Nieuwe kaart van Mynden en de Loosdrecht, anno 1734

De kaart van Spruytenburgh. Prijs € 20,00

De bij de Historische Kring Loosdrecht verkrijgbare Nieuwe kaart van Mynden en de Loosdrecht is een verkleinde reproductie (37,5 x 55 cm) van de oorspronkelijke kaart uit 1734 (61 x 89 cm). Het landmeetkundige werk er voor is gedaan door Jan Spruytenburgh, ‘gezwooren’ [beëdigd] landmeter, die in 1727 als zodanig was ‘geadmitteerd’ [toegelaten] door het Hof van Holland.

Zijn kaart van Mijnden en Loosdrecht is in koper gegraveerd door A. van der Laan.
De kaart is uitgegeven door Johannes Covens en Cornelis Mortier, uitgevers van kaarten en atlassen in Amsterdam. Ook de Nieuwe kaert van Loenen, door C.C. van Bloemswaerdt uit 1726 is door hen uitgegeven.


In haar boek over oude kaarten van de Vechtstreek noemt mevrouw Donkersloot-de Vrij beide kaarten ‘hoogtepunten uit de 18de-eeuwse kartografie van de Vechtstreek’.

De Historische Kring verkoopt als enige uitgever van deze prachtige pre-kadastrale kaart een mooie reproductie in de afmeting van 46 x 65 cm.