Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op 21 maart hield de Historische Kring Loosdrecht haar algemene ledenvergadering

Het was een goed bezochte avond in De Bongerd, achter het vliegveld. Het korte vergaderingdeel had als belangrijkste punten: een gezonde financiële situatie, een groeiend aantal leden, nu 613. Ook de energie kwam aan bod: het clubgebouw De Magneet wordt verwarmd door drie luchtwarmte pompen en dit jaar worden zonnepanelen geïnstalleerd.

Penningmeester Klaus Eckardt gaf na zes jaar het stokje over aan Dirk Doets. Voorzitter Arie de Kloet en bestuurslid Ernst Kasteleijn waren aftredend en zijn herbenoemd.

Op de foto: Ernst Kasteleijn, Dirk Doets en Arie de Kloet

HKL’s toekomst ziet er goed uit.
    

    
Na de pauze was er een zeer boeiende lezing door Rattenvanger Richard de Wild, over zijn werk en over de muskusrat, die zonder beheer onherstelbare schade aan zou brengen aan onze dijken, oevers en het gehele watersysteem.

  

Zeldzame witte muskusrat