Kunst

De afdeling kunst kan grotendeels heten kunstregistratie. Er is namelijk veel verzameld aan gegevens betreffende kunstenaars en hun werk, al of niet met platenmateriaal.

Wat begon als onderdeel van de knipseldienst breidde zich uit naarmate het bestand zich niet meer beperkte tot ‘in Loosdrecht wonend’, maar ook ‘door Loosdrecht geïnspireerd’: schilders, zowel als beeldhouwers. We denken aan semi-professionelen, maar ook aan professionelen als landschapschilder Wicart die decoraties voor Loosdrechts porselein maakte of Bosboom met tekeningen van Eikenrode. Verder Van Ostade, Ernst Leijden, Versteeg, Smeerdijk, D. en L. Schulman, Smorenberg en Toon de Jong.Nog vers in het geheugen liggen namen als die van schilder/glazenier Pieter van Velzen, Paul Grégoire, Mark Kolthoff, Bob van Walderveen, Pieter Braakhuis, Simon Kok, Klaas Scherpel, Hetty Noorman en nog steeds produktief Wil Kellerman, Frits Knegt, Rob de Haan en nog vele anderen. Bovendien al die Loosdrechters die als amateur hun liefde voor onze leefomgeving toonden en degenen die dat nog steeds doen, niet zelden met typisch Loosdrechtse onderwerpen als plassen, dijkgezichten, landgoederen of boerenerven.

Wij verzamelen zoveel mogelijk foto’s en reprodukties. Soms ook kregen wij schilder- of beeldhouwwerk in ons bezit. Veelal betreft dit schenkingen of bruiklenen, soms zelfs een enkele aankoop.

In onze informatie is tevens het bezit van de Gemeente Loosdrecht opgenomen, waar wij diverse bruiklenen van mogen beheren en waarvan door de gehele gemeente verpreid werk te bewonderen is. Het totale bezit vraagt om een goede behuizing.

Nu wij in De Magneet  ‘wonen’ is er goed over een verantwoorde bergruimte nagedacht. Met sponsoring en zelfwerkzaamheid zijn wij tot een heus depôt gekomen en durven wij ook het in totaal waardevol te noemen bezit in huis te houden, zonder angst voor schade of achteruitgang.

Onze doelstelling is om te publiceren over zowel de werken als de artiesten en van tijd tot tijd een expositie in te richten. Op aanvraag zal uitwisseling met musea zelfs mogelijk zijn.

Door de website zal de bekendheid in grotere kring wellicht hiertoe leiden. Een voorwaarde is altijd dat eigenaar c.q. bruikleengever zich hiermee accoord verklaart en een goede verzekering het behoud van het werk garandeert.

Heeft u vragen over kunst in Loosdrecht of misschien wilt u uw object eens laten zien: U bent van harte welkom in De Magneet, of neem even contact op via kunst@hkloosdrecht.nl