Gegevens

INFORMATIE OVER HET DOEL EN BESTUUR VAN DE HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT

 

 

Historische Kring Loosdrecht Opgericht 22 spetember 1972 Aantal leden per 1-1-2024: 595
Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a 1231 KM LOOSDRECHT
Telefoon: 035-5823026 E-mail: info@hkloosdrecht.nl Website: www.hkloosdrecht.nl
Banknr.: NL20ABNA0558164390 ..RISN: 8076.10.884 KvK: 40478206

 


SAMENSTELLING BESTUUR:


Dhr. A. de Kloet (voorzitter)


Mevr. T. Lamme (secretaris)


Dhr. D. Doets (penningmeester)


Dhr. H. Zeldenrijk (bestuurslid)


Dhr. E. Haselhoff Lich Kasteleijn (bestuurslid)ERELEDEN


Dhr. F. Brand

Dhr. E. Haselhoff Lich Kasteleijn

Mevr. J.P. Kuhn

Hr. B. de Ligt

Hr. L. Manten

Dhr. J. Mol

Mevr. L. van Norden - Oost

Dhr. H. van Os

Dhr. J. Veraar

Dhr. H. Zeldenrijk

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers en oefent haar functie onbezoldigd uit.


DOELSTELLING EN MIDDELEN

1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van belangstelling voor en het onderzoek van de geschiedenis van Loosdrecht en omstreken. De vereniging streeft dit doel na zonder winstoogmerk.

2. De vereniging tracht dit doel hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen te bereiken langs wettige weg en wel door:

a. het houden van bijeenkomsten, tentoonstellingen, excursies en rondleidingen;

b. het uitgeven van geschriften en het verlenen van steun aan historische onderzoekingen en publikaties;

c. alle andere middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.De statuten, het huishoudelijk reglement, een jaarverslag, het financieel verslag en de toelichting daarop, de beleidsnota en het privacyprotocol van onze vereniging kunt u hieronder downloaden en inzien.


GIFTEN/ANBI
IS MIJN GIFT AFTREKBAAR BINNEN DE INKOMSTENBELASTING AANGIFTE?


Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen.
Ook betalen ANBI-organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Doordat de Belastingdienst de Historische Kring Loosdrecht als ANBI erkent, komt de vereniging in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk.

U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) namelijk alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. De HKL heeft deze beschikking en is daardoor volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.
Voor donateurs van een culturele ANBI (de HKL dus) geldt een extra giftenaftrek!

Klik op de afbeelding voor vergroting