Loosdrecht op de valreep

Een 'kijkboek' met ruim 200 afbeeldingen van vroeger en nu (Prijs: € 5,00)

Een gemeente op de grens van Utrecht naar Holland

Met ingang van 1 januari 2002 gingen de gemeenten Loosdrecht, ‘s-Graveland en Nederhorst den Berg op in de nieuwe gemeente Wijdemeren. Gevoel en verstand streden daarbij om voorrang. Het verstand zei dat het nodig, ja onvermijdelijk is. De maatschappij staat immers niet stil. Schaalvergroting geeft ons de mogelijkheid antwoord te kunnen blijven geven op de vragen die het Rijk, de provincie maar bovenal onze eigen burgers stellen.

Maar het gevoel bleef dat we er iets moois voor moesten inleveren, de mogelijkheid om zelfstandig over onze toekomst te kunnen beslissen. Hoe dan ook een historisch moment in de geschiedenis van Loosdrecht, waarbij onder meer door het uitgeven van dit gedenkboek wordt stilgestaan.

En wat de toekomst betreft:

In de meer dan 700 jaar van zijn bestaan heeft Loosdrecht onder heel wat besturen gestaan. Maar of het nu de leenmannen van de bisschoppen van Utrecht of van de graven van Holland waren of de burgemeesters van Amsterdam als ambachtsheren van Loosdrecht en Mijnden, niet zij hebben Loosdrecht gemaakt maar de inwoners.

De toevoeging “gemeente Wijdemeren” aan de naam Loosdrecht zal daar geen verandering in brengen.

Het bestuur verandert, Loosdrecht blijft