De Paulus-gemeenschap 1959-1984

25 Jaar Paulus Parochie. Prijs € 2,25

Het vijfentwintigjarige jubileum van de Paulus Parochie in Loosdrecht was aanleiding voor de Historische Kring om dit boekje te maken.

De geschiedenis van de parochies Oukerck en Ter Sype wordt uitvoerig beschreven; de oudste gegevens dateren al van 1300.

Natuurlijk wordt er stil gestaan bij de huidige ontwikkelingen, o.a. door pater Arie.

Het boekje telt 28 bladzijden en is verluchtigd met diverse foto’s.