Register van de graven in de Sijpekerk, 1645-1650

Transcriptie van het oudste grafboek van Nieuw-Loosdrecht. Prijs € 2,00

Slechts een klein archiefboek is over gebleven na de inval der Fransen in 1672/‘73. Alle andere archiefstukken, zoals doop- en trouwboeken werden vernietigd.

Dit oude grafboek uit 1645/’50, waarin opgenomen de eigenaars van de graven, werd bijgehouden door de koster van de toen “nederduitsch gereformeerde kerck”, de Sijpekerk, de heer J.P.Schotsman.