Genealogie
De Historische Kring heeft een groot aantal bronnen voor genealogisch onderzoek waarin veel interessante dingen te vinden zijn, o.a.:

 • zoeken in het periodiek van de HKL
 • vele honderden foto’s van meest Loosdrechters
 • een (kranten-)knipselarchief gesorteerd op persoonsnamen
 • een archief van geboorte-, huwelijks- en overlijdenskaarten
 • Kopieën van de originele doop-, trouw- en grafboeken van Loosdrecht
 • Naamregisters op de Loosdrechtse rechterlijke- en notariële archieven
 • Leerlingenlijsten van de Oud-Loosdrechtse school
 • Kiezerslijsten van begin deze eeuw
 • Naamregisters op diverse bronnen of archiefstukken, o.a. het Registre Civique uit 1811, Verpondingen van 1732, Stoelenboek Sijpekerk, Erfgooiers Memorialen van het Hof van Holland (1430-1460), enz.
 • Een overzicht van alle Loosdrechtse families vanaf het begin van de doop- en trouwboeken, met geboorte- of doopdata.
 • Een persoonsbladen systeem met veel informatie over Loosdrechters
 • Diverse genealogieën (o.a.: Streefkerk, Krook, Zeldenrijk, Hennipman, De Vries, Pos, Schipper, Ekeris, Ploos van Amstel, Barreveld, Kannewerff, Wingelaar, Van Norden, Vlug en Van Altena)
 • Inventarissen van de Loosdrechtse archieven in Utrecht (archief Mijnden, archief van de kerken van Oud- en Nieuw-Loosdrecht) en van het oud-archief van Loosdrecht aanwezig in het Streekarchief te Hilversum (SAGV).

Veel van boven genoemde bronnen zijn digitaal beschikbaar en een aantal ervan is ook in gedrukte vorm verkrijgbaar.

We noemen:

 • GRAFSTENEN IN DE SYPEKERK
 • REGISTER VAN DE GRAVEN IN DE SYPEKERK 1645-1650
 • REGISTER DOOPBOEK NIEUW-LOOSDRECHT 1676-1703
 • REGISTER TROUWBOEK NIEUW-LOOSDRECHT 1719-1811
 • REGISTER HUWELIJKEN BS LOOSDRECHT 1811-1934

In verkoop hebben we ook een DVD met alle HKL-periodieken vanaf 1974 tot 2018 in pdf-formaat (geschikt voor Windows of Mac/iOS) en een CD-ROM Genealogie met daarop zeer veel genealogische gegevens. >>> meer info >>>

Deze kosten € 12,50 per stuk (€ 16,00 incl. porto) en zijn bij ons te bestellen: (HKL, Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a, 1231 KM Loosdrecht, tel. 035-5820326 of per E-mail naar info@hkloosdrecht.nl

Wij willen u ook attenderen op bestaande Loosdrechtse genealogische gegevens die op het internet te vinden zijn. Niet alleen (fragmenten) van parenteelstaten en stambomen, maar er zijn ook veel andere interessante dingen te vinden die voor Loosdrechtse genealogie van belang zijn.

                        Klik hier om naar deze lijst te gaan. >>> meer info >>>

Mocht u hierop aanvullingen hebben, dan houden wij ons aanbevolen voor de juiste URL’s. We gaan dan uit van minsten drie generaties uit een familie.

Voor verdere genealogische informatie kunt u contact opnemen met:

– Hr. F. Brand e-mail: ferry(apestaartje)hkloosdrecht.nl

– Hr. H. Zeldenrijk e-mail: zeldenri(apestaartje)gmail.com