De stichting van de Sijpekerk in 1400

Stichtingsakte van de Sijpekerk, anno 1400. Prijs € 3,00

Op 9 april 2000 was het zeshonderd jaar geleden dat de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim, officieel toestemming gaf voor het stichten van een eigen parochie in de Zijp, het tegenwoordige Nieuw-Loosdrecht. In ’ter Sipe’, zoals het ook wel werd geschreven, stond al wel een kleine kapel, maar de parochianen moesten toch een behoorlijk stuk lopen of varen om bij hoogtijdagen de moederkerk in Oud-Loosdrecht te kunnen bezoeken. Zeker bij slecht weer of in de winter was dat geen pretje. Evenmin voor de pastoor van Oud-Loosdrecht als die bij nacht en ontij naar de Zijp moest komen om het sacrament der stervende te bedienen.

Bas de Ligt, oud-redacteur van het periodiek van de HKL, tevens erelid, heeft deze monografie geschreven die speciaal over de stichtingsakte uit 1400 gaat. Deze zogenaamde ‘fundatiebrief’, aanwezig in het archief der heerlijkheden Mijnden en de beide Loosdrechten wordt in zijn geheel afgedrukt en behandeld om op deze manier komende onderzoekers werk te kunnen besparen. Het is dus nadrukkelijk niet de geschiedenis van de kerk zelf. Daar heeft de HKL al eerder een boekje aan gewijd, geschreven door de heer H. Brunekreef, getiteld De Sypekerk te Nieuw-Loosdrecht, Spiegel van een gemeente.

Deze veertig bladzijden tellende uitgave werd verluchtigd met enkele originele, nog niet eerder gepubliceerde, foto’s van de Sijpekerk.


Deze monografie is er een uit onze vele periodieken, die wij vanaf 1974 voor onze leden hebben uitgebracht en dus ook, met vele andere uitgaven, na te lezen is op de DVD-HKL-periodieken 1974-2018.