75 Jaar bevrijding

Tentoonstelling 75 jaar bevrijding

75 jaar bevrijding  – 2 mei t/m 5 Mei 2020

Gezamenlijke tentoonstelling Historische Kringen

De tentoonstelling is een initiatief van de drie Historische Kringen in Wijdemeren, te weten:

In de Gloriosa (Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef), Loosdrecht en Nederhorst den Berg. De Kringen gaan hieraan gezamenlijk invulling geven.  Voor de expositie mogen we gebruik maken van de Horne Hal op het terrein van kasteel Nederhorst. Een mooie ruimte op een unieke plek, beschikbaar gesteld door de Harmine Wolter Stichting

Indeling tentoonstelling:

Naast het hoofdonderdeel bevrijding is er, om duidelijk te maken waarvan we  werden bevrijd, ook aandacht voor:

–    Meidagen 1940

–    Bezetting

–    Luchtbeschermingsdienst

–    Distributie en dagelijks leven

–    Vervolging Joden en Zigeuners

–    Verzet en onderduikers

zie ook: Nationaal Comité 4 en 5 mei