Mr. J. Terpstraschool 1931-1981

Prijs € 2,00

Mr. J. Terpstra, in 1929 benoemd tot minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, heeft er voor gezorgd dat tijdens zijn ambtsperiode de ‘School met den Bijbel’ aan de Nieuwendijk kon worden gebouwd.