Grafstenen in de Sijpekerk


In navolging van rechtsgeleerde mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, een genealogisch en heraldisch deskundige uit begin 20ste eeuw die grote bekendheid kreeg door zijn heraldische beschrijvingen van grafstenen en grafzerken van vele kerken in Nederland, heeft ook de Nieuw-Loosdrechtse onderwijzer, meester Voogsgeerd, geprobeerd voor Loosdrecht – in dit geval: in de Sijpekerk – de namen te ontcijferen van personen die ooit in de kerk begraven zijn. In een klein schoolschriftje schreef hij zijn bevindingen, verluchtigd met een summier tekeningetje. Daar bleef het bij.

Voor de Historische Kring Loosdrecht heeft F. Brand in 1993 hetzelfde gedaan; dan wel met iets modernere middelen. Op een duidelijke plattegrond werd aangegeven welke stenen er lagen. Veel stenen zijn gefotografeerd en afgedrukt in dit periodiek.

Opgemerkt dient te worden dat tijdens de restauratie van de kerkvloer in 1995 alle stenen uit de kerk zijn gehaald om later – helaas op een andere plaats – weer te worden neergelegd.
Niettemin is dit handzame boekje een leidraad voor genealogen die iets ‘tastbaars’ willen hebben bij hun onderzoek.