Polder Tienhoven

Veel Loosdrechters fietsen wel eens door de Egelshoek en langs het Tienhovenskanaal naar de Vecht en zullen gezien hebben dat het landschap aan de linkerkant van het kanaal de laatste jaren ingrijpend is gewijzigd. Onlangs is de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven omgevormd tot natuurgebied. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond.

Vanaf Breukeleveen tot het Fort bij Tienhoven is de Bethunepolder ook voor een groot deel omgevormd tot natuurgebied. Dat is niet zonder strijd gebeurd. Tussen 2012 en 2015 hebben bewoners van de polder zich hevig verzet tegen de plannen, maar uiteindelijk is er overeenstemming bereikt en is de polder omgevormd.

Deze polder kent een bijzonder interessante geschiedenis die beschreven is in periodieken van de Historische Kring Maarssen. Clan Visser ’t Hoofd heeft in drie artikelen Het ontstaan en de ontwikkeling van de Bethunepolder beschreven:

  • Deel 1 in periodiek 4 van november 2017: „MELK voor VISCH”, Van veenmoeras tot veenpolder.
  • Deel 2 in periodiek 1 februari 2018: „NATUUR voor MELK”, Van veepolder tot natuurpolder.
  • Deel 3 in periodiek 2 mei 2018: „NATUUR voor RECREATIE”, De nieuwe bestemming van de polder.