Aktueel

Bestuurswisseling Op 26 maart j.l. vond er tijdens de algemene vergadering een wisseling plaats in het HKL-bestuur. Aftredend waren onze secretaresse, mevrouw Trees Lamme-Bottelier, en oud-voorzitter de heer Ernst Kasteleijn. Wegens een ingrijpende operatie kon Trees Lamme niet aanwezig zijn, maar de grote bos bloemen die ook Ernst ten deel viel, heeft zij uit handen […]

Archief

Verzamelen of weggooien?

De Historische Kring doet er alles aan om het verleden te bewaren en toegankelijk te maken .

Basis van onze vereniging is ons archief

Verkoop

De HKL heeft een groot aantal verschillende boeken en andere produkten, zoals CD's en DVD's, te koop.

De Historische Kring is natuurlijk ook altijd aanwezig op de jaarmarkt eind augustus waar u ook de diverse verkoopartikelen kunt kopen of bestellen.

Exposities

De HKL heeft veel uniek materiaal. Dat is waard om gezien te worden! Schilderijen, kleding, archiefstukken, foto's, films, voorwerpen . . . . . . . . te veel om op te noemen.

Gezien de omvang van onze verzamelingen, is het in ons huidig onderkomen ‘de Magneet’, bijna niet mogelijk een grote tentoonstelling te realiseren. Niettemin is het mogelijk om onze collectie te bekijken. Kom gerust eens langs.