De Eikenrodeschool 1954-1984

Openbare Lagere School bestond 30 jaar. Prijs € 2,00

Op zaterdag 2 maart 1985 werd dit boekje gepresenteerd, gemaakt door de Historische Kring in samenwerking met de medezeggenschapsraad, de oudercommissie en ‘Ons Streven’ (destijds Openbare Lagere School Nieuw-Loosdrecht). Een boekje ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Eikenrodeschool aan de Lindelaan en Berkenlaan, waar meester Atema lange tijd de scepter heeft gezwaaid.

De oude O.L.S. naast de hervormde kerk was niet geschikt meer en lag te ver van de nieuwbouw in Nieuw-Loosdrecht.
In september 1954 gingen zij over naar deze nieuwe locatie aan de Lindelaan, waar ook juffrouw Lonnee en later meester Brand hun plek hadden.

Het boekje bevat 20 bladzijden over de geschiedenis van de school en is verluchtigd met diverse foto’s.