Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op 21 maart hield de Historische Kring Loosdrecht haar algemene ledenvergadering Het was een goed bezochte avond in De Bongerd, achter het vliegveld. Het korte vergaderingdeel had als belangrijkste punten: een gezonde financiële situatie, een groeiend aantal leden, nu 613. Ook de energie kwam aan bod: het clubgebouw De Magneet wordt verwarmd door drie luchtwarmte […]