Nicolaas Wicart, tekenaar en porseleinschilder

met 500 afbeeldingen (Prijs € 20,00)


Oeuvre-catalogus van het werk van Wicart.

Wicart is een zeer produktief kunstenaar geweest, die geen vernieuwing in zijn werk nastreefde. Hij tekende het landschap als topografische afbeelding en als ontwerp van behangsels. Ruim 600 tekeningen konden achterhaald worden.

Hij was ook als porseleinschilder werkzaam geweest in de manufactuur van ds. De Mol te Oud-Loosdrecht en moet vele voorwerpen beschilderd hebben.

Kort wordt in het eerste gedeelte van het boek stil gestaan bij zijn landschapstekeningen, de behangselontwerpen en zijn werk in de porseleinfabriek van ds. De Mol in Oud-Loosdrecht.
Het belangrijkste onderdeel van dit werk is het catalogusgedeelte. Per provincie worden de tot op heden bekende tekeningen van Wicart gecatalogiseerd en zo mogelijk ook afgebeeld. Daarna volgen de landschapstekeningen zonder topografische aanduiding, de behangselontwerpen en de — waarschijnlijk — door Wicart gedecoreerde stukken porselein.

In de Bijlagen wordt nog nader ingegaan op bepaalde aspecten van de tekeningen, zoals signatuur, teksten, watermerken en dergelijke. Ook wordt daar een overzicht gegeven van de diverse generaties van de familie, maar over Wicart en zijn familie is maar heel weinig bekend. De biografische en genealogische gegevens zijn beperkt. Wicart komt vrijwel uitsluitend tot ons via zijn werk.

INHOUD

 • Verantwoording
 • 1. Nicolaas Wicart
 • 2. Het oeuvre van Nicolaas Wicart
 •      De collectioneurs van topografische verzamelingen

 • 3. De tekeningen
 •      Het rivierenlandschap

       Het landschap van de weide- en zandgronden

       Ontwerpen voor kamerbehangsels

 • 4. Nicolaas Wicart en de porseleinfabriek van ds. J. de Mol te Loosdrecht
 •      De landschapsvoorstellingen op het Loosdrechts porselein

Catalogus

 • 1. Gelderland
 • 2. Utrecht
 • 3. Noord-Holland
 • 4. Zuid-Holland
 • 5. Zeeland
 • 6. Noord-Brabant
 • 7. Onbekende plaatsen en plaatsnamen die niet kloppen met de voorstelling
 • 8. Landschapstekeningen en tekeningen en zonder topografische toelichting
 • 9. Ontwerpen kamerbehangsels
 • 10. Beschilderd porselein uit Loosdrecht
Bijlagen

 • 1. De signatuur
 • 2. Omlijning, teksten en watermerken
 • 3. Genealogie familie Wicart
 •      Geraadpleegde bronnen en literatuur