Een droom wordt werkelijkheid

Leven en werk van jonkheer C.H.C.A. van Sypesteyn. Prijs € 10,00

Dit boek bevat bijzonder fotomateriaal van jonkheer C.H.C.A. van Sypesteyn (1857-1937) en het levenswerk dat hij in Loosdrecht volbracht. Aanleiding voor deze uitgave was het honderdjarig bestaan van de Van Sypesteyn Stichting. De stichting is beheerder van
Kasteel-Museum Sypesteyn en eigenaar van de museumcollectie.


Jonkheer van Sypesteyn richtte op 16 mei 1902 de stichting op met als doel ‘het bijeenbrengen, het in stand- en bijeenhouden en het uitbreiden van het archief, de familieportretten, familiewapens, de kostbaarheden en zeldzaamheden en alle andere zaken betrekking hebbend op, afkomstig van, verbonden aan of behorend bij het geslacht Van Sypesteyn, een en ander in ruimen zin’. Het was zijn wens dat de stichting na zijn overlijden, ‘als bewaarster dezer voorwerpen, met de grootste zorg en piëteit’ te werk zal gaan. Want als laatste mannelijke telg van zijn geslacht is er de jonkheer veel aan gelegen zijn levenswerk veilig te stellen en voor latere generaties te bewaren, ter nagedachtenis aan zijn voorvaderen.

Dit nostalgisch fotoboek bevat naast portretfoto’s van jonkheer Van Sypesteyn en zijn familie, vooral beelden uit de beginjaren van kasteel, tuinen en collectie. Foto’s van de opgravingswerkzaamheden, de bouw van het kasteel en de tuinaanleg geven een impressie van hoe het allemaal begon, terwijl opnamen van de eerste tentoonstellingen laten zien welke ontwikkeling het museum in de loop der jaren heeft doorgemaakt. Ook enkele Loosdrechters, die de jonkheer destijds hebben geholpen bij de realisering van zijn levenswerk, hebben in dit boek een plaats gekregen.