BEKNOPTE EXPOSITIE VAN DE HKL IN HET GEMEENTEHUIS

DE KERK VAN OUD-LOOSDRECHT


In de hal van het gemeentehuis (Rading 1) is een gloednieuwe brede vitrine voor de drie Historische Kringen van Wijdemeren opgesteld. Iedere kring heeft een sectie naar eigen idee ingericht. Ons deel is gevuld met informatie en voorwerpen uit ons depot over de Hervormde Kerk van Oud-Loosdrecht.

Tot 1330 kende Loosdrecht haar eigen kleine gemeente met bijeenkomsten in particuliere huizen. Het eerste kerkgebouw uit 1330 is een laatgotisch kerkje geweest, middenin het dorp tussen de Veendijk en het Kwakelpad gelegen. De oude kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk dateerde van 1702. In 1783 werd de toren gerestaureerd en in vierkant verkleind. Het ons nu bekende kerkgebouw werd in 1843 op dezelfde plek neergezet.

De maquette die u hier ziet is door een onbekende gemaakt met details van zowel de oude als de nieuwe kerk. Het zeer gedetailleerd en kundig uitgevoerde model dateert vermoedelijk van begin 20ste eeuw.

In het Lichtbaken, een later toegevoegd lokaal aan de oostzijde van de kerk, werden bijeenkomsten gehouden van de kerkmeesters. Het was ook voor de Zondagsschool “De Hoop der Toekomst”, de Jongelingsvereniging (zie de gedenkpenning!), Meisjesvereniging “De Waterlelie” en de  Vrouwenvereniging lange tijd (en is nog steeds) een lokaal voor samenkomst.

In 1556 werd een ‘Weeskamer’ ingesteld ter verzorging van weeskinderen. Pas in 1673 kwam als eerste onderwijzer de heer Dinklouw in functie. Aan de maquette zit een collecte-‘bus’ vast die diende ter aanvulling van de armenkas van de kerk, net als de bijzondere houten ‘Armen bus’ met zwaar ijzerbeslag die bij de afbraak van de voormalige pastorie is gevonden. Men liet ook een collectezak rondgaan onder de kerkgangers.

Tal van predikanten volgden elkaar op. Enkele namen blijven doorklinken zoals pastoor Abbas, pastoor Van den Wiele, dominee Thol (die zich in 1578 aansloot bij de Hervorming – de grote alteratie van Rooms Katholiek naar Protestants), ds. De Moor, ds. Best, ds. De Mol, ds. Van den Bijllaardt, ds. Stegenga, ds. Van Noort, ds. Goethals, ds. De Jong, ds. Van den Hul en ds. Bouter. Nu de gemeente van Oud wegens de sterke terugloop van haar kerkleden gedwongen is samen te gaan met die van de Sijpekerk in Nieuw is de gewaardeerde ds. Van Duinen helaas de laatste dominee van de Hervormde Gemeente te Oud-Loosdrecht.

Al de dienaren Gods hebben hun eigen verdiensten gehad voor de gemeenschap. Zo sprak ds. Bouter in 2007 een vriendelijk en lovend woord over zijn 18e-eeuwse collega/fabrikant ds. Joannes de Mol. Dit gebeurde in de kerk bij de presentatie van het boek over De Mols poging de armoede in Loosdrecht te bezweren door de oprichting van de in Porseleinkringen vermaard geworden Loosdrechtse porseleinfabriek.

Wat precies de bestemming zal worden van het kerkgebouw in Oud-Loosdrecht is nog niet geheel duidelijk. Als monumentaal en niet weg te denken gebouw aan de dijk zal er zeker een nuttige invulling voor gevonden worden.