De Sypekerk te Nieuw-Loosdrecht

"Spiegel van een gemeente". Prijs € 5,00

Deel 2 uit de serie ‘Loosdrechts Historische Reeks’, geschreven door H. Brunekreef.Hierin wordt niet alleen de historie van de Nieuw-Loosdrechtse Sijpekerk beschreven, maar ook die van het ontstaan van Loosdrecht en de Ambachtsheren en -vrouwen.


De geschiedenis van de kerk in Loosdrecht is nauw verweven met de geschiedenis van de Heren van Amstel van Mijnden en met die van de latere ambachtsheren. Soms was er uit de kerk een heftig verzet tegen hen, maar ook zijn er sprekende voorbeelden te noemen van een nauwe samenwerking, vooral in tijden waarin alles niet zo soepel verliep. Over de bouw van de kerk is meer geschreven, maar mocht uiteraard in dit boek niet ontbreken.

Over de Hervorming in Loosdrecht en de predikanten welke er gediend hebben was tot nu toe weinig bekend. De gegevens op de predikantenborden in de kerk zijn dikwijls niet juist, vooral van de eerste predikanten is dat zo. Zeer waarschijnlijk zijn de borden pas in de negentiende eeuw gemaakt en beschikte men niet over de juiste gegevens. Wij hebben er naar gestreefd, meer exacte gegevens hierover te verstrekken.Inhoud

  • Inleiding
  • I. Heren en Vrouwen van Loosdrecht
  • II. Stichting van de Sypekerk
  • III. De Reformatie in Loosdrecht
  • Predikanten van de Sypekerk
  • De Sypekerk nu
  • Verantwoording
  • Naamlijst der Predikanten
  • Heren en Ambachtsheren (-vrouwen) van Loosdrecht
  • Naamregister