Archeologie
De historische kring Loosdrecht is sinds de oprichting in 1972 bezig geweest met archeologie.
Onze toenmalige voorzitter de heer Siem Pos was een enthousiast medewerker van de afdeling ‘Naerdincklant’ van de Archeologische Werkgroep Nederland. Dankzij hem en zijn kennis van oude voorwerpen hebben wij inmiddels vele archeologische vondsten gedaan. Natuurlijk kregen wij ook veel schenkingen van onze leden en andere belangstellenden.

Zo kregen wij b.v. een geheel compleet kannetje van Siegburger aardewerk van ons oud erelid Jac. J. Mur, dat hij op zijn eigen terrein in Oud-Loosdrecht had gevonden.

Een andere zeer interessante vondst is een middeleeuws zwaard – een z.g. baselaer – dat door een Loosdrechtse visser boven water werd gehaald. Het is een van de pronkstukken van onze verzameling.

Op z.g. ‘schervenmiddagen voor de jeugd’ werden altijd veel Loosdrechtse vondsten gedetermineerd en op foto’s vastgelegd. Een Loosdrechtse jongen vond dit staallood voor Utrechts grauw (laken weverij).
Op de rand staat vermeld:

* VTRECHTS * GRAV * S(tael).

Het is ondoenlijk op deze pagina een opsomming te geven van alle bodemvondsten want er komen er steeds meer bij.


De porseleinfabriek van Joannes de Mol

Niet onvermeld mag blijven dat de kring in de zomer van 2000 heeft gegraven op het terrein waar in de 18e-eeuw de ovens en de porseleinfabriek van dominee Joannes de Mol hebben gestaan. Op dit terrein zijn nu voor het eerst zware fundamenten van de voormalige fabriek blootgelegd. De werkzaamheden stonden onder leiding van Ernst Kasteleijn en Koos Nieuwenhuizen.Dat deze operatie geslaagd genoemd mag worden blijkt wel uit de resultaten: naast de vele grote en zware fundamenten werden er ook veel scherven gevonden van het Oud-Loosdrechts porselein. En er kwam een mooi boek over uit!

De HKL bracht in maart 2007 deel 5 uit in Loosdrechts Historische Reeks onder de titel:

De Loosdrechtse porseleinfabriek boven water

Klik hier voor meer informatie.