Informatie

 

 

Historische Kring Loosdrecht Opgericht 22-9-1972 Aantal leden per 1-1-2024: 599
Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a 1231 KM LOOSDRECHT
Telefoon: 035-5820326 E-mail: info@hkloosdrecht.nl Website: www.hkloosdrecht.nl
Banknr.: NL20ABNA0558164390 ..RISN: 8076.10.884 KvK: 40478206

 

 De Loosdrechtse historische kring ontstond op initiatief van de stichting Tussen Vecht en Eem, een overkoepelende organisatie die ondermeer het oprichten van historische verenigingen nastreeft.

De Historische Kring Loosdrecht, kortweg HKL, werd opgericht op 22 september 1972 na twee bijzonder geslaagde z.g. ‘open dagen’, waar historisch geïnteresseerde personen elkaar ontmoetten.

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement werden vastgesteld en de HKL startte met ongeveer 50 leden. Momenteel zijn er 599 leden. Een buitengewoon goed resultaat voor de ruim 8000 inwoners van het Loosdrechtse deel in de gemeente Wijdemeren. Ook de financiën van de HKL zien er gezond uit. Ook het privacyprotocol, de beleidsnota en het laatste jaarverslag zijn hier te vinden.

 

De vrijwilligers

De medewerkers die bijna allemaal wekelijks aanwezig zijn in ‘De Magneet’ zijn:

 

 • Arie de Kloet, voorzitter, tevens lid van de redactie. Verzorgt de opmaak van ons tijdschrift; neemt interviews af en helpt bij de digitalisering van ons archief
 • Trees Lamme, bestuurslid. Zij verzorgt het secretariaat
 • Dirk Doets, bestuurslid. Hij is onze penningmeester en verzorgt de financiële administratie.
 • Henk Zeldenrijk, erelid, bestuurslid. Houdt zich bezig met genealogie. Hij is ook secretaris van de Stichting Historisch Goed Loosdrecht
 • Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn, oud bestuurslid tevens erelid, gewezen voorzitter van 2008 tot 2022. Houdt zich o.a. bezig met opgravingen (archeologie) en Loosdrechts porselein.
 • Jeannette Kuhn, erelid en oud-bestuurslid. Houdt zich bezig met de afdeling kunst, met kleding, textiel en met tentoonstellingen
 • Ferry Brand, erelid. Vele jaren bestuurslid geweest als penningmeester en redacteur. Houdt zich bezig met de genealogie en is tevens de HKL ‘webmaster’
 • Hans van Os, erelid
 • Jaap Veraar, erelid. Hij is medewerker op de afdeling voorwerpen en foto’s. Elk stuk wordt op een kaart beschreven en opgeborgen
 • Lammie van Norden, erelid en oud-bestuurslid. Sinds jaar en dag is zij bezig met inventariseren en ordenen van onze knipselverzameling
 • Gerrit Roelofs verzorgt de restauratie van oude voorwerpen
 • Bas de Ligt, erelid, zat vele jaren in de redactie van het HKL-periodiek. Vele artikelen van zijn hand zijn in de loop der jaren bij de HKL verschenen
 • Bert Niesing, bibliothecaris. Hij verzorgt en catalogiseert onze zeer uitgebreide boekenvoorraad. Gratis voor iedereen te raadplegen
 • Ton van Leuveren helpt mee met het digitaliseren van ons persoons- en zakenarchief

De vereniging stelt zich ten doel de geschiedenis van Loosdrecht te onderzoeken, te documenteren en bekend te maken.
Niet alleen het verre en recente verleden staan in de belangstelling, ook de tegenwoordige tijd krijgt de aandacht.
Er wordt o.a. gewerkt op het gebied van archeologie, biologie, kartografie en genealogie, en aan documentatie d.m.v films, foto’s, dia’s en geluidsopnamen.

 

In het knipselarchief zijn duizenden artikelen aanwezig met betrekking tot Loosdrecht.
Ook heeft de Kring een uitgebreide bibliotheek met vele boeken, archivalia en een mooie collectie oude ansichtkaarten.

Het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de HKL kost € 17,50 per jaar. Daarvoor wordt een aantal avonden gegeven en krijgt u vier maal per jaar een tijdschrift.

U kunt zich per post aanmelden met dit formulier of door storting van dit bedrag op reknr: NL20ABNA0558164390 t.n.v de Historische Kring Loosdrecht met de vermelding: ‘nieuw lid’, of per e-mail naar: info@hkloosdrecht.nl