van Boekenstal tot Bibliotheek

Mieke van der Net-van de Berg, toenmalig bibliothecaresse van de bibliotheek aan de Tjalk, heeft een klein boekje geschreven over het ontstaan van de huidige bibliotheek die in 1964 begonnen was in de stal van boer Doets op de Nootweg nummer 70. De geschiedenis daarvan van vanaf het begin tot de opening van de bibliotheek aan de Tjalk in 1980 wordt op 16 bladzijden en enkele foto’s vertelt.