Franse tirannie in Loosdrecht en omgeving 1672/1673

Een witte bladzijde in de Loosdrechtse geschiedenis. Prijs € 2,50

Op 12 juni 1672 trokken de Fransen met maar liefst 120.000 militairen de grens van de Republiek over bij Lobith en versloegen het zwakke leger van de Republiek. Plunderend en moordend trokken de Franse troepen, na onder meer Utrecht bezet te hebben, richting Naarden. Deze stad werd ingenomen op 20 juni 1672. Op 23 juni trokken zij richting Amsterdam. De Fransen bliezen aan de Rijn en de Vecht veel kastelen op, zoals Kasteel Nijenrode.

In september trokken de Fransen Hilversum en Eemnes binnen en op 8 oktober vluchtte de gehele bevolking van Loosdrecht naar Amsterdam of de dorpen ten noorden daarvan.

De Hollandse Waterlinie leek uitkomst te bieden, maar op 27 en 28 december 1672 slaagde het Franse leger er toch in om met troepen gedeeltelijk het ijs over te steken. Daarna werden Bodegraven en Zwammerdam in brand gestoken en uitgemoord.

Over de gebeurtenissen die zich tussen juli 1672 en het najaar van 1673 in de Vechtstreek hebben afgespeeld is door verscheidene tijdgenoten verslag gedaan. Een aantal daarvan zijn gedeeltelijk als bijlage in dit tijdschrift gepubliceerd, t.w.:

  • 1. L. Sylvius, Saken van staat en oorlogh
  • 2. P. Valkenier, ’t Verwerd Europa
  • 3. H.J. Soeteboom, Het Nederlants schoutoneel
  • 4. C. Commelin, Beschrijving van Amsterdam
  • 5. Handelingen des kerckenraets van de Oude Loosdrecht
  • 6. Historsch Verhael van de Fransche Tyrannye