Herinneringen aan de oorlogsjaren

Op 11 maart heeft de Historische Kring Loosdrecht een themanummer uitgegeven onder de titel Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht. De Loosdrechters van toen hebben nogal veel meegemaakt. Op het nabij gelegen Vliegveld Hilversum waren militairen van de Duitse Wehrmacht en leden van de Grüne Polizei gelegerd. Op het terrein van Zonnestraal was een ‘dorp’ ingericht met bunkers die er vanuit de lucht uitzagen als boerderijen. Hierin waren officieren gelegerd en personeel dat gevechtsvliegtuigen in elkaar zette in een loods die schuin tegenover de huidige dierenweide stond. De Kriegsmarine zat in de Rietschans, de landverrader Van der Waals heeft enige tijd in Loosdrecht gewoond en Andries Pieters heeft met zijn bende SS’ers van 13 april tot 3 mei 1945 vanuit het Witte Huis het dorp geterroriseerd. Beiden hebben doden op hun geweten en zijn na de oorlog ter dood veroordeeld, vonnissen die ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.  In die tijd zijn er door de Duitsers veel razzia’s gehouden en zijn er inbeslagnames geweest van allerlei zaken: voertuigen, fietsen, dieren, voedsel enz. en soms ging dat met geweld gepaard.

Enkele Loosdrechters hebben hun herinneringen aan die tijd opgeschreven en er zijn dagboeken uit die tijd bewaard gebleven. In het themanummer is op 128 bladzijden te lezen wat er in Loosdrecht toen is gebeurd. Naast de delen van dagboeken en de herinneringen staan er artikelen in over wat leden van het verzet met gevaar voor eigen leven in Loosdrecht hebben gedaan, wat er gebeurde tijdens razzia’ s, welk gevolg het neerschieten van een Duitse militair op 10 maart 1945 heeft gehad, welke misdaden de bende SS’ers hebben begaan en dat Loosdrecht in de eerste week van mei 1945 te maken kreeg met drie burgemeesters.
Het nummer kost 7,95 euro en wordt in Wijdemeren en naaste omgeving kosteloos bezorgd. Bij toezending per post kost het 12,55 euro. Bestellingen: tel: (035) 582 4841. E-mail: john-mol@hetnet.nl of info@hkloosdrecht.nl