Register doopboek Nieuw-Loosdrecht, 1676-1703

Doopboek Sijpekerk Nieuw-Loosdrecht. Prijs € 2,00


Het doopboek van de, toen Nederduitsch Gereformeerde, kerk van Nieuw-Loosdrecht, de Sijpekerk, begint in 1676.

Er bestaat nog een klein doopboekje uit 1645/’46, maar het vermoedelijk eerste doopboek over de ontbrekende jaren is hoogstwaarschijnlijk vernietigd tijdens de inval der Fransen in het rampjaar 1672/’73.

Aangezien de leesbaarheid van dit oude handschrift te wensen overliet, zijn de dopelingen bijeengebracht in families en waar aanwezig ook de doopgetuigen vermeld.

Totaal 60 pagina’s, met een register op voornaam, achternaam, beroepsnaam, alias of patroniem.