Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op 21 maart hield de Historische Kring Loosdrecht haar algemene ledenvergadering Het was een goed bezochte avond in De Bongerd, achter het vliegveld. Het korte vergaderingdeel had als belangrijkste punten: een gezonde financiële situatie, een groeiend aantal leden, nu 613. Ook de energie kwam aan bod: het clubgebouw De Magneet wordt verwarmd door drie luchtwarmte […]

Jubileumnummer HKL

Thema-uitgave jubileumboek HKL De redactie van ons periodiek heeft ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring Loosdrecht een driedubbel dikke jubileumuitgave – 216 bladzijden in kleur – uitgebracht, wat niet alleen een sieraad in ieders boekenkast is, maar vooral een bron van uren plezierig lezen. Uit elke periode die de Kring meemaakte […]

De Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht

Open Sijpekerk met expositie Sinds 2012 is er in de hervormde Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht in de zomermaanden een tentoonstelling te zien op de zaterdagen. Dit keer onder de titel ‘Zeven eeuwen Oukerck’. Over de geschiedenis van de kerk in Oud-Loosdrecht, vroeger ook wel de Oukerck genoemd. Voor de bezoekers, die naast de expositie ook eens […]

Het zomerperiodiek is uit!

Ons zomerperiodiek is uit! De leden hebben ‘m weer gelezen. Leuke Loosdrechtse verhalen voor oude- en nieuwe Loosdrechters. Voor oude Loosdrechters om herinneringen op te halen, en voor nieuwe Loosdrechters om hun dorp te leren kennen. Dit jaar bestaan we 50 jaar en zouden 50 nieuwe leden willen begroeten. Voor het geld hoef je het […]

Smederij Daams

“De geschiedenis herhaalt zich als de slagen op het aambeeld.” Jasper Daams, telg uit de Loosdrechtse smidsfamilie komt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de H.K.L. op 29 maart a.s. om 21:00 uur boeiend vertellen over smeden in Loosdrecht van vroeger tot op heden. Met voorwerpen en beelden komt het verleden tot leven. Zie ook: AKTUEEL

Openingstijden

CORONA-EPIDEMIE Vanwege de momenteel geldende corona-maatregelen en er een avondlockdown is ingesteld, is ook de HKL op de woensdagvonden gesloten. We zijn nu dus alleen op de woensdagmorgen geopend van 10:00 tot 12:30 uur

Loosdrecht-Jumbo-vdBunt-boek

LOOSDRECHT IN BEELD

Dat het boek ‘Loosdrecht in beeld’, uitgegeven door Jumbo – Van de Bunt, en onder redactie en gemaakt met materiaal van de HKL een enorm succes is geworden, mag verondersteld worden. Het is tot ieders tevredenheid een prachtig kijkboek met waardevolle informatie over ons dorp. Nu de actie afgelopen is, blijken er nog veel mensen […]

BEKNOPTE EXPOSITIE VAN DE HKL IN HET GEMEENTEHUIS

DE KERK VAN OUD-LOOSDRECHT In de hal van het gemeentehuis (Rading 1) is een gloednieuwe brede vitrine voor de drie Historische Kringen van Wijdemeren opgesteld. Iedere kring heeft een sectie naar eigen idee ingericht. Ons deel is gevuld met informatie en voorwerpen uit ons depot over de Hervormde Kerk van Oud-Loosdrecht. Tot 1330 kende Loosdrecht […]

LOOSDRECHT BEVRIJD!

De Historische Kring Loosdrecht is met de historische verenigingen van Kortenhoef en Nederhorst den Berg lange tijd bezig geweest om een mooie tentoonstelling voor te bereiden ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. Een van de onderwerpen was een expositie van groot formaat foto’s over die tijd. Helaas kon het vanwege corona allemaal niet doorgaan, maar […]