HKL Dia-avond

De jaarlijkse dia-/beamerpresentatie van de Historische Kring Loosdrecht, gemaakt uit afbeeldingen uit het archief van de HKL door Arie de Kloet met medewerking van andere werkgroepleden, werd gehouden op vrijdagavond 16 november j.l.

Het was zoals gewoonlijk een goed bezochte avond met heel veel herkenning in de oude foto’s van ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’, zoals deze avond genoemd werd. En was al met al een informatieve, ontspannen en succesvolle avond met mooie en scherpe beschouwingen van Arie en mede door de vaak hilarische opmerkingen uit de zaal.

U heeft heel wat gemist…… Komt u volgend jaar wel?