Enige hoofdstukken uit een eeuw Loosdrechtse kerkgeschiedenis, 1550-1650

Prijs € 12,60

De zeventiger jaren van de zestiende eeuw waren extreem roerig. Na het begin van de eerste beeldenstorm, in 1566, was de greep van de rooms-katholieke gezagsdragers op het platteland in de Vechtstreek, met Spaanse hulp, nog stevig.

Loosdrecht, staatkundig behorend tot Holland, behoorde kerkelijk tot het bisdom Utrecht.
Dit stukje Loosdrechtse kerkgeschiedenis gaat hoofdzakelijk over de predikanten met hun tegenstanders en medestanders.Inhoud:

 • 1. Een pastoorsbenoeming in 1557
 • 2. De kerkelijke toestand in het midden van de zestiende eeuw
 • 3. Loosdrechts kerken voor de reformatie
 • 4. Kerkelijke bedrijvigheid in het midden van de zestiende eeuw
 • 5. Een tijd van verwarring
 • 6. De jaren van overgang
 • 7. Claes Jansen, dienaer des Woords in Loesdrecht
 • 8. Kerkbalans 1597
 • 9. Pieter Edessen, de eerste predikant van Oud-Loosdrecht (1597-1607)
 • 10. Nicolaas Bodecherus, predikant van Nieuw-Loosdrecht ( 1603-1611)
 • 11. Matthias Johannis Hovius, predikant van Oud-Loosdrecht (1608-1636)
 • 12. Dirck Heijndricks Houtman, predikant van Nieuw-Loosdrecht (1611-1628)
 • 13. Henricus Britmannus, predikant van Nieuw-Loosdrecht (1629-1652)
 • 14. Laurentius Wibrandi, predikant van Oud-Loosdrecht (1637-1652)


Dit 82 bladzijden tellende boekwerkje is niet meer op voorraad bij ons te verkrijgen, maar alleen nog ‘On-demand’, d.w.z. via www.lulu.com/content/7759062. Het is daar ook mogelijk om voor € 3,90 een e-boek te downloaden.