QR-Routes

QR-BELEVINGSROUTES

“OP WEG MET UW SMARTPHONE”

De Historische Kring Loosdrecht heeft in samenwerking met de historische kringen uit de naburige dorpen, Natuurmonumenten, het Platform Recreatie & Toerisme Wijdemeren, het Regionaal Bureau voor Toerisme en enkele ondernemers acht verschillende QR-belevingsroutes ontwikkeld. Op markante punten plekken zijn de QR-codebordjes (Quick Responce) aangebracht. Deze kunnen met een smartphone ingescand worden, waarna men informatie ontvangt over het object, gebouw, landschap of produkt.

Bij de HKL is voor € 2,75 een boekje te koop met daarin de acht routes beschreven.