Briefwisseling Van Sypesteyn – Voogsgeerd

Prijs € 12,60

Op 26 juli 1899 schreef W. Voogsgeerd, ‘hoofd ener school’ , de jonkheer een brief met het verzoek ‘de eer te mogen hebben tot een onderhoud in betrekking tot de oude geschiedenis van Nieuw-Loosdrecht (het oude Sijpe), waaromtrent ondergeteekende bezig is geschiedkundige gegevens op te sporen’.

Dit was het begin van een langdurige correspondentie en persoonlijke omgang waarin voor het huidige kasteel-museum Sypesteyn ‘de uitvinding van het verleden’ plaats vond. Voor een bevredigende cultuurhistorische plaatsbepaling er van kan het kennisnemen van deze briefwisseling misschien nuttig zijn. De Loosdrechtkunde kan er van profiteren, en voor psychologen en sociologen valt er ook wel wat te scoren. Het amusementsgehalte is vrij hoog, hoewel de heren gewoonlijk heel serieus zijn.Dit 90 bladzijden tellende boekwerkje is niet meer op voorraad bij ons te verkrijgen, maar alleen nog ‘On-demand’, d.w.z. via www.lulu.com/content/6063534. Het is daar ook mogelijk om voor € 3,70 een e-boek te downloaden.