 1468
 • 28. Geref. Vrouwenvereniging Oud-Loosdrecht Inv.nr.: 1212
 • 29. “Eben Haezer” (doos 29 en 30) Inv.nr.: 2286
 • 30. “Eben Haezer”
 • 31. “Bidt en Werkt” Inv.nr.: 2287
 • 32. Collectie Mientje Manten Inv.nr.: 2818
 • 33. Collectie Van Henten Inv.nr.: 213
 • 34. Buurtvereniging “Ons Streven” Inv.nr.: 3158
 • 35. Stichting Soc. Bijstand Gemeente Loosdrecht (dozen 35 t/m 38) Inv.nr.: 2946
 • 39. IJsclub Loosdrecht + Stierenvereniging Loosdrecht Inv.nr.: 3157
 • 40. Collectie Siepman van den Berg Inv.nr.: 3078
 • 41. Archief Weeskamers (dozen 41 t/m 43) Inv.nr.: 2991
 • 44. Spaarbank Loosdrecht (dozen 44 t/m 47) Inv.nr.: 2944
 • 48. Collectie Voogsgeerd (dozen 48 t/m 54) Inv.nr.: 2945
 • 55. Collectie Ned. Herv. Kerk Nieuw-Loosdrecht Inv.nr.: 3421
 • 56. Nederlands Hervormde Kerk te Oud-Loosdrecht Inv.nr.: 3420
 • 57. Bezetting 1940 – 1945 (W.O. 2) (doos 57 en 58) Inv.nr.: 4012
 • 59. Collectie Freese Inv.nr.: 3426
 • 60. Aankondigingen en bekendmakingen van Rijks en Gemeentelijke overheid, w.o. die van de bezettende macht (Het bestand is ondergebracht in een archiefdoos en twee portefeuilles) Inv.nr.: 3546
 • 61. Collectie Van de Bunt-Plooy Inv.nr.: 3541
 • 62. Trekhondenwet Inv.nr.: 290
 • 63. Kiesverenigingen Inv.nr.: 3696
 • 64. Waterbrieven Loosdrecht en Loenderveen (doos 64 en 65) Inv.nr.: 1398
 • 65. Waterbrieven
 • 66. Collectie Pos (dozen 66 t/m 76)
 • 77. Kleuterschool “Ons Streven”
 • 78. Kleuterschool “Ons Streven”
 • 79. Collectie Mur (zie ook PA 110)
 • 80. Natuurbeheer/Waterkwaliteitsverbetering
 • 81. Collectie Robberse Inv.nr.: 5457
 • 82. Reisvereniging “Uit en Thuis” Inv.nr.: 5648
 • 83. Vrouwenraad Inv.nr.: 5651
 • 84. Collectie Terpstraschool
 • 85. Collectie NCVB (doos 85 en 86)
 • 87. Collectie Bodemonderzoek en Uitbreidingsplannen Inv.nr.: 6036
 • 88. idem Inv.nr.: 6037
 • 89. Archeologisch Onderzoek Porseleinfabriek te Oud-Loosdrecht Inv.nr.: 6070
 • 90. Hacke en Eikenrode (Map 10)
 • 91. Dorpscentrum, Situs, Driesprong
 • 92. Oorlog en Bezetting 1940-1945
 • 93. Oorlog en Bezetting 1940-1945
 • 94. Collectie Mulder Inv.nr.: 7777