INHOUD VAN DE HKL-PERIODIEKEN

    nrs. 1 t/m 221 (1974 t/m 2023)

 

 

Zoeken kunt u met Ctrl-F

Alle nummers staan op een een DVD en zijn doorzoekbaar.

Deze is bij de HKL te koop (DVD-Periodiek)

Losse nummers zijn te bestellen via info@hkloosdrecht.nl

 

 

Jaargang: HKL 1974-1 / blz.: 1-3

Titel: Enkele gedachten omtrent de oudste geschiedenis van Loosdrecht

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Gegevens betreffende de oudste archivalia waarin Loosdrecht wordt genoemd.

Trefwoord: Middeleeuwen

 

Jaargang: HKL 1974-1 / blz.: 3-6

Titel: Sypesteyn in de 18de eeuw

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Gegevens over Kasteel-Museum Sypesteyn

Trefwoord: Sypesteyn

 

Jaargang: HKL 1974-2 / blz.: 10-11

Titel: 5-50-500 jaar

Auteur: Mur, Jac.J.

Inhoud: Verhaaltje over een vondst van een kannetje Siegburgs aardewerk uit ca. 1400 op het terrein bij Jac. Mur te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Archeologie

 

Jaargang: HKL 1974-2 / blz.: 11-12

Titel: Enkele gedachten omtrent de oudste geschiedenis van Loosdrecht (vervolg)

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Vervolg op het artikel over de oorsprong van Loosdrecht.

Trefwoord: Middeleeuwen

 

Jaargang: HKL 1974-2 / blz.: 6-10

Titel: Ambachtsvrouwe Anna de Haze was de rijkste vrouw van Amsterdam

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Wetenswaardigheden over de familie De Haze als ambachtsheren en -vrouwen van Loosdrecht.

Trefwoord: Personen, Ambachtsheren (Anna de Haze)

 

Jaargang: HKL 1974-3 / blz.: 13-15

Titel: Het jaarlijkse brandspuitproberen op dinsdag na Pinksteren in de twintiger jaren

Auteur: Lagerman, D.

Inhoud: Herinneringen aan het dorpsleven van de twintiger jaren in Loosdrecht.

Trefwoord: Festiviteiten

 

Jaargang: HKL 1974-3 / blz.: 15-17

Titel: Koddige en ernstige opschriften in het 17de eeuwse Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Beschrijving van enige merkwaardige opschriften.

Trefwoord: Opschriften

 

Jaargang: HKL 1974-3 / blz.: 17-19

Titel: Wat is een dorp zonder vroedvrouw?

Auteur: Pos, S.

Inhoud: 17e eeuws verslag van de aanstelling van een vroedvrouw.

Trefwoord: Beroepen (vroedvrouw)

 

Jaargang: HKL 1974-3 / blz.: 19-21

Titel: Tolbazen in Loosdrecht

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Over verhuur van de tol, o.a. aan Melis van den Akker.

Trefwoord: Tolbazen

 

Jaargang: HKL 1974-3 / blz.: 21-24

Titel: Willem Hallink, een misverstand

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Volgens Jhr. van Sypesteyn zou Willem Hallink de stichter zijn van het aloude kasteel. Dit wordt weerlegt in dit artikel.

Trefwoord: Hallink

 

Jaargang: HKL 1974-4 / blz.: 25-28

Titel: Over de namen Drecht, Loosdrecht, de Ster, de Snel, Pampus en de Noord

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Veldnamen in de Loosdrechtse plassen.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1974-4 / blz.: 29-31

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (I)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Een aantal letterlijk overgenomen bladzijden uit een 18e-eeuws dagboek van een Loosdrechtse veeboer.

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1974-4 / blz.: 31-34

Titel: De tolbaas van Loosdrecht: Melis van den Akker

Auteur: Akker, H. v.d.

Inhoud: Het leven en werken van Melis van den Akker wordt in een drietal artikelen beschreven.

Trefwoord: Tolbazen

 

Jaargang: HKL 1974-5 / blz.: 35-37

Titel: Naspeuringen in Ootmarsum

Auteur: Siepman van den Berg, D.A.M.

Inhoud: Gegevens over de zoon van ds. de Mol, die als predikant in Ootmarsum werkte.

Trefwoord: Personen (ds. de Mol)

 

Jaargang: HKL 1974-5 / blz.: 37-38

Titel: Mijn eerste man trouwde ik uit weelde, m'n tweede uit armoede

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Enige voorbeelden uit de plaatselijke bevolking waar het heel gewoon was om meerdere malen in het huwelijk te treden.

Trefwoord: Genealogie

 

Jaargang: HKL 1974-5 / blz.: 38-40

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (II)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1974-5 / blz.: 41-43

Titel: De tolbaas van Loosdrecht: Melis van den Akker (II)

Auteur: Akker, H. v.d.

Inhoud: De tollen en tolbazen van Loosdrecht

Trefwoord: Tolbazen

 

Jaargang: HKL 1974-5 / blz.: 43-44

Titel: Veldwachter rolde in ton op oudejaarsavond

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Opgetekende dorpsverhalen.

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1974-5 / blz.: 44-49

Titel: Floris V, kind van zijn tijd

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Wetenswaardigheden over Floris V.

Trefwoord: Personen (Floris V)

 

Jaargang: HKL 1975-6 / blz.: 49-51

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (III)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1975-6 / blz.: 51-54

Titel: Een reislustig chirurgijn

Auteur: Pos, S.

Inhoud: De levensloop van een Loosdrechtse chirurgijn die in dienst trad van de V.O.C.

Trefwoord: Beroepen (chirurgijn)

 

Jaargang: HKL 1975-6 / blz.: 55-58

Titel: Berichten uit het dagblad

Auteur: Red.

Inhoud: Opsomming van artikeltjes uit de G&E betreffende Loosdrecht.

Trefwoord: Dorpsverhalen

 

Jaargang: HKL 1975-6 / blz.: 58-59

Titel: De tolbaas van Loosdrecht: Melis van den Akker

Auteur: Akker, H. v.d.

Inhoud: De tollen en tolbazen van Loosdrecht

Trefwoord: Tolbazen

 

Jaargang: HKL 1975-6 / blz.: 59-60

Titel: Het weer in Loosdrecht in de 18de eeuw

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Artikel gemaakt n.a.v. feiten uit het Dagboek van Jacob Pos.

Trefwoord: Weerkunde

 

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 61

Titel: Gissingen en vergissingen over de Nootweg

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Oorsprong van de naam Nootweg i.p.v. Noodweg.

Trefwoord: Naamgeving (Nootweg)

 

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 62-64

Titel: Een roemruchte geschiedenis. De klok in de toren van de Hervormde Kerk in Oud-Loosdrecht

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Geschiedenis over de herkomst van de Franse klok die door admiraal Cornelis Tromp.

Trefwoord: Kerkklok (Oud-Loosdrecht)

 

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 64-67

Titel: Er is weinig nieuws onder de zon

Auteur: Pos, S.

Inhoud: 18e-eeuwse beschrijving van de moeilijkheden bij het korenmalen in Loosdrecht.

Trefwoord: Broodbakkers

 

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 68-69

Titel: Met naam en toenaam

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Over vernoemen en patroniemen

Trefwoord: Naamvorming, Pos, Schipper

 

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 69-72

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (IV)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 72-76

Titel: Een dag te gast bij de Historische Vereniging Holland

Auteur: Lagerman, D.

Inhoud: Verslag van een HKL-lid van een bezoek aan de historische vereniging 'Holland'.

Trefwoord: HKL

 

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 76-78

Titel: Over de namen Mijnden en Muieveld, Bloklaan, Vuntus, Nootweg en de Weer

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Ontstaan Loosdrechtse veld- en straatnamen.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 79-80

Titel: Een nieuwkomer vindt een ongedachte relatie met zijn voorgeslacht

Auteur: Middag, E.G.

Inhoud: Verbinding met Loosdrechtse voorouders

Trefwoord: Genealogie, Evenblij, Cock, Pos, Advocaat, Das, Blanke

 

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 80-82

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (V)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1975-9 / blz.: 83-85

Titel: Een bewogen dag in het molenaarsgezin op de Loosdrechtse koren- molen

Auteur: Lagerman, D.

Inhoud: Geromantiseerd verhaal over de molenaar Van Altena, die in de Franse tijd Loosdrecht redde van een plundering door de troepen.

Trefwoord: Molen (de Haas)

 

Jaargang: HKL 1975-9 / blz.: 86-88

Titel: Over de namen Rading, Horndijk, Schenkeldijk, Heul en Kwakelpad

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Ontstaan en verklaring van verschillende topografische namen.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1975-9 / blz.: 88-91

Titel: Fietsen in de goeie ouwe tijd was geen pretje

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Over fietsenmaker en smid Jasper Daams

Trefwoord: Fietsen, rijwielfabriek, VVV

 

Jaargang: HKL 1975-9 / blz.: 91

Titel: IJzige herinneringen (I)

Auteur: H.C.

Inhoud: Gedicht over de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Gedichten

 

Jaargang: HKL 1975-9 / blz.: 92-94

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (VI)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1975-9 / blz.: 94-96

Titel: Nogmaals Loosdrechts porselein

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar de fabricage van porselein in Loosdrecht

Trefwoord: Porselein, Mol, merken, schilders

 

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 11

Titel: IJzige herinneringen (VI)

Auteur: H.C.

Inhoud: Gedicht over de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Gedichten

 

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 12-18

Titel: 'Huis te Loosdrecht', in Oud, maar ook in Nieuw!

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Te Nieuw-Loosdrecht, tegenover het Sint Annepad heeft ooit het 'huis te Loosdrecht' gestaan.

Trefwoord: Ambachtsheren

 

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 1-3

Titel: Joost Jansz Beeldsnijder

Auteur: Red.

Inhoud: Korte beschrijving van de voorplaat van het HKL-periodiek.

Trefwoord: Cartografie

 

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 19-22

Titel: Berichten uit de Loosdrechtse samenleving Anno 1494 en 1514 (I)

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Gegevens uit de z.g. Enqueste uit de 15e-eeuw betreffende Loosdrecht.

Trefwoord: Middeleeuwen

 

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 3

Titel: IJzige herinneringen (III)

Auteur: H.C.

Inhoud: Gedicht over de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Gedichten

 

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 4-7

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (VII)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 7

Titel: IJzige herinneringen (IV)

Auteur: H.C.

Inhoud: Gedicht over de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Gedichten

 

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 8-11

Titel: De 'Witte Villa'

Auteur: Rooyen, A. van

Inhoud: Over het hotel-pension 'Najade'

Trefwoord: Bewoning (Najade)

 

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 9

Titel: IJzige herinneringen (V)

Auteur: H.C.

Inhoud: Gedicht over de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Gedichten

 

Jaargang: HKL 1976-11 / blz.: 25-32

Titel: Van 'Loosdrechts Bloei' tot een bloeiend Loosdrecht

Auteur: Marx, G. en F. Brand

Inhoud: Het ontstaan van de VVV vanuit de vereniging

Trefwoord: Vereniging

 

Jaargang: HKL 1976-11 / blz.: 33-36

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (VIII)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1976-11 / blz.: 37-44

Titel: De mannelijke beroepsbevolking van Loosdrecht aan het begin van de 19e eeuw

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Lijst van beroepen die voorkwamen in de beide Loosdrechten in 1811 aan de hand van het Franse archief

Trefwoord: Beroepen

 

Jaargang: HKL 1976-11 / blz.: 45-50

Titel: 60=40+20... en wat at het gezin Voogd?

Auteur: Siepman van den Berg, D.A.M.

Inhoud: Verhaal over het klompenmakersgezin Voogd uit Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Klompenmakers

 

Jaargang: HKL 1976-11 / blz.: 51-52

Titel: Berichten uit de Loosdrechtse samenleving Anno 1494 en 1514 (II)

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Gegevens uit de Enqueste betreffende Loosdrecht.

Trefwoord: Middeleeuwen

 

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 53-54

Titel: Het huisje van Luyer

Auteur: Red.

Inhoud: Een beschrijving en afbeelding van een tekening van een oud houten huisje dat aan de 's-Gravelandsevaartweg heeft gestaan.

Trefwoord: Bewoning (huisje van Luyer)

 

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 55-60

Titel: De mannelijke beroepsbevolking van Loosdrecht aan het begin van de 19e eeuw (2)

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Overzicht van de beroepen in Loosdrecht genoemd in het Registre Civique van 1811.

Trefwoord: Beroepen

 

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 61-62

Titel: Waar wringt de schoen(maker) in Loosdrecht?

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Reactie op de vele schoenmakers die er in Loosdrecht woonden.

Trefwoord: Veenderij

 

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 63-64

Titel: Je weet nooit hoe een aanspreker een haas vangt!

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Hoe aanspreker Daams tijdens een begrafenis van meester Leeflang een haas ving (+gedicht)

Trefwoord: Dorpsleven, Leeflang, Daams

 

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 65-75

Titel: Van een koppig School- en een halstarrig Gemeentebestuur

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Oprichting van de Terpstraschool en beschrijving van de schoolstrijd te Nieuw-Loosdrecht.

Trefwoord: Onderwijs

 

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 76-77

Titel: Het spook bij de turfschuren

Auteur: Red.

Inhoud: Het spookt bij de Loosdrechtse turfschuren

Trefwoord: Volsverhalen, sagen, legenden

 

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 78-79

Titel: Documentatie-Archief. Opsporing verzocht!

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Vragen van de HKL-archivaris

Trefwoord: HKL-archief, tentoonstelling "Het Gooi en Omstreken"

 

Jaargang: HKL 1976-13 / blz.: 101

Titel: Een verschikkelijke nacht

Auteur: Red.

Inhoud: Bericht uit de G&E van 1895. De jager F. Lamme overleefde een barre nacht op een zodde tussen de ijsschotsen.

Trefwoord: Dorpsverhalen

 

Jaargang: HKL 1976-13 / blz.: 102-104

Titel: Het gebeurde in de Hollandsche Tuin

Auteur: Brand, F.

Inhoud: 18e-eeuws verhaal uit het rechterlijk archief over een twist in het café

Trefwoord: Hollandse Tuin

 

Jaargang: HKL 1976-13 / blz.: 81-83

Titel: Antwoord op: Opsporing verzocht!

Auteur: Red.

Inhoud: Portretten van Dirk Loenen en Wijntje Dirks Verhoef

Trefwoord: HKL-archief, Catharina Voogt

 

Jaargang: HKL 1976-13 / blz.: 84-88

Titel: Soldaat van Napoleon

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Verhaal n.a.v. een dagboek van een Loosdrechter tijdens de Belgische oorlog.

Trefwoord: Belgische oorlog

 

Jaargang: HKL 1976-13 / blz.: 89-91

Titel: Ruimte voor ons archief.

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Een goede stap in de goede richting

Trefwoord: HKL-archief, gemeentehuis, werkgroepen

 

Jaargang: HKL 1976-13 / blz.: 92-99

Titel: Als Kees Schouten vertelt....

Auteur: Brand, F. en C. Wierda

Inhoud: Herinneringen van een timmerman, o.a. aan de bouw van Kasteel-museum Sypesteyn.

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1976-14 / blz.: 105-132

Titel: Enige historische bijzonderheden over de voormalige oude Ned.Herv. kerk te Oud-Loosdrecht

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Artikel (met afbeeldingen) over het ontstaan van (de kerk van) Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Middeleeuwen

 

Jaargang: HKL 1977-15 / blz.: 1

Titel: De Turftrapster

Auteur: Red.

Inhoud: Prentje van Jan Luyken als nieuwe voorplaat HKL-periodiek

Trefwoord: Beroepen (turftrapster)

 

Jaargang: HKL 1977-15 / blz.: 21-25

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (IX)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1977-15 / blz.: 2-20

Titel: Vormersmerken op het Loosdrechts porselein

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Beschrijving van de vormersmerken op Loosdrechts porselein.

Trefwoord: Porselein

 

Jaargang: HKL 1977-15 / blz.: 26-28

Titel: Over de namen 't Wije, Wijde blik, Wijde Keel, Zudde en Zuwe

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Veldnamen in de Loosdrechtse plassen.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1977-16 / blz.: 29-37

Titel: Willem Hallinc, een misverstand

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Volgens Jhr. van Sypesteyn was Willem Hallinc de stichter van het kasteel Sijpesteijn doch dit wordt in dit artikel weerlegt.

Trefwoord: Hallinc

 

Jaargang: HKL 1977-16 / blz.: 38-42

Titel: Jaap van Goof' zet na 52 jaar de kneed-trog aan de kant

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Bakker Jaap Mur Gzn. stopt met de bakkerij aan de Oudloosdrechtse dijk.

Trefwoord: Bakkers

 

Jaargang: HKL 1977-16 / blz.: 43-56

Titel: Voor iedere kwaal was een kruid gewassen

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Bijzonderheden over de familie Wingelaar waaronder zich veel kruidenzoekers bevonden.

Trefwoord: Kruidenzoekers

 

Jaargang: HKL 1977-16 / blz.: 57-60

Titel: Stel eens Uw kwartierstaat op

Auteur: Mur, Jac. J.

Inhoud: Adviezen om een genealogie of kwartierstaat op te stellen.

Trefwoord: Genealogie

 

Jaargang: HKL 1977-17 / blz.: 61-67

Titel: Willem Spijker, Soldaat van Oranje

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Verhaal n.a.v. een dagboek van een Loosdrechter gemaakt tijdens de Belgische oorlog.

Trefwoord: Belgische oorlog

 

Jaargang: HKL 1977-17 / blz.: 68-93

Titel: Lieve van Ollefen

Auteur: Brand, F. en P.J.A. van Mensch

Inhoud: Korte levensbeschrijving van Lieve van Ollefen.

Trefwoord: Personen (Lieve van Ollefen)

 

Jaargang: HKL 1977-17 / blz.: 95-96

Titel: Segget Voort

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Een schouw in 1721

Trefwoord: Rechterlijk archief, de Ronde, Warnaar, Meijers, Bakker, Mikker, Pos

 

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 101-103

Titel: Zo ging het in Loosdrecht in de 19de eeuw

Auteur: Kuijper - van Galen, E.J.

Inhoud: Beschrijving van het dorpsleven te Loosdrecht.

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 104-105

Titel: Afscheid van een dienstmeisje in 1853

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Voor het einde van haar betrekking had een Loosdrechts dienstmeisje een gedicht geschreven.

Trefwoord: Dorpsleven 1853

 

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 106-117

Titel: Een weerbarstig Schoenmaker lapte de wet aan zijn laars, in 1752

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Onregelmatigheden in het veenbedrijf in 1752

Trefwoord: Rechterlijk archief, scheepswerf, Driesprong, Funtus, Sol. Monde, Shouten, Bierens

 

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 118-123

Titel: De overheid contra vechtlustige Loosdrechters

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Wet op het messentrekken van 1607.

Trefwoord: Vechtpartijen

 

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 124-126

Titel: Moord en doodslag op de dijk

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Overzicht van vechtpartijen en aanstichters in Loosdrecht

Trefwoord: Rechterlijk archief, namen

 

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 127-128

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Een serie artikelen naar rapporten van een Loosdrechtse schout. Origineel aanwezig in het archief van de H.K.L.

Trefwoord: Rechterlijk archief

 

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 97-99

Titel: Over de namen Veendobbe, Wastobbe, Trekdobber, Duitse Ribbe en de Ossenkamp

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Veldnamen in de Loosdrechtse plassen.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 99-100

Titel: De wegen en de tol in Loosdrecht in 1900

Auteur: Zeldenrijk, H.

Inhoud: Ingezonden stuk naar de ANWB Kampioen

Trefwoord: Tollen

 

Jaargang: HKL 1977-19 / blz.: 129-131

Titel: Over de namen Duitse Ribbe, Trekgat en Heul

Auteur: Freese, J.P.

Inhoud: Veldnamen in de plassen.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1977-19 / blz.: 132-134

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Sijpesteijn, Natis, Kruijdthof, Roebers, Dros

 

Jaargang: HKL 1977-19 / blz.: 136-143

Titel: 1848 - Nieuwe Grondwet (die beslist niet in goede aarde viel in Loosdrecht)

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Loosdrechtse perikelen ten tijde van een nieuwe wet die vooral de veenarbeiders raakte.

Trefwoord: jaar 1848

 

Jaargang: HKL 1977-19 / blz.: 143

Titel: Loosdrecht gaat achteruit!

Auteur: Red.

Inhoud: Bericht uit de G&E van 1899

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1977-19 / blz.: 144-146

Titel: Uit het veenrecht in de provincie Utrecht

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Verslag van het oproer in de veenderij in de 19e-eeuw vanwege de nieuwe veenwet.

Trefwoord: Veenderij

 

Jaargang: HKL 1977-19 / blz.: 147-156

Titel: Het vee van Jacob Pos

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Feiten over het vee en veeziekten zoals zo in de 18e-eeuw voor kwamen en waarover Jacob Pos in zijn dagboek rapporteerde.

Trefwoord: Veeteelt

 

Jaargang: HKL 1978-20 / blz.: 16-25

Titel: Samen met de bus - ja gezellig (maar niet in 1902)

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Verhaal over de twist tussen twee Loosdrechtse bus-ondernemers die op Hilversum wensten te rijden.

Trefwoord: Omnibus

 

Jaargang: HKL 1978-20 / blz.: 26-28

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Kruidthof, Hagen, Sijberden, Van Dijk, Hennipman, Barnevelt, Strijlandt, Meijers

 

Jaargang: HKL 1978-20 / blz.: 3-14

Titel: DORPSSCHOLEN. Kanttekeningen bij een leerlingenlijst uit 1735

Auteur: Polak - de Booy, E.P.

Inhoud: Artikel met als basis een lijst van leerlingen uit 1735 van de dorpsschool te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Scholen (Oud- en Nw.Lsdr. 1735)

 

Jaargang: HKL 1978-21 / blz.: 29-60

Titel: Wandeling door Nieuw-Loosdrecht in het jaar 1925

Auteur: Walderveen, K. van

Inhoud: Beschrijving van een wandeling door Nieuw-Loosdrecht in 1925.

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 61-62

Titel: De Hollandse Tuin

Auteur: Daams (Jzn.), J.

Inhoud: Artikeltje over de oorsprong van de naam

Trefwoord: Hollandse Tuin

 

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 63-66

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (X)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 66-67

Titel: Het onderschrift van de voorplaat

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Latijnse tekst van de veenderijprent vertaald

Trefwoord: Vervening, baggeren, modderen (Latijns onderschrift)

 

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 68-74

Titel: Gouden Nieuw Leven speelde zich van kolenschuur naar Grand Theâtre Gooiland. 1928 - 2 juli - 1978

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Oudste geschiedenis van de muziekvereniging

Trefwoord: Vereniging (Nieuw-Leven, Cresendo, Boeren bont, Jagershuis, Moen, de Bree, Zeldenrijk

 

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 74-75

Titel: De omnibussen van De Bree en Dolman

Auteur: Salomé, B.

Inhoud: Over de twist tussen twee Loosdrechtse bus-ondernemers.

Trefwoord: Vervoer (Omnibussen)

 

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 77-84

Titel: De 37 'kapitalisten' van Loosdrecht - anno 1742

Auteur: Brand, F.

Inhoud: 37 Loosdrechtse inwoners werden aangeslagen in de hoogste vorm van belasting (18e-ee¬uw).

Trefwoord: Bewoning (37 kapitalisten)

 

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 85-87

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Sleeswijk, de Groot, de Ruyter, van Dijk, Leijen, Manten, Pouwe

 

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 87

Titel: Hekserij in Loosdrecht!

Auteur: Red.

Inhoud: Uit de 'Utrechtse Provinciale en Stadscourant' van 30-10-1848

Trefwoord: Volksverhalen

 

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 88

Titel: Drama in zakformaat in Oud-Loosdrecht

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Timmerman Robberse viel van de toren van de kerk van Oud-Loosdrecht (tijdens de nieuwbouw) in 1844.

Trefwoord: Kerk Oud-Loosdrecht

 

Jaargang: HKL 1978-23 / blz.: 89-120

Titel: Wandeling door Oud-Loosdrecht in het jaar 1925

Auteur: Walderveen, K. van

Inhoud: Beschrijving van een wandeling door Oud-Loosdrecht in 1925.

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 121-128

Titel: 1578 - Kerkhervorming in Loenen en Loosdrecht

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Beschrijving van de afscheiding van de Rooms-Katholieke kerk en de strijd daarover in 1578.

Trefwoord: Hervorming

 

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 128

Titel: Op 'Eikenrode' werd al in 1849 wiel-gereden

Auteur: Red.

Inhoud: In Loosdrecht werd al in 1849 op een zelfgemaakte fiets gereden door de smid Daams.

Trefwoord: Ambachten

 

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 129-134

Titel: Pachtvoorwaarden voor schippers

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Veel Loosdrechtse schippers kregen in Utrecht te maken met allerlei reglementen en pachtvoorwaarden.

Trefwoord: Schippers

 

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 135

Titel: Hoedt U voor voetangels!

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Emtinck, voetklemmen, vallen

 

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 137

Titel: Loosdrecht

Auteur: Meyboom - Meyboom, L.M.

Inhoud: Gedicht van mevrouw Meyboom over Loosdrecht plus een tekening in zwart krijt van wilgeknotten voor 't Wije te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Gedichten

 

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 138-140

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (XI)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 141-145

Titel: Over Buren, Boeren en Meenten

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Verklaring van de herkomst van o.a. de namen boer, buur en meent.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 146-148

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Speelman, Snijder, Kouwe Kees, Strijland, de Liefde, Voorn

 

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 148

Titel: Reactie op het 'drama in zakformaat'

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Timmerman Robberse viel van de toren van de kerk van Oud-Loosdrecht tijdens de nieuwbouw in 1834.

Trefwoord: Kerk Oud-Loosdrecht

 

Jaargang: HKL 1979-25 / blz.: 1-2

Titel: Bij de voorplaat (Grutterij)

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Afbeelding van een gevelsteen en korte beschrijving van de werking van een grutterij (o.a. met een rosmolen).

Trefwoord: Grutterij (voorplaat)

 

Jaargang: HKL 1979-25 / blz.: 20-22

Titel: Over de Weersloot, de Landweer en nog wat

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Veldnamen te Loosdrecht

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1979-25 / blz.: 23

Titel: De namen Zeypveld, Sijpveld, Zeitveld en Zijtveld

Auteur: Masmeijer, G.

Inhoud: Enkele gedachten omtrent de oorsprong van de families Zijtveld.

Trefwoord: Genealogie (Zijtveld)

 

Jaargang: HKL 1979-25 / blz.: 24-26

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (XII)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1979-25 / blz.: 26-28

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, van Meekeren, Sanderson, Waterman, Bakker, Nederhorst, Otten, Hennipman, van Leeuwen, Snijder

 

Jaargang: HKL 1979-25 / blz.: 3-20

Titel: 80 jaar opgravingen op Sypesteyn

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Archeologisch onderzoek naar de oudheid van de fundamenten van kasteel Sypesteyn.

Trefwoord: Archeologie

 

Jaargang: HKL 1979-26 / blz.: 29-43

Titel: Loosdrechts woningonderzoek in 1903

Auteur: Daams Csz, J.

Inhoud: Basis van dit artikel is een rapport van woningonderzoek in de vijf buurten van Loosdrecht aan het begin van deze eeuw.

Trefwoord: Woningen

 

Jaargang: HKL 1979-26 / blz.: 44-49

Titel: Symboliek en taal

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Uitdrukkingen en hun betekenis

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1979-26 / blz.: 50-59

Titel: Wolven onder ons!

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Feiten en verhalen over wolven en wolvenplagen in de Vechtstreek.

Trefwoord: Wolven

 

Jaargang: HKL 1979-26 / blz.: 60

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, van Schaik, Nieuwpoort, Crijne, Waterman, Blom, Keers, Slagt

 

Jaargang: HKL 1979-27 / blz.: 61-72

Titel: Jacob van Altena, bode Loosdrecht-Hilversum, v.v.

Auteur: Lagerman, D.

Inhoud: Verhaal over Jacob van Altena als bode.

Trefwoord: Personen (Jacob van Altena)

 

Jaargang: HKL 1979-27 / blz.: 73

Titel: Het aardrijkskundig woordenboek

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Gegevens over de schrijver Van der Aa die het aardrijkskundig woordenboek samen¬stelde.

Trefwoord: Aardrijkskundig woordenboek

 

Jaargang: HKL 1979-27 / blz.: 74-79

Titel: Loosdrecht bekeken door een 19de eeuwse bril

Auteur: Aa, A.J. v.d.

Inhoud: Dorpsbeschrijving, overgenomen uit het bekende Aardrijkskundig woordenboek van Van der Aa.

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1979-27 / blz.: 80-84

Titel: Veel 'flessianen' en 'tappeerianen' in Loosdrecht anno 1773.

Auteur: Brand, F.

Inhoud: 18e-eeuwse lijst met namen van tappers enz. voorkomend in het GAL.

Trefwoord: Kroegen

 

Jaargang: HKL 1979-27 / blz.: 85-87

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, van Dijk, Pos, Kruijdthof, Bakker, Nederhorst, Hamer, Eb Baas

 

Jaargang: HKL 1979-27 / blz.: 87-88

Titel: Aanwinsten

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Artikel over nieuwe aanwinsten voor het HKL-archief.

Trefwoord: HKL-archief

 

Jaargang: HKL 1979-28 / blz.: 89-120

Titel: Herinneringen aan Loosdrecht rond de eeuwwisseling

Auteur: Schipper, Jacob

Inhoud: Dorpsleven rond de eeuwwisseling.

Trefwoord: jaar 1629

 

Jaargang: HKL 1980-29 / blz.: 1

Titel: De nieuwe voorplaat (Molen De Haas)

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving van de voorplaat van de Loosdrechtse korenmolen.

Trefwoord: Molen (de Haas)

 

Jaargang: HKL 1980-29 / blz.: 11-19

Titel: De Loosdrechtse en Loenderveense waterbrieven

Auteur: Kloeten, D.

Inhoud: Iets over het ontstaan en gebruik van de Loosdrechtse en Loenderveense waterbrieven.

Trefwoord: Waterbrieven

 

Jaargang: HKL 1980-29 / blz.: 1-8

Titel: De ijsclub Loosdrecht

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Geschiedenis van de Loosdrechtse ijsclub

Trefwoord: Vereniging (IJsclub) + namen

 

Jaargang: HKL 1980-29 / blz.: 19-23

Titel: Een panlat van veenhout

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Feiten over een z.g. boomstort die heeft plaats gevonden in de Vechtstreek voor onze jaartelling en waarvan Loosdrechtse boeren het hout gebruikten als panlat.

Trefwoord: Veenhout

 

Jaargang: HKL 1980-29 / blz.: 23-24

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Hamer, Hogeveen, ten Hoof, van Mourik

 

Jaargang: HKL 1980-29 / blz.: 9-11

Titel: Een beeld van wintervermaak in vroeger eeuwen

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: IJspret en volksvermaak

 

Jaargang: HKL 1980-31 / blz.: 25-80

Titel: Loosdrecht in Bezettingstijd

Auteur: Brand, F. en Trudy Marx

Inhoud: Artikelenreeks over WOII t.g.v. 35 jaar bevrijding.

Trefwoord: Oorlog '40-'45

 

Jaargang: HKL 1980-32 / blz.: 81-83

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Merktekens en de pestziekte

Trefwoord: Rechterlijk archief

 

Jaargang: HKL 1980-32 / blz.: 83-88

Titel: Huismerken, graftekens en merktekens

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Artikel over het gebruik van huismerken en andere tekens.

Trefwoord: Huismerken

 

Jaargang: HKL 1980-32 / blz.: 88-91

Titel: De drenkeling - Een gebeurtenis uit 1919

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Een waar gebeurd verhaal uit Muijeveld.

Trefwoord: Dorpsleven (drenkeling 1919)

 

Jaargang: HKL 1980-32 / blz.: 91-93

Titel: Het vissen met 'wargarens'

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Hoe vroeger in Loosdrecht de vis werd gevangen.

Trefwoord: Visserij

 

Jaargang: HKL 1980-32 / blz.: 93-96

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (XIII)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

 

Jaargang: HKL 1980-32 / blz.: 96-100

Titel: Een scherfje..... en nog wat

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Archeologische vondsten worden beschreven

Trefwoord: Archeologie, Mur, Siegburg

 

Jaargang: HKL 1980-33 / blz.: 101-111

Titel: Wetenswaardigheden over molens in Loosdrecht en omgeving

Auteur: Blauw, A.

Inhoud: De Loosdrechtse korenmolen, een aantal watermolens en andere molens in de omgeving worden in dit artikel beschreven.

Trefwoord: Molens

 

Jaargang: HKL 1980-33 / blz.: 112-120

Titel: 'Ben ik van Duytschen bloet?'

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Beschrijving van familienamen van Duitse trekarbeiders die in de veenderijen werkten.

Trefwoord: Genealogie

 

Jaargang: HKL 1981-34+35 / blz.: 1-76

Titel: De Hervormde Kerk in Oud-Loosdrecht

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Beschrijving van voorgangers en oorsprong van de kerk van Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Kerk Oud-Loosdrecht

 

Jaargang: HKL 1981-36 / blz.: 77-90

Titel: Aantekeningen uit de oorlogsjaren 1914-1918

Auteur: Streefkerk, J.J.

Inhoud: Dagboeknotities over de Eerste Wereldoorlog (WOI)

Trefwoord: Oorlog '14-'18, Heineke, Sijpekerk, Zeldenrijk, Ekris, de Bree, Vlug

 

Jaargang: HKL 1981-36 / blz.: 90-92

Titel: De Spiritist. Een triest verhaal uit 1914

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Een verhaal uit Muijeveld.

Trefwoord: Dorpsleven 1914, miliciens, verdrinken, zeilen

 

Jaargang: HKL 1981-36 / blz.: 93-96

Titel: Een dagje naar de Loosdrechtse plassen in 1919

Auteur: Red.

Inhoud: Was er toen ook al sprake van vrouwenemancipatie?

Trefwoord: Dorpsleven 1919, 't Badhuis, Driesprong, tol, zwembad, Veendijk

 

Jaargang: HKL 1981-37 / blz.: 103-106

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Ook een Schepen handelt wel eens…

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1632, Loenen, Pos, Weersloot

 

Jaargang: HKL 1981-37 / blz.: 107-112

Titel: Hoe oud is Loosdrecht?

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Artikel over de ouderdom van de beide Loosdrechten.

Trefwoord: Middeleeuwen

 

Jaargang: HKL 1981-37 / blz.: 112

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, de Ronde, de Boer, Krijt

 

Jaargang: HKL 1981-37 / blz.: 97-103

Titel: In 1629 legde vijand het loodje tegen list van Loosdrechtse boeren

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Tijdens de 80-jarige oorlog en de inundatie zouden Loosdrechtse boeren een groot aantal Kroaten in een hinderlaag gelokt hebben.

Trefwoord: jaar 1629

 

Jaargang: HKL 1981-38 / blz.: 113-132

Titel: De afscheiding van 1834 te Loosdrecht

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Bijzonderheden uit de Loosdrechtse tijd van de breuk tussen de Hervormden en Gereformeerden, de z.g. Afscheiding.

Trefwoord: Afscheiding (1834)

 

Jaargang: HKL 1982-39 / blz.: 11-17

Titel: Een Loosdrechtse bodemvondst

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Over de vondst van een staallood 'Utrechts grouw'

Trefwoord: Archeologie

 

Jaargang: HKL 1982-39 / blz.: 17-20

Titel: Een angstig avontuur op de plas

Auteur: Jansen, J.

Inhoud: Herinneringen van een oud-verzetsman over het leren schieten ergens op de plas.

Trefwoord: Oorlog '40-'45

 

Jaargang: HKL 1982-39 / blz.: 1-8

Titel: Landgoederen verdwenen.... Glorie van de Vecht bleef

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Historie van de landgoederen aan de Vecht, speciaal over de z.g. 'Menistenhemel'.

Trefwoord: Vecht (landhuizen)

 

Jaargang: HKL 1982-39 / blz.: 9-11

Titel: Een weesmeester in moeilijkheden

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1732

 

Jaargang: HKL 1982-40 / blz.: 21-44

Titel: De geschiedenis van twee merkwaardige klokken in ons land

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Het verhaal van de roof door Cornelis Tromp van een kerkklok op het Franse eiland Noirmoutier. Deze hangt nu in de kerk te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Kerkklok ( Franse klok, O.L.)

 

Jaargang: HKL 1982-41 / blz.: 45-53

Titel: In tien jaar veel werk verzet... maar nog lang niet genoeg

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Verhaal over het tienjarig bestaan van de Historische Kring Loosdrecht.

Trefwoord: HKL

 

Jaargang: HKL 1982-41 / blz.: 54-68

Titel: Tien jaar H.K.L. ... acht jaar schervenmiddag

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Verhaal over de vele schervenmiddagen en de resultaten daarvan die de HKL heeft georganiseerd.

Trefwoord: HKL

 

Jaargang: HKL 1982-42 / blz.: 69-73

Titel: 'Der Kaiser' in Loosdrecht

Auteur: Wumkes, A.D.

Inhoud: De Duitse Keizer bracht een bezoek aan kasteel-museum Sypesteyn in Loosdrecht.

Trefwoord: Personen (Duitse Keizer)

 

Jaargang: HKL 1982-42 / blz.: 74-83

Titel: Het reilen en zeilen van een jongelingsvereniging

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Feiten en anekdotes over de gereformeerde jongelingsvereniging te Nieuw-Loosdrecht (20e-eeuws).

Trefwoord: Vereniging

 

Jaargang: HKL 1982-42 / blz.: 84-91

Titel: Een bruiloft in 1875 (deel I)

Auteur: Streefkerk, M.

Inhoud: Enige kwartieren uit de Loosdrechtse familie Streefkerk.

Trefwoord: Genealogie (Streefkerk)

 

Jaargang: HKL 1982-42 / blz.: 91-92

Titel: Klaas Hap was een kalmoeszoeker met humor

Auteur: Masmeijer, G.

Inhoud: Kruidenzoeker Klaas Wingelaar.

Trefwoord: Kruidenzoekers

 

Jaargang: HKL 1983-43 / blz.: 11-18

Titel: Watersport in Loosdrecht in 1930

Auteur: Red.

Inhoud: Plezante dolingen door en om het Gooi'

Trefwoord: Watersportvereniging Loosdrecht, de Zuwe, Horne, Horre, zwembad, de Driesprong, Wolfrat, Plashuis, Boomhoek, Wiite Huis

 

Jaargang: HKL 1983-43 / blz.: 1-2

Titel: Bij de voorplaat (Het koepeltje van Eikenrode)

Auteur: Red.

Inhoud: Korte beschrijving van het koepeltjevan Eikenrode, dat aan de Nieuw-Loosdrechtse dijk heeft gestaan.

Trefwoord: Eikenrode (voorplaat koepeltje)

 

Jaargang: HKL 1983-43 / blz.: 18-20

Titel: Voornamen van vroeger

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Opsomming van veelgebruikte voornamen.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1983-43 / blz.: 3-7

Titel: Een bruiloft in 1875 (deelI)

Auteur: Streefkerk, M.

Inhoud: Vervolg op de kwartieren uit de Loosdrechtse familie Streefkerk.

Trefwoord: Genealogie (Streefkerk)

 

Jaargang: HKL 1983-43 / blz.: 7-10

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Het raadsel van de twee Klazen

Trefwoord: Rechterlijk archief, Loenen, beroepen, de Bree, zout, zeep, tapper in brandewijn

 

Jaargang: HKL 1983-44 / blz.: 21-41

Titel: Johannes Bosboom - Gast in Loosdrecht

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Een artikel over het leven en werk van de schilder Bosboom, een van de leerlingen uit de 'Haagse school'.

Trefwoord: Schilders

 

Jaargang: HKL 1983-45 / blz.: 41-50

Titel: Truitje Bosboom-Toussaint kwam graag in Loosdrecht

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Het leven op Eikenrode eind 19e-eeuw.

Trefwoord: Eikenrode

 

Jaargang: HKL 1983-45 / blz.: 50-53

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een verdachte chirurgijn

Trefwoord: Rechterlijk archief, Stapelmoer, baljuw Coets, Swarte Aal, gerechtsrol

 

Jaargang: HKL 1983-45 / blz.: 54-60

Titel: Wandelen - Gezond en nuttig

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Beschrijving van herkomst van de naam Malperdoes en Wieman.

Trefwoord: Genealogie, Malperdoes, Malpartus, Lienen (Duitsland)

 

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 61-65

Titel: Vadersnamen en aardrijkskundige namen

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Beschrijving van patroniemen en aan plaatsnamen ontleende achternamen te Loosdrecht.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 66-69

Titel: Herinneringen aan de mobilisatietijd 1914-1918

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Aantekeningen over de Eerste Wereldoorlog (WOI)

Trefwoord: Oorlog '14-'18, watervliegtuigen, waterlinie, matrozen, de Hoge Wilgen

 

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 69-72

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Ook notabelen laten wel eens een steek vallen!

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1624, Meulenaar (Molenaar)

 

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 72-76

Titel: De tweehonderste penning

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Opsomming van de personen die in de 18e eeuw de 200ste penning als belasting moesten betalen.

Trefwoord: Belasting (200ste penning)

 

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 77-80

Titel: Oude foto's beschrijven mag... maar wel op de juiste manier

Auteur: Mur, Jac. J.

Inhoud: Suggestie van Jac. Mur om op oude foto's aan de achterkant te vermelden wie de afgebeelde personen zijn.

Trefwoord: Archivering

 

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 80-81

Titel: Een koster-doodgraver met zin voor statistiek

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: De koster van de Sypekerk hield nauwkeurig aantekening van geboorten, huwelijk en begrafenissen.

Trefwoord: Beroepen (koster-doodgraver)

 

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 81-84

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, kolfbaan, Strijlandt, Sijberde, Pos, Krook, Schoenmaker, Snijder, Otten, Hamer

 

Jaargang: HKL 1984-47 / blz.: 14-18

Titel: Een wapenbord en de bijstand

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over het aansprekersoproer te Amsterdam en een onbekende zoon van Ambachtsheer De Haze.

Trefwoord: Ambachtsheren

 

Jaargang: HKL 1984-47 / blz.: 1-8

Titel: Het doopvont te Nieuw-Loosdrecht

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Oorsprong en vindplaats van het doopvont dat in de Hervormde Sypekerk van Nieuw-Loosdrecht staat. Met foto's van de afbeeldingen daarop.

Trefwoord: Sypekerk (doopvont)

 

Jaargang: HKL 1984-47 / blz.: 19-24

Titel: Een bouw-offer (?) in Loosdrecht

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Beschrijving van de vondst van een groot bord onder de drempel van een woning.

Trefwoord: Archeologie

 

Jaargang: HKL 1984-47 / blz.: 9-13

Titel: Vroege graafschappen in Holland

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Beschrijving van de verschillende Graven van Holland.

Trefwoord: Graafschap

 

Jaargang: HKL 1984-48 / blz.: 25-34

Titel: Grensgeschillen (I)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een serie van vijf artikelen over de twisten tussen Gooiers en Loosdrechters.

Trefwoord: Grensgeschillen

 

Jaargang: HKL 1984-48 / blz.: 34-37

Titel: Een vredebaar sloot

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Betekenis van een

Trefwoord: Taal

 

Jaargang: HKL 1984-48 / blz.: 37-45

Titel: Loosdrecht noemde straat naar baljuw

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Baljuw Van Dorenwerde.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1984-48 / blz.: 45-48

Titel: Vierhonderd jaar bisschoppen in Utrecht

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Verhandeling over de Utrechtse bisschoppen.

Trefwoord: Bisschoppen

 

Jaargang: HKL 1984-49 / blz.: 49-58

Titel: Vierhonderd jaar bisschoppen in Utrecht (vervolg)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Vervolg over de beschrijving van de Utrechtse bisschoppen.

Trefwoord: Bisschoppen

 

Jaargang: HKL 1984-49 / blz.: 59-63

Titel: Het Breukeleveense Meentje

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Herinneringen van een Muijevelder over zijn jeugdjaren aan de Breukeleveense Meent.

Trefwoord: Breukeleveense Meentje

 

Jaargang: HKL 1984-49 / blz.: 64-66

Titel: Een schoolfoto uit 1926

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1984-49 / blz.: 66-72

Titel: Grensgeschillen II

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over de middeleeuwse Ra-scheiding

Trefwoord: Grensgeschillen, twaalfde+dertiende eeuw, Zijp, Drinschoten, Blankenheim, van Mijnden, Gooierbos, Weersloot

 

Jaargang: HKL 1984-50 / blz.: 73-80

Titel: Over boerderij, kerkgebouw en Paulusgemeenschap

Auteur: Red

Inhoud: Ontstaan katholieke kerk in Nieuw-Loosdrecht.

Trefwoord: Kerken

 

Jaargang: HKL 1984-50 / blz.: 81-83

Titel: Marretje Pieters... een bijzondere vrouw

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Drie leden van het HKL-bestuur hebben een gemeenschappelijke voorouder.

Trefwoord: Genealogie

 

Jaargang: HKL 1984-50 / blz.: 84-87

Titel: Drooglegging Loenderveense plas ging niet door

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Een plan om het Loenderveen droog te maken werd verworpen.

Trefwoord: Loenderveen

 

Jaargang: HKL 1984-50 / blz.: 87-89

Titel: Een schoolfoto uit 1903

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1984-50 / blz.: 90-99

Titel: Grensgeschillen III

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over de middeleeuwse Ra-scheiding

Trefwoord: Grensgeschillen, dertiende eeuw, Zijp, Drinschoten, van Mijnden, Gooierbos, Weersloot, Jan Ossenland

 

Jaargang: HKL 1984-50 / blz.: 99-100

Titel: Uit het memorieboekje van de schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Hamer, kaatsbaan, Zuijdhoek, Pauw,

 

Jaargang: HKL 1985-51 / blz.: 10-16

Titel: Grensgeschillen IV

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over de middeleeuwse Ra-scheiding

Trefwoord: Grensgeschillen, dertiende eeuw, Sijpekerk, kaart van Gooiland ('ronde kaart'), Werners hofstede, Gooierbos, Elten

 

Jaargang: HKL 1985-51 / blz.: 1-7

Titel: Nieuwjaars-Wensch

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Geschiedenis en ontstaan van het gebruik van nieuwjaarswensen.

Trefwoord: Nieuwjaarswens, Masmeijer, lantaarnaansteker, nieuwjaarskaart, Jacoba de Nooij

 

Jaargang: HKL 1985-51 / blz.: 17-20

Titel: Herinneringen van een kleinzoon

Auteur: Turel, R.

Inhoud: Herinneringen aan koster Van Schooten te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Koster Jan van Schooten, Flip Callenbach, Helena Reling, Van Waveren, Roodheuvel, Pos

 

Jaargang: HKL 1985-51 / blz.: 7-9

Titel: Een schoolfoto uit 1920

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto OLS Nieuw-Loosdrecht, Prinsen, Van Mourik

 

Jaargang: HKL 1985-52 / blz.: 21-40

Titel: De laatste maanden van de oorlog 1940-1945

Auteur: Streefkerk Mzn., M.

Inhoud: Artikel (dagboekfragmenten) over het laatste oorlogsjaar.

Trefwoord: Oorlog '40-'45, hongerwinter, Duitsers, razzia's, vliegtuighangars, weermacht, geld, NSB, bombardement, gevallenen, Vlug, Driesprong

 

Jaargang: HKL 1985-53 / blz.: 41-53

Titel: De Heren van Amstel

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: In een serie van vijf artikelen worden wetenswaardigheden verteld over de Heren van Amstel en Van Amstel van Mijnden, de latere ambachtsheren van Loosdrecht.

Trefwoord: Heren van Amstel, Adel, bisschoppen, edelmannen, ridders, Kleef, graaf Floris , zegel Gijsbrecht IV van Amstel

 

Jaargang: HKL 1985-53 / blz.: 54-55

Titel: Een schoolfoto uit 1927

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto, 1927, OLS Oud-Loosdrecht, meester Mielart, juffrouw Streefkerk

 

Jaargang: HKL 1985-53 / blz.: 56-68

Titel: Grensgeschillen V (slot)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over de middeleeuwse Ra-scheiding

Trefwoord: Grensgeschillen, veertiende eeuw, Pos, 't Sticht, Gooiland, kerkelanden van Naarden, kaart 1563 Zijpschen dijk + vullinglanden

 

Jaargang: HKL 1985-53 / blz.: 68

Titel: Stamboom Heren van Amstel

Auteur: Red.

Inhoud: Nakomelingen Huis en Geslacht van Amstel

Trefwoord: Ambachtsheren, Amstel, IJsselstein, Mijnden

 

Jaargang: HKL 1985-54 / blz.: 69-77

Titel: De Heren van Amstel II

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Geschiedenis van het geslacht Van Amstel van Mijnden

Trefwoord: Ambachtsheren, Amstel, Mijnden, Loenen, Zijp, Hollandse huis, wapen

 

Jaargang: HKL 1985-54 / blz.: 78-79

Titel: Een schoolfoto uit ± 1915

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto, Chr.school Nieuw-Loosdrecht, meester Voogsgeerd, Floor, de Rooij

 

Jaargang: HKL 1985-54 / blz.: 80-94

Titel: Het stoelenboek van de Sypekerk

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Aantekeningen uit een oud zitplaatsenboek van de Sypekerk (in prive bezit).

Trefwoord: Sijpekerk (stoelenboek), kwitantie, Zypze Kerk, kerkbanken, standsverschil,Herenbank

 

Jaargang: HKL 1985-54 / blz.: 95-96

Titel: Uit het memorieboekje van de schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Meijers, Dorlandt, Pos, Strijlandt, Botterboer, de Ronde, Maddeleen

 

Jaargang: HKL 1985-55 / blz.: 114-115

Titel: Een jubileumfoto uit 1934

Auteur: Red.

Inhoud: Foto t.g.v.het 25-jarig bestaan van de fokvereniging in café "De Hollandsche Tuin"

Trefwoord: Fokvereniging, Hacke van Mijnden, Van Swinderen, stier Reinold, Doets, Zijtveld, Meijers, tante Lam

 

Jaargang: HKL 1985-55 / blz.: 116-128

Titel: De Heren van Amstel van Mijnden (I)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Geschiedenis van het huis Amstel van Mijnden

Trefwoord: Egidius en Amelis van Amstel van Mijnden, ridderhofstad, Van Sypesteijn, Wouter en Amelis van Mijnden, leenmannen

 

Jaargang: HKL 1985-55 / blz.: 128

Titel: Uit het memorieboekje van de schout

Auteur: Red.

Inhoud: "Bodtman Dirk trok het mes uijt"

Trefwoord: Rechterlijk archief, messentrekken, Willem van den Brink, Gerrit Arisse Meijers, Dirk de Ronde, Elbert Cornelisse Schoenmaker

 

Jaargang: HKL 1985-55 / blz.: 97-113

Titel: De Hollandse Tuin

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Artikel over de familie Van Altena en hun bemoeienis met het cafe

Trefwoord: Hollandse Tuin, herbergen, messentrekken, prinsgezinden en patriotten, Schoenmaker, Meijers, Hoogenbosch, Jacob Das, Meent

 

Jaargang: HKL 1986-56 / blz.: 1-2

Titel: Bij de voorplaat

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving van de prent van de veender op de kaart van het Loenderveen.

Trefwoord: Loenderveen, baggeren, vervenen, Jacob Balde, C. Mortier, Isaack en Abram Streefkerk

 

Jaargang: HKL 1986-56 / blz.: 16-17

Titel: Een schoolfoto uit 1919

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: School met den Bijbel te Oud-Loosdrecht, meester Bakker

 

Jaargang: HKL 1986-56 / blz.: 18-20

Titel: Loosdrechts Poezie Album (I)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Grafschrift Stans Benningh, Baljuw van Loosdrecht, Mijnden en Teckop

Trefwoord: Gedichten, Leidsche Oorlofdaghen, Leiden, Johannes Bodecheer Benningh, Huygens, Heinsius, Barlaeus

 

Jaargang: HKL 1986-56 / blz.: 21-28

Titel: Heren van Amstel van Mijnden (II)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Geschiedenis van het huis Amstel van Mijnden

Trefwoord: Wouter en Amelis III van Amstel van Mijnden, Gijsbrecht van Nijenrode, Capittel van St.Pieter, Breukeleveen, Smijt, fundatiebrief

 

Jaargang: HKL 1986-56 / blz.: 3-15

Titel: Een turfschip, een helling en een sluis

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Over de bewoners en omgeving van de Horndijk

Trefwoord: Horndijk, Bloklaan, Driesprong, Funtus, Kromme Rade, Loenderveen, kwalijk venen, veenderij, Pauw, Vlooswijk, Kerkenpad, Moleneind

 

Jaargang: HKL 1986-57 / blz.: 29-32

Titel: Tien jaar archief en documentatie

Auteur: Red.

Inhoud: Terugblik op tien jaar HKL

Trefwoord: HKL, raadhuiszolder, Siem Pos

 

Jaargang: HKL 1986-57 / blz.: 32-35

Titel: Loosdrechts Poezie Album (II)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Een gedicht van W.G. van Focquenbroch over Maria van Sypesteyn

Trefwoord: Gedichten, Cornelis van Sypesteyn, Heer van Hillegom

 

Jaargang: HKL 1986-57 / blz.: 36-37

Titel: Een schoolfoto uit 1926

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto leerlingen O.L.-school Nieuw-Loosdrecht, meester Prinsen, Ten Broeke, Van Reenen, Berkhof, Kannegieter

 

Jaargang: HKL 1986-57 / blz.: 38-49

Titel: De reformatie binnen het sticht Utrecht

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over de Reformatie en de latere kerkvisitatie van 1593

Trefwoord: Reformatie, zestiende-eeuw, Parma, Filips, Karel V, Willem van Oranje, Kortenhoef, Westbroek, Tienhoven, Breukelen, Vreeland, enz.

 

Jaargang: HKL 1986-57 / blz.: 50-56

Titel: Heren van Amstel van Mijnden (III)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Geschiedenis van het huis Amstel van Mijnden

Trefwoord: Melis IV, Wouter, Anthonis van Amstel van Mijnden, jonkheren Van Lynden, zwaardleen, Cronenburgh

 

Jaargang: HKL 1986-58 / blz.: 57-69

Titel: De Kerkelanden, de Loosdrechtse boeren en de Stichtse Modderplakkaten

Auteur: Daams Jzn., J.

Inhoud: Artikel over het baggeren van modder in de Vecht door Loosdrechtse boeren, die het gebruikten om de grond van de Hilversumse Kerkelanden vruchtbaarder te maken.

Trefwoord: Kerkelanden, modderen, baggeren, vullinglanden, kerkfabriek, turf, vervening, hanekammen, krabbescheer, M.Vlug, gagel

 

Jaargang: HKL 1986-58 / blz.: 70-71

Titel: Een schoolfoto uit 1933-'34

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto leerlingen O.L.-school Oud-Loosdrecht, meester Mielart, meester Schipper, Wingelaar, Brinkhuis, Ireneschool

 

Jaargang: HKL 1986-58 / blz.: 72-75

Titel: Loosdrechts Poezie album (III)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht van Ten Kate voor Hacke van Mijnden

Trefwoord: Gedichten, Italië, Dante, Inferno, De Goddelijke Komedie, Vecchi, Eikenrode

 

Jaargang: HKL 1986-58 / blz.: 76

Titel: Zo maar een foto

Auteur: Red.

Inhoud: Bijgewerkte ansichtkaart van de Heulsloot te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Heulsloot, Van Waveren

 

Jaargang: HKL 1986-59 / blz.: 104

Titel: Zomaar een foto

Auteur: Red.

Inhoud: Oud-Loosdrechtsedijk 132-134

Trefwoord: Roei en Zeilvereniging, schilder Pijl

 

Jaargang: HKL 1986-59 / blz.: 77-87

Titel: Mijnden en Loosdrecht in bezit van de Jonkheren van Lijnden (I)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Gegevens over de ambachtsheren van Loosdrecht: de jonkheren van Lijnden.

Trefwoord: Ambachtsheren, Kronenburgh, 1672, vlucht naar Amsterdam, Oude Pastorie, Sijpekerk, kerkklokken

 

Jaargang: HKL 1986-59 / blz.: 88-89

Titel: Een schoolfoto uit 1915

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto leerlingen School met den Bijbel Nieuw-Loosdrecht, meester Voogsgeerd, juffrouw Ebes, juffrouw Steetskamp

 

Jaargang: HKL 1986-59 / blz.: 90-103

Titel: Een onderzoek naar de verspreiding van de familienaam Pos

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Onderzoek naar de oorsprong en mogelijke afkomst van de eerste Possen in Loosdrecht.

Trefwoord: Genealogie (Pos), Romeinen, Possche, migranten, deken van Oud Munster, klooster Bethlehem

 

Jaargang: HKL 1986-60 / blz.: 105-116

Titel: Van schaaf tot computer

Auteur: Aalberts-Dijkstra, B.

Inhoud: Verhaal over de familie Streefkerk, later Aalberts. Van timmerman tot aannemers.

Trefwoord: Beroepen (timmerman), preekstoel Sijpekerk, nieuwbouwwoningen

 

Jaargang: HKL 1986-60 / blz.: 117-121

Titel: Stamboom Streefkerk

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Korte genealogie van de Loosdrechtse Streefkerken.

Trefwoord: Genealogie

 

Jaargang: HKL 1986-60 / blz.: 122-123

Titel: Een eerste-steenlegging in 1926

Auteur: Red.

Inhoud: Foto, gemaakt tijdens de bouw van het nieuwe burgemeestershuis aan de Nieuwloosdrechtse dijk door de fa. Aalberts.

Trefwoord: Bewoning (bouw burgemeesterswoning Van Swinderen), Nooitgedacht, Nooitgedagt

 

Jaargang: HKL 1986-60 / blz.: 124-127

Titel: Loosdrechts Poezie Album (IV)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht Winterdag Buiten door Jhr. Van Sypesteyn

Trefwoord: Gedichten

 

Jaargang: HKL 1986-60 / blz.: 128-132

Titel: Mijnden en Loosdrecht in bezit van de Jonkheren van Lijnden (II)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Vervolg gegevens ambachtsheren Van Lijnden.

Trefwoord: Ambachtsheren

 

Jaargang: HKL 1987-61 / blz.: 1

Titel: De nieuwe voorplaat (wapen De Haze de Georgio)

Auteur: Red.

Inhoud: Afbeelding van het wapen van de familie De Haze.

Trefwoord: Ambachtsheren (wapen De Haze)

 

Jaargang: HKL 1987-61 / blz.: 11-24

Titel: Rijke Kooplieden als Ambachtsheren (I)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Gegevens betreffende de Amsterdamse kooplieden De Haze, die tevens ambachtsheren van de Loosdrechten waren.

Trefwoord: Ambachtsheren

 

Jaargang: HKL 1987-61 / blz.: 1-4

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Harmen Peereboom, Harmen Koopman

 

Jaargang: HKL 1987-61 / blz.: 5-10

Titel: Een 'nieuwe' Kaart van Mynden ende 2 Loosdrechten

Auteur: Hiensch, B.

Inhoud: Verschillende versies van een 18e-eeuwse Loosdrechtse kaart beschreven.

Trefwoord: Cartografie

 

Jaargang: HKL 1987-62 / blz.: 25-37

Titel: De eerste dagen van de oorlog 1940-1945

Auteur: Streefkerk, M.

Inhoud: Beschrijving (aan de hand van dagboekfragmenten) van de eerste oorlogsdagen en de evacuatie van de Loosdrechters naar Bergen.

Trefwoord: Oorlog '40-'45

 

Jaargang: HKL 1987-62 / blz.: 38-43

Titel: Verzet tegen de Ambachtsvrouwe van Loosdrecht in 1749

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: 18e-eeuws burgerverzet.

Trefwoord: Ambachtsheren

 

Jaargang: HKL 1987-62 / blz.: 44-56

Titel: Rijke Kooplieden als Ambachtsheren (II)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Vervolg op de beschrijving van de familie De Haze als ambachtsheren en -vrouwen van Loosdrecht.

Trefwoord: Ambachtsheren

 

Jaargang: HKL 1987-63 / blz.: 57-63

Titel: Opheffing veenderijfondsen

Auteur: Kloeten, D.

Inhoud: Liquisatie fondsen veenderijen Loenderveen en Loosdrecht

Trefwoord: Veenderij, Muijeveld, waarborgfondsen, grootboek, waterbrief

 

Jaargang: HKL 1987-63 / blz.: 64-65

Titel: Een loosdrechts zwaard

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Beschrijving van de vondst van een oud zwaard dat in het Loenderveen is gevonden en thans in bruikleen aan kasteel-museum Sypesteyn is gegeven.

Trefwoord: Archeologie

 

Jaargang: HKL 1987-63 / blz.: 66-73

Titel: Rijke Kooplieden als Ambachtsheren (III)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Vervolg op de beschrijving van de familie De Haze als ambachtsheren en -vrouwen van Loosdrecht.

Trefwoord: Ambachtsheren

 

Jaargang: HKL 1987-63 / blz.: 74-80

Titel: Loosdrechts Poezie Album (V)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Een 'Lijkklacht' op Margaretha Helena Graafland

Trefwoord: Gedichten, Ds. De Mol, Jacob Alewijn

 

Jaargang: HKL 1987-64 / blz.: 81-91

Titel: Rijke Kooplieden als Ambachtsheren (IV)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Laatste deel van de beschrijving van de familie De Haze als ambachtsheren en -vrouwen van Loosdrecht.

Trefwoord: Alewijn, Van de Poll, Trip, Nooitgedacht,

 

Jaargang: HKL 1987-64 / blz.: 92-96

Titel: Loosdrechts Poezie Album (VI)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht op het sterven van Jacob Alewijn

Trefwoord: Gedichten, Ds. De Mol, Jacob Alewijn, Tydeman

 

Jaargang: HKL 1987-64 / blz.: 97-99

Titel: De 'goeie' ouwe tijd

Auteur: Lamme, E.

Inhoud: Over de fam. Lamme in 'De drie klompjes'

Trefwoord: Dorpsleven, 'De Drie Klompen'

 

Jaargang: HKL 1987-64 / blz.: 99-100

Titel: Een schoolfoto uit 1925

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1987-65 / blz.: 101-124

Titel: Herinneringen uit de school vanaf 1937 (Openbare school Nieuw- Loosdrecht)

Auteur: Atema, L.

Inhoud: Herinneringen uit de school vanaf 1937

Trefwoord: School (openbare, Nw-L.), spelletjes, WOII, Eikenrodeschool

 

Jaargang: HKL 1988-66 / blz.: 1-13

Titel: Vader, Zoon en Kleinzoon Hacke van Mijnden

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: De ambachtsheren Hacke van Mijnden.

Trefwoord: Ambachtsheren (Hacke van Mijnden)

 

Jaargang: HKL 1988-66 / blz.: 13-17

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (I)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Aan de hand van gegevens uit het Algemeen Rijks Archief in Den Haag wordt in 14 artikels verteld over Loosdrecht(ers) in de middeleeuwen.

Trefwoord: Middeleeuwen

 

Jaargang: HKL 1988-66 / blz.: 18-20

Titel: Grootmoeders muts

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Herinneringen van Muijevelder Bakker aan zijn grootmoeder hoe zij een kanten muts in vorm kreeg.

Trefwoord: Klederdracht

 

Jaargang: HKL 1988-66 / blz.: 21-24

Titel: Loosdrechts Poezie Album (VII)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Sinne- en Minnebeelden' over Loosdrecht

Trefwoord: Gedichten, Jan Boerhout

 

Jaargang: HKL 1988-67 / blz.: 25-31

Titel: Nieuw-Loosdrecht , 10 t / blz.: m 15 mei 1940

Auteur: Olie, J.

Inhoud: Verslag van de evacatie naar Egmond in de eerste dagen van WO-II.

Trefwoord: Oorlog '40-'45 (evacuatie)

 

Jaargang: HKL 1988-67 / blz.: 32-33

Titel: Een schoolfoto uit 1974

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1988-67 / blz.: 34-37

Titel: Loosdrechts Poezie Album (VIII)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Fragmenten 'Pinksterheil'

Trefwoord: Gedichten, Verwey, Roland Holst, Lambertskade, glasblazerij

 

Jaargang: HKL 1988-67 / blz.: 38-47

Titel: De middeleeuwse weersluis (=sloot 1)

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Een serie van drie artikels over het ontstaan en gebruik van de Weersloot tussen Loosdrecht en Breukeleveen.

Trefwoord: Weersloot

 

Jaargang: HKL 1988-67 / blz.: 48

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Cornelis Aertsz (1598)

 

Jaargang: HKL 1988-68 / blz.: 49-50

Titel: Landlopers

Auteur: Blaauwendraad, F.

Inhoud: Jeugdherinneringen betreffende landlopers

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1988-68 / blz.: 51-58

Titel: De middeleeuwse weersloot (2)

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Historie van de grens met Utrecht

Trefwoord: Weersloot, Breukeleveen, Tienhoven, limietscheiding, grenswetering, heerstraten

 

Jaargang: HKL 1988-68 / blz.: 59-69

Titel: Hoe het toeging in mijn ouderlijk huis

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Jeugdherinneringen van een Muijevelder.

Trefwoord: Muijeveld, Gijzen, huishouding

 

Jaargang: HKL 1988-68 / blz.: 69-72

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (2)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over water

Trefwoord: Middeleeuwen, Zeedijk, schouwen

 

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 73-75

Titel: Besmetting met genealogisch virus aanbevolen

Auteur: Lamme, E.

Inhoud: Familie Lamme-Gijzen

Trefwoord: Genealogie (algemeen), Dirkje Gijzen

 

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 75

Titel: Rectificatie (Landlopers HKL, 68)

Auteur: Red.

Inhoud: betreffende Frits Blauwendraad

Trefwoord: Landlopers

 

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 76-77

Titel: Een schoolfoto uit 1963

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 78-80

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (3)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Hoe het recht zijn loop kreeg

Trefwoord: Middeleeuwen, rechtspraak, Hoge Raad, Dirc Coster

 

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 81-85

Titel: Loosdrechts Poezie Album (IX)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht m.b.t de Afscheiding (1835)

Trefwoord: Gedichten, Karsemeijer, Eben-Haëzer, Ds. De Waal

 

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 86-94

Titel: De middeleeuwse weersloot (3)

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Historie van de grens met Utrecht

Trefwoord: Weersloot, Breukeleveen, Tienhoven, limietscheiding, grenswetering, Gijsbrecht van Zijl

 

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 95-96

Titel: Aal uit dauw en zonnewarmte

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Beschrijving van de aal volgens 17e-eeuwse opvattingen.

Trefwoord: Visserij

 

Jaargang: HKL 1988-70 / blz.: 102-103

Titel: Een schoolfoto uit 1912

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1988-70 / blz.: 104-109

Titel: Van diaconiehuis tot zwartfabriek

Auteur: Brand, F.

Inhoud: 18e-eeuwse lijst van het aantal werkgelegenheden in Loosdrecht

Trefwoord: Ambachten

 

Jaargang: HKL 1988-70 / blz.: 110-111

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (4)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Belasting-perikelen

Trefwoord: Middeleeuwen, Philips van Bourgondië, Nyenrode

 

Jaargang: HKL 1988-70 / blz.: 112-115

Titel: Loosdrechts Poezie Album (X)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht over de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Gedichten, Gerrit Achterberg, Frans Muller, badhuis, K. Schippers

 

Jaargang: HKL 1988-70 / blz.: 116

Titel: De Ratelvrouw

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Belastingen hebben Loosdrechters nooit aangesproken

Trefwoord: Rechterlijk archief, Aaltje Ponse (1716)

 

Jaargang: HKL 1988-70 / blz.: 97-101

Titel: De prijs van een woning te Loosdrecht

Auteur: Kloeten, D.

Inhoud: Aan de hand van oude (ver-)koopakten wordt de prijs van een huis aan de Nieuwe dijk (Nieuwloosdrechtsedijk) beschreven.

Trefwoord: Bewoning (huizenprijs)

 

Jaargang: HKL 1989-71 / blz.: 1

Titel: Bij de voorplaat (Raadhuis)

Auteur: Red.

Inhoud: Korte beschrijving van het gemeentehuis van Loosdrecht i.v.m. de nieuwe voorplaat van het periodiek

Trefwoord: Raadhuis (voorplaat)

 

Jaargang: HKL 1989-71 / blz.: 17-28

Titel: De familie Wingelaar

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Korte beschrijving van de herkomst van de Loosdrechtse Wingelaars.

Trefwoord: Genealogie (Wingelaar)

 

Jaargang: HKL 1989-71 / blz.: 2-4

Titel: De geschiedenis van een nieuwjaarswens

Auteur: Streefkerk, M.

Inhoud: Nieuwjaarswens van Mijndert Streefkerk 1825

Trefwoord: Nieuwjaarswens, Otten, Schoenmaker

 

Jaargang: HKL 1989-71 / blz.: 5-7

Titel: De lantaarnopsteker

Auteur: Dusseldorp-de Rooy, Joke van

Inhoud: Werkzaamheden van een Loosdrechtse lantaarn-opsteker aan het begin van deze eeuw.

Trefwoord: Beroepen (lantaarn-opsteker), Masmeijer

 

Jaargang: HKL 1989-71 / blz.: 8-16

Titel: De laatste

Auteur: Garthoff, Bert

Inhoud: Niet geheel betrouwbaar verhaal over een van de Loosdrechtse Wingelaars.

Trefwoord: Personen (Wingelaar)

 

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 29-31

Titel: Voorzitter Daams gehuldigd

Auteur: Marx, Trudy

Inhoud: HKL-voorzitter Jas Daams Czn. kreeg een Koninklijke onderscheiding

Trefwoord: HKL

 

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 31

Titel: Rectificatie (De laatste, HKL 71)

Auteur: Red.

Inhoud: Verbeteringen i.v.m. het verhaal

Trefwoord: Personen (Wingelaar)

 

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 32-38

Titel: Oude bewoningssporen in Loosdrecht

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Archeologische vondsten worden behandeld i.v.m. datering van de ouderdom van Loosdrecht.

Trefwoord: Middeleeuwen

 

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 39-41

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XI)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Een gedicht waar LOOSDRECHT boven staat

Trefwoord: Gedichten, Van Heerikhuizen, dageraad, Wim Hazeu

 

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 41

Titel: Bladvulling (Yost de Boer)

Auteur: Red.

Inhoud: Joost de Boer trok in 1773 zijn mes…

Trefwoord: Rechterlijk archief

 

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 42-45

Titel: Perikelen rond Koninginnedag

Auteur: Marx, Trudy

Inhoud: Dorpsstrijd in de beide Loosdrechten om plaatselijke erebogen

Trefwoord: Dorpsleven, Doets, stier Hendrik Herman III

 

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 46-52

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (5)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Turf: bron van inkomsten of bron van narigheid?

Trefwoord: Middeleeuwen, Muiden, Baljuw van Gooiland, turfdelven, veenen, de Zijpe

 

Jaargang: HKL 1989-73 / blz.: 53-54

Titel: Voorstel uit 1800 tot droogmaking van de Loenderveense plas

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Plan tot droogmaking van het Loenderveen

Trefwoord: Loenderveen, Alewijn, Schipper, Van de Poll, gemeentebestuur

 

Jaargang: HKL 1989-73 / blz.: 55-61

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities over een rechtschapen schepen, een aartsschelm en turkije.

Trefwoord: Rechterlijk archief, Boelhouwer, Schipper, Schoenmaker, Turfschip, Willm Hage, Haan, De Nooij

 

Jaargang: HKL 1989-73 / blz.: 62-63

Titel: Een verenigingsfoto uit 1919

Auteur: Red.

Inhoud: Fanfarekorps "Nieuw Leven"

Trefwoord: Vereniging, muziekkorps

 

Jaargang: HKL 1989-73 / blz.: 64-67

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XII)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: "De jeugdige Vrouw en Moeder spreekt"

Trefwoord: Gedichten, Hacke, Reeser, Van Tienhoven, Bosboom, villa "Erica", Majoor Frans

 

Jaargang: HKL 1989-73 / blz.: 68-69

Titel: Ra-Ra-Ra-toren 25 jaren geleden afgebroken

Auteur: Marx, Trudy

Inhoud: Vreemde toren in het bos van Hacke.

Trefwoord: Bescherming bevolking, Rijksluchtvaartdienst

 

Jaargang: HKL 1989-73 / blz.: 70-76

Titel: Oude bewoningssporen in Loosdrecht (II)

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Vervolg op de archeologische vondsten te Loosdrecht.

Trefwoord: Middeleeuwen

 

Jaargang: HKL 1989-74 / blz.: 77-85

Titel: Loosdrechts raadhuis

Auteur: Daams Czn, J. en G. Marx.

Inhoud: Beschrijving van het oude rechthuis en plannen (met tekeningen) voor het nieuwe gemeentehuis waarin ook de secretaris woonde en het postkantoor gevestigd was.

Trefwoord: Gemeentehuis

 

Jaargang: HKL 1989-74 / blz.: 86-87

Titel: Loosdrechters in de middeleeuwen (6)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een Eemnesser moordenaar in Loosdrecht

Trefwoord: Middeleeuwen, 1436, Hof van Holland

 

Jaargang: HKL 1989-74 / blz.: 88-89

Titel: Een klassefoto uit de vorige eeuw

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1989-74 / blz.: 90-95

Titel: Iets luchtigs over huisnamen, vooral in Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Huisnamen te Loosdrecht.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1989-74 / blz.: 95-96

Titel: Berichtjes om te glimlachen

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Kleine berichtjes uit de krant m.b.t. Loosdrecht en speciaal over de land- en tuinbouw.

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 105

Titel: Uit oude Notulen

Auteur: Red.

Inhoud: Over het "Schouwen van drenkelingen en andere lijken"

Trefwoord: Notulen, salaris, 1797, schouw

 

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 106-107

Titel: Een klassefoto uit 1935

Auteur: Red.

Inhoud: Klassefoto O.L.-school te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, meester Kannegieter

 

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 108-110

Titel: Loosdrechts archief naar Hilversum

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Het Streekarchief van het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum is de nieuwe bewaar¬plaats voor het oud-archief van Loosdrecht.

Trefwoord: Archieven

 

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 111-114

Titel: Het Verheerlijkt Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Tekeningen van Spilman beschreven.

Trefwoord: Sypekerk

 

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 114-116

Titel: Loosdrechters in de middeleeuwen (7)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: "Vang ze, die eigenzinnige Loosdrechters!"

Trefwoord: Middeleeuwen, 1437, Cope, hoeven, schepenrecht

 

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 116

Titel: Uit oude Notulen

Auteur: Red.

Inhoud: "de arme potterman"

Trefwoord: Notulen, 1634, verkoop op zondag

 

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 97-105

Titel: De Bataafse omwenteling in Loosdrecht

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Loosdrechtse bijzonderheden ten tijde van de Franse revolutie.

Trefwoord: jaar 1795

 

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 10

Titel: Uit oude Notulen

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een beste of een betere paal

Trefwoord: Notulen, 1779, Beths, schouw

 

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 10-11

Titel: Boerderij te Loosdrecht

Auteur: Red.

Inhoud: Schilderij van een schilderij van Lion Schulman van het huis aan de Kromme Rade waar nu Barend Brinkman in woont.

Trefwoord: Schilders

 

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 12-13

Titel: Een schoolfoto uit 1949

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto, meester Siemons, O.L.-school te Oud-Loosdrecht

 

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 14-20

Titel: Loosdrechters 'boven de Raade'

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Veel Loosdrechtse boeren hadden grond gepacht in de z.g. Kerkelanden (van Naarden) te Hilversum.

Trefwoord: Kerkelanden

 

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 1-9

Titel: Een Loosdrechtse intellectueel uit de achttiende eeuw

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Leven en werken van schoolmeester Hendrik Dekker (overl.1747) te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Schoolmeesters

 

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 20

Titel: Uit de notulen van de gemeenteraad

Auteur: Red.

Inhoud: Subsidie voor de omnibus

Trefwoord: Notulen, 1889, Dolman en De Bree, Hacke van Mijnden

 

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 21-22

Titel: Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek

Auteur: Red.

Inhoud: Inventaris archieven aanwezig in het SAGV te Hilversum

Trefwoord: Archieven, plaatsingslijst, inventaris

 

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 23

Titel: 'Arbijde in de sneuw'

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse aantekeningen

Trefwoord: Winter, sneeuw, rekeningen, Gerecht, 1708

 

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 23

Titel: Winter

Auteur: Red.

Inhoud: Foto, gemaakt door Joop Olie achter z'n ouderlijk huis op de hoek van de Nootweg en de Luitgardeweg. De hoge bomen staan in de bocht van de Luitgardeweg.

Trefwoord: Winter

 

Jaargang: HKL 1990-77 / blz.: 24-68

Titel: Honderd jaar Christelijk onderwijs in Oud-Loosdrecht

Auteur: Strating, A. (e.a.)

Inhoud: Geschiedenis en verhalen van de Christelijke school te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Onderwijs

 

Jaargang: HKL 1990-78 / blz.: 69-72

Titel: EUREKA, LINQUENDA en soortgenoten

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Artikel over de namen van huizen en de betekenis daarvan.

Trefwoord: Huisnamen

 

Jaargang: HKL 1990-78 / blz.: 72-73

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (8)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een lastig ambachtsheer

Trefwoord: Middeleeuwen, Hof van Holland, 1442, Melis van Mijnden

 

Jaargang: HKL 1990-78 / blz.: 74-81

Titel: Herinneringen aan Eikenrode

Auteur: Plooij-Cuipers, E.D.M.

Inhoud: Herinneringen van kleindochter van Hacke

Trefwoord: Elias, ambachtsheerlijkheid, Crol, Feenstra, Zocher, grafkapel, Christusbeeld, theekoepeltje, Deking Dura

 

Jaargang: HKL 1990-78 / blz.: 82-83

Titel: Een schoolfoto uit 1928

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto Chr.L.O.-Nieuw-Loosdrecht, Voogsgeerd, Schut

 

Jaargang: HKL 1990-78 / blz.: 84-85

Titel: Meester Prinsen

Auteur: Grootendorst, P.A.

Inhoud: Herinneringen van een schooljongen aan meester Prinsen, hoofd van de openbare lagere school te Nieuw-Loosdrecht.

Trefwoord: Onderwijs, Miltenburg

 

Jaargang: HKL 1990-78 / blz.: 86-88

Titel: Agrarisch loonwerk

Auteur: Blaauwendraad, F.

Inhoud: Beschrijving van het werken met de maaimachines te Loosdrecht.

Trefwoord: Agrarisch loonwerk

 

Jaargang: HKL 1990-79 / blz.: 104-105

Titel: Een schoolfoto uit 1928 (II)

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1990-79 / blz.: 106-108

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een landloopster hield de Loosdrechtse schepenen bezig

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1696, 1738, Cornelius Schilbagh, Blijswijk, Ds. Elsevier

 

Jaargang: HKL 1990-79 / blz.: 89-103

Titel: De turf werd duur betaald

Auteur: Brand, F.

Inhoud: 18e-eeuwse feiten uit de Loosdrechtse veenderij, ontleend aan het Amsterdams familie-archief 'Brants'.

Trefwoord: Veenderij

 

Jaargang: HKL 1990-80 / blz.: 109-119

Titel: De Snijder

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Verhaal over de vele kleermakers in het Loosdrechtse.

Trefwoord: Beroepen (snijder)

 

Jaargang: HKL 1990-80 / blz.: 119

Titel: Uit de notulen van Loosdrechts gemeenteraad 100 jaar geleden

Auteur: Red.

Inhoud: Aanstelling van een nieuwe geneesheer.

Trefwoord: Notulen, gemeente-geneesheer (arts) dokter Kleijn Schoorel

 

Jaargang: HKL 1990-80 / blz.: 119

Titel: Hekserijen te Loosdrecht

Auteur: Red.

Inhoud: Aagje S., dievegge

Trefwoord: Volksverhalen

 

Jaargang: HKL 1990-80 / blz.: 120-121

Titel: Een schoolfoto uit 1920

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1990-80 / blz.: 122-126

Titel: De familie Snijder

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Korte beschrijving van de familie Snijder, die haar naam ontleend heeft aan het beroep snijder (kleermaker).

Trefwoord: Genealogie (Snijder)

 

Jaargang: HKL 1990-80 / blz.: 127-128

Titel: Nog een paar Loosdrechtse huisnamen

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Artikel over namen van Loosdrechtse huizen.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1991-81 / blz.: 1-14

Titel: Horen Oud- en Nieuw-Loosdrecht wel bij elkaar?

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Hernieuwde zienswijze over het ontstaan van de beide Loosdrechten.

Trefwoord: Middeleeuwen

 

Jaargang: HKL 1991-81 / blz.: 15-20

Titel: Gemeentesecretaris J. van Haselen

Auteur: Haselen, E. van

Inhoud: Enige anekdotes over gemeentesecretaris Jan van Haselen.

Trefwoord: Personen (Jan van Haselen)

 

Jaargang: HKL 1991-81 / blz.: 21

Titel: Schilderij van D. Smorenburg

Auteur: Red.

Inhoud: Afbeelding van het schilderij wintervermaak, gemaakt door de schilder Smorenburg.

Trefwoord: Schilders

 

Jaargang: HKL 1991-81 / blz.: 22-23

Titel: Een schoolfoto uit 1962 / blz.: '63

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1991-81 / blz.: 24

Titel: Uit oude Notulen

Auteur: Red.

Inhoud: Bladvulling. Stukje uit oude gemeente-notulen.

Trefwoord: Notulen

 

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 25-28

Titel: De evacuatie in de meidagen van 1940

Auteur: Red.

Inhoud: Gegevens over de eerste meidagen van WOII en de evacuatie naar Bergen.

Trefwoord: Oorlog '40-'45 (evacuatie)

 

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 29-30

Titel: Hendrikje, de 'Kakelot' uit Oud-Over (I)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse aantekeningen

Trefwoord: Rechterlijk archief

 

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 30-36

Titel: Het Verheerlijkt Loosdrecht (II)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Tekeningen van Spilman beschreven.

Trefwoord: Sypekerk

 

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 37-39

Titel: Loosdrechtse veldnamen

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Artikel over het gebruik van veldnamen in Loosdrecht met voor- beelden.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 40-41

Titel: Een foto uit 1903

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Op een oud glasnegatief is een huis aan de Loosdrechtse dijk te zien waar bakker Egberts (later?) woonde.

Trefwoord: Bakkerij Egberts (foto)

 

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 42-43

Titel: Een schoolfoto uit 1928

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 44

Titel: Uit oude notulen

Auteur: Red.

Inhoud: Over de 'bedeling' door de diaconie.

Trefwoord: Notulen

 

Jaargang: HKL 1991-83 / blz.: 45-50

Titel: Het Verheerlijkt Loosdrecht (III)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Tekeningen van Spilman beschreven.

Trefwoord: Sypekerk

 

Jaargang: HKL 1991-83 / blz.: 51-57

Titel: Het Ideaal

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Het leven van Sijmen Pos (geb.1688) en Jannetje Pruijmeboom te Oud-Loosdrecht en op de Oost-Indie vaart.

Trefwoord: Genealogie

 

Jaargang: HKL 1991-83 / blz.: 58-59

Titel: Een schoolfoto uit 1924

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1991-83 / blz.: 60-61

Titel: Hendrikje, de 'Kakelot' uit Oud-Over (II)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over Hendrikje van Esch

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1767, Hendrik de Lange,

 

Jaargang: HKL 1991-83 / blz.: 62-64

Titel: Loosdrecht, zoals het eens was

Auteur: Red.

Inhoud: Overgenomen feiten uit "Loosdrecht's Bloei".

Trefwoord: Dorpsleven anno 1930, vreemdelingenverkeer, VVV, watersport

 

Jaargang: HKL 1991-84 / blz.: 65

Titel: In memoriam H. Brunekreef

Auteur: Red.

Inhoud: Brunekreef was jarenlang ouderling van de Hervormde gemeente te Nieuw-Loosdrecht en tevens HKL-lid en van het boekje over de Sijpekerk.

Trefwoord: Personen (H. Brunekreef)

 

Jaargang: HKL 1991-84 / blz.: 66-76

Titel: Een koster-schoolmeester in de problemen

Auteur: Brunekreef, H. (Red.)

Inhoud: Een 18e-eeuwse koster van de Sypekerk had problemen met de dominee.

Trefwoord: Beroepen (koster-schoolmeester)

 

Jaargang: HKL 1991-84 / blz.: 76

Titel: Het zwaard van Damocles

Auteur: Red.

Inhoud: Een zware tak die van een boom naar beneden dreigde te vallen was aanleiding om een stukje in de G&E te schrijven.

Trefwoord: Bladvulling

 

Jaargang: HKL 1991-84 / blz.: 77-83

Titel: Oud-Loosdrecht: Welvarender, maar minder mooi

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Goyert Lam blikt nostalgisch achterom

Trefwoord: Dorpsleven begin twintigste eeuw, grindweg, schoolstrijd, Scherpel, ophaalbrug, zwembaden

 

Jaargang: HKL 1991-84 / blz.: 84

Titel: Zo maar een foto

Auteur: Red.

Inhoud: Het huis Oud-Loosdrechtse dijk nr. 134-136 in 1913 bewoond door Jan Lamme.

Trefwoord: Huizen, Van den Heuvel, De Gooijer, Otten

 

Jaargang: HKL 1991-85 / blz.: 108

Titel: Die Dirkje toch

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Rechtzaak tegen Dirkje Evenblij

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1743, Hogenbirk, Buijs, Buijsing

 

Jaargang: HKL 1991-85 / blz.: 85-90

Titel: Loosdrechtse hondekarren

Auteur: Daams Czn., J.

Inhoud: Artikel over het reglement voor hondekarren en wetenswaardigheden over de bezitters daarvan.

Trefwoord: Hondekarren

 

Jaargang: HKL 1991-85 / blz.: 91-93

Titel: Teunis vent met waterlelies

Auteur: Wingelaar

Inhoud: 20e-eeuws verhaal over Teunis Wingelaar.

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1991-85 / blz.: 94-95

Titel: Een schoolfoto uit 1947

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1991-85 / blz.: 96-109

Titel: Christelijke school 100 jaar

Auteur: Leene, Th.J.

Inhoud: Wetenswaardigheden over 100 jaar Christelijk onderwijs te Nieuw-Loosdrecht.

Trefwoord: Scholen (Christelijke 100 jaar)

 

Jaargang: HKL 1992-86 / blz.: 1-15

Titel: Buitenplaats Eikenrode was eens een lustoord

Auteur: Marx - van Ankum, Trudy

Inhoud: Beschrijving van de bewoners van de buitenplaats

Trefwoord: Eikenrode

 

Jaargang: HKL 1992-86 / blz.: 16-19

Titel: Van de zolder

Auteur: Red.

Inhoud: Wetenswaardigheden van de HKL-archiefzolder.

Trefwoord: HKL

 

Jaargang: HKL 1992-86 / blz.: 19

Titel: Een raadsbesluit van 30 mei 1833

Auteur: Red.

Inhoud: Boete gesteld op loslopend vee

Trefwoord: Raadsbesluit, hoornvee, paarden, varkens, bokken, geiten

 

Jaargang: HKL 1992-86 / blz.: 20-21

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (9)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een lastig ambachtsheer

Trefwoord: Middeleeuwen, Melis van Mijnden, 1448, Van Amstel, Hof van Holland

 

Jaargang: HKL 1992-86 / blz.: 22-23

Titel: Wei- en bouwlanden rond Eikenrode

Auteur: Doets, A.

Inhoud: Beschrijving van werkzaamheden op de landerijen rond Eikenrode.

Trefwoord: Eikenrode

 

Jaargang: HKL 1992-86 / blz.: 24

Titel: Oprichting kaasfabriek

Auteur: Red.

Inhoud: Kort bericht over de oprichting van de inmiddels afgebroken Loosdrechtse kaasfabriek, ook wel melkfabriek genoemd.

Trefwoord: Kaasfabriek

 

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 25-36

Titel: Johannes Versteegt (1889-1945)

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Levensbeschrijving van ds. Versteegt, gereformeerd predikant van Nieuw-Loosdrecht.

Trefwoord: Oorlog '40-'45 (verzet)

 

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 37-39

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (10)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een door Loosdrecht gewonnen proces

Trefwoord: Middeleeuwen, 1448, Gooiland, Willem van Montfoirde, Nyenrode, belasting

 

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 40-41

Titel: Goud uit Loosdrechts bodem

Auteur: Aalberts, H.

Inhoud: Beschrijving van de vondst van een aantal gouden munten.

Trefwoord: Archeologie

 

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 41

Titel: Ongeluk op de plas

Auteur: Red.

Inhoud: J. Klein verdronken op de plas

Trefwoord: Dorpsleven anno 1907, "De Hilver- en Vechtbode", antirevolutionair blad

 

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 42-44

Titel: Veldnamen

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Eigennamen van landerijen, akkers, enz.

Trefwoord: Veldnamen

 

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 44

Titel: Oproep van archief

Auteur: Red.

Inhoud: Oproep voor archivalia

Trefwoord: HKL-archief, Pos

 

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 45

Titel: Loosdrecht in 1790

Auteur: Red.

Inhoud: Aardrijkskundige plaatsbeschrijving van Loosdrecht

Trefwoord: 1790, Jacobus Kok, "Vaderlandsch Woordenboek", 1790

 

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 46-48

Titel: Loosdrecht toen en nu

Auteur: Red.

Inhoud: Foto's van huizen

Trefwoord: Woningen

 

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 48

Titel: Op z'n Amerikaansch!

Auteur: Red.

Inhoud: Op Sypesteyn werd in 1907 een schuur in z'n geheel 160 meter verplaatst.

Trefwoord: Sypesteyn

 

Jaargang: HKL 1992-88 / blz.: 49-65

Titel: Een memorietafel in de Sijpse kerk

Auteur: Ploos van Amstel, Jhr. G.

Inhoud: Geschiedenis van de z.g. memorietafel, die ooit in de Sypekerk te Nieuw-Loosdrecht heeft gehangen.

Trefwoord: Sypekerk (memorietafel)

 

Jaargang: HKL 1992-88 / blz.: 66-67

Titel: Een verenigingsfoto uit ca. 1950

Auteur: Red.

Inhoud: Foto van het mannenkoor "Internos"

Trefwoord: Vereniging (foto), Albert Bode, dirigent

 

Jaargang: HKL 1992-88 / blz.: 68

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (11)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Naarden contra Melis van Mijnden

Trefwoord: Middeleeuwen, 1451, Hof van Holland

 

Jaargang: HKL 1992-89 / blz.: 69-75

Titel: Historische Kring Loosdrecht viert lustrum

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Artikel gemaakt over het twintigjarig bestaan van de Historische Kring Loosdrecht.

Trefwoord: HKL

 

Jaargang: HKL 1992-89 / blz.: 75

Titel: Rectificatie

Auteur: Red.

Inhoud: Het huis op de gepubliceerde foto was de voormalige bakkerij van Egberts te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Huizen

 

Jaargang: HKL 1992-89 / blz.: 76-81

Titel: Over wezen en weesmeesters (I)

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Verhaal over de weeskamer en zijn beheerders.

Trefwoord: Beroepen (weesmeesters)

 

Jaargang: HKL 1992-89 / blz.: 82-88

Titel: De betekenis van de Loosdrechtse straatnamen

Auteur: Daams Czn., J.

Inhoud: Verklaring van de meeste Loosdrechtse straatnamen.

Trefwoord: Straatnamen

 

Jaargang: HKL 1992-90 / blz.: 100-106

Titel: Sint Annepad

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Beschrijving van het ontstaan van de straatnaam St. Annepad te Nieuw-Loosdrecht.

Trefwoord: Naamvorming

 

Jaargang: HKL 1992-90 / blz.: 107-120

Titel: Over wezen en weesmeesters (II)

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Vervolg op het verhaal over de weeskamer.

Trefwoord: Beroepen (weesmeesters)

 

Jaargang: HKL 1992-90 / blz.: 89-92

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (12)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Proces voor het Hof van Holland

Trefwoord: Middeleeuwen, 1448, de Drecht, waterloop, schouwrecht

 

Jaargang: HKL 1992-90 / blz.: 93-99

Titel: Uit het leven van 'Maccie Mee'

Auteur: Wingelaar

Inhoud: Herinneringen van Wingelaar, alias 'Vodje'

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1992-90 / blz.: 99

Titel: Naarder brug te Loosdrecht?

Auteur: Red.

Inhoud: Aanbesteding van een brug te Nieuw-Loosdrecht door de kerk van Naarden.

Trefwoord: Kerkelanden

 

Jaargang: HKL 1993-91 / blz.: 10-11

Titel: Een verenigingsfoto uit 1936

Auteur: Red.

Inhoud: Foto van jongelingsvereniging "Eben Haëzer"

Trefwoord: jongelingsvereniging, Miedema, Daams, Veraar

 

Jaargang: HKL 1993-91 / blz.: 12-18

Titel: De Weesmeestersaffaire

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Laat 19e eeuws verslag over de strijd tussen weesmeesters en de gemeentelijke overheid.

Trefwoord: Beroepen (weesmeesters)

 

Jaargang: HKL 1993-91 / blz.: 1-9

Titel: 'Bidt en Werkt' bestond bijna veertig jaar

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Over de meisjesvereniging van de Gereformeerde Kerk

Trefwoord: Vereniging

 

Jaargang: HKL 1993-91 / blz.: 19-24

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (I)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Een serie verhalen, bijeengebracht door een medewerker van het instituut voor dialectologie te Amsterdam.

Trefwoord: Volksverhalen

 

Jaargang: HKL 1993-92 / blz.: 25-32

Titel: 'Bidt en Werkt' tijdens en na de oorlog

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Christelijke Vrouwen vereniging te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Vereniging

 

Jaargang: HKL 1993-92 / blz.: 33-35

Titel: Waarde Heer, van 't 'Postkantoor'

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Brief van bakker Schippers aan het postkantoor.

Trefwoord: Bakkers

 

Jaargang: HKL 1993-92 / blz.: 36-37

Titel: Een schoolfoto uit 1933

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1993-92 / blz.: 38-42

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (II)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Volksverhalen

Trefwoord: J.P.Freese, toverheks, betovering, 'met de helm geboren', Kallenbach

 

Jaargang: HKL 1993-92 / blz.: 43-48

Titel: Het pachtersoproer

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Dagboekverslag van Jacob Pos over het Amsterdamse pachtersoproer.

Trefwoord: Pachtersoproer 1748

 

Jaargang: HKL 1993-93 / blz.: 49-57

Titel: Het Loosdrechtse Bos

Auteur: Daams Jzn., J.

Inhoud: Artikel over het Loosdrechtse Bos te Hilversum, ook wel Bos van Zonnestraal genoemd.

Trefwoord: Loosdrechtse bos

 

Jaargang: HKL 1993-93 / blz.: 58-59

Titel: Een schoolfoto uit 1973

Auteur: Red.

Inhoud: Klimopschool Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, juffr. Hogenbirk

 

Jaargang: HKL 1993-93 / blz.: 60-67

Titel: Korte geschiedenis van Gooiland

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Gooise wetenswaardigheden.

Trefwoord: Middeleeuwen

 

Jaargang: HKL 1993-93 / blz.: 67

Titel: Veldwachter timmert aan de weg

Auteur: Red.

Inhoud: De Veldwachter Maas Timmerman kreeg de aanbesteding van een nieuw aan te leggen wegdek.(?)

Trefwoord: Veldwachter

 

Jaargang: HKL 1993-93 / blz.: 68

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (III)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Volksverhalen

Trefwoord: Volksverhalen, B.E. Jansen, hekserij, betoveren

 

Jaargang: HKL 1993-94 / blz.: 69-104

Titel: Grafstenen in de Sypekerk

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Vindplaats en beschrijving van de grafstenen in de Sypekerk te Nieuw-Loosdrecht (met foto's en tekeningen).

Trefwoord: Sypekerk (grafstenen)

 

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 105-111

Titel: Avontuurlijke Muyevelder in Loosdrechts gevang

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Wandaden van Klaas Pietersz Luyers, alias Klaas Aspot, alias Klaas Klijn

Trefwoord: Rechterlijk archief 1745, Sijmen Gijsen, Breukeleveen, Willem Post, Timmerman, Hendrik Bos, Verhoef, Lamme, Schipper

 

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 111

Titel: Voor een strenge winter?

Auteur: Red.

Inhoud: Bladvulling. Meisjesvereniging te Nieuw-Loosdrecht maakte wollen kleding voor de armen in de winter.

Trefwoord: Vereniging

 

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 112-115

Titel: Nuttig allerlei voor iedereen

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Beschrijving van alle boeken in de schoolbibliotheek van de school te Oud-Loosdrecht door meester A.C. van der Grijp (1877).

Trefwoord: School Oud-Loosdrecht

 

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 115

Titel: Niets nieuws onder de zon (I)

Auteur: Red.

Inhoud: Bericht anno 1806 over de Loosdrechtse jeugd

Trefwoord: Straatschenderijen, jongeren

 

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 116-117

Titel: Een schoolfoto uit 1928

Auteur: Red.

Inhoud: Foto Chr. School te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, meester Veefkind, juffr. Woudenberg

 

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 118-119

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (13)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Proces voor het Hof van Holland

Trefwoord: Middeleeuwen, ambachtsheerlijkheid Mijnden, Hof van Holland, Naarden

 

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 119

Titel: Niets nieuws onder de zon

Auteur: Red.

Inhoud: Bericht anno 1907 over de Loosdrechtse jeugd

Trefwoord: Straatschenderijen, jeugd

 

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 120-121

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (IV)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Volksverhalen

Trefwoord: Volksverhalen, Barend Lamme

 

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 122-123

Titel: Onderscheiding voor Siem Pos

Auteur: Meulen, J. van der

Inhoud: Oud-voorzitter on oprichter van de Historische Kring Loosdrecht werd onderscheiden voor zijn werk bij de Archeologische Werkgemeenschap Nederland.

Trefwoord: HKL

 

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 123-124

Titel: Een vergeten verslag!

Auteur: Meulen, J. van der

Inhoud: Over de HKL-tentoonstelling in "Het Huys met de Twee Oogen"

Trefwoord: HKL (verslag), Lenie Bosch, Harry Oolders, Joop Olie, Jose Timmerman

 

Jaargang: HKL 1994-100 / blz.: 103-104

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (14)

Auteur: R. Loenen

Inhoud: Kort verhaal uit de vijftiende eeuw

Trefwoord: Melis van Amstel van Mijnden, Kronenburg, leenheer Philips van Bourgondië, Hof van Holland

 

Jaargang: HKL 1994-100 / blz.: 104

Titel: Wrange vruchten voor Zuidhoek

Auteur: Red.

Inhoud: Bladvulling. Kort stukje uit het RA

Trefwoord: Rechterlijk Archief, Loenen, 1786

 

Jaargang: HKL 1994-100 / blz.: 105-128

Titel: Mijn naam is Van Altena

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Beschreven genealogie (met stamboom) van de Loosdrechtse Van Altena's.

Trefwoord: Genealogie

 

Jaargang: HKL 1994-96 / blz.: 1-15

Titel: De geschiedenis van een smidsfamilie

Auteur: Daams Czn., J.

Inhoud: Beschrijving van de voorouders van de smid Daams en de herkomst van de naam.

Trefwoord: Genealogie (Daams)

 

Jaargang: HKL 1994-96 / blz.: 16-17

Titel: Een schoolfoto uit 1925

Auteur: Red.

Inhoud: De "School met den Bijbel" te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, juffr. Hinlopen, Floor, Daams

 

Jaargang: HKL 1994-96 / blz.: 18-20

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XIII)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht door G. Rademakers, 1825

Trefwoord: Gedichten, "Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen", ds. Steenmeyer,

 

Jaargang: HKL 1994-96 / blz.: 21-22

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Opsiet, Eij, Boelhouwer, vechten

 

Jaargang: HKL 1994-96 / blz.: 23-24

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (V)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Volksverhalen

Trefwoord: Volksverhalen, Wingelaar, toverheks

 

Jaargang: HKL 1994-97 / blz.: 25-40

Titel: Het 'rustige leven eens landmans' ging niet over rozen

Auteur: Marx - van Ankum, Trudy

Inhoud: Agrarisch leven aan het begin van deze eeuw.

Trefwoord: Agrarisch leven

 

Jaargang: HKL 1994-97 / blz.: 40-46

Titel: Lange Gerard van de groep Loosdrecht

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Uit het verzet in WO-II.

Trefwoord: Oorlog '40-'45 (verzet)

 

Jaargang: HKL 1994-97 / blz.: 47-48

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (VI)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Volksverhalen

Trefwoord: Volksverhalen, Van der Wilt, spoken, "met de helm geboren"

 

Jaargang: HKL 1994-98 / blz.: 49-84

Titel: Enige hoofdstukken uit de vroege geschiedenis van Eikenrode

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Beschrijving van de bewoners van de buitenplaats

Trefwoord: Eikenrode

 

Jaargang: HKL 1994-99 / blz.: 85-94

Titel: Huizen en bewoning in Muyeveld

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Beschrijving van de huizen en hun bewoners in Muijeveld aan het begin van de 20e-eeuw.

Trefwoord: Muijeveld

 

Jaargang: HKL 1994-99 / blz.: 95

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (VII)(Slot)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Volksverhalen

Trefwoord: Volksverhalen, Gerrit Kroon, toverheks

 

Jaargang: HKL 1994-99 / blz.: 96-97

Titel: Een schoolfoto uit 1910?

Auteur: Red.

Inhoud: Foto Openbare Lagere School te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, meester Mielart

 

Jaargang: HKL 1994-99 / blz.: 98-102

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XIV)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Afscheidsgroet aan de leden van het Departement Loosdrecht der Maatschappij tot Nut van 't algemeen, 1825

Trefwoord: Gedichten, G.Ramakers, ds. Steenmeyer

 

Jaargang: HKL 1995-101 / blz.: 1-10

Titel: Oudemanswater probaat middel tegen schurft

Auteur: Marx, Trudy

Inhoud: Een artikel waarbij geput werd uit een oud boekje van een veearts.

Trefwoord: Veeartsenijkunde

 

Jaargang: HKL 1995-101 / blz.: 11-13

Titel: Natuurgebied De Meent

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Jeugdherinneringen aan Muyeveld

Trefwoord: De Meent

 

Jaargang: HKL 1995-101 / blz.: 14-15

Titel: Een schoolfoto uit 1926

Auteur: Red.

Inhoud: Foto Openbare Lagere School te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, meester Kannegieter, meester Prinsen

 

Jaargang: HKL 1995-101 / blz.: 16-20

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XV)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Grafschrift Dirk Ruyter

Trefwoord: Gedichten, koster, voorzanger, onderwijzer, Van de Kemp, collecteur, gaarder, Bataafse omwenteling

 

Jaargang: HKL 1995-101 / blz.: 21-23

Titel: Over bijnamen in Loosdrecht

Auteur: Zeldenrijk, H.

Inhoud: Opsomming van een aantal Loosdrechse bijnamen.

Trefwoord: Bijnamen

 

Jaargang: HKL 1995-101 / blz.: 24

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse aantekeningen

Trefwoord: Rechterlijk archief, tapneringen, Oudeheijn, Hekel, Scholenaar, Stapelmoer, Sas

 

Jaargang: HKL 1995-102 / blz.: 25-56

Titel: Anton van der Waals in Loosdrecht (1944)

Auteur: Marx-van Ankum, T.

Inhoud: Verrader Van der Waals trouwde onder valse naam (Van der Veen) en woonde enige tijd te Loosdrecht.

Trefwoord: Oorlog '40-'45

 

Jaargang: HKL 1995-103 / blz.: 57-64

Titel: Recht van overpad

Auteur: Streefkerk, M.

Inhoud: Burentwist over het gebruik van een stuk grond aan de Kromme Rade hoek 's-Gravelandsevaartweg (19e-eeuw).

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1995-103 / blz.: 65

Titel: Suikerzakjes uit Loosdrecht

Auteur: Red.

Inhoud: Afdruk van enige suikerzakjes waarop Loosdrechtse etablissementen voorkomen.

Trefwoord: Suikerzakjes

 

Jaargang: HKL 1995-103 / blz.: 66-67

Titel: Een schoolfoto uit 1930

Auteur: Red.

Inhoud: Foto uitstapje "School met den Bijbel" Oud-Loosdrecht naar Schiphol

Trefwoord: Schoolfoto, juffr. Woudenberg, meester Veefkind, Dikke en Dunne Dirk Kroon

 

Jaargang: HKL 1995-103 / blz.: 69-71

Titel: NICOLAAS WICART, tekenaar in Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Onbekende tekeningen van Wicart gevonden en beschreven.

Trefwoord: Schilders

 

Jaargang: HKL 1995-103 / blz.: 71-72

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse aantekeningen

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1712,Beletje Gerrits, Lap, Van Leeuwen

 

Jaargang: HKL 1995-103 / blz.: 73-76

Titel: Dorpsgebeuren (I)

Auteur: Wingelaar jr., M.

Inhoud: Verhalen en herinneringen van een Oud-Loosdrechter, bijgenaamd 'Vodje'.

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 77-82

Titel: Een Canadees in Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Herinneringen (in dichtvorm) van een Canadees aan de oorlogstijd.

Trefwoord: Oorlog '40-'45

 

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 82-83

Titel: Bij de voorplaat

Auteur: Red.

Inhoud: Oudloosdrechtse dijk nr. 217:

Trefwoord: Huizen

 

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 84-85

Titel: Feestvieren met een molentje

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Beschrijving van een object (een drinkglas met daarop een molentje) uit kasteel-museum Sypesteyn.

Trefwoord: Kasteel Sypesteyn

 

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 86-92

Titel: De bus van Oud-Loosdrecht

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Reglement opgesteld begin 19e-eeuw

Trefwoord: Ziekenzorg

 

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 93-95

Titel: Zomerhuisjes in 'Onze hoek'

Auteur: Wildschut-Veen, Elske

Inhoud: Beschrijving van bewoners van de zomershuisjes in de Boomhoek.

Trefwoord: Zomerhuisjes

 

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 96-97

Titel: Een schoolfoto uit 1916

Auteur: Red.

Inhoud: Foto Chr. School te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, meester W. en W.J.Voogsgeerd

 

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 98-100

Titel: Dorpsgebeuren (II)

Auteur: Wingelaar jr., M.

Inhoud: Oud-Loosdrechtse verhalen van 'Kees de Jood'

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1995-105 / blz.: 101-106

Titel: Jacobus Willemsen (1698-1780), een predikant uit de pruikentijd

Auteur: Bogaard, C.

Inhoud: Beschrijving van een nieuwe aanwinst van Loosdrecht porselein op kasteel-museum Sypesteyn.

Trefwoord: Loosdrechts porselein

 

Jaargang: HKL 1995-105 / blz.: 106

Titel: Geen Loosdrechtse paperijen in 1729

Auteur: Red.

Inhoud: Kort bericht dat er in het Hervormde (Gereformeerde) Loosdrecht geen Katholieken woonden.

Trefwoord: Katholieken

 

Jaargang: HKL 1995-105 / blz.: 107-124

Titel: Zomaar een Loosdrechtse familie (1)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Leven en werken van Jacob Jansz Loenen (1700-1785)

Trefwoord: Genealogie (Loenen)

 

Jaargang: HKL 1996-106 / blz.: 1

Titel: In memoriam J. Daams

Auteur: Red.

Inhoud: Terugblik op leven en werken van oud-voorzitter Jas Daams Czn.

Trefwoord: Personen (Daams - overleden)

 

Jaargang: HKL 1996-106 / blz.: 2 - 8

Titel: 1996: Jaar van het industrieel erfgoed (1)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: De Loosdrechtse porseleinfabricage in het kader van het jaar van het industrieel erfgoed.

Trefwoord: Porselein

 

Jaargang: HKL 1996-106 / blz.: 20

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse aantekeningen

Trefwoord: Dorpsleven, 1716, Roelen

 

Jaargang: HKL 1996-106 / blz.: 9 - 19

Titel: Het bewogen verleden van de Egelshoek (I)

Auteur: Manten, A.

Inhoud: Geschiedenis van de Egelshoek

Trefwoord: Egelshoek

 

Jaargang: HKL 1996-107 / blz.: 21 - 30

Titel: Het bewogen verleden van de Egelshoek (II)

Auteur: Manten, A.

Inhoud: Geschiedenis van de Egelshoek

Trefwoord: Egelshoek

 

Jaargang: HKL 1996-107 / blz.: 31 - 35

Titel: 1996: Jaar van het industrieel erfgoed (2)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: De Loosdrechtse porseleinfabricage in het kader van het jaar van het industrieel erfgoed.

Trefwoord: Porselein

 

Jaargang: HKL 1996-107 / blz.: 36 - 37

Titel: Een schoolfoto uit 1912

Auteur: Red.

Inhoud: Openbare lagere school te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1996-107 / blz.: 38 - 42

Titel: Van krentenbol tot kroket

Auteur: Doets, A.

Inhoud: Herinneringen van bakker Snoep.

Trefwoord: Bakkerij

 

Jaargang: HKL 1996-107 / blz.: 43 - 44

Titel: Hendrik Gerritsz, pastoor van de Sypekerk

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Rond 1494 pastoor te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Sypekerk

 

Jaargang: HKL 1996-108 / blz.: 45 - 50

Titel: 1996: Jaar van het industrieel erfgoed (3)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: De Loosdrechtse porseleinfabricage in het kader van het jaar van het industrieel erfgoed.

Trefwoord: Porselein

 

Jaargang: HKL 1996-108 / blz.: 51 - 53

Titel: MALPERDOES. Wat een vreemde naam!

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Verhaal over Duitse trekarbeiders die zich in Loosdrecht vestigden

Trefwoord: Personen (Malperdoes als familienaam)

 

Jaargang: HKL 1996-108 / blz.: 54 - 55

Titel: Een schoolfoto uit 1961

Auteur: Red.

Inhoud: Eikenrodeschool Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1996-108 / blz.: 56 - 67

Titel: Jongelingsvereniging werd ruim 100 jaar

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Hervormde jongensvereniging (Sijpekerk)

Trefwoord: Jongelingsvereniging

 

Jaargang: HKL 1996-108 / blz.: 68

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Ruzie in herberg

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1996-109 / blz.: 69 - 74

Titel: 1996: Jaar van het industrieel erfgoed (4)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: De Loosdrechtse porseleinfabricage in het kader van het jaar van het industrieel erfgoed.

Trefwoord: Porselein

 

Jaargang: HKL 1996-109 / blz.: 75 - 77

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse ruzies in herbergen.

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1996-109 / blz.: 78 - 79

Titel: Een schoolfoto uit 1943

Auteur: Red.

Inhoud: Christelijke school Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1996-109 / blz.: 80 - 81

Titel: Herinneringen aan De Otter

Auteur: Bak-Lutterman, C.H.

Inhoud: Herinneringen aan zomers zwemplezier.

Trefwoord: Zwembad

 

Jaargang: HKL 1996-109 / blz.: 82 - 87

Titel: Dorpsgebeuren (III)

Auteur: Wingelaar jr., M.

Inhoud: Jeugdherinneringen uit begin 20e-eeuw.

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1996-109 / blz.: 88

Titel: Doorkijk bij de Loosdrechtse plassen

Auteur: Red.

Inhoud: Foto van vermoedelijk de Heulsloot te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Heulsloot

 

Jaargang: HKL 1996-110 / blz.: 102 - 106

Titel: Ruzie in de porseleinfabriek

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Werknemers in de porseleinfabriek betrokken bij een ruzie.

Trefwoord: Porselein

 

Jaargang: HKL 1996-110 / blz.: 107 - 110

Titel: De Rietschans

Auteur: Keip, P.

Inhoud: Restaurant gesloopt in 1996.

Trefwoord: Rietschans, de

 

Jaargang: HKL 1996-110 / blz.: 111 - 112

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: 18e-eeuws verhaal over schepen G.C. de Graaf.

Trefwoord: Schepeneed

 

Jaargang: HKL 1996-110 / blz.: 89 - 94

Titel: 1996: Jaar van het industrieel erfgoed (5 slot)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Porseleinfabricage

Trefwoord: Porselein

 

Jaargang: HKL 1996-110 / blz.: 95 - 98

Titel: Zomaar een Loosdrechtse familie (2)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Levensbeschrijving van W.J. Loenen (1530-1645)

Trefwoord: Personen (Willem Jacobsz Loenen)

 

Jaargang: HKL 1996-110 / blz.: 99 - 102

Titel: Een herdenking in 1903

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Herdenkingsrede ds Vellenga als bron zelfstandig bestaan kerk Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Sypekerk

 

Jaargang: HKL 1997-111 / blz.: 1-8

Titel: De provincie Utrecht in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Loosdrecht en de Bataafse omwenteling

Trefwoord: Bataafse tijd

 

Jaargang: HKL 1997-111 / blz.: 9-20

Titel: Klederdracht in Loosdrecht

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Beschrijving van kleding van vooraanstaande Loosdrechtse vrouwen

Trefwoord: Klederdracht

 

Jaargang: HKL 1997-112 / blz.: 21-28

Titel: Zomaar een Loosdrechtse familie (3)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Dirk Loenen, van Loosdrechtse jongeling tot professor

Trefwoord: Personen (Loenen)

 

Jaargang: HKL 1997-112 / blz.: 29-35

Titel: 'Een heel gelukkig mens': Nijhoff in Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Martinus Nijhoff als gast in zeilboot

Trefwoord: Personen (Nijhoff)

 

Jaargang: HKL 1997-112 / blz.: 36-38

Titel: Slagerij Machielse

Auteur: Doets, A.

Inhoud: Leven van slager H. Machielse

Trefwoord: Personen (Machielse)

 

Jaargang: HKL 1997-112 / blz.: 39-44

Titel: Drie Hollandse historische taferelen op Chinees porselein

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Chinees porselein in Kasteel-Museum Sypesteyn

Trefwoord: Porselein

 

Jaargang: HKL 1997-113 / blz.: 45-46

Titel: In memoriam Trudy Marx

Auteur: Red.

Inhoud: HKL-erelid Trudy Marx overleden

Trefwoord: Personen (Marx)

 

Jaargang: HKL 1997-113 / blz.: 47-51

Titel: Ten Broeke, smid en fietsenmaker

Auteur: Doets, A. en J. Mol

Inhoud: Leven en werken van B. ten Broeke, fietsenmaker en smid

Trefwoord: Personen (Ten Broeke)

 

Jaargang: HKL 1997-113 / blz.: 52-56

Titel: Drie Hollandse historische taferelen op Chinees porselein (2)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Chinees porselein in Kasteel-Museum Sypesteyn

Trefwoord: Porselein

 

Jaargang: HKL 1997-113 / blz.: 57-63

Titel: 1597: Oud-Loosdrecht zelfstandige Hervormde gemeente

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: 400-jarig bestaan van de Hervormde gemeente Oud-Loosdrecht

Trefwoord: jaar 1597

 

Jaargang: HKL 1997-113 / blz.: 64-68

Titel: Het kwitantieboek van een Amsterdamse timmerman

Auteur: Streefkerk, M.

Inhoud: Leven en werken van de timmerman in de 18e-eeuw

Trefwoord: Personen (Streefkerk)

 

Jaargang: HKL 1997-114 / blz.: 69

Titel: Ons 25-jarig jubileum

Auteur: Doets, A.

Inhoud: 25-jarig bestaan van de H.K.L.

Trefwoord: HKL

 

Jaargang: HKL 1997-114 / blz.: 70-86

Titel: De Historische Kring Loosdrecht

Auteur: Mol, J.

Inhoud: Beschrijving van 25 jaar HKL-verenigingswerk

Trefwoord: HKL

 

Jaargang: HKL 1997-114 / blz.: 87-92

Titel: Drie Hollandse historische taferelen op Chinees porselein (3)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Chinees porselein in Kasteel-Museum Sypesteyn

Trefwoord: Porselein

 

Jaargang: HKL 1997-115 / blz.: 93-124

Titel: Franse tirannie in Loosdrecht en omgeving 1672 /1673

Auteur: Brand, F. en B. de Ligt

Inhoud: Beschrijving van de geweldadigheden die in het rampjaar 1672 te Loosdrecht gepleegd

Trefwoord: jaar 1672, Fransen, tirannie

 

Jaargang: HKL 1998-116 / blz.: 11-16

Titel: Expositie 25-jarige Historische Kring Loosdrecht pakt uit!

Auteur: Mol, J.

Inhoud: Tentoonstelling van de HKL i.v.m. het jubileum 1972-1998

Trefwoord: HKL-expositie

 

Jaargang: HKL 1998-116 / blz.: 1-6

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XIV)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht t.g.v. het 25-jarig huwelijksjubileum van ds. Vellenga

Trefwoord: Personen

 

Jaargang: HKL 1998-116 / blz.: 17-19

Titel: Het theekoepeltje op Eikenrode

Auteur: Ogtrop-van Mijnden, A.M.B. van

Inhoud: Beschrijving van het verdwenen theekoepeltje aan de Nieuwedijk

Trefwoord: Landgoed Eikenrode

 

Jaargang: HKL 1998-116 / blz.: 19-20

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Jens de Groot (1740) als herbergier

Trefwoord: De Afrikaanse Leeuw

 

Jaargang: HKL 1998-116 / blz.: 7-10

Titel: Het zilveren pronkzoutvat in kasteel-museum Sypesteyn

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Beschrijving van een z.g. pronkzoutvat

Trefwoord: Museum Sypesteyn

 

Jaargang: HKL 1998-117 / blz.: 32-37

Titel: Hendrik Krook, vrachtrijder te Loosdrecht

Auteur: Schaik-Krook, M. van

Inhoud: Leven en werken van H. Krook (1896-1977)

Trefwoord: Personen (Krook)

 

Jaargang: HKL 1998-117 / blz.: 38-44

Titel: Herdenking 350 jaar vrede van Munster

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Beschrijving objecten op Sypesteyn i.v.m. 80-jarige oorlog

Trefwoord: Vrede van Munster

 

Jaargang: HKL 1998-117, blz.: 21-31

Titel: Een sprong in het duister

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Een nachtelijke dropping in Loosdrecht op 11 april 1945

Trefwoord: Dropping

 

Jaargang: HKL 1998-118 / blz.: 45-47

Titel: Een bijzondere grafsteen

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Grafsteen van Cornelis Langhout (1910) en Joh.na van Mourik (1938)

Trefwoord: Graven

 

Jaargang: HKL 1998-118 / blz.: 48-49

Titel: Een schoolfoto uit 1924

Auteur: redactioneel

Inhoud: Een klas van meester Prinsen (Openbare school Nieuw-Loosdrecht)

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1998-118 / blz.: 50-53

Titel: Zomaar een Loosdrechtse familie (4)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Leven en werken van Jan Willemsz Loenen (1561-ca. 1650)

Trefwoord: Genealogie

 

Jaargang: HKL 1998-118 / blz.: 54-56

Titel: Een bijzonder geval van usurpatie?

Auteur: Sypesteyn, P.J.

Inhoud: Enkele gedachten omtrent de afstamming van Sypesteyn

Trefwoord: Wapen

 

Jaargang: HKL 1998-118 / blz.: 57-62

Titel: Dorpsgebeuren IV (slot)

Auteur: Wingelaar jr., M.

Inhoud: Herinneringen van een kleinzoon

Trefwoord: Dorpsleven

 

Jaargang: HKL 1998-118 / blz.: 63-64

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: 1684 / blz.: '85 Rechtzaak tegen Luyert Gerritsz

Trefwoord: Rechtspraak

 

Jaargang: HKL 1998-119 / blz.: 76-83

Titel: Johannes Timmerman 1860-1931

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Leven en werken van een Loosdrechtse bestuurder

Trefwoord: Personen (Timmerman)

 

Jaargang: HKL 1998-119 / blz.: 84-86

Titel: Zomaar een Loosdrechtse familie (5)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Leven en werken van Ellert Willems Loenen (1570-1650)

Trefwoord: Genealogie

 

Jaargang: HKL 1998-119 / blz.: 87-88

Titel: Bijna 150 jaar postbezorging in Loosdrecht

Auteur: Karsemeijer, R.

Inhoud: Korte geschiedenis van de postbezorging

Trefwoord: Posterijen

 

Jaargang: HKL 1998-119, blz.: 65-75

Titel: In Holland staat een huis

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Feiten en verzinsels rond de geschiedenis van kasteel Sypesteyn

Trefwoord: Sypesteyn (kasteel)

 

Jaargang: HKL 1998-120 / blz.: 111-116

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Rechtzaak tegen Willem Hendriksz van den Heuvel (1765)

Trefwoord: Rechtspraak

 

Jaargang: HKL 1998-120 / blz.: 89-97

Titel: Jan Jansz Pos, turfhandelaar in Nieuw-Loosdrecht in de tweede helft van de 18e eeuw

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Beschrijving van de turfprijzen enz.

Trefwoord: Turfhandel

 

Jaargang: HKL 1998-120 / blz.: 98-100

Titel: Gerrit Grootendorst, timmerman en kruidenier 1875-1943

Auteur: Doets, A.

Inhoud: Leven en werken van Gerrit Grootendorst

Trefwoord: Personen (Grootendorst)

 

Jaargang: HKL 1998-120, blz.: 101-103

Titel: De 'loopende rekening' van Cornelis de Bree

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Beschrijving van inkomsten en n van een milicien 19e eeuw

Trefwoord: militair zakboekje

 

Jaargang: HKL 1998-120, blz.: 104-110

Titel: Manus en Stijntje Rempe uit het Lege End

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Over de families Rempe en Lamme

Trefwoord: Genealogie

 

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 10-13

Titel: Sypetoren

Auteur: L.V.

Inhoud: Beschrijving van de beklimming van de toren in Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Sypekerk

 

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 12

Titel: Afscheid van een redacteur

Auteur: A. Doets

Inhoud: Afscheid van F. Brand als redacteur HKL-blad

Trefwoord: Personen (Ferry Brand)

 

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 14-15

Titel: Afscheidslied Hacke

Auteur: L. (B. de Ligt)

Inhoud: Lied t.g.v. het 12 1 / blz.: 2-jarig huwelijk Hacke van Mijnden en Deking Dura

Trefwoord: Gedicht

 

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 16-19

Titel: Zomaar een Loosdrechtse familie (6)

Auteur: R. Loenen

Inhoud: Een verhaal uit 1680

Trefwoord: Personen (Ellert Wiilemsz Loenen)

 

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 20-25

Titel: Uit de rechterlijke archieven. Hoe kippen je 50 jaar kunnen kosten

Auteur: R. Loenen

Inhoud: Een rechtzaak in 1765.

Trefwoord: Personen (Willem de Groot)

 

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 23

Titel: Een familiefoto uit 1932

Auteur: redactioneel

Inhoud: 35-jarig huwelijksjubileum Rempe / Lamme

Trefwoord: Personen (Rempe / blz.: Schipper / blz.: Wingelaar)

 

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 26-32

Titel: Vertrouwde zeilschepen

Auteur: J. van der Meulen

Inhoud: Beschrijving van de 'vrijbuiter'

Trefwoord: Zeilsport

 

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 49

Titel: God in Loosdrecht

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Loosdrecht gezien door een Amsterdamse zakenman in 1947

Trefwoord: Algemeen

 

Jaargang: HKL 1999-122 / blz.: 33-55

Titel: Nog een paar hoofdstukken uit de vroege geschiedenis van Eikenrode

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Over Hacke's vertaling van de Commedia van Dante

Trefwoord: Personen (Hacke van Mijnden 18451873)

 

Jaargang: HKL 1999-122 / blz.: 56-59

Titel: Orchideeen in Loosdrecht (1940)

Auteur: R. van O.

Inhoud: Over de kassen en kwekerij op Eikenrode

Trefwoord: Personen (Hacke van Mijnden)

 

Jaargang: HKL 1999-122 / blz.: 60-61

Titel: Een schoolfoto uit .... 1936

Auteur: redactioneel

Inhoud: School met den Bijbel Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1999-122 / blz.: 62-64

Titel: Boekbespreking

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: Munumenteninventarisatie provincie Utrecht, 1998

Trefwoord: Boeken

 

Jaargang: HKL 1999-123 / blz.: 65-76

Titel: Nog een paar hoofdstukken uit de vroege geschiedenis van Eikerode

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Grafkapel / Gedichten etc.

Trefwoord: Personen (Hacke van Mijnden)

 

Jaargang: HKL 1999-123 / blz.: 77

Titel: Een steen uit het jaar 1594

Auteur: redactioneel

Inhoud: Opgegraven steen uit Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Archeologie

 

Jaargang: HKL 1999-123 / blz.: 78-79

Titel: Een schoolfoto uit .... 1940

Auteur: redactioneel

Inhoud: Kinderen van de School met den Bijbel in Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto

 

Jaargang: HKL 1999-123 / blz.: 80-85

Titel: Loosdrechts poezie album (XVII)

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: 50-jarig jubileum van J. van Mourik, voorlezer v.d. Sijpekerk

Trefwoord: Gedichten

 

Jaargang: HKL 1999-123 / blz.: 86-91

Titel: Oud- en Nieuw-Loosdrecht, nogmaals

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: Ontstaansgeschiedenis van Loosdrecht

Trefwoord: Algemeen

 

Jaargang: HKL 1999-123 / blz.: 92-100

Titel: Een stukje familiegeschiedenis. De familie Kamphuis

Auteur: Gonda Feenstra-Kamphuis

Inhoud: Bloemist te Nieuw-Loosdrecht vanaf 1922

Trefwoord: Personen (Kamphuis)

 

Jaargang: HKL 1999-124 / blz.: 101-111

Titel: Loosdrechtse boeren in de periode 1898-1948

Auteur: Adriaan Doets / blz.: John Mol

Inhoud: Melkfabriek, fokvereniging, etc.

Trefwoord: Agrarisch leven

 

Jaargang: HKL 1999-124 / blz.: 112-116

Titel: Gabriel Smit: een zomernacht op de plassen

Auteur: Gabriel Smit

Inhoud: Nachtzeilwedstrijd van de watersportvereniging Loosdrecht

Trefwoord: Watersport

 

Jaargang: HKL 1999-124 / blz.: 117-121

Titel: Een pastoorsbenoeming in 1557

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Beide pastoors van Loosdrecht overleden aan de pestziekte

Trefwoord: jaar 1557

 

Jaargang: HKL 1999-124 / blz.: 122-125

Titel: Herinneringen aan landgoed Eikenrode

Auteur: J.P. van der Meulen-Kuhn

Inhoud: Over landgoed, huis en tuin

Trefwoord: Personen (Hacke van Mijnden)

 

Jaargang: HKL 1999-124 / blz.: 126-127

Titel: Uit de rechterlijke archieven: Ruzie met de dokter

Auteur: R. Loenen

Inhoud: 1692. Teunis Klaasz Gouwenhoef veroordeeld

Trefwoord: Rechterlijke archieven

 

Jaargang: HKL 1999-124 / blz.: 128-136

Titel: Dr. Staring's almanak voor den Nederlandschen landman voor het jaar 1878

Auteur: L. Atema

Inhoud: Over de almanak en boerenwijsheden

Trefwoord: Almanak

 

Jaargang: HKL 1999-125 / blz.: 137-145

Titel: De meester is droncken

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Aanstelling nieuwe koster / schoolmeester

Trefwoord: 1674 / blz.: 1694

 

Jaargang: HKL 1999-125 / blz.: 146-152

Titel: Verdienen kun je alleen, as je met geld begint

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Rutger Vlug begon 100 jaar geleden een bootverhuur in Loosdrecht

Trefwoord: Watersport

 

Jaargang: HKL 1999-125 / blz.: 153-155

Titel: Bob van Walderveen, beeldend kunstenaar

Auteur: J.P. van der Meulen-Kuhn

Inhoud: Leven en werken van Van Walderveen

Trefwoord: Persoenen (Van Walderveen), Kunstenaars

 

Jaargang: HKL 1999-125 / blz.: 156-157

Titel: Een schoolfoto uit 1946

Auteur: redactioneel

Inhoud: Betreft Openbare Lagere School te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Scholen

 

Jaargang: HKL 1999-125 / blz.: 158-167

Titel: Vertrouwde zeilschepen (2)

Auteur: John Mol

Inhoud: Beschrijving van de Lark

Trefwoord: Watersport

 

Jaargang: HKL 1999-125 / blz.: 167-168

Titel: Voetangels in het Emtinger bos

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Buitenplaats in het Loosdrechtse bos in 1691

Trefwoord: Criminaliteit

 

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 1

Titel: In memoriam Jac.J. Mur

Auteur: Doets, A.

Inhoud: Jaap Mur, erelid, overleden

Trefwoord: Overlijden

 

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 15-17

Titel: 'Boerderij in de sneeuw' door L.P.Versteeg (1901-1993)

Auteur: Meulen, J.P. van der

Inhoud: Schilderstuk van de boerderij Oudloosdrechtsedijk 20-22

Trefwoord: Personen (Versteeg), Kunst, Harmsen, Hilversum

 

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 18-27

Titel: Bob van Walderveen

Auteur: Walderveen, Sione van

Inhoud: Levensbeschrijving

Trefwoord: Kunst

 

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 2-8

Titel: Boeren in verleden en heden

Auteur: Atema, L.

Inhoud: Boeren, landbouwers en veehouders in Loosdrecht

Trefwoord: Moen, kaasboer, kolenboer, Floor, petroleumboer

 

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 28-35

Titel: Het Loosdrechtse kanaal

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Wetenswaardigheden over de revolutie, patriotten, galg, Krayenhoff,etc.

Trefwoord: Militair van Holland, Waterstaat, 1797

 

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 36-37

Titel: De Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Briefwisseling weduwe Sleegers uit Maartensdijk

Trefwoord: 1872, Elias, Sleegers

 

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 38-40

Titel: Een schoolfoto uit 1932

Auteur: Red.

Inhoud: Afscheid van juffrouw Woudenberg

Trefwoord: School van meester Veefkind

 

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 9-14

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: verbanning van Albertus Stokhij (geb. 1733) uit Loosdrecht.

Trefwoord: Haarlem, baljuw, misdaad

 

Jaargang: HKL 2000-127 / blz.: 41-80

Titel: De stichting van de Sijpekerk in het jaar 1400

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: De middeleeuwse kapel uit 'ter Sype'.

Trefwoord: Hervormde kerk Nieuw-Loosdrecht, fundatiebrief

 

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 100-101

Titel: De Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Diverse vermeldingen van landbouwgewassen uit 1871

Trefwoord: Groenten en fruit

 

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 102-112

Titel: Vertrouwde zeilschepen 3

Auteur: Mol, John

Inhoud: Over zeilboten uit de zestienkwadraadklasse

Trefwoord: BM, Bergumermeerklasse, Hendrik Bulthuis,

 

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 81-83

Titel: Het Loosdrechtse oorlogsmonument

Auteur: Meulen, J.P. van der

Inhoud: Feiten over het Loosdrechtse oorlogsmonument

Trefwoord: Dodenherdenking, Paul Gregoire

 

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 84-87

Titel: Iets over de doopvont van de Sijpekerk

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Feiten over het doopbekken van de Hervormde Kerk te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Stichtingsakte Sypekerk

 

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 88-90

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over de Amsterdamse burgemeester en zijn zoon

Trefwoord: Lieve Geelvinck, Graafland, ambcahtsheer

 

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 91-92

Titel: De jaren '30 in Loosdrecht

Auteur: Wingelaar-Draayer, J.

Inhoud: Over Tijmen Draaijer

Trefwoord: Rietsnijden, werklozen

 

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 93-99

Titel: Poezie in een crimineel dossier

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gegevens over de gevangene Albertus Stokhij

Trefwoord: Criminaliteit, Albertus Stokhij, zilversmidsgilde, gedichten

 

Jaargang: HKL 2000-129 / blz.: 113-117

Titel: Zeventig jaar Scherpel: "Veel werk en veel geluk"

Auteur: Siemons, Yvonne

Inhoud: Over de scheepswerf van Scherpel

Trefwoord: Bootbouwerij, jachtwerf, BM, Vrijbuiter, Sharpies

 

Jaargang: HKL 2000-129 / blz.: 118-121

Titel: Klaas Scherpel, beeldend kunstenaar te Loosdrecht

Auteur: Meulen, J. van der

Inhoud: Leven en werken van Klaas Scherpel, kunstschilder

Trefwoord: Personen (Scherpel), Kunst, scheepsbouw

 

Jaargang: HKL 2000-129 / blz.: 122-123

Titel: Een schoolfoto uit 1952

Auteur: Red.

Inhoud: Leerlingen van de 'School met den Bijbel'

Trefwoord: Terpstraschool Nieuw-Loosdrecht

 

Jaargang: HKL 2000-129 / blz.: 124-127

Titel: Treurnis in het 17de-eeuwse Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Exicutie van Maria Willems (1665)

Trefwoord: Criminaliteit, rechtspraak, executie, Gerrit Theunissen,

 

Jaargang: HKL 2000-129 / blz.: 128-142

Titel: Vertrouwde zeilschepen 4

Auteur: Mol, John

Inhoud: Over zestienkwadraad zeilboten

Trefwoord: BM, Bergumermeerklasse, Baaij, Baay, bootbouwerij, Drechtakker (schilderij)

 

Jaargang: HKL 2000-129 / blz.: 143-144

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over veroordelingen in Loosdrecht in de zestiende eeuw

Trefwoord: Criminaliteit, rechtspraak, executie

 

Jaargang: HKL 2000-130 / blz.: 145

Titel: Siem Pos neemt afscheid

Auteur: Red.

Inhoud: Oud-voorzitter, archivaris en oprichter van de HKL

Trefwoord: Voorzitter, HKL,

 

Jaargang: HKL 2000-130 / blz.: 146-159

Titel: Historische Kring Loosdrecht, opgraving fundamenten porseleinfabriek M:OL

Auteur: Nieuwenhuizen, Koos en Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn

Inhoud: Over het ontstaan van Loosdrecht, de vervening en de fabriek van Mol.

Trefwoord: Porseleinfabriek, Mol, AWN, archeologie, Drechtvallei

 

Jaargang: HKL 2000-130 / blz.: 160-175

Titel: Van 'boekenstal' tot bibliotheek 1964 - 1980

Auteur: Net - van de Berg, Mieke van der

Inhoud: De geschiedenis van de Openbare Bibliotheek

Trefwoord: pastoor Noordman, blbliothecaresse, padvinderij, Herman Broekhuizen

 

Jaargang: HKL 2000-130 / blz.: 176-177

Titel: De Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Nieuws uit 1872

Trefwoord: Hacke van Mijnden overleden

 

Jaargang: HKL 2000-130 / blz.: 178

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Hendrik Melisz Snijder heeft turf gestolen

Trefwoord: Rechtspraak anno 1717

 

Jaargang: HKL 2000-130 / blz.: 179-180

Titel: Luiermand en vuurmand

Auteur: Red.

Inhoud: Een bizar voorwerp uit onze collectie

Trefwoord: Voorwerpen HKL collectie

 

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 10-11

Titel: Stille getuigen

Auteur: Red.

Inhoud: Berichtjes restauaratie toren Sijpekerk

Trefwoord: Kallenbach, Hennipman

 

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 12-13

Titel: Sigarenbandjes

Auteur: Mol, John

Inhoud: Collectie Loosdrechtse sigerenbandjes

Trefwoord: Schutse, Boerenleenbank, Klaverjasclub

 

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 14-25

Titel: Van boeren, kanunniken en heiligen

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over de eerste bewoners van de Zijp (ter Sype)

Trefwoord: Hallinc, van Sypesteyn, Mauricius, Domarchief, Oudmunster

 

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 1-9

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Over baljuw Krijn Hogeveen in 1779

Trefwoord: Hooft, Alewijn, Gooyzicht, Dedel, Pieter Koster, Marcus Groen

 

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 2-3

Titel: Dirk Smorenberg, zonsondergang op Loosdrecht, 1939

Auteur: Red.

Inhoud: Afbeelding schilderij van Smorenberg

Trefwoord: Loenderveen, Hamdorff

 

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 26-30

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XVIII)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht t.g.v. bruiloft Tienhoven / blz.: Hacke

Trefwoord: huize Erica, Dantevertaler, Poll, Elias, Maria, Eikenrode, van Mourik

 

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 31

Titel: Het kan nog erger

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Lotgevallen uit de zeventiende eeuw

Trefwoord: Marretje Willems

 

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 32-36

Titel: Hendrikus Teunis van Galen

Auteur: J.P. van der Meulen-Kuhn

Inhoud: Leven en werke van H.T. van Galen, kunstschilder

Trefwoord: Decorateur, Wingelaar (kruidenzoeker), Smorenberg, De Hoge Wilgen

 

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 37-38

Titel: In memoriam Siem Pos

Auteur: Red.

Inhoud: Oud-voorzitter HKL S.Pos overleden

Trefwoord: Oprichter, Archeologie (AWN)

 

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 39-48

Titel: Brandweer in oorlogstijd

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Over commandanten en materieel van de Loosdrechste brandweer

Trefwoord: Daams, Veldhuizen, Zijtveld, Kamphuis, Berkhof, Valkenburg

 

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 49-50

Titel: Pieter van Velzen als docent

Auteur: Broekhuizen, Herman

Inhoud: Leven en werken van P.v.Velzen

Trefwoord: Personen (Van Velzen), Kunstenaar, Glas-in-lood-raam, Gemeentehuis,

 

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 53-55

Titel: De Christelijke school in Nieuw-Loosdrecht, en nog wat herinneringen

Auteur: Red.

Inhoud: Herinneringen van oud-leerlingen

Trefwoord: Jaap Zeldenrijk, Henk Nijkamp, ballenboeren, Reier van Reenen

 

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 56-60

Titel: Segget voort

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over een bekendmaking in het dorp anno 1772

Trefwoord: Dirk Ruijter (koster / blz.: schoolmeester), kerkrooster, D.B.Jankneg, Gillis Paack

 

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 61-72

Titel: Over schouten, schepenen en straffen

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Over uitgevaardigde publicaties van het Gerecht

Trefwoord: Schepenbank, buurspraak, galgenveld, ordonnanties

 

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 73-76

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Artikelen uit ca. 1875

Trefwoord: bibliotheek, erepoorten, jongelingsvereniging

 

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 74-75

Titel: Elisabeth Johanna Röpke-Almering (geb. 1919)

Auteur: Red.

Inhoud: Schilderij en info van mevr. Röpke.

Trefwoord: Personen (Röpke), Kunst, Eikenrode

 

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 77-88

Titel: Vertrouwde zeilschepen 5

Auteur: Mol, John

Inhoud: Over botenbouw en zeilen

Trefwoord: BM (Berumermeerklasse), zesmeterklasse, zestienkwadraad

 

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 101-104

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Berichten uit 1872

Trefwoord: Kanonnier Melis van den Akker,

 

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 105-108

Titel: Boekbespreking

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Historische Reeks Breukelen

Trefwoord: Arie Manten, wordingsgeschiedenis

 

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 106-107

Titel: Botenbouwerij

Auteur: Proper, J.

Inhoud: Tekening van een Loosdrechtse botenloods

Trefwoord: Kunst

 

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 109-124

Titel: Herinneringen

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Jeugdherinneringen uit 1939

Trefwoord: Luftwaffe, vliegveld, evacuatie, WOII, Rading, Voogsgeerd

 

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 125-130

Titel: Een kleipijpenvondst

Auteur: Immerzeel, Jan

Inhoud: Over vondsten en productie van Goudse kleipijpen

Trefwoord: Archeologie, bodemvondsten, Kerkelanden

 

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 131-133

Titel: Zegt het voort

Auteur: Red.

Inhoud: Over het drankverkoop verbod op zondag anno 1774

Trefwoord: Publicatie, ordonnatie

 

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 134-140

Titel: Sabbathschenderijen

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Bepalingen en regelgeving m.b.t. de zondagsrust (zeventiende en achttiende eeuw)

Trefwoord: ordonnatie, publicatie

 

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 138-139

Titel: Loenderveensche plas, door Dirk Smorenberg

Auteur: Red.

Inhoud: Schilderij van Smorenberg a /d Horndijk

Trefwoord: Personen (Smorenberg), Kunstschilder

 

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 141-155

Titel: Vertrouwde zeilschepen 6

Auteur: Mol, John

Inhoud: Botenbouw, zeiljachten

Trefwoord: Zestienkwadraadklasse, Vrijbuiter, lark, Sharpie, Pampus, Vrijheid, Regenboog, Draak, Star, Valk

 

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 156

Titel: advertenties uit 1932

Auteur: Red.

Inhoud: Bladvulling van oude advertenties

Trefwoord: Baay botenbouw, Sharpie, Plashuis, De Koet, Het Witte Huis

 

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 89-100

Titel: 'De Schutsluis', observatiehuis voor jonge delinquenten

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Over jeugdverblijven aan de Rading

Trefwoord: De Boschkamp, Pro Juventute Gooiland, observatiehuis, Behandelingstehuis

 

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 157-161

Titel: Theetuin 'De Driesprong'

Auteur: Meulen - Kuhn, J. van der

Inhoud: Wetenswaardigheden over cafe / restaurant / theehuis De Driesprong te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: aquarel Arie Kuijpers, Boeschoten, Veendijk, Belle van Zuylen (rondvaartboot), Gelevert

 

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 162-164

Titel: Zegt het voort

Auteur: Red.

Inhoud: Bekendmaking salaris van de omroeper (uitroeper) in 1736

Trefwoord: Arij Seldenrijk, kosters,

 

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 165-168

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Berichtjes anno 1877

Trefwoord: Geldbiljet, Hacke van Mijnden, brand in korenmolen

 

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 168

Titel: Een gedistilleerde politieagent

Auteur: Red.

Inhoud: Verhaaltje over een Loosdrechtse veldwachter uit 1704

Trefwoord: Paulus (Pouwlis) Aarts, diender

 

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 169-172

Titel: Een foto met een bijzonder verhaal

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Begin 1900: familie Pijl

Trefwoord: Oudloosdrechtsedijk 283, Jan Wingelaar, Van Norden, Vonk

 

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 173-177

Titel: Over een secreet dat niet secreet bleef

Auteur: Loenen, R. m.m.v. B. de Ligt

Inhoud: Over een inbraak uit 1738

Trefwoord: Pieter van Enkhuyzen, criminaliteit

 

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 178-179

Titel: De school met den Bijbel te Oud-Loosdrecht. Een schoolklas uit 19..??

Auteur: Red.

Inhoud: Een schoolfoto met leerlingen.

Trefwoord: Eldik, Miedema, Mijnhout, Brinkers, Stekelenburg, Hansma, Veefkind

 

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 180-189

Titel: Vier heren en de Sijpekerk rond 1900

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over restauratie van de hervormde kerk te Nieuw-Loosdrecht in 1897

Trefwoord: Kerkvoogdij, ds. Vellenga, Roijaards, Hacke, Monumentenzorg, van Sypesteyn, Voogsgeerd, Sijpekerk

 

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 190-192

Titel: Porseleinen bord Amstel - Mol

Auteur: Meulen, J. van der, m.m.v. E. Kasteleijn

Inhoud: Over een HKL-archiefstuk (inventaris)

Trefwoord: Oosters porselein, Fuku, merken, Chinees

 

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 10-11

Titel: De koffiemolen van Arie Lamme

Auteur: Red.

Inhoud: Over een HKL-archiefstuk (inventaris)

Trefwoord: Kruidenier Lamme (Oudloosdrechtsedijk C66, nu 281)

 

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 12-21

Titel: Oproerigheid der boeren in Gooiland in 1588

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over onenigheid tussen de boeren in het Sticht en die van Hilversum en Loosdrecht

Trefwoord: Wolvenjacht, Spanje, Parma, rampjaar 1672

 

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 1-7

Titel: Marine Opleidings Kamp Hilversum (MOKH) 1946-1978

Auteur: Vliet, B.C. van der

Inhoud: Geschiedenis van het marinekamp aan de Noodweg te Hilversum

Trefwoord: krijgsmacht, wapenschild centaur Cheiron

 

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 22-25

Titel: Twee stuivers voor een ekster

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Posten uit de dorpsrekening eind achttiende eeuw.

Trefwoord: Pica, bovenlander

 

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 26-27

Titel: Wensbrieven

Auteur: Red.

Inhoud: Over verschillende soorten wensbrieven

Trefwoord: Nieuwjaars en andere wensen

 

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 28-29

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Berichtjes eind negentiende eeuw

Trefwoord: harddraverij, volksfeest, aanbesteding dokterswoning, Hacke

 

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 29

Titel: Barend de Kat (rectificatie)

Auteur: Red.

Inhoud: Over het alias of bijnaam van Barend Lamme

Trefwoord: Lamme, volksfeest

 

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 30-36

Titel: C.W. van Wieringen, arts en magiër

Auteur: Red.

Inhoud: Over de Loosdrechtse huisarts Van Wieringen

Trefwoord: dokter Meyboom, Spaarbank, gemeentesecretaris

 

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 8-9

Titel: Café / blz.: jachthaven "De Boei"

Auteur: Vastenburg, J.

Inhoud: Over Nieuwloosdrechtsedijk 222

Trefwoord: pannenkoekenhuis, marine, zwembad

 

Jaargang: HKL 2002-136 / blz.: 37-41

Titel: Hennipman en Pos waren hier

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over aantekeningen van timmerlui in de toren van de Sijpekerk

Trefwoord: restauratie toren 1922

 

Jaargang: HKL 2002-136 / blz.: 42-44

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Over een gestolen kalf in 1778

Trefwoord: Dirk Petersz Loenen

 

Jaargang: HKL 2002-136 / blz.: 45-47

Titel: Willem Polman (1905-1978), pottenbakker

Auteur: Dekker, Anita

Inhoud: Leven en werken van Polman

Trefwoord: Personen (Polman), Kunst, Lindelaan 101, Ginjaar Doeslaan, Tichelwerk

 

Jaargang: HKL 2002-136 / blz.: 48-49

Titel: Zegt het voort

Auteur: Red.

Inhoud: Een ordonnantie uit 1725 betreffende schelden en bespotten van schippers

Trefwoord: Publicatie, voorschrift, Rabrug, Raabrug

 

Jaargang: HKL 2002-136 / blz.: 50-54

Titel: Een kerk met twee sterren: een omweg waard!

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over een huismerk dat moest verdwijnen

Trefwoord: Sijpekerk, pentagram, zerk, grafsteen, drudenvoet

 

Jaargang: HKL 2002-136 / blz.: 55-59

Titel: De Nieuwe Kaert van Loenen, vervaardigd door C.C. van Bloemswaerdt (1726)

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving van een zestiende eeuwse kaart van de Vechtstreek

Trefwoord: Spruytenburgh, Mijnden, Nieuwersluis, Lambertskade, Covens & Mortier, Kroonenburg, kartografie

 

Jaargang: HKL 2002-136 / blz.: 60-72

Titel: Vertrouwde zeilschepen 7

Auteur: Mol, John

Inhoud: Over zeilboten en jachtbouw

Trefwoord: Starklasse, zwaarden (voor boten), Driesprong

 

Jaargang: HKL 2002-137 / blz.: 100-112

Titel: Vertrouwde zeilschepen 8

Auteur: Mol, John

Inhoud: Over zeilboten en jachtbouw

Trefwoord: Starklasse, twaalfvoetsjol, Sharpie, Ster, zeilplan, 't Plashuis

 

Jaargang: HKL 2002-137 / blz.: 73-79

Titel: Loosdrechts poezie album (XIX)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht bij de grafkapel van Eikenrode

Trefwoord: Hacke, Hasebroek, Elias, Dantevertaling, Garibaldi, Baratta, Christusbeeld

 

Jaargang: HKL 2002-137 / blz.: 80-95

Titel: Belastingbetalende burgers

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Over huisgeld, turfgeld, tienden en andere belastingen

Trefwoord: schot, bede, Muiden, vierschaar, Van Mijnden, Van Nyenrode, familienamen, plunderingen, belastingoproer

 

Jaargang: HKL 2002-137 / blz.: 86-87

Titel: Schoolplaten

Auteur: Meulen - Kuhn, J.P. van der

Inhoud: Schoolplatencollectie van de HKL

Trefwoord: Noordhoff, Wolters, Terpstraschool

 

Jaargang: HKL 2002-137 / blz.: 96-97

Titel: Zegt het voort

Auteur: Red.

Inhoud: Bekendmakingen uit begin achttiende eeuw

Trefwoord: ordonnantie, publicatie

 

Jaargang: HKL 2002-137 / blz.: 98-99

Titel: Een wit huis en Loosdrecht in het blauw

Auteur: Meulen - Kuhn, J.P. van der

Inhoud: Loosdrechtse afbeeldingen op Delftsblauw aardewerk

Trefwoord: zeilwedstrijd, Valkklasse

 

Jaargang: HKL 2002-138 / blz.: 113-121

Titel: Dertig jaar Historische Kring Loosdrecht

Auteur: Mol, John

Inhoud: De HKL bestaat 30 jaar!

Trefwoord: jubileum, werkgroepen, 3-Luik, Drieluik, HKL-vlag

 

Jaargang: HKL 2002-138 / blz.: 122-123

Titel: Vuntusdag, viswedstrijden

Auteur: Red.

Inhoud: Over viswedstrijden op de Vuntusplas

Trefwoord: Hengelsport, Poolman

 

Jaargang: HKL 2002-138 / blz.: 122-124

Titel: Teun Roothart

Auteur: Red.

Inhoud: Roodhart maakte bordjes voor de viswedstrijd op de Vuntus

Trefwoord: Keramist, kunst, hengelsport

 

Jaargang: HKL 2002-138 / blz.: 125-130

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Zeventiende eeuwse criminaliteiten

Trefwoord: Barend Willemsz Dolman, Thierens, Oranje, straffen

 

Jaargang: HKL 2002-138 / blz.: 131-145

Titel: Nieuwe kaart van Mynden en de Loosdrecht, of: "Kaart van Spruytenburgh"

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Beschrijving pre-kadestrale kaart van Loosdrecht uit 1734

Trefwoord: landmeter, Lieve Geelvinck, veenbedrijf, vervening, kartografie

 

Jaargang: HKL 2002-138 / blz.: 146-147

Titel: Frits Knegt

Auteur: Meulen, J.P. van der

Inhoud: Over Knegt als kunstschilder

Trefwoord: Schilderskunst, Quo Vadis, weidelandschap

 

Jaargang: HKL 2002-138 / blz.: 148

Titel: Herinnering

Auteur: Nijkamp, Henk

Inhoud: Terugblik op 1945

Trefwoord: Knippandje, schieten, sjoelen, spelletjes

 

Jaargang: HKL 2002-138 / blz.: 149-150

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Weetjes uit 1880

Trefwoord: brand, raadhuis, dokterswoning, korenmolen, Van de Poll

 

Jaargang: HKL 2002-138 / blz.: 151-153

Titel: Schoolfoto (O.L.-school Nw-Lsdr., 1934)

Auteur: Red.

Inhoud: Leerlingen uit Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Prinsen, Vlug, Don, Visser, de Dood, v.d.Bos, Sikking, ten Broeke, Berkhof

 

Jaargang: HKL 2002-138 / blz.: 154-156

Titel: Zegt het voort

Auteur: Red.

Inhoud: Publicatie uit de achttiende eeuw (1772)

Trefwoord: ordonnantie, Jacob de Mol, rattenkruid, boeten, straffen

 

Jaargang: HKL 2003-139 / blz.: 1-19

Titel: Aanvullingen op de Loosdrechtse geschiedenis 1939-1945 (I)

Auteur: Mol, John

Inhoud: Meer over de Palestina-Pioniers aan de Rading

Trefwoord: Rade, paviljoen, Pinkhof-Waterman, Raaweg, Boschkamp, oorlogsmonument, Courage, gevallenen

 

Jaargang: HKL 2003-139 / blz.: 20-25

Titel: Herinneringen aan het verzet in Oud-Loosdrecht

Auteur: Schaik, Corinth van

Inhoud: Over de illegaliteit te Loosdrecht

Trefwoord: KnokPloeg (KP), Duitsers, Binnenlandse Strijdkrachten (BS)

 

Jaargang: HKL 2003-139 / blz.: 26-32

Titel: Over een opa en een schoolmeester

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Over een opa die 'oefeningen' hield.

Trefwoord: Van Altena, Afscheiding 1834, oefeningen, Voogsgeerd

 

Jaargang: HKL 2003-140 / blz.: 33-35

Titel: Architect Henk Aalberts

Auteur: Dekker, H.

Inhoud: Leven en werken van een Loosdrechtse bouwkundige

Trefwoord: timmerbedrijf Streefkerk, tekenaar, zomerhuizen

 

Jaargang: HKL 2003-140 / blz.: 36-37

Titel: Van Altena vertelt (1938)

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Over veldwachter Kees Snel

Trefwoord: De Bree, Veldhuizen

 

Jaargang: HKL 2003-140 / blz.: 38-40

Titel: "Brand is vuur op een plaats die wij niet willen"

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Over een ordonnantie m.b.t. de turfschuren

Trefwoord: pijproken, turfwinning, brandwacht

 

Jaargang: HKL 2003-140 / blz.: 40-41

Titel: Simon Kok, kunstschilder (1911-1992)

Auteur: Red.

Inhoud: Korte levensschets van S.Kok

Trefwoord: Personen (S.Kok), Kunst, botenloods

 

Jaargang: HKL 2003-140 / blz.: 42

Titel: Zegt het voort

Auteur: Red.

Inhoud: Een ordonnantie over het pijproken

Trefwoord: pijproken, brand, vuur, turfwinning

 

Jaargang: HKL 2003-140 / blz.: 43-55

Titel: Aanvullingen op de Loosdrechtse geschiedenis 1939-1945 (II)

Auteur: Mol, John

Inhoud: Vervolg over de Palestina-Pioniers aan de Rading

Trefwoord: Rade, paviljoen, Pinkhof-Waterman, Raaweg, Kees Boeke, Paddestoel, watermolen De Trouwe Wachter, Verbiest, Duitsers, concentratiekampen

 

Jaargang: HKL 2003-140 / blz.: 56

Titel: Wim Veraar, groenteboer

Auteur: Veraar, Jan

Inhoud: Enkele feiten over Wim Veraar

Trefwoord: venten, GEHA-truck

 

Jaargang: HKL 2003-140 / blz.: 57-72

Titel: Vertrouwde zeilschepen 9

Auteur: Mol, John

Inhoud: Over de watersport en de Valk

Trefwoord: kampioenschappen, Bruynzeel, VAKO, botenbouw

 

Jaargang: HKL 2003-141 / blz.: 73-80

Titel: Brand in Loosdrecht. (1)

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Over een verordening uit 1851

Trefwoord: brandspuithuisje, Oud-Over, brandweer, brandklok

 

Jaargang: HKL 2003-141 / blz.: 81-83

Titel: Vondsten op het terrein van de voormalige poseleinfabriek

Auteur: Red.

Inhoud: Opgravingen door de HKL op het bokkelandje te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Ireneschool, archeologie, steengoed

 

Jaargang: HKL 2003-141 / blz.: 84-86

Titel: Loosdrechts poezie album (XX)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Een gedicht over de koe

Trefwoord: dichter Kees Schippers, Carmiggelt, Willem Brandt

 

Jaargang: HKL 2003-141 / blz.: 87-89

Titel: De blekerij van Oudshoorn

Auteur: Meulen, J. van der

Inhoud: Over de bleekwasserij aan de Kromme Rade

Trefwoord: kunstschilder S.Kok, 's-Gravelandsevaart

 

Jaargang: HKL 2003-141 / blz.: 90-91

Titel: Enige grepen uit het Loosdrechts verleden

Auteur: Daams, N.

Inhoud: Korte schetsen uit de negentiende eeuw

Trefwoord: Sypesteyn, ereboog, brandweer, straatverlichting, bijnamen, omnibus, Hacke, Eikenrode

 

Jaargang: HKL 2003-141 / blz.: 92-93

Titel: Eikenrode gezien door kinderogen

Auteur: Red.

Inhoud: Een leerlingenwerkstuk over het huis van de familie Hacke van Mijnden

Trefwoord: Het bos van Hacke

 

Jaargang: HKL 2003-141 / blz.: 94

Titel: bladvulling

Auteur: Red.

Inhoud: Over een huizenveiling

Trefwoord: Afmijnen, verkoping

 

Jaargang: HKL 2003-141 / blz.: 95-116

Titel: Vertrouwde zeilschepen 10

Auteur: Mol, John

Inhoud: Over zeiljachten en de Valk

Trefwoord: Bruynzeel, Olympiajol, Stormvogel, twaalfvoetsklasse, Vreeken, KVNWV, NNWB, VNWV, watersportvereniging, Havik, Zeeslang, Vrijheid, het Witte Huis, de Otter

 

Jaargang: HKL 2003-142 / blz.: 117-126

Titel: Zeilmakerij Vreeken deel 1

Auteur: Mol, John

Inhoud: Leven en werken van Arie Vreeken

Trefwoord: Boeier, tuigage, kruidenierswinkel Van Eijk, Oudloosdrechtsedijk

 

Jaargang: HKL 2003-142 / blz.: 127

Titel: bladvulling

Auteur: Red.

Inhoud: Ingezonden brief anno 1933

Trefwoord: boothuis, natuurvriend

 

Jaargang: HKL 2003-142 / blz.: 128-144

Titel: Pieter van Velzen, beeldend kunstenaar

Auteur: Meulen - Kuhn, Jeannette van der

Inhoud: Leven en werken van Van Velzen

Trefwoord: kunst, beeldhouwer, glas-in-loodramen, tekenlessen

 

Jaargang: HKL 2003-142 / blz.: 145-148

Titel: "In Uw naam, o eeuwig God,..."

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over het ambtsgebed bij opening gemeenteraad

Trefwoord: Rechtdag, schepenen, straffen, B&W, Reglement van Orde

 

Jaargang: HKL 2003-142 / blz.: 149-151

Titel: Van Altena vertelt (2) (1938)

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Van Altena over Jacob Floor

Trefwoord: Kerkenraad, dolerenden, School met den Bijbel, oefenaar, Florianen, Arianen, ds. Bolwijn

 

Jaargang: HKL 2003-142 / blz.: 152

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Berichtjes uit 1878

Trefwoord: De Eendragt, Van Mourik, harddraverij, paarden

 

Jaargang: HKL 2004-143 / blz.: 1-13

Titel: Brand in Loosdrecht (2) Thema: handbrandspuiten

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Over de Loosdrechtse brandweer

Trefwoord: Jan van der Heijden, Wijken in Loosdrecht, brandspuithuisjes

 

Jaargang: HKL 2004-143 / blz.: 14-22

Titel: Aanvullingen op de Loosdrechtse geschiedenis 1939-1945 deel 3

Auteur: Mol, John

Inhoud: Over de Palestina-Pioniers

Trefwoord: Joodse namen, Burgerlijke Stand, paviljoen, Pinkhof

 

Jaargang: HKL 2004-143 / blz.: 23-28

Titel: Loosdrechts poezie album (XXI)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Bruiloftsgedicht voor meester Hendrik Dekker

Trefwoord: kostersechtpaar Dekker / blz.: Waterdrinker, Ripping

 

Jaargang: HKL 2004-143 / blz.: 29-33

Titel: In dienst op Eikenrode

Auteur: Meulen, J. van der

Inhoud: Over een dienstmeisje bij Hacke

Trefwoord: familie Vlug, Sprenger, Elias, Poll, afscheidsgroet

 

Jaargang: HKL 2004-143 / blz.: 34-44

Titel: Zeilmakerij Vreeken deel 2

Auteur: Mol, John

Inhoud: Leven en werken van Arie Vreeken

Trefwoord: bakkerij Wingelaar, De Oude Valck, Van Waveren, Oudloosdrechtsedijk 182,

 

Jaargang: HKL 2004-143 / blz.: 45-46

Titel: Schoolfoto

Auteur: Red.

Inhoud: Leerlingen van de Openbare school te Nieuw-Loosdrecht in 1949

Trefwoord: Schiphol, meester Atema,

 

Jaargang: HKL 2004-143 / blz.: 47-48

Titel: Zegt het voort

Auteur: Red.

Inhoud: Publicatie uit 1724 en 1746

Trefwoord: Kosters Jan Hogeveen, Hendrik Dekker, straatschenderijen, onderhoud straatweg

 

Jaargang: HKL 2004-144 / blz.: 49-54

Titel: Elisabeth van Haselen

Auteur: Red.

Inhoud: Interview met mevr. Van Haselen (1906-2004)

Trefwoord: Personen, Jagershuis, schooltijd, Van Mourik, badinrichting De Driesprong, dr. Meyboom, Maas Timmerman, zwembad

 

Jaargang: HKL 2004-144 / blz.: 55-57

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Berichtjes anno 1881

Trefwoord: Transvaal, brandweer, Eigeman, bijen, militaire oefeningen, Hacke, Zondagsschool

 

Jaargang: HKL 2004-144 / blz.: 58-59

Titel: Aanvullingen op de Loosdrechtse geschiedenis 1939-1945 deel 4

Auteur: Mol, John

Inhoud: Palestina-pioniers

Trefwoord: Joodse namen, Paviljoen Loosdrechtse Rade, Treff

 

Jaargang: HKL 2004-144 / blz.: 60-63

Titel: De 'gezellige dichter' dominee De Mol

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over de dichter / blz.: dominee Joannes de Mol

Trefwoord: Mengeldichten, letterkundig genootschap

 

Jaargang: HKL 2004-144 / blz.: 64-65

Titel: Een bruggetje in Nieuw-Loosdrecht?

Auteur: Red.

Inhoud: Schilderij van de ophaalbrug te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Kunst, ansichtkaart, Ockhuizen, W.Engelen

 

Jaargang: HKL 2004-144 / blz.: 66-71

Titel: "Geef ons heden ons dagelijks brood"

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Een verhaal over Loosdrechtse bakkers

Trefwoord: verordening, molenaars, broodprijzen

 

Jaargang: HKL 2004-144 / blz.: 71

Titel: bladvulling

Auteur: Red.

Inhoud: Luchtfoto van de Eerste Plas te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Loenderveense Plas, De Zuwe, De Vuntus

 

Jaargang: HKL 2004-144 / blz.: 72

Titel: Klaas Scherpel

Auteur: Red.

Inhoud: Een schilderij van 'het huis van Mur' aan de Oudloosdrechtsedijk

Trefwoord: Personen (Scherpel), Kunst, 's-Gravelandsevaart

 

Jaargang: HKL 2004-144 / blz.: 72-75

Titel: Zegt het voort

Auteur: Red.

Inhoud: Ordonnantie over verbod tot handel en / blz.: of spelen op Zondag

Trefwoord: Kosters Dirk Ruijter 1776, Dirk Bernadus Jankneg 1763

 

Jaargang: HKL 2004-144 / blz.: 76-88

Titel: Zeilmakerij Vreeken deel 3

Auteur: Mol, John

Inhoud: Leven en werken van Arie Vreeken

Trefwoord: zeiltekeningen, Vrijbuiter, lijken (=naaien), touwsplitsen

 

Jaargang: HKL 2004-145 / blz.: 100-103

Titel: Wetenswaardigheden over molens in Loosdrecht en omgeving (2)

Auteur: Mol, John

Inhoud: Geschiedenis van de koren- en watermolens

Trefwoord: De Trouwe Wachter, De Haas, Dwarsdijk, Standaardmolen, Wipmolen, De Oudstrijder

 

Jaargang: HKL 2004-145 / blz.: 104-108

Titel: De Trouwe Wachter

Auteur: Verbiest, Cor

Inhoud: Wetenswaardigheden over de wipwatermolen van Tienhoven

Trefwoord: Waterschap, Natuurmonumenten,

 

Jaargang: HKL 2004-145 / blz.: 109-119

Titel: Zeilmakerij Vreeken deel 4

Auteur: Mol, John

Inhoud: Leven en werken van Arie Manten

Trefwoord: Vrijheidsklasse

 

Jaargang: HKL 2004-145 / blz.: 120-130

Titel: Vertrouwde zeilschepen 11

Auteur: Mol, John

Inhoud: Over botenbouw en zeiljachten

Trefwoord: Scheldejol, Jachtclub, Zeilvereniging

 

Jaargang: HKL 2004-145 / blz.: 131-136

Titel: Brand in Loosdrecht (3) thema: brandmeesters

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Vervolgartikel over de Loosdrechtse brandweer

Trefwoord: brandmeesterstaf, Van Zijtveld, Van Waveren, Van Reenen, Manten, brandspuit, Sijpekerktoren

 

Jaargang: HKL 2004-145 / blz.: 89-93

Titel: Wim Pijl

Auteur: Red.

Inhoud: Interview met Pijl

Trefwoord: erepoort, kruidenierswinkel, Veendijk, palingroken, lantarenopsteker, huisartsen

 

Jaargang: HKL 2004-145 / blz.: 94-97

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Gebeurtenissen uit begin achttiende eeuw

Trefwoord: Chirurg, Gerecht, Quakelpad, Stam, geseling, schavot

 

Jaargang: HKL 2004-145 / blz.: 98-99

Titel: Loosdrechts serviesgoed

Auteur: Meulen, J. van der

Inhoud: Over theekopjes en -schoteltjes

Trefwoord: Kasteel Sijpensteijn (Sypesteyn), Gemeentebode

 

Jaargang: HKL 2004-146 / blz.: 137-140

Titel: "Hacke: ... vertaalde Dante, platen van Doré."

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over Hacke van Mijnden en de Goddelijke Komedie

Trefwoord: Dore, letterkunde, Bessarion, Fredrika Bremer, Elias, Eikenrode, Divina Commedia

 

Jaargang: HKL 2005-147 / blz.: 1

Titel: Vooraf

Auteur: Red.

Inhoud: Zestig jaar bevrijd

Trefwoord: (WOII), tentoonstelling, HKL, Drieluik,

 

Jaargang: HKL 2005-147 / blz.: 16-17

Titel: Afbeelding borduurwerk

Auteur: Red.

Inhoud: Oorlogsherinneringen van Marie Mur-Griffioen vastgelegd in een borduurstuk

Trefwoord: (WOII), borduurwerk

 

Jaargang: HKL 2005-147 / blz.: 18-23

Titel: Feiten op een rij

Auteur: Lagerman, Dirk (1913-1980)

Inhoud: Feiten over de Tweede Wereldoorlog

Trefwoord: (WOII), Knokploeg, mobilisatie, wapendropping, verzetsmensen, Cifil Defence (CD), NSB-ers, BS

 

Jaargang: HKL 2005-147 / blz.: 2-16

Titel: Het vliegveld van Hilversum in de tweede wereldoorlog

Auteur: Korpershoek, Robbert

Inhoud: Over de oorlogsjaren en de Duitsers

Trefwoord: (WOII), Fokker, luchtverdediging, illegaliteit, bewakingstroepen, Stuka, vliegtuigen

 

Jaargang: HKL 2005-147 / blz.: 24-25

Titel: Afbeelding borduurwerk

Auteur: Red.

Inhoud: Een geborduurde slaapmuts uit de familie Van Haselen

Trefwoord: (WOII), slaapmuts, meester Van Mourik, borduurwerk

 

Jaargang: HKL 2005-147 / blz.: 25-30

Titel: Het Jagdkommando Steinbach

Auteur: Mol, J.

Inhoud: Wat er gebeurde in Het Witte Huis in 1944

Trefwoord: (WOII), Tweede Wereldoorlog, Duitsers, SS-groep, Brummen, folteringen, De Fuut, Polak, Popeye, Sicherheitsdienst

 

Jaargang: HKL 2005-147 / blz.: 31-33

Titel: Herinneringen aan een reis om voedsel

Auteur: Norden, A. van

Inhoud: Over voedseltekort in de hongerwinter van 1944-'45

Trefwoord: (WOII), oorlogswinter

 

Jaargang: HKL 2005-147 / blz.: 34-36

Titel: Geen volk is waarlijk vrij, dat niet..

Auteur: Wieringen, C.W. van

Inhoud: Over de door de Duitsers gefusillerde groep uit Ede

Trefwoord: (WOII), verzetsmonument

 

Jaargang: HKL 2005-147 / blz.: 37-40

Titel: Op de boerderij

Auteur: Red.

Inhoud: Over voedsel en Loosdrechtse boeren

Trefwoord: (WOII), Tweede Wereldoorlog, Gooi- en Eemlander, hongerwinter

 

Jaargang: HKL 2005-148 / blz.: 41-42

Titel: In memoriam Dorothé Siepman van den Berg

Auteur: Red.

Inhoud: Mevr. Van den Berg overleden.

Trefwoord: HKL-bestuur

 

Jaargang: HKL 2005-148 / blz.: 43-47 (+74)

Titel: Dirk Smorenberg, in de ban van de natuur

Auteur: Meulen, J.P. van der

Inhoud: Leven en werken van Dirk Smorenberg

Trefwoord: Personen (Smorenberg), kunstschilder, Flip Hamers, waterlelies

 

Jaargang: HKL 2005-148 / blz.: 48-64

Titel: Vertrouwde zeilschepen (12)

Auteur: Mol, J.

Inhoud: Over botenbouw en de twaalvoetsjollenklasse

Trefwoord: Zeilboten, botenbouw, zeiljachten, 12-voetsjol, Baaij, Baay, Lamme, Watersport-vereniging-Loosdrecht, KWVL

 

Jaargang: HKL 2005-148 / blz.: 64-65

Titel: Van Altena vertelt (3) (1938)

Auteur: Loenen, R

Inhoud: Oude aantekeningen over het dorp Loosdrecht

Trefwoord: Personen (Tijmen de Bree)

 

Jaargang: HKL 2005-148 / blz.: 66-73

Titel: Brand in Loosdrecht (4)

Auteur: Kloet, A. de

Inhoud: Over hooibroei

Trefwoord: Brandkeur 1816, hooibroei, keurmeester, Veraar, Meijers,

 

Jaargang: HKL 2005-148 / blz.: 75-78

Titel: De Diemerdijk

Auteur: Lagerman, D.

Inhoud: Over waterschapslasten en de voorgeschiedenis

Trefwoord: Zeeburglasten, Vecht, Muiden, Guy van Avesnes, Zeedijk, waterschap

 

Jaargang: HKL 2005-148 / blz.: 79-80

Titel: Uit De Gooi en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Berichtjes anno 1882

Trefwoord: Overlijden van Jan Elias Hacke van Mijnden, inkwartiering soldaten, Russische prins Demidoff, jachtvereniging Nimrod

 

Jaargang: HKL 2005-149 / blz.: 103-111

Titel: Turf, eens een waardevolle brandstof

Auteur: Drayer, G.W.

Inhoud: Over veenontginningen en turfwinning

Trefwoord: Turfhandel, brandstof, baggeren, turfschuit, Haarlemmermeer, Cruquius

 

Jaargang: HKL 2005-149 / blz.: 112-119

Titel: Wasserij en blekerij Matthezing

Auteur: Meulen, J.P. van der

Inhoud: Over de wasserij van Lamme en Matthezing

Trefwoord: Personen, Oudloosdrechtsedijk 148, wasinrichting, Smorenberg, Gereformeerde kerk,

 

Jaargang: HKL 2005-149 / blz.: 120-123

Titel: Zonnestraal

Auteur: Red.

Inhoud: Korte informatie over het nieuwe bouwen in Hilversum

Trefwoord: Dudok, Hilversum, Loosdechtse bos, 'koperen stelen fonds', Diamantbewerkersbond, Jan van Zutphen, de Koepel

 

Jaargang: HKL 2005-149 / blz.: 124

Titel: Uit de Gooi en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Berichtjes anno 1884

Trefwoord: baldadigheid, APV (Algemene Politie Verordening)

 

Jaargang: HKL 2005-149 / blz.: 81-91

Titel: Dirk Kroon ofwel Dunne Dirk

Auteur: Franssen, T & T.Timmerman

Inhoud: Dorpsverhalen van Dirk Kroon

Trefwoord: Personen (Kroon), Courbois, Dikke Dirk, Boeschoten, café Zomerlust, dorpsfiguren, eerste oorlogsdagen 1940, wielercourse

 

Jaargang: HKL 2005-149 / blz.: 92-102

Titel: Brand in Loosdrecht (5)

Auteur: Kloet, A. de

Inhoud: Over branden in Loosdrecht

Trefwoord: Gevelsteen, rosmolen, Zijtveld, Streefkerk

 

Jaargang: HKL 2005-150 / blz.: 125-133 (+153)

Titel: Ernst van Leijden, Heer van Muijeveld

Auteur: Adelaar, Dick

Inhoud: Leven en werken van de Ernst Leijden in 'De Hooge Wilgen'.

Trefwoord: Personen (Ernst van Leyden), kunstschilder, De Hoge Wilgen, schildershuis

 

Jaargang: HKL 2005-150 / blz.: 134-136

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XXll)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht over 'De Hoge Wilgen bij Loosdrecht'

Trefwoord: Redbad Fokkema, Ernst Leyden, Luciano Berio

 

Jaargang: HKL 2005-150 / blz.: 137-152

Titel: Loosdrechtse Bootbouwerijen

Auteur: Mol, J.

Inhoud: Over Loosdrechtse bootbouwerijen

Trefwoord: Visser, 'The Flying Dutchman', watersport, Eikenrode, klassen, FJ (Finnjol), Optimist, Piraat, damsport, Zonnestraal

 

Jaargang: HKL 2005-150 / blz.: 154-156

Titel: Oud-Loosdrecht en de rest van de wereld

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Uit: Handelingen des kerckenraets van de Oude Loosdrecht

Trefwoord: Zeventiende eeuwse aantekeningen, o.a. 1672

 

Jaargang: HKL 2006-151 / blz.: 13

Titel: De hamer van Piet Wingelaar

Auteur: Nijkamp, Henk

Inhoud: Beschrijving van een armprotese met hamer

Trefwoord: Botenbouwerij Baay, hulpstuk voor invaliden

 

Jaargang: HKL 2006-151 / blz.: 14-24

Titel: Loosdrecht in de oorlogsjaren, een terugblik

Auteur: Draijer, G.W.

Inhoud: Over de oorlogsjaren, de Duitsers en vliegveld Hilversum

Trefwoord: (WOII), voedselvoorziening,mobilisatie, vliegveld Hilversum, 'Bücker Bestman', Duitsers, Zonnestraal

 

Jaargang: HKL 2006-151 / blz.: 1-7

Titel: Hendrika Marretje Doets - Grootendorst

Auteur: Franssen, Tineke en T.Timmerman

Inhoud: Dorpsverhalen van mevr. Doets

Trefwoord: Personen (Doets), kruidenierswinkel, 'Casa Care', Van Henten, De Groot, Sypesteyn,

 

Jaargang: HKL 2006-151 / blz.: 25-32

Titel: Een winterse tocht in Loosdrecht I

Auteur: Mol, John

Inhoud: Foto's en beschrijvingen van Loosdrechtse huizen in de winter

Trefwoord: Foto's monumentale huizen a/d Nieuw- en Oudloosdrechtsedijk

 

Jaargang: HKL 2006-151 / blz.: 8-12

Titel: Watersport in Loosdrecht tijdens de oorlaogsjaren, een schets

Auteur: Bijl, Don

Inhoud: Over de zeilsport in oorlogstijd

Trefwoord: (WOII), Baay, Navis, Beekhuis, Ottenhome, KWVL, Mijndense sluis

 

Jaargang: HKL 2006-152 / blz.: 33-34

Titel: Het bruggetje van Six

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Een aardigheidje m.b.t. een ets van Rembrandt

Trefwoord: Elsbroek, Hillegom, Amstel, Ouderkerk, Het Kalfje, Sijpekerk

 

Jaargang: HKL 2006-152 / blz.: 35-42

Titel: Zuinigheid met vlijt in de linnenkast van vroeger

Auteur: Meulen, J. van der, M.Mur en J.Timmerman

Inhoud: Info over HKL-tentoonstelling 'De wespentaille van over-overgrootmoeder'

Trefwoord: Drieluik, naaldwerk, kleding, linnenkast, bedstee, borduurwerk

 

Jaargang: HKL 2006-152 / blz.: 43-51

Titel: Brandweer in Loosdrecht (6) Thema: brandverslagen (2)

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Loosdrechtse branden

Trefwoord: Molenmeent, Altena, tol, Meent, molen De Haas,

 

Jaargang: HKL 2006-152 / blz.: 52-54

Titel: Brandweer in Loosdrecht (7) Thema: alarmering

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Van brandklok tot sirene

Trefwoord: brandsein, vrijwillige brandweer, sirene

 

Jaargang: HKL 2006-152 / blz.: 55-63

Titel: Een gesprek met Thijmen van Wettum, burgemeester van de Horre

Auteur: Timmerman, Tim (bewerkt door...)

Inhoud: Bewerking interview met Tijmen van Wettum

Trefwoord: Personen (Van Wettum), Horndijk, vistuig, vissen, netten, Lamme, Wingelaar, paling

 

Jaargang: HKL 2006-152 / blz.: 64-75

Titel: Vertrouwde zeilschepen 13

Auteur: Mol, John

Inhoud: Botenbouw, zeiljachten

Trefwoord: Regenboog, stamkaarten, De Vries Lentsch, KWVL, De Otter

 

Jaargang: HKL 2006-152 / blz.: 76-80

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen I

Auteur: Mol, John

Inhoud: Beschrijving ansichtkaarten met zeilboten

Trefwoord: Molens, Kleipoel, Lijkermolen, Rijpwetering, Lijkerpolder

 

Jaargang: HKL 2006-153 / blz.: 104-106

Titel: “De Grutterij” in Nieuw-Loosdrecht

Auteur: Meulen, J. van der

Inhoud: Geschiedenis van de grutterij a/d Nieuwloosdrechtsedijk 86

Trefwoord: Rosmolen, gevelsteen, Zijtveld, Streefkerk

 

Jaargang: HKL 2006-153 / blz.: 107-120

Titel: Vertrouwde zeilschepen 14

Auteur: Mol, John

Inhoud: Botenbouw, zeiljachten

Trefwoord: Regenboog, KNWV, Lamme, Baay, stamkaarten

 

Jaargang: HKL 2006-153 / blz.: 81

Titel: In memoriam Alida Cornelia Mol-Roodhart (1940-2006)

Auteur: Doets, A.

Inhoud: Mevr. Mol overleden

Trefwoord: Secretaris HKL, Lidy Mol

 

Jaargang: HKL 2006-153 / blz.: 82-91

Titel: Corrie Lamme

Auteur: Franssen, Tineke en T. Timmerman

Inhoud: Dorpsverhalen uit Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Personen (Lamme), meester Mielart, Plassenkoor (1948), fam. Smit (diamantslijperij), villa 'Welkom', Veendijk

 

Jaargang: HKL 2006-153 / blz.: 92-93

Titel: Van Altena vertelt (4) (1938)

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Dorpsverhalen van Klaas van Altena

Trefwoord: Personen (Willem van der Roest)

 

Jaargang: HKL 2006-153 / blz.: 94-95

Titel: Monumentale kast weer op leeuwenpoten

Auteur: Meulen, J. van der

Inhoud: Over een kast uit het voormalige Loosdrechtse gemeentehuis

Trefwoord: De Beaufort, De Treek (Leusden), Wijdemeren

 

Jaargang: HKL 2006-153 / blz.: 96-98

Titel: Loosdrecht rules de waves, een beetje

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: De naam LOOSDRECHT op (stoom-)schepen

Trefwoord: VOC, matrozen, Batavia, scheepswerf

 

Jaargang: HKL 2006-153 / blz.: 99-103

Titel: Het mysterie van de verdwenen lakens

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Uit: Handelingen des kerckenraets van de Oude Loosdrecht

Trefwoord: Zeventiende eeuwse aantekeningen, ds. Schoonhoven, Schoenmaker

 

Jaargang: HKL 2006-154 / blz.: 121-129

Titel: Johannes Jochem van Dijk

Auteur: Franssen, Tieneke en Tim Timmerman

Inhoud: Over Van Dijk en het jazzfestival

Trefwoord: Cabaret, De Nooyer, jachthaven, kruidenierwinkel Kuiper

 

Jaargang: HKL 2006-154 / blz.: 130-139

Titel: Predikant en President (I) Kerk en overheid in de Franse Tijd (1795-1804)

Auteur: Schipper, J.

Inhoud: Over de Bataafse Revolutie

Trefwoord: Weeshuis, 1795, vrijheidsboom, kerkmeesters, Van den Bijllaardt, municipaliteit

 

Jaargang: HKL 2006-154 / blz.: 140-145 (+134)

Titel: Aart van Norden

Auteur: Norden-Oost, Lammie van

Inhoud: Herinneringen aan schilder Van Norden

Trefwoord: Personen (Van Norden), schildersbedrijf, Callenbach, klokkenluider, koster

 

Jaargang: HKL 2006-154 / blz.: 146-156

Titel: Vertrouwde zeilschepen 15

Auteur: Mol, John

Inhoud: Botenbouw, zeiljachten

Trefwoord: Regenboog, KNWV, De Vries Lentsch, stamkaarten

 

Jaargang: HKL 2007-155 / blz.: 1-11

Titel: Predikant en President II

Auteur: J. Schipper

Inhoud: Kerk en overheid in de Franse tijd (1795-1804)

Trefwoord: Dorpsbestuur, Municipaliteit, 1795, kerkenraad, patriotten

 

Jaargang: HKL 2007-155 / blz.: 12-14

Titel: Van Altena vertelt - 5

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: Dorpsverhalen van Klaas van Altena

Trefwoord: Personen (Van de Bunt), Meent, Moen, Veldhuizen, brand

 

Jaargang: HKL 2007-155 / blz.: 15-16

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Berichtjes uit 1881 en 1884

Trefwoord: toverlantaarn, ketellappers, zigeuners, Tienhovense plassen, boekweitvelden, Loosdrechtse bos

 

Jaargang: HKL 2007-156 / blz.: 17-19

Titel: Een beeldenstormer deed Loosdrecht aan

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: Verhalen uit de zestiende eeuw

Trefwoord: Filips II, Calvinisten, Coornhert, beeldenstorm

 

Jaargang: HKL 2007-156 / blz.: 19

Titel: Van Altena vertelt

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: Dorpsverhalen van Klaas van Altena

Trefwoord: Van de Bunt, brand 1881

 

Jaargang: HKL 2007-156 / blz.: 20-27

Titel: Elisabeth Pijpers

Auteur: Tim Timmerman en Tineke Franssen

Inhoud: Herinneringen van mevr. Pijpers

Trefwoord: Personen (Pijpers), klompenmaker, Van Altena, aanspreker

 

Jaargang: HKL 2007-156 / blz.: 28-31

Titel: Dominee de Mol en het Loosdrechtse porselein

Auteur: Eric Bouter

Inhoud: Toespraak van ds. Bouter t.g.v. presentatie boek 'De Loosdrechtse porseleinfabriek boven water'.

Trefwoord: Ds. De Mol, ds. Bouter, porseleinfabriek

 

Jaargang: HKL 2007-156 / blz.: 32-38

Titel: Lampetkan met waskom van Loosdrechts porselein

Auteur: J.P. van der Meulen-Kuhn

Inhoud: Beschrijvingen van diverse wascombinaties van Loosdrechts porselein

Trefwoord: Lampetkan, musea, L-nummers, MOL

 

Jaargang: HKL 2007-156 / blz.: 39-46

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander van 22 juni 1930

Auteur: Red.

Inhoud: Plezante dolingen door en om het Gooi

Trefwoord: Zuwe, Bad- en Zweminrichting, Driesprong, L.P.Versteeg

 

Jaargang: HKL 2007-156 / blz.: 43

Titel: Pieter van Velzen

Auteur: Red.

Inhoud: Afbeelding tekening van Van Velzen "Huizen aan water, 1956"

Trefwoord: Krijttekening van Pieter van Velzen

 

Jaargang: HKL 2007-156 / blz.: 47-48

Titel: Nogmaals mijnheer Smit

Auteur: Tim Timmerman en Tineke Franssen

Inhoud: vervolg op het artikel van Corrie Lamme

Trefwoord: Personen (Smit), Lamme, Veendijk, diamanthandel

 

Jaargang: HKL 2007-156 / blz.: 49-60

Titel: Vertrouwde zeilschepen 16

Auteur: John Mol

Inhoud: Botenbouw, zeiljachten

Trefwoord: Sharpie zeilkano, Vreeken, Baay

 

Jaargang: HKL 2007-157 / blz.: 61-64

Titel: Rut van Henten, 1900-1989

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: Dorpsverhalen van Rut van Henten

Trefwoord: Personen (Van Henten), graanhandel, brandweer, Heineke

 

Jaargang: HKL 2007-157 / blz.: 65-69

Titel: Van stal tot herberg tot stal

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: Oude verhalen over dorpsherbergen

Trefwoord: 'De Hollandsche Tuin', 'De Sadel', 'De Vergulde Leeuw', 'Het Amsterdamsche Wapen', Lindeboom, Eendenvlucht, Trurfschip

 

Jaargang: HKL 2007-157 / blz.: 70-78

Titel: Jas Daams, een prominent burger van Loosdrecht

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: Leven en werken van Jasper Daams (1916-1995)

Trefwoord: Personen (Daams), wethouder, HKL-bestuur, voorzitter, smid en pompenmaker, loodgieter, ere-burger

 

Jaargang: HKL 2007-157 / blz.: 79-84

Titel: Herinneringen 2

Auteur: John Mol

Inhoud: Reacties op de herinneringen van Rutger Loenen

Trefwoord: (WOII), Pinkhof-Waterman, 'Boschkamp', Molenmeent, 'De Hollandsche Tuin', Duyts, korenmolen

 

Jaargang: HKL 2007-157 / blz.: 85-89

Titel: Herinneringen 3

Auteur: Herbert Siesling

Inhoud: Mijn verblijf in De Schutsluis

Trefwoord: (WOII), 'De Schutsluis', Pro Juventute, Raaweg, Looman

 

Jaargang: HKL 2007-157 / blz.: 90-95

Titel: Loosdrechts korenbloemservies

Auteur: Jeannette P. van der Meulen-Kuhn

Inhoud: Over met korenbloempjes beschilderd Loosdrechts porselein

Trefwoord: Ds. De Mol, porseleinfabriek, servies, Amstel, L-merken, gazettewanden

 

Jaargang: HKL 2007-157 / blz.: 96-104

Titel: Vertrouwde zeilschepen 17

Auteur: John Mol

Inhoud: Botenbouw, zeiljachten

Trefwoord: Twaalfmeterklasse Sharpie, KNWV, Baay

 

Jaargang: HKL 2007-158 / blz.: 105-117

Titel: Vijfendertig jaar Historische Kring Loosdrecht

Auteur: John Mol

Inhoud: Terugblik op 35 jaar HKL

Trefwoord: Stichting TVE, 'Open dagen', 1972, tentoonstellingen,activiteiten, bestuur HKL, vrijwilligers, werkgroepen

 

Jaargang: HKL 2007-158 / blz.: 118-119

Titel: Glas-in-loodraam van Pieter van Velzen

Auteur: Jose Timmerman en Jeannette van der Meulen

Inhoud: Beschrijving van het werk van Pieter van Velzen

Trefwoord: Abcoude, Cosmas en Damianuskerk, stichting Herstel Kerkinterieurstukken (HKI)

 

Jaargang: HKL 2007-158 / blz.: 120-128

Titel: Loosdrechste bootwouwerijen 2

Auteur: John Mol

Inhoud: Botenbouw, zeiljachten

Trefwoord: 'The Flying Dutchman', Visser, Stenvis, Hummel, Loosdrechtse bos, Emtinck, Duiker, Zonnestraal, BM, Oranjerie, Eikenrode

 

Jaargang: HKL 2007-158 / blz.: 129-131

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Berichtjes uit 1884/'85

Trefwoord: Eikenrode, Nortonpomp, waterwild, armen, Koster

 

Jaargang: HKL 2007-158 / blz.: 130-131

Titel: Plassengezicht met roeiboot door W. van Dort

Auteur: Red.

Inhoud: Schilderij van mevr. M.G. de Groot. Olieverf op doek (moet zijn: Mevr. De Graaff)

Trefwoord: 't Laantje, plassengezicht

 

Jaargang: HKL 2007-158 / blz.: 132-134

Titel: Mevrouw Visser-Luitje

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: Herinneringen van mevr. Visser

Trefwoord: Personen (Visser), botenbouw, Oranjerie, Eikenrode, Flying Dutchman, Finnjollen, Sprenger, Hacke

 

Jaargang: HKL 2007-158 / blz.: 135-144

Titel: Een winterse tocht in Loosdrecht 2

Auteur: John Mol

Inhoud: Foto's en beschrijvingen van Loosdrechtse huizen in de winter

Trefwoord: Foto's monumentale huizen a/d Nieuwloosdrechtsedijk en Herenweg, Meentje, Egelshoek

 

Jaargang: HKL 2008-159 / blz.: 1-17

Titel: Een paar bijzonderheden over de eerste 'Heer Van Sypesteyn'

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: over Cornelis Ascanius (1638-1673)

Trefwoord: Personen (Jhr. Van Sypesteyn), kanunnik ten Dom, Hillegom, baljuw van Brederode, Haarlem, regenten

 

Jaargang: HKL 2008-159 / blz.: 18-30

Titel: Een kleine familiekroniek

Auteur: Gerben Baaij

Inhoud: Op bezoek bij Jans Kroon, Oud-Loosdrechtsedijk 87

Trefwoord: familie Kroon/Hamming, Masmeijer, Hennipman, Timmerman, Gereformeerde kerk, Lamme

 

Jaargang: HKL 2008-159 / blz.: 31-48

Titel: Aanvullingen op de Loosdrechtse geschiedenis 1939-1945 deel 2

Auteur: John Mol

Inhoud: De bewoners van het Paviljoen Loosdrechtsche Rade

Trefwoord: (WOII), Jeugdalijah, Palestina-pioniers, Rijksvreemdelingendienst, Westerbork, Duitsers

 

Jaargang: HKL 2008-160 / blz.: 38-61

Titel: Recente porseleinontdekking

Auteur: J. van der Meulen-Kuhn

Inhoud: Over een vechtende leeuw en een Franse vondst

Trefwoord: Loosdrechts porselijn, SLOP, zeemonster, De Mol, Sèvres

 

Jaargang: HKL 2008-160 / blz.: 49-57

Titel: Maarten van der Starre

Auteur: Tineke Franssen en Tim Timmerman

Inhoud: Herinneringen van Maarten van der Starre

Trefwoord: Personen (Van der Starre), Smorenberg, watersport

 

Jaargang: HKL 2008-160 / blz.: 62

Titel: Tentoonstelling oude ambachten

Auteur: Red.

Inhoud: Over de HKL-tentoonstelling 2008-2009

Trefwoord: Schoenmakerij, smederij, Wendt, Roelen

 

Jaargang: HKL 2008-160 / blz.: 64-70

Titel: Over Jan van Fie

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Middenstand en levensmiddelen

Trefwoord: Personen (Jan Lamme), van Kreuningen, Hamming, Funtushoeve, Ewijk,

 

Jaargang: HKL 2008-160 / blz.: 71-88

Titel: Vertrouwde zeilschepen 18

Auteur: John Mol

Inhoud: Botenbouw, zeiljachten

Trefwoord: Twaalfmeterklasse Sharpie, KNWV, Baay, Baaij, kampioenschappen

 

Jaargang: HKL 2008-161 / blz.: 100 (160 / blz.: 74)

Titel: 't Laantje te Nieuw-Loosdrecht

Auteur: Red.

Inhoud: Over mevr. M.G. de Groot (moet zijn...: mevr. De Graaf)

Trefwoord: Schilderij van het woonhuis

 

Jaargang: HKL 2008-161 / blz.: 101-103

Titel: De Schutse, en nog wat

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Over de gevelstenen van Dirk Lagerman, Nieuwloosdrechtsedijk

Trefwoord: gevelstenen, 'De Schutse', Blonk, Sypesteyn, 'De Leenman', Achterbergh

 

Jaargang: HKL 2008-161 / blz.: 104-112

Titel: Erfgooiers ten eeuwige dage

Auteur: John Mol

Inhoud: Geschiedenis van de erfgooiers

Trefwoord: Smorenberg, Elterberg, Naedincklant, Gooise marke, Leeuwenpaal, domeinen, 't Hoogt van 't Kruis

 

Jaargang: HKL 2008-161 / blz.: 113-128

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen 2

Auteur: John Mol

Inhoud: Loosdrechtse ansichtkaarten en de verhalen erachter

Trefwoord: Stoomzuivelfabriek, melkfabriek, Hacke van Mijnden, IJsfabriek, UPU, Postkantoor, Stempels, bestellers

 

Jaargang: HKL 2008-161 / blz.: 89-90

Titel: Adriaan Doets neemt afscheid als voorzitter

Auteur: Red.

Inhoud: Adriaan Doets' afscheid als HKL-voorzitter

Trefwoord: Personen (Doets), HKL, Bestuur, Voorzitter

 

Jaargang: HKL 2008-161 / blz.: 91-97

Titel: Adriaan Doets

Auteur: Tineke Franssen en Tim Timmerman

Inhoud: Herinneringen van Adriaan Doets

Trefwoord: Personen (Doets), Hilverzicht, schaatsen, KNSB, Drieprongbeker, ijsclub 'de Lange Akker'

 

Jaargang: HKL 2008-161 / blz.: 98-100 (160 / blz.: 63)

Titel: Nieuw-Loosdrecht: West-Utrechtse boerderij

Auteur: Red.

Inhoud: Nieuwloosdrechtsedijk 47

Trefwoord: restauratie, krukhuisboerderij

 

Jaargang: HKL 2008-161 / blz.: 98-99

Titel: Tentoonstelling oude ambachten

Auteur: Red.

Inhoud: Over de HKL-tentoonstelling 2008-2009

Trefwoord: Schoenmakerij, smederij, Wendt, Roelen

 

Jaargang: HKL 2008-162 / blz.: 129-135

Titel: Het Rechthuis: heeft niets der beschrijvinge of bezichtiginge waardig

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Verschillen van inzicht over het oude rechthuis

Trefwoord: Bosboom, Eikenrode, Geijtenbeek

 

Jaargang: HKL 2008-162 / blz.: 135-136

Titel: Café Zomerlust in Oud-Loosdrecht

Auteur: John Mol

Inhoud: Beschrijving kleurenfoto Zomerlust

Trefwoord: Dirk Kroon, Dunne Dirk, horeca

 

Jaargang: HKL 2008-162 / blz.: 137-146

Titel: Loosdrechtse Bootbouwerijen 3

Auteur: John Mol

Inhoud: Bootbouwerij G.Baay, deel 1

Trefwoord: Watersport, werf Baaij, twaalfvoetsjollenklasse, Thiebout, Amstel

 

Jaargang: HKL 2008-162 / blz.: 147-152

Titel: Het kistje van Opa Baaij

Auteur: Gerben Baaij (1929)

Inhoud: Stukken uit het archief van Gerben Baaij (1866-1938)

Trefwoord: Scheepswerf, botenbouw, Baay, Amsterdam

 

Jaargang: HKL 2008-162 / blz.: 153-159

Titel: Jan Roelen

Auteur: Tineke Franssen en Tim Timmerman

Inhoud: Herinneringen van Jan Roelen

Trefwoord: schoenmakerij Daan en Jan Roelen, de Nijverheid

 

Jaargang: HKL 2008-162 / blz.: 160-176

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen 3

Auteur: John Mol

Inhoud: Prentbriefkaarten van Loosdrechtse zwembaden

Trefwoord: Badinrichting, zweminrichting, café, restaurant, badhuis, de Driesprong

 

Jaargang: HKL 2009-163 / blz.: 1-2

Titel: Gijsbertha Grietje Suijk, 1929-2005

Auteur: Red.

Inhoud: Levensloop van Bep Suijk

Trefwoord: Hagen, Van Waveren, Soest, brailleboeken

 

Jaargang: HKL 2009-163 / blz.: 25-29

Titel: De koningin van het handwerk

Auteur: Tineke Franssen en Tim Timmerman

Inhoud: Over mevr. Marie Mur

Trefwoord: Jaap van Goof, borduren, Leenhouts

 

Jaargang: HKL 2009-163 / blz.: 30-40

Titel: Een winterse tocht in Loosdrecht 3

Auteur: John Mol

Inhoud: Fotoserie gemaakt tijdens winter

Trefwoord: "De Trouwe Wachter (molen)", zomerhuizen, "Vrede 't Best", Kanaaldijk, Egelshoek, Sluiswachterswoning, Blauwendraad, Zonnestraal, langhuisboerderij, Kromme Rade

 

Jaargang: HKL 2009-163 / blz.: 34-35

Titel: Openbare lagere school te Nieuw-Loosdrecht

Auteur: Red.

Inhoud: Kleurenfoto van de OLS, uitgave D. Doets Jr.

Trefwoord: Anna C.A.J. Miltenburg, Lou Atema, klompenschool, kippenschool, apenschool

 

Jaargang: HKL 2009-163 / blz.: 3-5

Titel: Het wapen van de gemeente Wijdemeren

Auteur: John Mol

Inhoud: Nieuw ontwerp wapen per 30-10-2008

Trefwoord: Hoge Raad van Adel, heraldiek, wapenbeschrijving, Ankeveen, Kortenhoef, Loosdrecht, 's-Graveland, Nederhorst den Berg

 

Jaargang: HKL 2009-163 / blz.: 6-7

Titel: De bakkerskar van Joop de bakker

Auteur: J. van der Meulen-Kuhn

Inhoud: Over Johannes Albertus Manten uit Breukeleveen

Trefwoord: Bakkerij Manten, jachthaven De Heul, Hoekstra, appelbollenbakker Smulders

 

Jaargang: HKL 2009-163 / blz.: 8-24

Titel: Loosdrechtse bootbouwerijen 4

Auteur: John Mol

Inhoud: Bootbouwerij Baay deel 2

Trefwoord: Scheepswerf, botenbouw, Baay, Wherry, Watersportvereniging Loosdrecht, WVL, Scheldejol, Twaalfvoetsjol

 

Jaargang: HKL 2009-164 / blz.: 41-52

Titel: Een orgel in de Sijpekerk

Auteur: F. Brand

Inhoud: Plaatsing van een nieuw orgel in de hervormde kerk te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Van der Aa's Aardrijkskundig Woordenboek, Bakker & Timmenga, Albertus van Gruisen, Servische kerk te Zaandam, Stationsstraatkerk, Flentrop orgelbouw, Belleman

 

Jaargang: HKL 2009-164 / blz.: 53-67

Titel: Een bijna vergeten Loosdrechter: Johannes Bodecheer Benningh

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: belevenissen van een predikant van de Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Classis Amsterdam, Remontranten, Leidse Universiteit, Recife (Brazilië), Johan Maurits van Nassau, Nicolaas Heinsius

 

Jaargang: HKL 2009-164 / blz.: 68-71

Titel: Gerrit Kroon

Auteur: Tim en Jose Timmerman

Inhoud: Interview met Gerrit Kroon, eigenaar doe-het-zelfzaak te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Van der Meulen, Kees Vleugelmoer, melkboer Kees Kroon, bootbouwerij Lamme

 

Jaargang: HKL 2009-164 / blz.: 72-88

Titel: Vertrouwde zeilschepen 19

Auteur: John Mol

Inhoud: over botenbouw te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Twaalfvoetsjol, Optimist, Olympiajol, Finnjol, wedstrijdzeilen

 

Jaargang: HKL 2009-164 / blz.: 89

Titel: Offerblok

Auteur: Red.

Inhoud: Over een miniatuur kerkje van Oud-Loosdrecht

Trefwoord: kerkzolder, zendingsbus

 

Jaargang: HKL 2009-164 / blz.: 90

Titel: Foto Oud-Loosdrechtse dijk met tol

Auteur: Red.

Inhoud:

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2009-164 / blz.: 91-94

Titel: Een interessante beeldengroep

Auteur: Joseph Estié

Inhoud: Over een biscuitgroep van Loosdrechts MOL-porselein

Trefwoord: Etienne Maurice Falconet, beelhouwer, Musée Nationaal de Céramique de Sèvres, Stodel antiquair, Jurgens

 

Jaargang: HKL 2009-164 / blz.: 95-96

Titel: Waarom een canon van onze lokale geschiedenis?

Auteur: Annet Werkhoven-Scherpel

Inhoud: Het wat en hoe van een plaatselijke canon

Trefwoord: Geschiedenis, lokale historie, Ireneschool, basisschool

 

Jaargang: HKL 2009-165 / blz.: 100-102

Titel: Handwerk anno 1845

Auteur: J.P. Kuhn

Inhoud: boekje: Verzameling van Breiwerken

Trefwoord: Annie van Waveren, borduurwerk, breiwerk, haakwerk, Christine Sluter, patronenboekje

 

Jaargang: HKL 2009-165 / blz.: 103-105

Titel: De Weersluis

Auteur: Red.

Inhoud: Over een ingemetselde gedenksteen anno 1887

Trefwoord: Heemraden, Weersloot, Weere, Weert, Vecht, Plassenschap, sluiswachterswoning "De Vliegende Kraai"

 

Jaargang: HKL 2009-165 / blz.: 106-107

Titel: Broodbakken en horeca in De Vier Linden

Auteur: H. van Dijk en J.P. Kuhn

Inhoud: Over de krukhuisboerderij Oudloosdrechtsedijk 226

Trefwoord: broodbakker Philippus Schippers, Marretje Tober, Bakhuizen, Lutterman

 

Jaargang: HKL 2009-165 / blz.: 108-124

Titel: Loosdrechtse bootbouwerijen 5

Auteur: John Mol

Inhoud: Over bootbouwerij Baay

Trefwoord: zeilkruiser, Vrijheid, Zestienkwadraad, HISWA, Jan van der Haar, Duitsers, wedstrijdschepen, Sharpie, Olympiajol

 

Jaargang: HKL 2009-165 / blz.: 125-128

Titel: Seagull, waterkamp te Loosdrecht

Auteur: J.P. Kuhn

Inhoud: Over de "Onderlinge Nederlandse Zeilkring Seagull"

Trefwoord: zeilkamp 1946, sportkamp, zeilcursus

 

Jaargang: HKL 2009-165 / blz.: 129-141

Titel: Meester Siemons

Auteur: Tim Timmerman en Corrie Schiet

Inhoud: Interview met meester Tj. Siemons

Trefwoord: Hoofdmeester Openbare Lagere School te Oud-Loosdrecht, Ireneschool, juffrouw Streefkerk, ereburger, klassenfoto 1949

 

Jaargang: HKL 2009-165 / blz.: 142

Titel: Nog even over Joop de Bakker

Auteur: Red.

Inhoud: Een reactie op de foto van de bakkerskar in HKL 163 p.7

Trefwoord: Hoekstra, supermarkt A&O, Attent, Smolders

 

Jaargang: HKL 2009-165 / blz.: 143

Titel: Zegt het voort

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Over een ordonnantie m.b.t. het onderhoud van de Bloklaan

Trefwoord: Oud-archief Loosdrecht

 

Jaargang: HKL 2009-165 / blz.: 144

Titel: DVD "Denkend aan Loosdrecht"

Auteur: Red.

Inhoud: Over de omslagfoto van deze Loosdrechtfilm

Trefwoord: Van Wettum, Vuntus, Horndijk

 

Jaargang: HKL 2009-165 / blz.: 97-99

Titel: Rondvaart beurtschipper Boelhouwer

Auteur: J.P. Kuhn

Inhoud: Familiefoto Maarten Boelhouwer

Trefwoord: Wolfrat, vrachtschip "Hoop op Welvaart", KNWV, "De Koninklijke", firma Voltu te Amsterdam, rondvaart, Van Waveren, Van der Starre

 

Jaargang: HKL 2009-166 / blz.: 145-152

Titel: Het zwaard van Loosdrecht

Auteur: Anton T.E. Cruysheer

Inhoud: Over een unieke archeologische vondst uit de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Opgravingen, archeologie, Van Wettum, Naerdincklant, paling, baselaer, ROB (Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Siem Pos, duikteam La Cloche

 

Jaargang: HKL 2009-166 / blz.: 153-155

Titel: Een stal van Bosboom

Auteur: Red.

Inhoud: Over een onbekende tekening van een Loosdrechtse stal

Trefwoord: de Kunstkronijk, Johan Gram, J.J. Mesker, Bosboom-Toussaint, Eikenrode, lithographie

 

Jaargang: HKL 2009-166 / blz.: 156-168

Titel: Loosdrechtse bootbouwerijen 6

Auteur: John Mol

Inhoud: Botenbouwerij Frits Baaij

Trefwoord: Baay, Star, Scheldejol, Twaalfvoetsjol, Regenboog, Zestienkwadraad, Sharpie

 

Jaargang: HKL 2009-166 / blz.: 169

Titel: Schaatstocht in 1929

Auteur: Red.

Inhoud: Over een schaatstocht naar Marken

Trefwoord: J.P. Freese, Van Norden

 

Jaargang: HKL 2009-166 / blz.: 170-177

Titel: Een winterse tocht in Loosdrecht 4

Auteur: John Mol

Inhoud: Tocht over het ijs naar villa's aan de plassen

Trefwoord: Nieuw-Loosdrecht, molen De Trouwe Wachter, 'Der pinen weert', 'Zonneweelde', Pim Jacobs, Dwarsdijk

 

Jaargang: HKL 2009-166 / blz.: 178-183

Titel: Misbaksels bij porseleinproductie De Mol (1774-1784)

Auteur: T. Timmerman

Inhoud: Over de chemische samenstelling van het Loosdrechts porselein

Trefwoord: EDX-onderzoek, Rasterelectronenmicroscopie, röntgenstralenmicroanalyse, oventemperatuur, veldspaat, Meissen, halffabrikaten, SLOP

 

Jaargang: HKL 2009-166 / blz.: 184

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Krantenberichtjes uit 1885

Trefwoord: Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, wandelen, Utrechtse Rading, IJsclub, Camélia, orchidee, Hacke van Mijnden

 

Jaargang: HKL 2010-167 / blz.: 1-12

Titel: Hetty Noorman, beeldhouwster-portrettiste

Auteur: Red (Jeannette Kuhn)

Inhoud: Loosdrechtse beeldend kunstenaar

Trefwoord: Kunstenaarsvereniging De Kring, exposities, Beeldende Kunsten Laren-Blaricum, Hetty Hogenhout, beeldententoonstelling Sypesteyn, Chris Bieze

 

Jaargang: HKL 2010-167 / blz.: 13-18

Titel: Stinzenplanten in de tuin van Sypesteyn

Auteur: Henny van der Wilt, hovenier van Sypesteyn

Inhoud: Bijzondere planten in de kasteeltuin van kasteel-museum Sypesteyn

Trefwoord: Sypesteyn, kloostertuinen, dassen

 

Jaargang: HKL 2010-167 / blz.: 19-22

Titel: Een aardige vondst, Ford 1940

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Loosdrechtse brandweerauto teruggevonden

Trefwoord: Firma Van Bergen, Heiligerlee, Groningen, Ford V8, autospuit, Driesprong, T-Ford, Invordering, Duitsers, WOII, Munster

 

Jaargang: HKL 2010-167 / blz.: 23-44

Titel: Krantenberichten in de jaren 1940-1945

Auteur: John Mol

Inhoud: Mededelingen in de kranten en dagbladen in oorlogstijd

Trefwoord: Duitsers, WOII, De Gooi- en Eemlander, Perszuivering, Gooische Klanken, Bekendmakingen, Nederlandsche Omroep, Landdienst, Jodenkliek, Courage

 

Jaargang: HKL 2010-168 / blz.: 45-57

Titel: Loosdrecht - een ongemakkelijke geschiedenis

Auteur: Bas de Ligt

Inhoud: Boek geschiedenis van Loosdrecht door Voogsgeerd

Trefwoord: Jonkheer Van Sypesteyn, Hacke van Mijnden, Drukkerij Broekhoff te Utrecht, kasteel Sypesteyn

 

Jaargang: HKL 2010-168 / blz.: 58-75

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen 4

Auteur: John Mol

Inhoud: Over zwembaden in Loosdrecht

Trefwoord: Watersportnummer, Autobus-onderneming, Hoveling, Watersportbedrijf OKE, de Watervogels, Bad Nieuw-Loosdrecht, Boekhout, HZC, jachthaven De Boei, Vastenburg, jachthaven TOP, Pijl

 

Jaargang: HKL 2010-168 / blz.: 76-87

Titel: Henk Gerritsen

Auteur: Tim en Jose Timmerman

Inhoud: Interview met Henk Gerritsen, schoolmeester te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Ireneschool, VVV Loosdrecht, het Meesterhuis te Oud-Loosdrecht, meester Siemons, Klein Duimpje, Loosdrechts Bloei

 

Jaargang: HKL 2010-168 / blz.: 88-100

Titel: Loosdrechtse bootbouwerijen 7

Auteur: John Mol

Inhoud: Over botenbouw bij G. Baay te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Pampus, Olympiajol, Draak, Lightning, jachtbouw, zeilschepen

 

Jaargang: HKL 2010-169 / blz.: 101-109

Titel: Achter de Sijpekerk is het doodstil

Auteur: Ferry Brand en Bas de Ligt

Inhoud: De begraafplaats achter de Hervormde kerk te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Kerkhof, rapport woningonderzoek, restauratie,Bloys van Treslong, Brumsteede, Van Os, Van Houte, Holenbeke, Teeuwsen, Fabius, ds. Heirmans, graftombe, kerkzegel, vrijwilligers

 

Jaargang: HKL 2010-169 / blz.: 110-111

Titel: Paaltjes langs de Molenmeent

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Paaltjes langs de betonweg naar Hilversum

Trefwoord: Janjaap Luit, Rijkswegenplan, Molenmeent, PG, klinkerweg, Mussert, Rade

 

Jaargang: HKL 2010-169 / blz.: 112-128

Titel: Loosdrechtse bootbouwerijen 8

Auteur: John Mol

Inhoud: Bootbouwerij Baay deel 6

Trefwoord: Vrijheid, Jeugdklasse, Pluis, CYC-klasse,

 

Jaargang: HKL 2010-169 / blz.: 129-132

Titel: Een oud-Loosdrechter in dienst van de Paus (1868-1870)

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Over de Zouaven in Italië

Trefwoord: Garibaldi, Hacke, Vecchi, Gerardus Hagendoorn, Cornelis de Kruyf

 

Jaargang: HKL 2010-170 / blz.: 133-136

Titel: Een zilveren daalder uit 1568

Auteur: Ferry Brand

Inhoud: Wat een muntje kan vertellen

Trefwoord: Archeologie, Kamerijk, Cambrai, Maximiliaan van Bergen (de Berghes), Aartsbisdom, Armorial General (Rietstap), Maximiliaan II keizer van het Heilige Roomse Rijk, Romanum Imperium

 

Jaargang: HKL 2010-170 / blz.: 137

Titel: Nog iets over de Molenmeentpaaltjes

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: aanvulling en uitleg van de letters PG

Trefwoord: Oud-Utrecht, Provinciale Grens (PG), wegennet, provinciewapen

 

Jaargang: HKL 2010-170 / blz.: 138-146

Titel: Loosdrechtse bootbouwerijen 9

Auteur: Gerben Baaij (1929)

Inhoud: Over de broers Baay

Trefwoord: Frits Baaij, Gerben Baaij jr, Henry Baay, Ouderkerkerdijk (Amsterdam), Waterstaat, Amstelkruiser, Wolfrat, Watersport Vereeniging Loosdrecht (WSVL), HISWA, Marblehead (Massachusetts)

 

Jaargang: HKL 2010-170 / blz.: 147-151

Titel: De kerststal van Pieter van Velzen

Auteur: Henk Nota, pr.

Inhoud: Een kerstbeeldengroep van gips in de parochie H. Nicolaas te St. Nicolaasga

Trefwoord: H.Nicolaaskerk, Doniahiem, St. Nyksters, Bisdom

 

Jaargang: HKL 2010-170 / blz.: 152-153

Titel: Jan van Loenen Ao 1941

Auteur: Red.

Inhoud: Krantenbericht uit het Nieuwsblad van het Noorden van 23 augustus 1941

Trefwoord: Jan van Loenen (100 jaar) kampioen aadappelschiller, wasserij Smeerdijk te 's-Graveland

 

Jaargang: HKL 2010-170 / blz.: 154-168

Titel: Een winterse tocht in Loosdrecht 5

Auteur: John Mol

Inhoud: Winterse fietstocht door de sneeuw in 2006

Trefwoord: Gereformeerde Kerk, krukhuisboerderij, Eikenrode, Buitenlust, langhuisboerderij, 's-Gravelandsevaart, Rad van Avontuur, Hotel Vaartzicht, dwarshuisboerderij, kompenmaker Pijpers, Karsemeijer

 

Jaargang: HKL 2011-171 / blz.: 10-16

Titel: Gedenk te sterven

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Aanvullingen m.b.t. de begraafplaats te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Sijpekerk, Elckerlijc, grafregister, kerkvoogdij, Hacke, de Bussche, meester W. Prinsen

 

Jaargang: HKL 2011-171 / blz.: 17-32

Titel: Een winterse tocht in Loosdrecht 6

Auteur: John Mol

Inhoud: Winterse foto-fietstocht door Loosdrecht

Trefwoord: Dagevos, Van Buren, Pim Jacobs, Rita Reys, Reinders, Andre de la Porte, Van Essen, Petrus, De Til, het Schrijvertje, Der Pinen Weert, De Boei, De Stille Plas, De Fuut, Zonneweelde, De Wedde, Tienhoven, Jachtkommando Steinbach

 

Jaargang: HKL 2011-171 / blz.: 1-9

Titel: Lammie van Norden

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: Interview met HKL-medewerkster

Trefwoord: boeier Ludana, Sprenger, de Koninklijke, WSV, Jachtlust, Wolfrat, Onderduikers, bakkerij Egberts, Duitsers, Litouwers, rondvaartboten

 

Jaargang: HKL 2011-172 / blz.: 33

Titel: Lammie van Norden-Oost erelid HKL

Auteur: Red.

Inhoud: HKL-erelid mevr. Van Norden

Trefwoord: knipseldienst, receptie

 

Jaargang: HKL 2011-172 / blz.: 33

Titel: Errata

Auteur: Red.

Inhoud: twee fouten in de vermelding

Trefwoord: John Lodder, W.Prinsen

 

Jaargang: HKL 2011-172 / blz.: 34-36

Titel: 'Deze hebben het niet koud'

Auteur: John van der Sar

Inhoud: Terugblik op oud-voorzitter van de HKL: Siem Pos

Trefwoord: Naerdincklant, archeologie, Albertus Perk, opgravingen, Loenderveen, ROB, duiken, onderwaterarcheologie

 

Jaargang: HKL 2011-172 / blz.: 37

Titel: In Loosdrecht blootgelegd

Auteur: Redactie

Inhoud: HKL-tentoonstelling archeologie 2011

Trefwoord: aardewerk, spinsteentje, Wilma van den Heuvel, John van der Sar, Anton Cruysheer, Ferry Brand, AWN

 

Jaargang: HKL 2011-172 / blz.: 38-52

Titel: 'Een braaf vroom mensch' Anna Maria Elisabeth Elias (1791-1861)

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Annebet Elias, een weldoenster voor Loosdrecht en Amsterdam

Trefwoord: Sleegers, Looijershofje, regenten, Bouwzicht, Land- en Heizicht, Nooitgedacht, Ruimzicht, Faas, Sara Maria van de Poll, Oude Pastorie Sijpekerk, Dorcas, Alewijn, Hacke

 

Jaargang: HKL 2011-172 / blz.: 53

Titel: Joannes Bernardus Brumsteede, een kleine aanvulling

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: aanvulling een verdwenen graf te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Militaire Dienst, Overste, Slag bij Waterloo, tocht naar Moskou, Ko van Vliet, Hendrik van Tol

 

Jaargang: HKL 2011-172 / blz.: 54-58

Titel: Huwelijksjublileum Aalberts-Heineke

Auteur: Gert Mulder

Inhoud: namen van kinderen en aangetrouwd op familiefoto

Trefwoord: Aalberts, Heineke, Van Gent, Grootendorst, Streefkerk, Van der Horst, begraafplats "Gedenk te Sterven", Sijpekerk

 

Jaargang: HKL 2011-172 / blz.: 60-72

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen 5

Auteur: John Mol

Inhoud: Over zwembaden en militairen

Trefwoord: badhuis "De Boomhoek", Marine Opleidings kamp, sloepenhaven, MOK, MOKH, stichting Vafamil

 

Jaargang: HKL 2011-173 / blz.: 106

Titel: Vervlogen tijden (1)

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: Berichtjes uit het Het Utrechtsch Nieuwsblad

Trefwoord: Heineke, De Bree, blikseminslag en brand

 

Jaargang: HKL 2011-173 / blz.: 107-108

Titel: De oude preekstoel van de Sijpekerk

Auteur: Red.

Inhoud: Oude preekstoel staat niet in Monnikendam, maar in Haaften

Trefwoord: Restauratie Sijpekerk 1962, Mulder, jonkvrouwe Elias, Streefkerk, Meijers

 

Jaargang: HKL 2011-173 / blz.: 73-78

Titel: Afbraak middeleeuwse kerk in Oud-Loosdrecht

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Gegevens over de oude (Hervormde) kerk te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Aquarel van P.J. Lutgers, aquarel van N. Wicart, grafstenen, lezennaars, Nonhebel, Jan Cornelisz Graaf (1658), Elias

 

Jaargang: HKL 2011-173 / blz.: 79-91

Titel: Mieke Ekelschot-Vlug

Auteur: T. Timmerman

Inhoud: Interview met Mieke Ekelschot

Trefwoord: Jachthaven Vlug, Ds. Van Noort, Piet Hein,

 

Jaargang: HKL 2011-173 / blz.: 92

Titel: Vertrouwde zeilschepen (20)

Auteur: John Mol

Inhoud: Over het ontstaan van de Pampusklasse

Trefwoord: Pampus, Regenboog, werf het Fort te Nieuwendam, De Vries Lentsch

 

Jaargang: HKL 2011-173 / blz.: middenpagina

Titel: Deksels van tabaksdozen

Auteur: J.P. Kuhn

Inhoud: beschrijving van een aantal tabaksdozen

Trefwoord: expositie In Loosdrecht blootgelegd

 

Jaargang: HKL 2011-173 / blz.: middenpagina

Titel: Wandtegels

Auteur: J.P. Kuhn

Inhoud: beschrijving van een aantal wandtegels

Trefwoord: Tegelfabrieken, aardewerk

 

Jaargang: HKL 2011-174 / blz.: 109-115

Titel: De oprichting van eene jongelingsvereniging in Nieuw-Loosdrecht

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Gegevens uit het oude notulenboek van de Hervormde jeugd

Trefwoord: Sijpekerk, Sara Maria Elias, onderwijzer D van Os, dominee Verhoeff, hulponderwijzer Zwart, B.J. van Hengel, Buitenlust, meester Van Mourik

 

Jaargang: HKL 2011-174 / blz.: 116-118

Titel: Een Hilversummer en een Loosdrechtse in de USA met Smorenberg

Auteur: Peter van den Hoorn

Inhoud: over een portret van Jeannette van den Hazel door schilder Dirk Smorenberg

Trefwoord: familie Van den Hazel, emigratie naar Californie, familie Lamme, dokter Van Wieringen

 

Jaargang: HKL 2011-174 / blz.: 119-121

Titel: Bouwtekeningen terug in kerkarchief

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: tekeningen kerk Oud-Loosdrecht lagen bij bouwbedrijf Bebouw in Woerden

Trefwoord: Meijers, Abrona, Robberse, architect P.J. Hamer, preekstoel

 

Jaargang: HKL 2011-174 / blz.: 122-143

Titel: Vertrouwde zeilschepen 21

Auteur: John Mol

Inhoud: Beschrijving van door Baaij gebouwde schepen van de Pampus-klasse

Trefwoord: bootbouwerij Baay, Vrijheid, Scherpel, De Vries Lentsch, KWVL, de Koninklijke,

 

Jaargang: HKL 2011-174 / blz.: 139-140

Titel: Zil de Zoete en het huisje aan de Horndijk

Auteur: Jeannette P. Kuhn

Inhoud: Beschrijving van een schilderij gemaakt door Zil de Zoete

Trefwoord: Siepman van den Berg, Loenerveense plas

 

Jaargang: HKL 2011-174 / blz.: 144

Titel: Vervlogen tijden (2)

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: twee krantenberichten uit het Utrechtsch Nieuwsblad van 1893

Trefwoord: grote aardbeienplant, koffiehuis bij de Weerbrug

 

Jaargang: HKL 2012-175 / blz.: 1-2

Titel: Vervlogen tijden (3)

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: vier krantenberichten uit 1885 en 1893

Trefwoord: aardappelstruik, Kroon, appels, Van Reenen, onderwijs LO, Heineke

 

Jaargang: HKL 2012-175 / blz.: 27-42

Titel: Schampverzen, schimpnamen en spotprenten tijdens de Tweede Wereldoorlog

Auteur: John Mol

Inhoud: pamfletten uit WOII in het HKL-archief

Trefwoord: Duitsers, NSB, Victoria, Hitler, Winterhulp, Arbeidsdienst, Dolle Dinsdag

 

Jaargang: HKL 2012-175 / blz.: 3-26

Titel: Van boerderij, blekerij tot bootbouwerij

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Geschiedenis van het pand Oud-Loosdrechtsedijk 190 (wasserij, later bootbouwerij Vrijheid)

Trefwoord: Lamme, Meijers, kadastrale kaart 1836, Van Soest, Van Schooten, blekerij, Fokke Veltkamp, Van Henten, wasserij Vermeulen, De Gier, gereformeerde kerk,

 

Jaargang: HKL 2012-175 / blz.: 43

Titel: bladvulling

Auteur: Red.

Inhoud: een rekening van de molenaar

Trefwoord: Volkers, Portengen

 

Jaargang: HKL 2012-175 / blz.: 44-45

Titel: Wie was dat ook alweer … 1

Auteur: Red.

Inhoud: een foto met een groepje padvinders

Trefwoord: welpen, Laan van Eikerode, zeeverkenners, Zuiderkruis, 'de Wilde Vaart'

 

Jaargang: HKL 2012-175 / blz.: 46-58

Titel: Een winterse tocht in Loosdrecht (7)

Auteur: John Mol

Inhoud: Winterse foto-schaatstocht door Loosdrecht

Trefwoord: Tienhovenskanaal, Weersloot, jachthaven Manten, De Negen Linden, De Fuut, De Wedde, De Stille Plas, Kortenhoef

 

Jaargang: HKL 2012-175 / blz.: 59-63

Titel: Sausbootjes uit de Loosdrechtse porseleinfabriek

Auteur: Stichting Loosdrechts porselein

Inhoud: beschrijving van diverse kleurenafbeelding (zie midden periodiek)

Trefwoord: SLOP, dominee fabrikant Joannes de Mol, merken M.O.L., musea

 

Jaargang: HKL 2012-175 / blz.: 64

Titel: Tentoonstelling bij de HKL: In Loosdrecht blootgelegd

Auteur: Red.

Inhoud: advertentie voor de expositie van archeologische vondsten

Trefwoord: SLOP, sauskom, sausbootjes, porselein

 

Jaargang: HKL 2012-176 / blz.: 65

Titel: In memoriam Rutger Loenen

Auteur: Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn

Inhoud: tekst i.v.m. het overlijden van de heer Loenen

Trefwoord: pyramide van Austerlitz, werkgroep genealogie

 

Jaargang: HKL 2012-176 / blz.: 66

Titel: Vervlogen tijden (4)

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: twee krantenberichten uit het Utrechtsch Nieuwsblad van 1893 en 1894

Trefwoord: kippen en hanen, Dirk Loenen overreden door gierwagen in 1894

 

Jaargang: HKL 2012-176 / blz.: 67-68 (88)

Titel: Glas-in-loodraam van de familie Heineke

Auteur: Jeannette P. Kuhn

Inhoud: over een bijzonder groot glas in lood raam aan de Nieuw-Loosdrechtse dijk

Trefwoord: veehouder Heineke, glazenier Pieter van Velzen,

 

Jaargang: HKL 2012-176 / blz.: 70-80

Titel: Over stoelen en banken in de Sijpekerk

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Beschrijving van de zitplaatsen in de hervormde kerk van Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: reformatie, preekstoel, ambachtsherenbank, stoelenboek, Geelvinck, Gerrit de Graaff, Heer van Collen, kapitein Mutsart, Daniel Deutz, Aart Gijsbsz Dolman, dominee Dirk Molenaar, restauratie 1962

 

Jaargang: HKL 2012-176 / blz.: 81-92

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen 6

Auteur: John Mol

Inhoud: Beschrijving van ansichtkaarten van de zwembaden in Loosdrecht

Trefwoord: badinrichting Het Witte Huis, Zonneweelde, zwembad De Watersport (OKE), het Tienhovens kanaal

 

Jaargang: HKL 2012-177 / blz.: 110-111

Titel: Wie was dat ook alweer….. 2

Auteur: Red.

Inhoud: schoolreisje Terpstraschool naar Artis

Trefwoord: meester W.J. Voogsgeerd, Zeldenrijk, Veraar, van Vliet, Uijterlinde

 

Jaargang: HKL 2012-177 / blz.: 112

Titel: Wie was dat ook alweer….. 1 Vervolg

Auteur: Red.

Inhoud: beschrijving van een groepje padvinders in HKL 175

Trefwoord: Niesing, De Jonge, Bakker, Ongkosuwito, Pruim

 

Jaargang: HKL 2012-177 / blz.: 113-119

Titel: De Mol in de porseleinkast

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: over de intreepreek van dominee Johannes de Mol in 1753

Trefwoord: Daniel Deutz, ambachtsheer Geelvinck, bankenplan kerk Oud-Loosdrecht, koster Dekker, Anna de Haze, Gilles Graafland, Arie de Liefde

 

Jaargang: HKL 2012-177 / blz.: 120-137

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen 7

Auteur: John Mol

Inhoud: Beschrijving van ansichtkaarten van de zwembaden in Loosdrecht

Trefwoord: de Vaartbrug, bad Wolfrat, de Otter, zomerhuisjes, zwemvereniging, het Plashuis, Driesprong, Wetterwille, Vlug

 

Jaargang: HKL 2012-177 / blz.: 138-139

Titel: Groepsfoto

Auteur: Red.

Inhoud: een schoolfoto uit de jaren 1983-1984 van leerlingen Mr. J. Terpstraschool

Trefwoord: meester Kees Koolstra e.a.

 

Jaargang: HKL 2012-177 / blz.: 140

Titel: bladvulling

Auteur: Red.

Inhoud: bericht uit de Gooi- en Eemlander van 30 mei 1885

Trefwoord: blikseminslag Sijpekerk, vergadering Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde te Utrecht, Hennipman, Koster

 

Jaargang: HKL 2012-177 / blz.: 93-96

Titel: De Historische Kring Loosdrecht wordt veertig jaar

Auteur: John Mol

Inhoud: terugblik op veertig jaren historische vereniging HKL

Trefwoord: oprichting in 1972, Siem Pos, publicaties, 3-Luik (Drieluik), Stichting Loosdrechts Porselein (SLOP), Koos Nieuwenhuizen

 

Jaargang: HKL 2012-177 / blz.: 97-109

Titel: De Funtushoeve

Auteur: Tim en José Timmerman

Inhoud: Bewoners van het pension De Funtushoeve

Trefwoord: Van Dalfsen, kunstschilder Cornelis Groeneveld, slagter Piet Wingelaar, oorlog WOII, sociëteit, Smorenberg, Vuntusplas, Van Wettum, huize Nooitgedacht, restaurant

 

Jaargang: HKL 2012-178 / blz.: 141

Titel: In memoriam Jan Sevenstern

Auteur: Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn

Inhoud: tekst i.v.m. het overlijden van de heer Sevenstern

Trefwoord: HKL secretaris, D66, Italë

 

Jaargang: HKL 2012-178 / blz.: 142-165

Titel: Veertig jaar Historische Kring Loosdrecht

Auteur: John Mol

Inhoud: terugblik op veertig jaren historische vereniging HKL

Trefwoord: garage, museum, prijsvraag, Ernst, Annet, Ferry, jubileumboek, activiteiten, publicaties, tentoonstellingen, monumentendag, vrijwilligers, uitgaven

 

Jaargang: HKL 2012-178 / blz.: 166-177

Titel: De Uitkijk

Auteur: Jacob J. van der Meulen, interview door T. Timmerman

Inhoud: beschrijving van de jachthaven De Uitkijk

Trefwoord: jachthavens De Plassen en De Ruter, Robberse, Jonkhart, Jurrissen, Roelen, weeshuis Najade, Bosson, Degen, Kroon, Wingelaar, Roodhart, Dwarshuis, Freese

 

Jaargang: HKL 2012-178 / blz.: 178-179

Titel: Jeannette Kuhn erelid van de Historische Kring Loosdrecht

Auteur: Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn

Inhoud: Jeannette wordt in het zonnetje gezet

Trefwoord: porselein, archeologie, opgravingen

 

Jaargang: HKL 2012-178 / blz.: 180-187

Titel: Drie keer een romantische kijk op de Sijpekerk in Loosdrecht

Auteur: D.H. van Wegen

Inhoud: beschrijving van twee bijzondere schilderijen van Fabius

Trefwoord: conservator Kasteel-Museum Sypesteyn, Sijpekerk, kunstschilder J. Fabius, romantiek

 

Jaargang: HKL 2012-178 / blz.: 188

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: drie krantenberichten uit 1886

Trefwoord: drankhandel, kroegen, tapperijen, spuitproberen, brandweer, schoolvakantie

 

Jaargang: HKL 2013-179 / blz.: 1

Titel: In memoriam Els van der Poel - Vijver

Auteur: Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn

Inhoud: tekst i.v.m. het overlijden van de mevrouw Van der Poel

Trefwoord: bibliotheek, administratie, patiëntenraad, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum

 

Jaargang: HKL 2013-179 / blz.: 16-17

Titel: De trommel

Auteur: Tom Streng

Inhoud: kaartjestrommel van een schaatsverzamelaar uit Tienhoven

Trefwoord: Jan van Eijk, IJsclub "De Loosdrechtse Plassen", Courbois, drukkerij Roelants uit Schiedam, De Lange Akker

 

Jaargang: HKL 2013-179 / blz.: 18-33

Titel: IJsclub De Loosdrechtse Plassen

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: historie van de Loosdrechtse ijsclub

Trefwoord: De Volharding, Jacob van der Meulen, Dunne Dirk Kroon, Doesburg, ijsmeester Martin Heineke, Nanno Boeschoten, Henk Robberse, de Ronde van Loosdrecht, KNSB, Mielart, De Vijfde Plas,

 

Jaargang: HKL 2013-179 / blz.: 2-15

Titel: Ijsbclubs in Loosdrecht

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: historie van de Loosdrechtse ijsclubs

Trefwoord: Ons Genoegen, Volharding, De Loosdrechtse Plassen, De Lange Akker, L.Mielart, Sprenger, J.Boom, Polderman, Doets, Streefkerk, Grootendosrt, De Ronde, ijsvermaak

 

Jaargang: HKL 2013-179 / blz.: 34-48

Titel: Een winterse tocht in Loosdrecht 8

Auteur: John Mol

Inhoud: Winterse foto-schaatstocht door Loosdrecht

Trefwoord: Pondok Kajoon, Kievitsbuurt, Kievitspedia, Ruimzicht, jachthaven Manten, Kalverstraat, Wouwpijpje, Woudaap, Reiger, De Wilde Eenden, De Pol, Onder de Pannen, Zwaluwnest, petgaten

 

Jaargang: HKL 2013-179 / blz.: 4,5 en 52

Titel: Vondsten van oude schoenen in Oud-Loosdrecht

Auteur: J.P. Kuhn

Inhoud: onderzoek op het MOL-terrein in Oud-Loosdrecht door Hollandia Archeologen

Trefwoord: archeologie, opgravingen, porseleinfabriek, waterput, Jantien Verduin, proefsleuven, veldonderzoek

 

Jaargang: HKL 2013-179 / blz.: 49

Titel: Schaatsersgroep 1993

Auteur: Red.

Inhoud: Surprise party voor Ab Krook

Trefwoord: burgemeester Gieskens, jeugdschaatsen

 

Jaargang: HKL 2013-179 / blz.: 50-56

Titel: Watersnood in Zeeland

Auteur: Red.

Inhoud: Loosdrechtse hulp in 1953 bij de watersnoodramp

Trefwoord: Ooltgensplaat, Oude-Tonge, dokter Verwey, tandarts Schipper, Goeree Overflakkee

 

Jaargang: HKL 2013-180 / blz.: 108

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander uit het jaar 1885

Auteur: Red.

Inhoud: Krantenberichtjes uit 1885

Trefwoord: publieke verkoping in "de Hollandsche Tuin", brandwacht J. Lots en K. Zeldenrijk, bewaarder: C. Berends, Nortonpomp

 

Jaargang: HKL 2013-180 / blz.: 57-71

Titel: Executie op 20 maart 1945

Auteur: John Mol

Inhoud: Welke mensen zijn in Loosdrecht door de Duitsers geëxecuteerd in maart 1945

Trefwoord: Ede, monument voor de gevallenen, oorlogsmonument, Oorlogsgravenstichting, Tigelaar, Verduijn, Roosjen, Garritsen, van Vliet, Rozeboom, van Angeren, ten Have, van Rijn, van der Wijk

 

Jaargang: HKL 2013-180 / blz.: 72-81

Titel: De spaarbank in Loosdrecht

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: De historie van de Loosdrechtse spaarbank, opgericht in 1879

Trefwoord: burgemeester C.J. Hacke van Mijnden, gemeentesecretaris Van Haselen, Van Swinderen, Boerenleenbank, Rabobank

 

Jaargang: HKL 2013-180 / blz.: 82-96

Titel: Vertrouwde zeilschepen 22

Auteur: John Mol

Inhoud: De ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van een nieuw type zeilboot: de Olympia-jol

Trefwoord: zeilschepen, Olympiajol, bootbouwerij Baay (Baaij), Daan Kagchelland, Willem Visser, The Flying Dutchman, Eikenrode

 

Jaargang: HKL 2013-180 / blz.: 97-107

Titel: Textiel- en manufacturenhandel Jacob van Hal, later Gerrit Brinkers

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Bewoners en geschiedenis van "het huijs met de twee oogen"

Trefwoord: Kroon, Wingelaar, Hamming

 

Jaargang: HKL 2013-181 / blz.: 109-115,124,125

Titel: Jan Pos

Auteur: interview door Dick Thijs

Inhoud: Leven en werken van boer Pos in Nieuw-Loosdrecht (1924-2013)

Trefwoord: Sijpekerk, Hennipman (Huillies), Ies Bos, Van der Wilt, Spaargaren, evacuatie 1940, melkfabriek, afvalstort

 

Jaargang: HKL 2013-181 / blz.: 116-123

Titel: Scheepswerven Van Waveren

Auteur: Dik Mur

Inhoud: Beschrijving van een aquarel en de familie Van Waveren

Trefwoord: Drieprong, Veendijk, de Heul, helling, scheepswerf, scheepmaker, Tjalk, Waverveen, genealogie

 

Jaargang: HKL 2013-181 / blz.: 126-136

Titel: De katholieken in "De Loosdregten" onder protestants bestuur

Auteur: G.W. Draijer

Inhoud: Een 'paapse kijk' op de gang van zaken in die tijd (1580 en later)

Trefwoord: Gereformeerde Kerk, staatskerk, Mijndenveld, Zyp, Ter Sype, Amstel van Mijnden, Thol, Toll, vicarieën, pastoriegoederen, bestandstwisten, schuurkerk Loenersloot, Oud Oever (Oud-Over)

 

Jaargang: HKL 2013-181 / blz.: 137-158

Titel: Vertrouwde zeilschepen 23

Auteur: John Mol

Inhoud: De ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van een nieuw type zeilboot: de Olympia-jol, deel 2

Trefwoord: zeilschepen, Olympiajol (O-jollenklasse), bootbouwerij Baay (Baaij), zeilmaker Arie Vreeken

 

Jaargang: HKL 2013-181 / blz.: 159-171

Titel: Veertiende-eeuwse bewoning aan de Oud-Loosdrechtsedijk

Auteur: Jantien Verduin

Inhoud: Verslag van het archeologisch onderzoek, gedaan in 2009 door Hollandia Archeologen uit Zaandijk

Trefwoord: veenontginning, proefsleuven, bewoningsfase, opgravingen, waterput, Siegburger aardewerk, Oostzaan, kerkbuurt

 

Jaargang: HKL 2013-181 / blz.: 172

Titel: Wie was dat ook alweer ….. 3

Auteur: Red.

Inhoud: Kinderen op bezoek bij bakker Wim Timmer in Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: schoolkinderen, bakkerij

 

Jaargang: HKL 2013-182 / blz.: 173-183

Titel: Een gesprek met Peter Hoogendoorn

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: Leven en werken als veeboer in Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Van Herk, Heineke, Boelhouwer, boerderij Eben Haezer, melkvee, melkboer, architect Hogervorst, evacuatie 1940 Egmond, melkquota

 

Jaargang: HKL 2013-182 / blz.: 184-204

Titel: Een winterse tocht in Loosdrecht 9

Auteur: John Mol

Inhoud: Een schaatstocht langs de huizen in de Kievitsbuurt

Trefwoord: Kievitspedia, Kalverstraat, zomerhuizen, fotoserie, oorlogsjaren, Indonesische Invloeden, schaatsen, Ronde van loosdrecht, winnaars 1947-2010

 

Jaargang: HKL 2013-182 / blz.: 205-206

Titel: Niet alles gaat op rolletjes

Auteur: Red.

Inhoud: Een ingezonden brief over het Loosdrecht van 1949

Trefwoord: Dagblad voor Gooi en Eemland en de Vechtstreek, Gooische Klanken, slechte fietspaden en wegen

 

Jaargang: HKL 2013-182 / blz.: 207-208

Titel: Rectificatie

Auteur: Red.

Inhoud: Tabel met protestantse en katholieke inwoners in Loosdrecht en omgeving anno 1840

Trefwoord: G.W.Draijer, HKL 181, Westbroek, Achttienhoven, Tienhoven, Loenen, Loosdrecht, Vinkeveen, Loenersloot, Vreeland, Breukelen, Hilversum

 

Jaargang: HKL 2013-182 / blz.: 208

Titel: Rectificatie

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Aanvullingen en verbeteringen op het artikel over de Textiel- en manufacturenhandel Jacob van Hal, later Gerrit Brinkers

Trefwoord: HKL 180, Hamming, Zegert van Eijk

 

Jaargang: HKL 2014-183 / blz.: 10-11

Titel: Familiefoto De Gooijer

Auteur: Red.

Inhoud: Groepsfoto uit 1913 door fotograaf Middendorp

Trefwoord: Lamme, De Gooijer, Van de Poel, Veerman, Vogel, Harkema, Wegerif, Van de Brug, Sijberden, Harder, van Heemert

 

Jaargang: HKL 2014-183 / blz.: 12-16

Titel: Een bijzondere briefkaart

Auteur: John Mol

Inhoud: Beschrijving van een poststuk uit 1913 naar Amerika

Trefwoord: Jac.Doets, semi-arts, Cyclometers, Villa Jacoba, Stoomzuivelfabriek, Oranjerie, Eikenrode, Heineke, Davelaar

 

Jaargang: HKL 2014-183 / blz.: 17-32

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen (8)

Auteur: John Mol

Inhoud: Beschrijving van zwembaden in Oud-Loosdrecht

Trefwoord: De Otter, Wetterwille, Van Norden, Interboat Holland, het Plashuis

 

Jaargang: HKL 2014-183 / blz.: 1-9

Titel: Herinneringen van Evert Lamme

Auteur: Interview: J.Olie (bewerkt door T.Timmerman)

Inhoud: Levensbeschrijving van Evert Lamme Jzn

Trefwoord: Lamme, de Gooijer, de Vijf (drie) klompjes, nutsvoorzieningen gas electra water, schilder Pijl, Van Waveren, Heul, Dr. Meijboom, Hoeksema

 

Jaargang: HKL 2014-184 / blz.: 33-46

Titel: Een 'onbekend' stukje Loosdrecht aan 'de Krom'

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Huizen en bewoning in en om de bocht van de Nieuwloosdrechtsedijk

Trefwoord: Sprenger, Jachtlust, Hilverzicht, Heizicht, Drecht, Ster, Nootweg, Luitgardeweg, 't Laantje, Claas Dirck Breurenweg, de Krom, Kromblok, kastanje, Hallinckveld, Eickenbosch, de Wit, Heineke, Hartenberg, Dolman, van Haselen. MIP, de Graaf

 

Jaargang: HKL 2014-184 / blz.: 47-56

Titel: Alfred Sprenger, een van Loosdrechts laatste notabelen

Auteur: Dick Thijs

Inhoud: Levensbeschrijving raadslid, wethouder en gemeentesecretaris A. Sprenger

Trefwoord: KWVL, Eikenbosch, Jachtlust, Hubertus Hoeve, Hackneys, paarden, Eikenrode, Pampus (zeilboot), Eildert Oost, Gerda Jansen, Drost, Schaap

 

Jaargang: HKL 2014-184 / blz.: 57-69

Titel: Nootweg 2, een huis met geschiedenis

Auteur: Ferry Brand

Inhoud: Beschrijving van de woning hoek Nootweg-Nieuwloosdrechtsedijk

Trefwoord: van Velthuizen, van Geijtenbeek, Dr. Gorter, Notwech, Land- en Heizicht, Schuijt, Hotel Elim, Van der Linden, burgemeester Rooijaards, Ds. Eigenman, Huize Elim, Dr. Facee Schaeffer arts, Straub, Karsdorp, Van Sypesteyn, villa Tersype, Beukenhof, villa Leontine, villa Frida, Doets, Jan van Zutphen, Dr. Govers, politiebureau

 

Jaargang: HKL 2014-184 / blz.: 70-72

Titel: Opwegen

Auteur: Adriaan Doets

Inhoud: Beschrijving van de opwegen naar de bouwlanden tussen de Rading en de Nieuwloosdrechtsedijk

Trefwoord: Hardenberg, Van ltena, Sprenger, Zeldenrijk, Van Reenen, Sikking, Boerenbond, Terpstraschool, Wendt, Voogsgeerd, Jansen, Oostrom, Claas Dirck Breuren weg, Staart en Dregt, Sypestyn, Elias, de Bree, Bakker, Seldenrijk, de Rijk, Spijker, Streefkerk

 

Jaargang: HKL 2014-185 / blz.: 73-80

Titel: Gerda Jansen-van Doornik

Auteur: Dick Thijs

Inhoud: Interview met Gerda Jansen

Trefwoord: Jachtlust, oorlog 40-45, paarden, rijvereniging, Sprenger, Nieuw-Loosdrechtsedijk 63

 

Jaargang: HKL 2014-185 / blz.: 81

Titel: Jose Timmerman zegt het bestuur vaarwel

Auteur: Red.

Inhoud: HKL-bestuurslid sinds 1987, tevens archivaris, nu ook erelid

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2014-185 / blz.: 82

Titel: bladvulling

Auteur: Red.

Inhoud: bericht uit de Gooi- en Eemlander van 5 oktober 1907

Trefwoord: straatverlichting in de 'Komme' (Nieuw-Loosdrechtsedijk), baldadigheid, jeugd

 

Jaargang: HKL 2014-185 / blz.: 83-89

Titel: Mol porselein, datering naar merkteken

Auteur: Jeannette P. Kuhn

Inhoud: Beschrijving van door de Stichting Loosdrechts Porselein (SLOP) gevonden fragmenten porselein

Trefwoord: Johannes de Mol, porseleinfabriek, verftekens, leeuwenmerkje, inscripties, beschildering

 

Jaargang: HKL 2014-185 / blz.: 90-91

Titel: Bas de Ligt verlaat de redactie

Auteur: Red.

Inhoud: HKL-redactielid stopt na vele jaren. Nu erelid

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2014-185 / blz.: 91

Titel: bladvulling

Auteur: Red.

Inhoud: bericht uit de krant van februari 1905

Trefwoord: Motorfietstocht van Loosdrecht naar Leimuiden

 

Jaargang: HKL 2014-185 / blz.: 92-97

Titel: Herdenking excutie op 20 maart 1945

Auteur: John Mol

Inhoud: Achtergronden bij de executie in 1945

Trefwoord: terechtgestelden, fusillade, Verduijn, monument voor de gevallenen, De Hollandsche Tuin, Courage, Platform Militaire Historie Ede, Terpstraschool

 

Jaargang: HKL 2014-185 / blz.: 98-112

Titel: Vertrouwde zeilschepen 24

Auteur: John Mol

Inhoud: De ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de Twaalfvoetsjol, deel 3

Trefwoord: bootbouwerij Vrijheid, Lamme, eeuwfeest, KWVL

 

Jaargang: HKL 2014-186 / blz.: 113-125

Titel: "Wie recht om een koe….."

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: Beschrijving van het doen en laten van de heer Cornelis Kennis op een eiland in de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Drecht, Tweede Plas, Turfschuur, Trekpad, Willem Mur, Binckhorst, Serry, Porion, Kasaltkwarts, oeverbescherming

 

Jaargang: HKL 2014-186 / blz.: 126-143

Titel: John Mol en Hendrik Mol

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: Leven en werken van fietsenmaker Hendrik Mol te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Nieuwendijk, oorlogsjaren, radioreparaties, technisch bureau Mol, Linquenda, Nootweg, SDAP, communist, PUEM, Lidy Roodhart

 

Jaargang: HKL 2014-186 / blz.: 144

Titel: Schenking

Auteur: Red.

Inhoud: Maquette van de woning "Op de pof", Nieuw-Loosdrechtsedijk 70, gemaakt door Co Tolboom

Trefwoord: Floor, Hoek, Tolboom

 

Jaargang: HKL 2015-187 / blz.: 1

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Voorjaarsnummer over Vrijheid

Trefwoord: WOII, Binnenlandse Strijdkrachten, BS

 

Jaargang: HKL 2015-187 / blz.: 2-8

Titel: Courage

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: De Loosdrechtse illigaliteit verzorgde een eigen vlugschrift onder de naam "Courage ende het zal waaraghtig nog wel gaan!"

Trefwoord: Rie van Schaik, v.d.Dolder, Prins Bernhard, bevelhebber Nederlandsche Strijdkrachten, gefusilleerden 1945,

 

Jaargang: HKL 2015-187 / blz.: 9-26

Titel: De Laatste Dag

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: Over de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog 1940-1945

Trefwoord: BS, Westbroek, van Schaik, DC, PC, Canadezen, Lagerman, Molenmeent, koerierster, Zeldenrijk, Mijndert Vlug, Horndijk, Monument gevallenen

 

Jaargang: HKL 2015-187 / blz.: 27-29

Titel: Nederland is gevallen door verraad! (?)

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: Een vermeende stelling wordt ontzenuwd

Trefwoord: Proclamatie, BS, Binnenlandsche Strijdkrachten, Regeringsverklaring 1945, NSB, Jaap Zeldenrijk

 

Jaargang: HKL 2015-187 / blz.: 35-38

Titel: Vriend of vijand?

Auteur: Ferry Brand

Inhoud: Loosdrechtse jongeren bouwen een copie geschutstoren

Trefwoord: Duitsers, de Pleijt, de Groot, van Essen, meester Dijken,

 

Jaargang: HKL 2015-187 / blz.: 39-43

Titel: Gruwelen der oorlog in symboliek

Auteur: Red.

Inhoud: Een merklap uit België met afbeeldingen over de Eerste Wereldoorlog

Trefwoord: Begraafplaatsen, Vlaanderen, 1918,

 

Jaargang: HKL 2015-187 / blz.: 44-48

Titel: Wereldoorlog II verbeeld door Marie Mur

Auteur: Red.

Inhoud: Borduurwerklap over WOII met afbeeldingen

Trefwoord: Mur, Maarten Rookal, persoonsbewijs,

 

Jaargang: HKL 2015-188 / blz.: 49-63

Titel: Andromeda

Auteur: Dick Thijs en Tim Timmerman

Inhoud: Ontstaan en geschiedenis van de kwekerij ANDROMEDA te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Scheltema, Kalksma, Steman, Rijdt, Wildzang Hilversum, bloemist, Hallinckveld, heesters, Leucothoe, Rading

 

Jaargang: HKL 2015-188 / blz.: 64-74

Titel: Herinneringen aan Loosdrecht

Auteur: Piet Dolman

Inhoud: Jeugdherinneringen van een Oud-Loosdrechter

Trefwoord: Vaartbrug, Proosdij, Hotel Dolman, Deen, van Doorn, Hennipman, 's-Gravelandsevaartweg, Zuiderkruisgroep, Marinekamp, Hamming, Hoveling

 

Jaargang: HKL 2015-188 / blz.: 75-92

Titel: Vertrouwde zeilschepen 25, De Twaalfvoetsjol deel 4

Auteur: John Mol

Inhoud: Beschrijving van het ontstaan van de zeilboot type Twaalfvoetsjol

Trefwoord: KWVL, zeilschepen, Scheldejol, Vrijbuiter, Starklasse, BM, Regenboog, Lark, Zestienkwadraten, bootbouwerij Vrijheid

 

Jaargang: HKL 2015-188 / blz.: 93-96

Titel: Herdenking executie op 20 maart 1945

Auteur: John Mol

Inhoud: Verslag van de plechtigheid bij het verzetsmonument

Trefwoord: Verduijn, Catamaranschool, Grégoire, verzetsstrijders, fusillade, Duitsers, executie, gedichten

 

Jaargang: HKL 2015-189 / blz.: 97

Titel: In memoriam Maria Rachel Catharina Mur-Griffioen 1927-2015

Auteur: Red.

Inhoud: Enthousiast medewerkster van de HKL is overleden

Trefwoord: bakker Goof Mur, handwerken, borduren

 

Jaargang: HKL 2015-189 / blz.: 98

Titel: In memoriam Gerrit Hartsuiker 1930-2015

Auteur: Red.

Inhoud: Administratief medewerker van de HKL is overleden

Trefwoord: Van Norden, Wetterwille, Marineman, vliegdekschip Karel Doorman

 

Jaargang: HKL 2015-189 / blz.: 99-108

Titel: Een geheimzinnige toren op Eikenrode, deel 1

Auteur: John Mol en Gerard Draijer

Inhoud: Feiten over de Luchtwachttoren in het Bos van Hacke

Trefwoord: Eikenrode, Zwartepad, uitkijkpost, BB (Bescherming Bevolking), Luchtwachttoren, Landstormkorps, Hansma, vd Vliet, Bezetting, Duitsers, KLD

 

Jaargang: HKL 2015-189 / blz.: 109-119

Titel: Gijsje van Brakel-Pijl

Auteur: Dick Thijs en Jan de Kloet

Inhoud: Artiken n.a.v. een interview met Gijsje Pijl Klaasdr. (1928-2015)

Trefwoord: Prinsen, schilder, Post, Veendijk, West-End, KWVL, school, Lamme, Kuiper, Ronde, Schooten, Wieringen, Prins Bernhard, Freese

 

Jaargang: HKL 2015-189 / blz.: 120-121

Titel: Café met stalling van Piet Pijl

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Beschrijving van een foto van het café 'Dunne Dirk'

Trefwoord: uitbater Dirk Kroon, Courbois, brandspuithuisje, 'Loosdrechts Bloei', ijsclub 'Volharding', hotel Zomerlust

 

Jaargang: HKL 2015-189 / blz.: 122-129

Titel: Klaas Kuiper en Henny Vonk-Kuiper

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: Herinneringen van Klaas Kuiper en zijn zuster Henny Vonk

Trefwoord: Openbare school, meester Dijken, POR (Plicht, Orde, Recht), NSF (Nederlandse Seintoestellen Fabriek), BS, Duitsers, MOK, reisvereniging

 

Jaargang: HKL 2015-189 / blz.: 130-131

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen

Auteur: John Mol

Inhoud: aanvullingen en correcties op eerdere afbeeldingen en ansichtkaarten

Trefwoord: zwembaden, Flits, Jol, Top, NNWB (watersportbond), Wetterwille, Plashuis

 

Jaargang: HKL 2015-189 / blz.: 132-142

Titel: Loosdrechtse zwembaden deel 7

Auteur: John Mol

Inhoud: informatie over de zwembaden in Loosdrecht

Trefwoord: Beekhuis, Plashuis, café-restaurant

 

Jaargang: HKL 2015-189 / blz.: 143-144

Titel: Reactie op artikel Piet Dolman

Auteur: Red.

Inhoud: aanvullende informatie op het artikel van Piet Dolman

Trefwoord: Van Henten, Krom, Groenendaal, De Bree, Dolman, Davelaar, Hennipman, Hoveling, Wolfrat, Cito, Hamming

 

Jaargang: HKL 2015-190 / blz.: 145-154

Titel: Een geheimzinnige toren op Eikenrode, deel 2

Auteur: John Mol en Gerard Draijer

Inhoud: Feiten over de Luchtwachttoren in het Bos van Hacke

Trefwoord: Duitsers, Luchtverdediging, Luchtwachtddienst, Raatbouw, waarnemers, KLD, LUVA, BB

 

Jaargang: HKL 2015-190 / blz.: 155-165

Titel: Aart Wendt

Auteur: Dick Thijs en Tim Timmerman

Inhoud: Gesprek met Aart Wendt over zijn familie en hun zaak

Trefwoord: smederij, wagenmakerij, evacuatie, Crailo, Egmond, Lamme, weidewagen, Sypesteyn, "De Lange Akker"

 

Jaargang: HKL 2015-190 / blz.: 166-167

Titel: De grote inbraak van 1971 - De Zilvervlootkraak

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: Verhaal van Aart Wendt over de inbraak in kasteel-museum Sypesteyn in 1971

Trefwoord: Jan Baas, mevr. Borra, Sypesteyn

 

Jaargang: HKL 2015-190 / blz.: 168-176

Titel: Paaltjes langs de Molenmeent

Auteur: John Mol

Inhoud: Over de paaltjes van het Provinciaal Wegenplan

Trefwoord: Molenmeent, Mussert, Waterstaat, PG (Provinciale Grond), PE (Provinciaal Eigendom), dorpsgrens, grenzen, wijken, provinciewapen

 

Jaargang: HKL 2015-190 / blz.: 177-183

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen 10

Auteur: John Mol

Inhoud: Loosdrechtse zwembaden deel 8 Het Plashuis

Trefwoord: Bad- en zweminrichting 't Plashuis, Ottenhome

 

Jaargang: HKL 2015-190 / blz.: 184

Titel: "Hoe heurt het eigenlijk"

Auteur: Ferry Brand

Inhoud: Wat een streepje kan betekenen

Trefwoord: Oud-Loosdrechtsedijk, Oudloosdrechtsedijk, Jaap Zeldenrijk

 

Jaargang: HKL 2016-191 / blz.: 1-7

Titel: Het geslacht Doets

Auteur: Red.

Inhoud: Korte levensbeschrijving van Jacob Doets en Pieter Doets tot aan hun dood

Trefwoord: Zwaag, Middelie, schoolmeester, Blaricum, Nootweg, Rabobank

 

Jaargang: HKL 2016-191 / blz.: 8-14

Titel: Aanvullingen op de Loosdrechtse geschiedenis 1939-1945 deel 6

Auteur: John Mol

Inhoud: Over de joodse jongeren die in de Tweede Wereldoorlog in Loosdrecht ondegergedoken waren

Trefwoord: Boschkamp, Rading, Paviljoen Loosdrechtse Rade, Pinkhof, Duitsers, WOII, Aliahjeugd, SS, Brasz, Ommen, Palestina, Quakerschool, Eerde, Auschwitz, Mauthausen, Sobibor

 

Jaargang: HKL 2016-191 / blz.: 15-28

Titel: Maas Timmerman

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Een fatsoenlijk ingezetene en flink werkman

Trefwoord: van Haselen, Draaier, kruitwerker, kruidenzoeker, rijksveldwachter, bode, Bosman, Smallenburg, wegenonderhoud, Nationaal Crisis Comite, kantonnier, gemeentewegwerker

 

Jaargang: HKL 2016-191 / blz.: 29-34

Titel: Het tolhuisje naast de"Koninklijke"

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Over de tol van Oud-Loosdrecht

Trefwoord: autoverkeer, Driesprong, Pijl, tolgaarder, Hartog, Spenger, tolgelden, KWVL, Koninklijke

 

Jaargang: HKL 2016-191 / blz.: 35-52

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen 11

Auteur: John Mol

Inhoud: Loosdrechtse zwembaden deel 9

Trefwoord: Plassen, jachthaven, Vlug, Driesprong, watersport, bondshotel, de Koet, Bloklaan, Djumpol, Veendijk, Hamdorff, badmode, muggenolie

 

Jaargang: HKL 2016-192 / blz.: 53-54

Titel: In memoriam Jose Timmerman-van As 1943-2016

Auteur: Red.

Inhoud: HKL-archivaris mevr. Timmerman overleden

Trefwoord: erelid, SLOP

 

Jaargang: HKL 2016-192 / blz.: 55-56

Titel: Koninklijke onderscheiding voor Ferry Brand

Auteur: Red.

Inhoud: Oud-bestuurslid en erelid koninklijk onderscheiden

Trefwoord: erelid, Orde van Oranje Nassau

 

Jaargang: HKL 2016-192 / blz.: 57-80

Titel: Tom Amesz en Frans Bekker

Auteur: Jan en Arie de Kloet

Inhoud: Oud-Loosdrechters vertellen over hun jeugd

Trefwoord: Plashuis, kapper, CPN, Universiteit, UvA, UT, THH, KNSM, HAL, Australie, Soest-Rozendaal, Navis, Van Wageningen, Prinsen, Van Woudenberg, oorlog, Anker, Brinkhuis, Juliana en Bernard, voetbal Victoria, Ottenhome, Van Henten, Wingelaar

 

Jaargang: HKL 2016-192 / blz.: 82-89

Titel: Turfwinning

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Veenderij en turfwinning in Loosdrecht

Trefwoord: IJstijd, Zodde, veen, baggeren, turfmaken, droogmakerijen, boezemschop, baggerbeugel, steupel

 

Jaargang: HKL 2016-192 / blz.: 90-93

Titel: Herdenking van de executie op 20 maart 1945

Auteur: John Mol en Ben Verduijn

Inhoud: Schooljeugd aanwezig bij het monument voor de gevallenen

Trefwoord: Morlenmeent, verzetsstrijders, Ede, Duitsers, executies, Basisshool De Linde, Nationaal Comité 4 en 5 mei, fusillademonument, dagboek Scherpel

 

Jaargang: HKL 2016-192 / blz.: 94-108

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen 12

Auteur: John Mol

Inhoud: Loosdrechtse zwembaden deel 10 Wolfrat

Trefwoord: Badinrichting jachtmakelaardij Wolfrat, KWVL, Baay, Badhuis, Beintema, rondvaart

 

Jaargang: HKL 2016-193 / blz.: 109-110

Titel: Juk

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Uit de verzameling gebruiksvoorwerpen van de HKL

Trefwoord: schouderplank, Hannis Hennipman, melkemmers, melken, kruiwagen

 

Jaargang: HKL 2016-193 / blz.: 111-134

Titel: Scheepstimmerwerf Navis en 't Plashuis Oud-Loosdrecht

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Interview met Tom Amesz en Frans Bakker over de geschiedenis van beide bedrijven

Trefwoord: Scheepswerf, Vlug, Beekhuis, Baay, Van Wageningen, glashut, Wetterwille, Van Norden, Van Waveren, Bosson, Duitsers, Van Henten, zwembad, Hulsman, Meijers, Meijers, Dokter, Veldhuizen, De Jong, brand

 

Jaargang: HKL 2016-193 / blz.: 135-136

Titel: De bakdekkruiser

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Beschrijving van een bijzondere zeilboot

Trefwoord: Navis, werf, kruiser, Beekhuis

 

Jaargang: HKL 2016-193 / blz.: 137-140

Titel: Doleantie

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Stukje kerkgeschiedenis

Trefwoord: Abraham Kuyper, dolerend, spotgedicht, Floor, Pos, Aalberts, Bolderhy, Wendt, Van Ree, Alberts, Kuiper, Lutje, Daams, Slof, Hacke van Mijnden, Vlug, Loenen

 

Jaargang: HKL 2016-193 / blz.: 141-156

Titel: In Loosdrecht gebeurde niet veel. Prentbriefkaarten aan Piet Klaassen in mei-juni 1943

Auteur: John Mol

Inhoud: Oorlogsverhalen van ene Truus aan Piet Klaassen te Vijfhuizen

Trefwoord: Duitsers, vakantiehuis De Dotter Nieuw-Loosdrecht, Rotterdam, zomerhuis La Meye

 

Jaargang: HKL 2016-194 / blz.: 157-181

Titel: Ik heb alles met water

Auteur: Jeannette P. Kuhn

Inhoud: Interview met Dirk van den Oever, bootbouwer, havenmeester, schilder te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Wilgenhoek, botenverhuur, Serry, jachthaven, kunstschilder, Smorenberg

 

Jaargang: HKL 2016-194 / blz.: 182-183

Titel: Het petroleumstel

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Een klein stukje wetenswaardigheden over het petroleumstel

Trefwoord: Brandstof. Petroleum, Joop Vonk, Kuiper, koken, wassen

 

Jaargang: HKL 2016-194 / blz.: 184-192

Titel: Een winterse tocht in Loosdrecht 10

Auteur: John Mol

Inhoud: Een schaatstocht over het Tienhovens kanaal huizen aan de Stille Plas

Trefwoord: eendenkooi, kooikerhuisje, poldermolentje, Weersloot, Rading, Nieuw-Loosdrechtsedijk

 

Jaargang: HKL 2016-194 / blz.: 193-200

Titel: Nagekomen Informatie

Auteur: Jeannette P. Kuhn

Inhoud: Reacties op het boek over de schilder Smorenberg

Trefwoord: Lamme, Van der Willigen, Siemons, Boeschoten, Esschenboomgat, Muller, Het Anker, Karel van Seben, Eikenrode, Bos van Hacke

 

Jaargang: HKL 2017-195 / blz.: 1-8

Titel: De grote klokkenroof van 1942

Auteur: Ferry Brand

Inhoud: Gegevens over het inbeslagnemen van de luidklokken van de Sijpekerk in 1943

Trefwoord: metaalvordering, klokkenverordening, Seyss-Inquart, Duitsers, La Cloche, Noirmoutier, Cornelis Tromp, Marie-Anne, Die Freundschaft, Atema, papklok, Daams, Streefkerk, Jansen, gieterij, Van Reenen

 

Jaargang: HKL 2017-195 / blz.: 9-19

Titel: Uit oude notulen: 1940-'45

Auteur: Ferry Brand

Inhoud: Onbekende aantekeningen van dominee Moerman van de Sijpekerk uit de oorlogsjaren

Trefwoord: Gert Mulder, kerkenraad, memorabilia, Egmond, evacuatie, luidklokken, Streefkerk, vliegveld, capitulatie, burgemeester Verstegen, executie, oorlogsgraven, Beks, Versteegt

 

Jaargang: HKL 2017-195 / blz.: 20-29

Titel: Herinneringen aan de Horndijk van Truitje van Wettum

Auteur: Niels Bakker

Inhoud: Beschrijving van de jeugdjaren van Geertruida van Wettum, geb. 1924

Trefwoord: Vissers, jagers, paling, eenden, Van Wettum, Sterenborg, Horndijk

 

Jaargang: HKL 2017-195 / blz.: 30-41

Titel: Dora moet kalven

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Een geromantiseerd verhaal over het boerenleven op de Dijk

Trefwoord: koeien, kalveren

 

Jaargang: HKL 2017-195 / blz.: 42-52

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen 13

Auteur: John Mol

Inhoud: Loosdrechtse zwembaden deel 11

Trefwoord: Bad Wolfrat, Het Witte Huis aan de Driesprong, jachtwerf. Het Jacht, hotel, rondvaart, restaurant De Roef, cabaret, dancing

 

Jaargang: HKL 2017-196 / blz.: 53-54

Titel: In memoriam Adriaan Doets

Auteur: Red.

Inhoud: Adriaan Doets, oud-voorzitter van de HKL en ereburger van Wijdemeren overleden

Trefwoord: Doets, jeugdschaatsen

 

Jaargang: HKL 2017-196 / blz.: 55-56

Titel: Henk van Dijk erelid van de HKL

Auteur: Red.

Inhoud: Ruim 25 jaar vrijwilliger van de HKL en oud-lid van het bestuur.

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2017-196 / blz.: 56-58

Titel: Jeannette Kuhn verlaat de redactie

Auteur: Red.

Inhoud: Jeannette stopt na 18 jaar redactiewerk

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2017-196 / blz.: 58

Titel: Kees Niesing neemt afscheid

Auteur: Red.

Inhoud: Kees Niesing verlaat de HKL na zeven jaar penningmeesterschap

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2017-196 / blz.: 59-69

Titel: Tiny Voogd-de Wilde vertelt: "Je deed wat je doen moest"

Auteur: Jan en Arie de Kloet

Inhoud: Interview met mevr. Voogd uit Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Van Olderen, gezinszorg, Dijkstra, Mijnden, Oud-Over, huishoudelijke hulp, Buddingh, Van der Haar, kraamverpleegster Anna van Waveren, zuster Smit, mastenmaker, klompenmaker, zondagsschool, Hervormde kerk

 

Jaargang: HKL 2017-196 / blz.: 70-75

Titel: Stichting Sociale Bijstand en Culturele Voorziening in Loosdrecht

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Archief Sociale Dienst

Trefwoord: Burgemeester Vunderink, Van der Haar-Zeldenrijk, Doude van Troostwijk-Van Haseln, Langgras, Looman, Van Olderen, Westeneng, De Wilde, Buddingh, Hansma, Burger, De Kwaatsteniet, Van Leyen, Guideman, Grootendorst, Koppen, Stekelenburg, Mulder, De Bruin, Franken, Van der Vliet

 

Jaargang: HKL 2017-196 / blz.: 76-97

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen 14

Auteur: John Mol

Inhoud: Loosdrechtse zwembaden (deel 12) en Wolfrat (deel 3)

Trefwoord: Rondvaarten, jachthavens, Verkuil, Van Schooten, Van der Laan, De Jager, Bakker, Masmeijer, Oost, De Wit, Does, Van Westerop, Alkemade, Reederij Loosdrecht, Rederij Noord-West, Porto Lago, Van der Meyden, "Prins Hendrik", plassenschap, Vecht, plassentochten, Van Waveren, "m.s. de Burgemeester", restaurant De Sloep, Ham, Marx, de Friese Poort, de Stad Dokkum, Klein, Westgat, de Kaliwaal

 

Jaargang: HKL 2017-196 / blz.: 98-108

Titel: Jan Siemons

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: Interview met Jan Siemons

Trefwoord: Hoofdonderwijzer Ireneschool, schoolgebouw, zeilsport, meester Millard, meester Gerritsen, schaatsen, schaatswedstrijden, kortebaanschaatsen, Dwarshuis, Ottenhome, Flying Junior, Woudenberg, Vunderink, Pampus, watersnoodramp 1953, waterbouwkunde, Algemene Woningbouwvereniging, Wonen Wijdemeren

 

Jaargang: HKL 2017-197 / blz.: 109

Titel: HKL een eigen Thuis

Auteur: Cor Lam

Inhoud: gedicht op de verhuizing van de Historische Kring

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2017-197 / blz.: 110-115

Titel: Herdenking van de executie op 20 maart 1945

Auteur: John Mol

Inhoud: Bijeenkomst van nabestaanden en belangstellenden op 20 maart 2017 bij het verzetsmonument in Loosdrecht

Trefwoord: Ben Verduijn, Gerard Gijsbertsen, Martijn Smit, Platform Militaire Historie Ede, Openbare Basisschool De Linde, fusillademonument, Van Kassel, Van Duijn

 

Jaargang: HKL 2017-197 / blz.: 116-131

Titel: Historische Kring Loosdrecht wordt vijfenveertig jaar

Auteur: John Mol

Inhoud: Artikel met terugblik over het 45-jarig bestaan van de HKL

Trefwoord: oprichting in 1972, Siem Pos, Jas Daams, 3-Luik (Drieluik), De Magneet

 

Jaargang: HKL 2017-197 / blz.: 132-147

Titel: Interview 7 juni 2016 met Frans Jonkhart over 'het Plassenkoor Oud-Loosdrecht'

Auteur: Jan de Kloet (+ Cor Lam)

Inhoud: Frans Jonkhart vertelt over het zangkoor van Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Plassenkoor, meester Miltenburg, Ireneschool, Trefpunt, Cantemus, Nieuw Leven, Swingboei, zangvereniging Unitas

 

Jaargang: HKL 2017-197 / blz.: 148

Titel: Paaltjes langs de Molenmeent (3)

Auteur: John Mol

Inhoud: nagekomen informatie over de provinciale paaltjes langs de Molenmeent

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2017-198 / blz.: 149-168

Titel: De Historische Kring Loosdrecht is vijfenveertig jaar geworden

Auteur: John Mol

Inhoud: Verslag en terugblik van de opening van ons nieuwe onderkomen 'De Magneet' en het lustrumfeest 45 jaar HKL

Trefwoord: Magneet, Frisart, wethouder Reijn, Ernst Kasteleijn, Joop Glijn, Mol-vertolking,

 

Jaargang: HKL 2017-198 / blz.: 169-178

Titel: Herinneringen aan 'Zonnestraal'

Auteur: Jasper Daams Jzn.

Inhoud: Jeugdherinneringen aan het 'Loosdrechtse bos' Zonnestraal

Trefwoord: Lange en korte Jas (Daams), wees, Jan van Zutphen, Dr. Van Lier, villa Pampahoeve, Doelezicht, Engelhard de Witt, Abraham Jansen, kwekerij, paddestoelen (Colia), Nat.Lab. Philips, flora, fauna, biologen, Dr. Bierhorst, aanspreker, doodgraver

 

Jaargang: HKL 2017-198 / blz.: 179-181

Titel: Van Luther naar Loosdrecht

Auteur: Dik Mur

Inhoud: Wat 500 jaar hervorming heeft te maken met Loosdrecht

Trefwoord: Katholieke kerk, Paus in Rome, Maarten Luther, Augsburg, Wittenberg, slotkapel, hervorming, reformatie, Sijpekerk, dominee Thol, protestanten, Calvijn, PKN

 

Jaargang: HKL 2017-198 / blz.: 182-188

Titel: Een winterse tocht in Loosdrecht (11)

Auteur: John Mol

Inhoud: Schaatstocht door Loosdrecht en omstreken in 1986

Trefwoord: Tienhovens kanaal, Rading, Breukeleveense plas, zomerhuizen, Zonneweelde, jachthut, Loenen aan de Vecht, klapbrug, Mijndense sluis, Stille Plas

 

Jaargang: HKL 2018-199 / blz.: 1-10

Titel: Interview met Frans Jonkhart, Loosdrechter

Auteur: Jan de Kloet (+ Cor Lam)

Inhoud: Een interview uit 2016 met Loosdrechter Frans Jonkhart

Trefwoord: De Vries Lentsch, botenbouw, lijkkisten, VVV-gebouwtje, Wim Lamme, de Otter, Dwarshuis, Gerrit Kroon, Jan Bikker, Luijer, Vreeken, Abbenbroek, Jonkhart, zeilschool Dappere Dodo, Willem Visser, The Flying Dutchman

 

Jaargang: HKL 2018-199 / blz.: 11

Titel: Herinneringen aan Zonnestraal

Auteur: Red.

Inhoud: Antwoord van mevr. E. Hacke van Mijnden

Trefwoord: Van Swinderen, Eikenrode, doopvont, beeldenstorm, Van Sypesteyn, Sijpekerk

 

Jaargang: HKL 2018-199 / blz.: 12-19

Titel: Erica Deen

Auteur: Stichting 't Lemels Arfgoed

Inhoud: Over Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog

Trefwoord: Rading 130, schrijnwerker meubelfabrikant Levie Deen, onderduiken, Duitsers, Lemele, Grootmarsink, Holocaust, Ome Jan van Zutphen, Klaas Moen, Australië, Perth, De Nieuwe Brug, jeugdherberg, Paviljoen Loosdrechtsche Rade, Boschkamp, Waterman, Pinkhof

 

Jaargang: HKL 2018-199 / blz.: 20-23

Titel: Aanvullingen op het artikel van Erica Deen

Auteur: Red.

Inhoud: Over Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog

Trefwoord: schrijnwerker Louis Deen, onderduiken, Duitsers, Holocaust, Ome Jan van Zutphen, Klaas Moen, Australië, Perth, De Nieuwe Brug, jeugdherberg, Paviljoen Loosdrechtsche Rade, Boschkamp, Waterman, Pinkhof

 

Jaargang: HKL 2018-199 / blz.: 24-36

Titel: Aanvullingen op de Loosdrechtse geschiedenis 1939-1945 deel 7

Auteur: John Mol

Inhoud: Over Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog

Trefwoord: Paviljoen Loosdrechtsche Rade, Palestina-pioniers, Joodse kinderen, Kees Boeke, Waterman, Boschkamp, Deutsch, oorlogsmonument, Westerweel, Israël, Pinkhof, Boas, Alijah, Berkenhoeve, Schutsluis, Raaweg, De Wilde Roos

 

Jaargang: HKL 2018-199 / blz.: 37-38

Titel: Van huwelijkscadeau tot kringloopvoorwerp

Auteur: Ferry Brand

Inhoud: Hoe een oude asbak weer terugkwam

Trefwoord: Eildert Oost en Lijsje Vogel, pottenbakkerij De Ijssel Doesburg, Jan de Jonge, Driestromenkerk, Amsterdam

 

Jaargang: HKL 2018-199 / blz.: 39-40

Titel: Uit de oude doos

Auteur: Red.

Inhoud: advertenties van vroeger

Trefwoord: Palinghuis, Jac. Voogd, zusters Kuiper kamerverhuur, Van henten huize Casacara, Zomerhuis De Treffer, J.Lamme Muijeveld

 

Jaargang: HKL 2018-200 / blz.: 41

Titel: Voorwoord

Auteur: Freek Ossel

Inhoud:

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2018-200 / blz.: 42-43

Titel: In memoriam Henk Nijkamp

Auteur: Ernst Kasteleijn

Inhoud: Herdenkingtekst van voorzitter Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn na het overlijden van onze oudste medewerker

Trefwoord: Bakker Nijkamp (1921-2018), HKL-vrijwilliger,

 

Jaargang: HKL 2018-200 / blz.: 44-53

Titel: Loosdrechters in dienst van de VOC

Auteur: Dik Mur

Inhoud: Gegevens uit het digitaal beschikbaar geworden archief van de VOC in het Nationaal Archief in Den Haag

Trefwoord: Schepen, Scheepssoldijboeken, Kaap de Goede Hoop, Indië, Azië, Staten-Generaal, Bewindhebbers, vrijburger, koloniën, begunstigden, reizen, Batavia, Vereenigde Oostindische Compagnie, opvarenden

 

Jaargang: HKL 2018-200 / blz.: 54-65

Titel: Het tweehonderdste nummer, deel 1

Auteur: John Mol

Inhoud: Terugblik op de jaargangen 1 tot en met 9, nummers 1 t/m 42

Trefwoord: Tijdschrift, Periodiek, TVE, 1972, bestuur, uitgaven, Historische Kringeltjes, lidmaatschap, jaargang,

 

Jaargang: HKL 2018-200 / blz.: 66-71

Titel: Tolhek aan de Horndijk vernieuwd

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Historie van een van de oude tolhekken van Loosdrecht

Trefwoord: Horndijk, tol, tolheffing, tolwegen, verordening, tolgelden, Melis van den Akker, Nieuwendijk, tolbaas,

 

Jaargang: HKL 2018-200 / blz.: 72-74

Titel: De porseleinfabriek boven water

Auteur: Jeannette Kuhn

Inhoud: Museum Sypesteyn toont expositie over de productie van het Loosdrechts porselein

Trefwoord: SLOP, Stichting Loosdrechts Porselein, Joannes de Mol, fabricageproces, fabrieksterrien, Meissen, oven,

 

Jaargang: HKL 2018-200 / blz.: 75-84

Titel: Herdenking van de executie op 20 maart 1945

Auteur: John Mol

Inhoud: Herdenking bij het verzetsmonument op 20 maart 2018

Trefwoord: Freek Ossel, Gerard Gijsbertsen, Ben verduijn, executie, Duitsers, Werkgroep 4 mei, Ede, verzetsmensen, Tweede Wereldoorlog, basisschool De Linde, Bennekom

 

Jaargang: HKL 2018-201 / blz.: 85

Titel: Periodieken HKL

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Gedicht over het blad van de HKL

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2018-201 / blz.: 86-90

Titel: Presentatie van het tweehonderdste nummer

Auteur: John Mol

Inhoud: Joost Kloek verlaat de redactie

Trefwoord: Trees Lamme, Tijdschrift, Periodiek, TVE, 1972, bestuur, uitgaven, Historische Kringeltjes, lidmaatschap, jaargang, Freek Ossel

 

Jaargang: HKL 2018-201 / blz.: 91-101

Titel: Beurtschippers langs de 's-Gravelandsevaart

Auteur: Joop Glijn

Inhoud: Wetenswaardigheden over de gebroeders Portengen als beutschippers

Trefwoord: scheepvaart, Portengen, Hennipman, 's-Gravelandsevaart, Zuidersluis, Gooise vullingen, buitenplaatsen, brandstichting, Syllisburg, Trompenberg, Luxembourg, Stam, motorpakschuit, Hilversumskanaal, Lastdrager

 

Jaargang: HKL 2018-201 / blz.: 102-116

Titel: Het tweehonderdste nummer, deel 2

Auteur: John Mol

Inhoud: Terugblik op de jaargangen 10 tot en met 24, nummers 43 t/m 115

Trefwoord: Tijdschrift, Periodiek, bestuur, uitgaven, lidmaatschap, jaargang,

 

Jaargang: HKL 2018-201 / blz.: 117-121

Titel: Een tuchthuisboef als voorouder

Auteur: Gerco Klijn

Inhoud: Genealogische aantekeningen over Klaas Jacobsz Klijn

Trefwoord: Muyeveld, Klaas Aspot, turftrekker, dorpsgerecht, otterspeer, rechtdag, reghtdagh, tuchthuis, Baljuw

 

Jaargang: HKL 2018-201 / blz.: 122-123

Titel: Fanafarekorps Cresendo Loosdrecht

Auteur: Red.

Inhoud: Foto van het fanfarecorps, opgericht in 1906

Trefwoord: muziekvereniging, Nieuw-Leven, Crescendo

 

Jaargang: HKL 2018-201 / blz.: 124-127

Titel: Onze groentetuin

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Terugblik van Cor Lam op de groentetuin uit zijn jeugd

Trefwoord: pruimen, bessen, bramen, slabonen, stokbonen, rabarber, radijs, boetjes, Jan Lamme Bzn., groenteboer, Schipper, Boomhoek

 

Jaargang: HKL 2018-201 / blz.: 128-132

Titel: Uitkijktoren een toeristische attactie

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Of blok aan het been van het bestuur

Trefwoord: Badinrichting, zweminrichting, Loenderveen, Horndijk, Robberse, Meyboom, Roodhart, Prinsen, militairen, fort Spion, Drecht, Van Rossum, Van Dijk, Streefkerk, Dwarshuis

 

Jaargang: HKL 2018-202 / blz.: 133-135

Titel: In memoriam Henk van Dijk

Auteur: Red.

Inhoud: Nagedachtenis aan een stoere HKL-medewerker

Trefwoord: Jaap Veraar, Theo Reijn, tarievenbord tolhek Horndijk

 

Jaargang: HKL 2018-202 / blz.: 136-156

Titel: Piet Wingelaar vertelt

Auteur: Arie de Kloet, Jan de Kloet, Cor Lam

Inhoud: Interview met Piet Wingelaar op 6-11-2017

Trefwoord: loonslager, abattoir, oorlog, CCD, slachter, Eikenboomgat, Panneschurengat, Brouwersgat, bootbouwerij Visser, Freek Vlug, Aart Prinsen, Wetterwille, jacht, jagen, Lamme, Het Wije, brandweer, Stolwijk, Leen Pik,

 

Jaargang: HKL 2018-202 / blz.: 157

Titel: Rectificatie

Auteur: Red.

Inhoud: foto van Joop Glijn Sr.

Trefwoord: Het schip de Hilversum-I laden bij Verkade te Zaandam

 

Jaargang: HKL 2018-202 / blz.: 158-168

Titel: Het tweehonderste nummer, deel 3

Auteur: John Mol

Inhoud: Terugblik op de jaargangen 25 tot en met 35, nummers 116 t/m 162

Trefwoord: Ferry Brand, Jac J. Mur, Vertrouwde zeilschepen, Sijpekerk, Scherpel, Siepman, Roodhart, Aalderink, Graficient, Doets

 

Jaargang: HKL 2018-202 / blz.: 169-170

Titel: Wie was de Mol? - Ambities in Hollands porselein

Auteur: Jeannette Kuhn

Inhoud: Over de expositie van porselein in kasteel-museum Sypesteyn

Trefwoord: porseleinfabriek (1774-1784) van dominee Joannes de Mol, SLOP, porseleinkamer, kooikertje,

 

Jaargang: HKL 2018-202 / blz.: 171-178

Titel: Een winterse fietstocht in Loosdrecht, 12

Auteur: John Mol

Inhoud: Een fietstocht op 12-2-2010 langs het Tienhovenskanaal

Trefwoord: Egelshoek, Sluisweg, de Sluys, Vrede 't Best, Graaf Floris V weg, Sijpekerk, kooikerhuisje, eendenkooi Breukeleveen, fort Tienhoven, Kleizuwe, molen Gabriel

 

Jaargang: HKL 2018-202 / blz.: 179-180

Titel: Privacyprotocol van de Historische Kring Loosdrecht

Auteur: Red.

Inhoud: Algemene Verordening Gegevensbscherming (AVG)

Trefwoord: Gegevens bewaard bij de Historische Kring Loosdrecht, vastgesteld door het bestuur op 20-7-2018

 

Jaargang: HKL 2019-203 / blz.: 1-13

Titel: De evacuatie van Loosdrecht in mei 1940

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Verslag van de eerste meidagen van 1940, het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog

Trefwoord: oorlog, inundatie, waterlinie, grebbelinie, Crailoo, Egmond, Tienhoven, Breukeleveen, Heiloo, inkwartiering, Duitsers, Nieuwersluis, Bureau Ontruiming, Koolhaas Revers

 

Jaargang: HKL 2019-203 / blz.: 14

Titel: Inundatie april 1945

Auteur: Red.

Inhoud: Foto-impressie inundatie van de Bethunepolder

Trefwoord: Mijndensesluis, Vecht, Mijndensedijk, Bethunepolder, Hogenhout, Timmer, boerderijen

 

Jaargang: HKL 2019-203 / blz.: 15-23

Titel: Hendrik Schoenkamer vertelt

Auteur: Red.

Inhoud: Interview uit 1991 met H. Schoenmaker door Jac.J.Mur

Trefwoord: Evacuatie, vee, Mijdrecht, 1940, Duitsers, Waterlinie, Bethunepolder, Meent, ploegleiders, Grootveld, Draaijer, Rozendaal, Krook, Blok, Schalk, razzia, Roodhart, Geitenkamp, Beks, BS, Koot, Blaskowitz, capitulatie

 

Jaargang: HKL 2019-203 / blz.: 24-37

Titel: Van bakkerij-kokerij naar cafetaria

Auteur: Henk Zeldenrijk

Inhoud: Beschrijving van de bedrijvigheid in het pand Nieuw-Loosdrechtsedijk 26

Trefwoord: bakkerij, Streefkerk, Snoep, Nijkamp, Groeneveld, Seldenrijk, Ates, Stellema, cafetaria, Zilvermeeuw, Schakel, Croquettenhuis, Olie, Knaap, Plooij, Marinekamp, Sypesteijn, v Rooijen,

 

Jaargang: HKL 2019-203 / blz.: 38-42

Titel: Aantekeningen uit de oorlog

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Privé-aantekeningen m.b.t. de oorlog '40-'45

Trefwoord: oorlog, Duitsers, SS, droppings

 

Jaargang: HKL 2019-203 / blz.: 43-54

Titel: Het tweehonderdste nummer, deel 4

Auteur: John Mol

Inhoud: Terugblik op de jaargangen 36 tot en met 45, nummers 163 t/m 201

Trefwoord: Algemeen overzicht van de inhoud van het HKL-periodiek over de jaren 2009 t/m 2018

 

Jaargang: HKL 2019-203 / blz.: 55-56

Titel: Berichten uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: korte krantenberichtjes uit de G&E van 1904 en 1888

Trefwoord: Nooitgedacht, Van der Pol, Start, IJsclub Loosdrecht, Volharding, Ons Genoegen, Manten, Vlug, Hennipman. Van Reenen

 

Jaargang: HKL 2019-204 / blz.: 57-75

Titel: Verdwenen zeilschepen

Auteur: John Mol

Inhoud: Over watersport, jachthavens en zeilschepen

Trefwoord: Star, Scheldejol, Twaalfvoetsjol, Regenboog, Lark, Vrijbuiter, BM, Sharpie, Pampus, Draak, Olympiajol, Valk, Vrijheid, Finnjol, Flying Dutchman, Stern, Spanker, Schakel, Flits, Optimist, TOP

 

Jaargang: HKL 2019-204 / blz.: 76-83

Titel: Peet van den Dolder vertelt

Auteur: Rindert de Quaasteniet

Inhoud: Peter van den Dolder vertelt over vroeger

Trefwoord: kasteel Sypesteyn, vissers, jagers, Zonnestraal, schooltijd, waterleiding, Boomhoek, Tienhoven, Breukelen

 

Jaargang: HKL 2019-204 / blz.: 84-85

Titel: Aantekeningen uit de oorlog

Auteur: Gerard Schoenmaker

Inhoud: Reactie op "Aantekeningen uit de oorlog" (HKL 203)

Trefwoord: Land- en Heizicht, Meent, Duitsers, BS (Binnenlandse Strijdkrachten), mei 1945

 

Jaargang: HKL 2019-204 / blz.: 86

Titel: Oproep

Auteur: Red.

Inhoud: Vraag van de redactie om verhalen over de bevrijding in 1945

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2019-204 / blz.: 87-92

Titel: Herdenking executie op 20 maart 1945

Auteur: John Mol

Inhoud: Jaarlijkse herdenking bij het monument in Loosdrecht op 10 maart van de gevallenen uit de oorlog

Trefwoord: Burgemeester Ossel, Ben Verduijn, Gerard Gijsbertsen, Martijn Smit, Platform Militaire Historie Ede, Openbare Basisschool De Linde, fusillademonument, Paul Grégoire

 

Jaargang: HKL 2019-204 / blz.: 93

Titel: Berichten uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Oude foto van de Molenmeent met in de verte het vroegere raadhuis van Loosdrecht

Trefwoord: Straatweg, bestrating, Hondenbrug, Hilversum

 

Jaargang: HKL 2019-204 / blz.: 94-119

Titel: Het tweehonderdste nummer, deel 5 (slot)

Auteur: John Mol

Inhoud: Terugblik op de artikelen in de jaargangen 1974 tot en met 2018

Trefwoord: auteurs, schrijvers, redactie, Kringeltjes, publicaties, afbeeldingen

 

Jaargang: HKL 2019-204 / blz.: 120

Titel: Paling

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Jeugdherinnering van de heer Lam

Trefwoord: palingverkoper Hannes van Lunteren

 

Jaargang: HKL 2019-205 / blz.: 121-154

Titel: Loosdrechtse bootbouwerijen 10

Auteur: John Mol

Inhoud: Bootbouwerij Vrijheid en 85 jaar Pampus

Trefwoord: watersport, werf Navis, Baay, Scherpel, Visser, Vrijheid, De Gier, Twaalfvoetsjol, Pampusklasse, meetbrieven, Gert Lamme, Folkersma, gangen en spanten, mastenmakerij

 

Jaargang: HKL 2019-205 / blz.: 155-164

Titel: Bovenlanders in Loosdrecht

Auteur: Ferry Brand

Inhoud: Nakomelingen van Joseph Masmeijer uit Wiedenbrück (Duitsland)

Trefwoord: Westfalingen, Hannekemaaiers, veenderij, trekarbeiders, Hannover, Duits, VOC, Neeltje Timmer, Jacob de Ronde, dagloner, Mur, Marx

 

Jaargang: HKL 2019-205 / blz.: 165-167

Titel: Loosdrechters op de rol (1)

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Jannigje Schuitemaker Houtlosser - berouw om een stuk Friesche baai

Trefwoord: Proces-verbaal, rechtzaak, Gerecht, Doets, Pakkedrager, Jacoba de Nooij, Dirk Wesseling - rijksveldwachter,

 

Jaargang: HKL 2019-205 / blz.: 168

Titel: Rectificatie

Auteur: Red.

Inhoud: Verkeerde foto geplaatst op pag. 80

Trefwoord: Peet van den Dolder, huis juffrouw Streefkerk

 

Jaargang: HKL 2019-206 / blz.: 169-179

Titel: Alie Voorn - Lamme vertelt

Auteur: Ton van Leuveren en Arie de Kloet

Inhoud: interview

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2019-206 / blz.: 179

Titel: Bladvulling

Auteur: Red.

Inhoud: Hekserij in Loosdrecht anno 1848

Trefwoord: berichtje uit de Rotterdamsche Courant van 31-10-1848

 

Jaargang: HKL 2019-206 / blz.: 179

Titel: Bladvulling

Auteur: Red.

Inhoud: Levering van Sneeuwploeg door P. van (den) Dolder

Trefwoord: berichtje uit de Gooi- en Eemlander van 31-10-1925

 

Jaargang: HKL 2019-206 / blz.: 180-181

Titel: Een schoolfoto uit 1932

Auteur: Red.

Inhoud: een foto van de klas van meester Kannegieter uit omstreeks 1932

Trefwoord: leerlingen van de Openbare lagere school te Nieuw-Loosdrecht (naast de Sijpekerk) op de Nieuw-Loosdrechtsedijk

 

Jaargang: HKL 2019-206 / blz.: 182-192

Titel: Jeugdherinneringen aan Loosdrecht

Auteur: Marja Leonardi - Hansma

Inhoud: Een geboren Oud-Loosdrechtse vertelt over haar jeugd in het oude Loosdrecht

Trefwoord: vrouwenvereniging 'Ruth', Nieuwendijk, Pijl, Jaap Mur, Roodhart, Wingelaar, kleuterschool Nootweg, school met den Bijbel, Manten, Ottenhome, Ankie Labordus-Hansma

 

Jaargang: HKL 2019-206 / blz.: 193-194

Titel: Weer een einde aan een tijdperk

Auteur: Jaap van Waveren

Inhoud: kort verhaal over de voorgenomen sluiting van bootbouwerij 'Vrijheid' te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Bootbouwer Wim Lamme, Vrijheid Watersport, Pampus, 12-voetsjol, KWVL.

 

Jaargang: HKL 2019-206 / blz.: 195-199

Titel: Herinneringen aan mijn jeugd en meisjesjaren

Auteur: Riek Vos - Aalberts (1915-1999)

Inhoud: Herinneringen aan de strenge winter van 1929 tot en met de hongerwinter van 1945

Trefwoord: IJsbaan, schaatsenrijden, evacuatie 1940, Egmond aan Zee, Duitsers, razzia's

 

Jaargang: HKL 2019-206 / blz.: 200

Titel: Breukeleveen

Auteur: Red.

Inhoud: foto van het oude Breukeleveen

Trefwoord: Dorpsvaart, Nieuweweg

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 1-2

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 4-21

Titel: Delen uit het dagboek J.J. Streefkerk 1940-1945

Auteur: Red.

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: 1940, Evacuatie, raadsvergadering, ontruiming, huiszoekingen, voedselscharste, arbeidsinzet, (Arbeitseinsatz), razzia, liquidatie, inundatie, opblazen vliegveld, Canadezen

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 22-26

Titel: Het verzet in Loosdrecht

Auteur: Red.

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: Jacob Zeldenrijk (Jaap Haan), dominee Johannes Versteegt, Anton van der Waals, Lagerwal

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 27-31

Titel: Invoering van de persoonskaart

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: persoonsbewijzen, Stijntje Rempe-Lamme, bevolkingsregister, Duitse mannenroof, Courage, koerierster Rie van Schaik

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 32-33

Titel: Kinderen en de oorlog

Auteur: Ankie Labordus-Hansma

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: Oorlogsherinneringen van een Oud-Loosdrechtse aan haar jeugd in de laatste oorlogsjaren

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 34-36

Titel: Familie De Bree, weg op de Egelshoek 12

Auteur: Red.

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: Jan de Bree van de weg op de Egelshoek vertelt over zijn vader Piet de Bree en een Engelse luchtaanval boven Maartensdijk

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 37-42

Titel: Je komt er nooit van los

Auteur: Red.

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: Persoonlijke belevenissen van Aartje Heineke-Veldhuizen en Frits Prinzen. Egelshoek, Nootweg, slagerij, Crailo, Egmond, vliegveld Hilversum

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 43

Titel: Mobilisatietijd winter 1939-1940

Auteur: Red.

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: Terpstraschool gevorderd, inkwartiering, soldaten, mobilisatietijd 1939-1940

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 44-49

Titel: Razzia's en onderduiken in Loosdrecht

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: BS, Schoenmaker, zomerhuis Waterman, Essenboomgat, Duitsers, Mur-Griffioen, Hennipman, van Henten, Beukers, diaconessenhuis Hilversum, Lamme, vliegveld Hilversum

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 50-52

Titel: De paarden van Harmen Vlug

Auteur: Joke Melles-Aalberts

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: Evacuees, BS, Lourens

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 53-60

Titel: Oorlogsherinneringen - Evacuatie

Auteur: Koos Veefkind

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: Evacuatie, Crailo, Egmond, schoolmeester, moffen, dominee Van Oene, Karsemeijer, hongerwinter, Scherpel, Vogel

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 61-65

Titel: Arie Lamme en Meep van Schaik

Auteur: Corinth van Schaik

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: Verzetstrijders, droppings, koerierster, Hollandse SS, Witte Huis, KP-ploeg, Duitsers

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 66-68

Titel: Verraad in Loenen - Brugwachter geliquideerd

Auteur: Arie de Kloet en Willem Mooij

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: Nouwen, Duitsers, Stach, SS-commandant, Rolls Royce, Wehrmacht, de Reuver, knokploeg, koeriersdienst Loenen

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 69-72

Titel: Dropping op de plas

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: droppings, Duitsers, Mijndense polder, Popye, Jaap Haan, Bloklaan, verzet

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 73-75

Titel: Familie Van Buren in de Boomhoek

Auteur: Annemiek Elbertsen-van Buren

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: zwembad De Boomhoek, badmeester, NSF Hilversum

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 76-83

Titel: Aanslag op een Duitse Oberfeldwebel

Auteur: Red.

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: Duitsers, vergeldingsmaatregel, aanslag, dokter Van Wieringen, liquidatie, Ede, Bennkom, verzetsgroep, Hardeman, Robberse, kerkhof

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 84-92

Titel: Oorlogsherinneringen

Auteur: Gerrie Loenen

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: Kerkelanden Hilversum, familie Duits, Deutsch, Waterman, Radio Oranje, van Schaik, Goudoever, bakker Nijkamp, razzia, boer Veraar, juffrouw Veraar, Noodweg, vliegveld

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 93-105

Titel: Het Jagdkommando Steinbach

Auteur: John Mol

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: Duitsers, vliegveld, kazerne, Wehrmacht, Waffen SS, Witte Huis, Pieters, Steinbach, Brummen, Jagdkommando, Ortskommandant, verzetsbeweging, Polak, Dijkstra, Kannegieter

 

Jaargang: HKL 2020-207 / blz.: 106-128

Titel: Klaas Beks - de onbekende burgemeester van Loosdrecht

Auteur: Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn

Inhoud: Themanummer - Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht

Trefwoord: ambtenaar gemeente-secretarie, LKP verzetsbeweging, De Wilde Roos, Van Swinderen, aanslag Duitse soldaat, Radeweg, Kemper, BS, NSB Verstegen, Schrek, Mrotz, SD

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 129-130

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Tentoonstelling 75 jaar bevrijding van Loosdrecht en 4 mei-herdenking gaan niet door

Trefwoord: SLOEP, drukkerij Ten Herkel, IJsclub De Loosdrechtse Plassen, oorlogsmonument, herdenking,

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 130-132

Titel: Een overzicht bij het monument

Auteur: Red.

Inhoud: Fotoframes op borden bij het oorlogsmonument

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 133

Titel: Bevrijding

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Gedicht m.b.t. de bevrijding

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 134-136

Titel: Een kleine jongen beleeft de oorlog

Auteur: Adriaan Doets

Inhoud: Oud HKL-voorzitter Doets schreef herinneringen op uit zijn jeugd tijdens de oorlogsjaren

Trefwoord: Hilverzicht, Crailo, Evacuatie, hongerwinter, Duitsers

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 137-140

Titel: De oude school in oorlogstijd

Auteur: L. Atema

Inhoud: Voormalig schoolhoofd der openbare lagere school in Nieuw-Loosdrecht vertelt over de oorlogsjaren in Loosdrecht

Trefwoord: Evacuatie, Crailo, Egmond, juffrouw Stuurman, Duitse sencuur, bombardementen

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 141-143

Titel: Weer vrij!

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Cor Lam vertelt over de oorlogsjaren en de rol daarin van zijn vader Goijert Lam

Trefwoord: Lam, Jaap Vogel, Mijndert Vlug (schietincident 1945 in de Horre), Verzetsherdenkingskruis, Koninginnedag, praalwagens, bevrijdingskaart (afb)

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 144

Titel: De Adelaar

Auteur: Red.

Inhoud: Vraag van de heer L. Vuijk m.b.t. het schip De Adelaar

Trefwoord: Dominee Versteegt, G.E.O.S. (Gereformeerde Evangelisatie Onder Schippers),Bokslag, van den Dolder, Daams, van Rossum

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 145-147

Titel: Een naaidoos en de kracht van social media

Auteur: Ferry Brand

Inhoud: Schilderkunst van Aart van Norden op een oude naaidoos, gevonden bij de kringloop in Zwaag

Trefwoord: Polman, Dromehof, Marsé-Borawitz, facebook, J.van Herwijnen-van Norden, Lammie van Norden, vrachtrijder Gert Lamme, Klaasje Lamme huwt juni 1930 Gijsbert Heijnen

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 148-161

Titel: HKL bezoekt familie Daan Heineke

Auteur: Arie de Kloet en Cor Lam

Inhoud: Interview met het echtpaar Daan Heineke / Aartje Veldhuizen

Trefwoord: Egelshoek, vliegveld, Duitsers, Kromme Rade, tewerkstelling, Medemblik, NSB, de hoge kamp, Manten, Van de Meent, Vlug, Corry Heineke, OLS, Prinsen, Kannegieter,Dijken, Rading, Erica, Stekelenburg

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 162

Titel: Oude foto's

Auteur: John Mol

Inhoud: Onbekende foto's uit album Manten-Heineke

Trefwoord: De Costa, foto-archief

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 163-

Titel: SLOP inventariseert

Auteur: Yvonne Siemons

Inhoud: Mededeling vanuit de stichting SLOP (Stichting Loosdrechts Porselein)

Trefwoord: opgraving, dominee De Mol, scherven, tentoonstelling Veerman, Sypesteyn, Dunne Dirk

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 164-165

Titel: Laatste dienst in de N.H. kerk van Oud-Loosdrecht

Auteur: Open kerk werkgroep

Inhoud: Laatste kerkdient (Ned. Hervormd) op 8-9-2019 te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: tentoonstelling 2020 wordt 2021, zeven eeuwen Oukerck, 1330 - 2019

 

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 166-168

Titel: Beknopte expositie van de HKL in het gemeentehuis

Auteur: Jeannette Kuhn

Inhoud: Kort stukje over de tentoongestelde maquette van de kerk van Oud-Loosdrecht en andere zaken

Trefwoord: Lichtbaken, zondagsschool, jongelingsvereniging, collectebus, predikanten

Jaargang: HKL 2020-208 / blz.: 168

Titel: Aanvulling op HKL 207

Auteur: Red.

Inhoud: rectificatie en aanvulling op de foto in HKL-207, pag. 52

Trefwoord: Harmen Vlug, bevrijdingsdag 1945

 

Jaargang: HKL 2020-209 / blz.: 169-170

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: informatie over de onderwerpen in dit periodiek

 

Jaargang: HKL 2020-209 / blz.: 171-177

Titel: Het dagboek van mijn tante (I)

Auteur: Annet Werkhoven-Scherpel

Inhoud: Letterlijke tekst van het oorlogsdagboek van Bep Scherpel

Trefwoord: Mei 1940 evacuatie. Crailoo, Egmond a/d Hoef, familie Stecher, Bergen

 

Jaargang: HKL 2020-209 / blz.: 178-189

Titel: Het verhaal van Wil Gunther

Auteur: Ton van Leuveren en Arie de Kloet

Inhoud: Als kind vond ik de oorlog heel gewoon. Ik wist niet beter

Trefwoord: Gunther, Watergraafsmeer, NSF, SDAP, evacuatie, V1, Duitsers,boswachter Drieënhuizen, Hoogteijling, Feenstra, Oude Molenmeent, Zwolle, Fusillade 1945, OL-school, Zonnepark, kippenhokken, Wilde Roos, Heidelager, Raaweg

 

Jaargang: HKL 2020-209 / blz.: 190-201

Titel: Rutger Loenenweg in Austerlitz

Auteur: John Mol

Inhoud: In Austerlitz werd een weg vernoemd naar Rutger Loenen (1935-2012)

Trefwoord: Franse kamp, toespraak, tentenkamp, amateur-historicus, erelid HKL, Monté ver Loren penning, Historisch Genootschap te Zeist, pyramide, Botterstop, Utrechtse heuvelrug, Napoleon, Marmonberg, Henschoten, De Beaufort, Chatillon-sur-Seine, Frankrijk

 

Jaargang: HKL 2020-209 / blz.: 202-203

Titel: Felicitaties van opa

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Briefkaart uit Hilversum d.d. 17-5-1945 aan Klaas Beks, burgemeester van Loosdrecht

Trefwoord: Grachtstraat Groningen, Beks, burgemeester

 

Jaargang: HKL 2020-209 / blz.: 204-216

Titel: 1944/'45 Donkere dagen op de smalle dijk

Auteur: Ferry Brand

Inhoud: "Wie de schoen past, trekke hem aan"

Trefwoord: Jan van Marxveldt, Leo Baak, 1945, Muijeveld, Boomhoek, Molenmeent, Cissy van Marxveldt, Setske de Haan, Ligthart, dokter van Wieringen, dokter Govers, jonkheer van Swinderen, vakantiehuisjes, huizennamen, Het Witte Huis, inundatie, SS, joden, doodstraf

 

Jaargang: HKL 2020-210 / blz.: 217-218

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving van de in de dit nummer geplaatste artikelen

Trefwoord: Evacuatie 1940, Freek Daams overleden, De Schutsluis, etc.

 

Jaargang: HKL 2020-210 / blz.: 219-220

Titel: Wat sijn dat foortingen?

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Verhaal over de eerste auto die in 1904 door Loosdrecht reed

Trefwoord: Dirkje van Waveren, Wim Stil, Dirk Schoenmaker, wijkzuster Pronk

 

Jaargang: HKL 2020-210 / blz.: 220

Titel: De Optimist

Auteur: Cor Lam

Inhoud: gedichtje gemaakt door J. Cats Jr. in de crisisjaren

 

Jaargang: HKL 2020-210 / blz.: 221-227

Titel: De Schutsluis

Auteur: John Mol

Inhoud: Geschiedenis van De Schutsluis, alias De Boschkamp, alias Paviljoen Loosdrechtsche Rade, alias De Berkenhoeve

Trefwoord: familie Deutsch, Truus Wijsmüller, Pro Juventute Gooiland, observatiehuis, Radeweg, Rading, J.van Vliet, Duyts

 

Jaargang: HKL 2020-210 / blz.: 227-232

Titel: Herinneringen aan mijn verblijf in de Schutsluis

Auteur: Gerrit de Reus

Inhoud: Beschrijving van zijn verblijf in De Schutsluis

Trefwoord: Dhr. Van Vliet, Dr. Kapsenberg, Dhr. Dwars, Jagerspaadje, Dhr. Koster, Zonnestraal, Hierden, Hooglaardermars, Valkenheidemars, marinekamp, speelgoedparadijs Hilversum, Raaweg, Palestina-pioniers

 

Jaargang: HKL 2020-210 / blz.: 233-242

Titel: Freek Daams

Auteur: John Mol en Cor Lam

Inhoud: Overlijdenbericht van Freek Daams uit de USA

Trefwoord: Freekie Daams, Canon City Shopper, Duitsers 1940 vliegveld, Bücker-Bestman, Fokker, Stuka's, Spitfire, Jasper Vandenburgh, V-1 en V-2 raketten, ruimtevaart, Califonië, Lufthansa, Pueblo Air Museum

 

Jaargang: HKL 2020-210 / blz.: 243-244

Titel: Koeien voeren is vakmanschap

Auteur: Cor Lam

Inhoud: beschrijving van het ontstaan van mengvoer

Trefwoord: bietenpulp, maismeel, lijnmeel, bierbostel, UTD, Wessanen, veevoer, biks

 

Jaargang: HKL 2020-210 / blz.: 245-249

Titel: Oorlogscommunicatie

Auteur: Cor Lam

Inhoud: fragmenten uit een oorlogsdagboek van Klaas, in WO-II ter dood veroordeeld door de Duitsers

 

Jaargang: HKL 2020-210 / blz.: 250-264

Titel: Bakker Nijkamp vertelt

Auteur: Ferry Brand

Inhoud: interview uit 1975 dat opgenomen werd op tape

Trefwoord: bakkersopleiding, Ede, Vesting-artillerie, Naarden, WO-I, Soerabaja, Stijvers Hilversum, Nootweg, van Henten, Matthezing, AVRO-radio, Beekhuis, Plashuis, Cor Spek, palingvissen, veldwachter Nelissen, Duitsers, Janus Wingelaar, Alie Olie

 

Jaargang: HKL 2021-211 / blz.: 1-2

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Inhoud van dit periodiek

 

Jaargang: HKL 2021-211 / blz.: 3-9

Titel: Van turfwinning naar recreatie

Auteur: Red.

Inhoud: Globale historie van Loosdrecht

Trefwoord: middeleeuwen, turfwinning, waterwegen, waterschuit, Franse veldtocht, porseleinfabriek, economie, recreatie, stoomzuivelfabriek, zwembad, KWVL, Watersport Vereeniging Loosdrecht

 

Jaargang: HKL 2021-211 / blz.: 10

Titel: Jeugdherinneringen: Sinaasappel

Auteur: Een HKL-lid

Inhoud: Zomaar een korte gedachte aan een sinaasappel

Trefwoord: citroenzuur

 

Jaargang: HKL 2021-211 / blz.: 11-14

Titel: Boelhuis

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Beschrijving van een natariële openbare verkoping van een boerderij

Trefwoord: verkoopdag, notaris, kavels, 1931: Johannes Timmerman, Oldijk 103, 1941: Teunis de Groot, Nldijk 175

 

Jaargang: HKL 2021-211 / blz.: 15-22

Titel: De kasboeken van smid Daams

Auteur: Jasper Daams

Inhoud: Feiten uit het kasboek van smid Daams te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Jasper, Freek en Cornelis Daams, kasboek, smederij, Wendt, Ten Broeke, Saarberg, Boelhouwer, Dolman, van Renen, pompen, karrewiel, Nortonpomp, weduwe Beels te 's-Graveland

 

Jaargang: HKL 2021-211 / blz.: 23-25

Titel: Het dagboek van mijn tante (2)

Auteur: Annet Werkhoven-Scherpel

Inhoud: Dagboeknotities over de Tweede Wereldoorlog (WOII)

Trefwoord: Veefkind, Stecher, Snelliusschool Hilversum, Gooiland, NSB, Hornstra, Smorenberg, Saarberg, Kwak

 

Jaargang: HKL 2021-211 / blz.: 26-30

Titel: Het tientje van Lieftinck

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Wat was nou eigenlijk dat tientje?

Trefwoord: Nederlandsche Bank, Minister Piet Lieftinck, zinken munten, biljetten van f 1,--, f 2,50, f 10,--

 

Jaargang: HKL 2021-211 / blz.: 31-53

Titel: De Nootweg in 1948 beschreven door Joop Olie

Auteur: bewerking: Arie de Kloet

Inhoud: Fotobeschrijving van een luchtfoto uit 1948 van de Nootweg te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Vliegveld Hilversum, zweefvliegtuig Sedberg PH-201, instructeur Martin Dessing, bakkerij Maas, slager Prinzen, de Bongerd, Lindelaan, van Reenen, J.E. Meinen, de Groor, Zeldenrijk, AMRO-bank, Portengen, Labor Vincit, v.d.Dolder, Joh. Veraar, Oudshoorn, Mi Combé, pastorie geref.kerk, Langhout-van Mourik

 

Jaargang: HKL 2021-211 / blz.: 54-55

Titel: De melkbus van Jaap Mur

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Beschrijving van een speciale melkbus in de collectie van de HKL

Trefwoord: gebruiksvoorwerp, stalen melkbus, poedercaoting, De Greef Coatings BV Breukelen

Jaargang: HKL 2021-211 / blz.: 56

Titel: Winter

Auteur: Red.

Inhoud: Twee foto's met Loosdrechtse wintergezichten

Trefwoord: sneeuwruimen in 1963 bij de Vaartbrug en een groepje mensen op de schaats bij De Driesprong

 

Jaargang: HKL 2021-212 / blz.: 57-60

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Kort nieuws i.v.m. herdenking bij oorlogsmonument en naamgeving van het plantsoen

Trefwoord: Stichting SLOEP, 75-jaar bevrijding, Jaap Zeldenrijk plantsoen, Paul Grégoire

 

Jaargang: HKL 2021-212 / blz.: 61

Titel: Gedicht

Auteur: Jan de Geus

Inhoud: Dit gedicht van Jan de Geus uit Nieuw-Loosdrecht werd op 23-11-1945 opgedragen aan ds. Versteegt

Trefwoord: Oorlog, kamp Vught, Duitsland, verzetsstrijder, gereformeerd predikant

 

Jaargang: HKL 2021-212 / blz.: 62

Titel: 5-Sterrenavonden

Auteur: Red.

Inhoud: Korte terugblik over het onstaan van de vijf-sterren avonden bij de HKL

Trefwoord: Jac.J.Mur, HKL-ledenavonden

 

Jaargang: HKL 2021-212 / blz.: 63-78

Titel: 5-Sterrenavond 24 oktober 1991

Auteur: Red.

Inhoud: Intro en vraaggesprek met de heer Jaap van Rossum

Trefwoord: Jac.J.Mur, mevr. Trudy Marx, mevr. Van der Meulen-Kok, Jaap van Rossum, Gijs Portengen, H. Kamphuis, Jas Daams Czn, drogisterij, boekhandel, taxibedrijf, Feenstra, Hannes Draaijer, kleuterschool Ons Streven, juffrouw Wil Cassée

 

Jaargang: HKL 2021-212 / blz.: 79-81

Titel: Het was een eer om zoveel ereleden te mogen benoemen

Auteur: E. Kasteleijn

Inhoud: Nieuwe ereleden werden benoemd

Trefwoord: Henk Zeldenrijk, Ria Groot, Hans van Os, Jaap Veraar, Leo Manten en Ernst H.L. Kasteleijn

 

Jaargang: HKL 2021-212 / blz.: 82-89

Titel: Het dagboek van mijn tante (3)

Auteur: Annet Werkhoven-Scherpel

Inhoud: Aantekeningen uit de oorlogsjaren van de 17-jarige Loosdrechtse Bep Scherpel

Trefwoord: Ahrend Globe, Kostman, Annie en Bram Veefkind, Piet v.d.Kraats, Joop Bouma, Arbeitseinzats, Duitsers, Kees Scherpel, Leo en Otto van Noppen, Henk Robberse, Gijs van Harten, Grüne Polizei, de Plashaven

 

Jaargang: HKL 2021-212 / blz.: 90-103

Titel: Een vaartochtje langs Loosdrechtse oevers

Auteur: Henk Zeldenrijk/Adriaan Doets/John Mol

Inhoud: Tekst boottocht in 2000 tijdens Open Monumentendag

Trefwoord: Scheepswerf Het Anker, de Otter, Hans Kleis, GWV Gooise Watersport Vereniging, de Vrijbuiter, Duitse Ribbe, Deutz, KWVL, Koninklijke, Wolfrat, Plashuis, Navis, Interboat, Wetterwille, Kompas, Egberts, Ottenhome, Dwarshuis, kwakel, Robinson Crusoë, Uitkijk, de Plassen, Vogel, Serry, Warnars, Van Dijk, Driesprong, van Wettum, Piet Hein, Ome Jan II, Ster, AVGA, drinkwaterleiding, Loenderveen, Geitekaai, Ernst Leijden, schildershuis, Rietschans, Het Witte Huis, marinehaven, Boomhoek, MOKH, VAFAMIL, Pijl, Boekhout, TOP, Kos, vden Broeke, het Anker

 

Jaargang: HKL 2021-212 / blz.: 104-105

Titel: Herinneringen 2

Auteur: Van een HKL-lid

Inhoud: t Zijn de kleine dingen die …....

Trefwoord: zwemmen, vissen, tuinpret

 

Jaargang: HKL 2021-212 / blz.: 106-107

Titel: Loosdrechters op de rol (2)

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Hendrikje de Graaf heeft moedwillig slagen toegebracht

Trefwoord: Dirk Gijzen, Hendrikje de Graaf, Jan en Gerrit en Aaltje Masmeijer, rechtzaak 1862, Louis Koudijs, rijksveldwachter, gevangenzetting

 

Jaargang: HKL 2021-212 / blz.: 108-111

Titel: Jongens spelen nu anders

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Herinneringen aan spelletjes van vroeger

Trefwoord: Slootje springen, bokkie springen, boogschieten, vissen, duilen, gagel, winter, ijsschotsen, Rozendaal, Dokter, De Lanoy Meyer, Lam, Van der Vliet

 

Jaargang: HKL 2021-212 / blz.: 112

Titel: Aardappelpootmachine

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Beschrijving van werking pootaardappelmachine

Trefwoord: landbouw, boerderij

 

Jaargang: HKL 2021-213 / blz.: 113-116

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Verbetering foto kleuterklas Ons Streven, beschrijving inhoud van dit periodiek

Trefwoord: Van Rossum, juffrouw Cassee, juffrouw Schreuder, kleuterklas Nootweg Ons Streven, De Wijde Keel, Jollenbulletin, Twaalfvoetsjollenclub

 

Jaargang: HKL 2021-213 / blz.: 117-141

Titel: Loosdrechtse bootbouwerijen 11 Bootbouwerij Vrijheid

Auteur: John Mol

Inhoud: Een afscheidsreceptie die niet doorging en de laatste opdracht

Trefwoord: bootbouwerij Vrijheid, Lamme, eeuwfeest, KWVL

 

Jaargang: HKL 2021-213 / blz.: 142-149

Titel: Het dagboek van mijn tante (4)

Auteur: Annet Werkhoven-Scherpel

Inhoud: Aantekeningen uit de oorlogsjaren van de 17-jarige Loosdrechtse Bep Scherpel

Trefwoord: Enschede, Concordia, Holland Week II, Amigo, Laer, Duitsland, Piers, Boeklage, van 't Hoen, Knol, Staartjes, Plashuis, BM, Koninklijke, Sierhuys, Brinkman, vsn den Brink, Het Witte Huis, Smalbak, Nieuw-Loosdrechtweek, Roerdomp, Pamusklasse, Windhammer, Magneet, Olympiajollen, Hoesha, Boeschoten

 

Jaargang: HKL 2021-213 / blz.: 150-156

Titel: Verzamelen / Sparen

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Iets over het verzamelen in het algemeen

Trefwoord: Sigarenbandjes, reclamespeldjes, sigarendoosjes, Harmen ten Broeke, Het Witte Huis, etc.

 

Jaargang: HKL 2021-213 / blz.: 157-168

Titel: Familie Buwalda in Loosdrecht

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Vijf generaties genieten van watersport op Loosdrecht

Trefwoord: Turfwinning, watersportverenigingen, zomerhuisjes, Hafkamp, Buwalda, Veendijk, Bloklaan, Welcome, De Koet, De Karekiet, Dwarshuis, Over-Gooi, Piet-Hein, wherry, jol, vlet, schaatsen, IJsclub, Djumpol

 

Jaargang: HKL 2021-214 / blz.: 169

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Inhoud van dit periodiek

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2021-214 / blz.: 170-171

Titel: Cor Lam, altijd actief op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied

Auteur: Bestuur HKL

Inhoud: In memoriam Cor Lam

Trefwoord: landbouw, boerderij, onderwijs, dorpsleven

 

Jaargang: HKL 2021-214 / blz.: 172-173

Titel: In memoriam Koos Nieuwenhuizen

Auteur: Bestuur HKL

Inhoud: In memoriam Koos Nieuwenhuizen

Trefwoord: archeologisch onderzoek, porseleinfabriek, Lid Orde Oranje Nassau

 

Jaargang: HKL 2021-214 / blz.: 174-186

Titel: Dank van Loosdrecht aan Egmond Anno 1941

Auteur: Jeannette Kuhn, Henk Zeldenijk, John Mol

Inhoud: Over de evacuatie van Loosdrecht in 1940 en het schilderij van Dirk Smorenberg

Trefwoord: Smorenberg, Egmond, Evacuatie, Crailo, Versteegt, Moerman, van Walderveen, Schoenmaker, Buitenhuis, museum Kranenburgh, Bergen, oorkonde, Kos, van der Zeijden, Alkmaar

 

Jaargang: HKL 2021-214 / blz.: 187-197

Titel: Het dagboek van mijn tante (5)

Auteur: A. Werkhoven-Scherpel

Inhoud: Aantekeningen uit de oorlogsjaren van de 17-jarige Loosdrechtse Bep Scherpel

Trefwoord: van Meeteren, van Noppen, Tjepkema, Brinkman, Dijkstra, tewerkgetelden in Duitsland, Welf schoenen Alkmaar, Ramlers Hilversum, verduisteren, Cornelis Scherpel, Kriegsmarine, razzia, Staartjes, Heesters, Rökk

 

Jaargang: HKL 2021-214 / blz.: 198-209

Titel: Geboren in Loosdrecht én in het leger van Napoleon

Auteur: Iny Hoogendijk-Vranken

Inhoud: Lijst van Loosdrechters die in het leger van Napoleon hebben gediend

Trefwoord: Gijzen, Sol, Hogenbirk, Agterberg, de Jong, Evenblij, Kroon, Spijker, Edema, Loef, Veenman, van Gelderen, Wingelaar, de Rooij, van Henten, van Oostveen, Groeneveld, Manten, Barmentlo, van Maarseveen, Kuijl

 

Jaargang: HKL 2021-214 / blz.: 210-224

Titel: In gesprek met Karel van Ettekoven

Auteur: Cor Lam (Dick Thijs en Lammie van Norden)

Inhoud: Interview met Karel van Ettekoven

Trefwoord: rietdekken, Driessen, van Huisstede, Mur, de Gier, van Dijk, Hitzerd, Jansen, Schut, Veraar, Heijnen, de Wilde, van Altena, Lamme, Egberts, Robberse, Tienhoven, Zonnestraal, Emtinckhof, evacuatie

 

Jaargang: HKL 2022-215 / blz.: 1

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Kort overzicht van de inhoud van dit periodiek

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2022-215 / blz.: 2

Titel: In memoriam Rina Hansma - van Henten

Auteur: Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn

Inhoud: Dankbare herinnering aan ons werkgroeplid

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2022-215 / blz.: 3-9

Titel: Mijn jeugd en schooljaren op de openbare lagere school in Oud-Loosdrecht

Auteur: Jan Hardeman

Inhoud: Jeugdherinneringen aan Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Kerkbuurt, Ewijk, Klein, Lamme, van den Broek, oorlog, Robberse, van Henten, de Uitkijk, van den Berg, Milart, Miltenburg, Streefkerk, Sinterklaas, koster

 

Jaargang: HKL 2022-215 / blz.: 10-21

Titel: Mijn vader. De Amsterdamse Loosdrechter

Auteur: Red.

Inhoud: Mijn herinneringen aan Loosdrecht (1)

Trefwoord: Ida Ruitenschild-Ligthart, diamantslijper, Amsterdam, Houttuinen, bakker Mur, oorlog 1940-1945, razzia, Hoogeveen, bootbouwerij Tjalling Ligthart, Bikker, De Otter

 

Jaargang: HKL 2022-215 / blz.: 21

Titel: Het briefje in het doopvont

Auteur: Red.

Inhoud: Vondst visitekaartje Tjalling Ligthart

Trefwoord: Hervormde kerk Oud-Loosdrecht, doopvont, meubelmaker, Ruitenschild

 

Jaargang: HKL 2022-215 / blz.: 22-39

Titel: Loosdrechtse bootbouwerijen 12

Auteur: John Mol

Inhoud: Bootbouwerij Vrijheid. De laatste opdracht.

Trefwoord: Lamme, Boesch B560 LEMANIA raceboot, Elte Folkersma,

 

Jaargang: HKL 2022-215 / blz.: 39-56

Titel: Cor Floor vertelt

Auteur: Ton van Leuveren en Arie de Kloet

Inhoud: Interview met Cor Floor

Trefwoord: Van der Horst, Rading, BONI, Moen, Schipper(s), Egelshoek, Veldhuizen, Blauwendraat, vliegveld, Baron Sloet uit Zeist, Otweloos, kampeerterrein, woonwagenkamp, van de Meent, de Eng, Jan van Zutphen, takkenbossen, Duitsers, Zonnestraal, bunkerwoningen, Toepoel, Beuving, tramwagons, sluisje, Klein Einde Gooi, Graaf Floris de V weg.

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 57-58

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Kort overzicht van de inhoud van dit periodiek

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 59

Titel: In memoriam Joost Kloek

Auteur: E. Haselhoff Lich Kasteleijn

Inhoud: Oud-redactielid Joost Kloek overleden (1941-2022)

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 60

Titel: Nieuwe voorzitter Historische Kring Loosdrecht

Auteur: van het bestuur

Inhoud: Voorzitter Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn geeft na bijna 14 jaar voorzitterschap de hamer over aan Arie de Kloet

Trefwoord: Algemene ledenvergadering 2022 in gereformeerde kerk te Nieuw-Loosdrecht. lezing Jasper Daams 4 generaties smeden in Loosdrecht

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 61

Titel: Onderscheiding voor Henk Zeldenrijk

Auteur: van het bestuur

Inhoud: HKL-lid Henk Zeldenrijk werd op 26-4-2022 onderscheiden en benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau

Trefwoord: Henk Zeldenijk, Koninklijke onderscheiding, burgemeester A. Reinders, SGHL (Stichting Historisch Goed Loosdrecht), Maarssen, Brand, Lamme

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 62-65

Titel: Tentoonstelling zeven eeuwen Oukerck

Auteur: Tineke van den Berg

Inhoud: Aankondiging van een tentoonstelling in de Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht over zeven eeuwen kerk in Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Oukerck, Open Kerk Zomermaanden, Reformatie, Bataafse Republiek, Afscheiding, expositie

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 66-68

Titel: Start van een bootbouwerij: mijn herinneringen aan Loosdrecht (2)

Auteur: Ida Ruitenschild-Ligthart

Inhoud: Over de start van een meubelmakerij in de oude melkfabriek en een latere bootbouwerij

Trefwoord: Rut van Henten, Bikker, De Otter, bootbouwerij, raceboot, Mercury motor, Kerkdriel

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 69-72

Titel: Jeugdherinneringen (3), 'Puur Loosdrecht'

Auteur: Jeannette Kuhn

Inhoud: Herinneringen aan de jachthaven van Ruth Vlug, de 'Rietkraag'

Trefwoord: Woontjalk 'Caprice', Pieter Kuhn, Ligthart, Hennie de Waal

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 73-79

Titel: Het dagboek van mijn tante (6)

Auteur: Annet Werkhoven-Scherpel

Inhoud: Gegevens uit het oorlogsdagboek van Albertha Scherpel (1926-2002) over de jaren 1943-'44

Trefwoord: Annie Kuyper, Kees van 't Hoen, Duitsers, film 'Puck speelt comedie', razzia, huiszoeking, Brinkhuis, boten gevorderd, telefoonsabotage, Ide de Ruyter, Het Witte Huis, Hof van Holland, Willy Sierhuis, Gert Woudenberg, Bergummermeerjacht 'Hoesha'

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 80

Titel: Schenking

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving schenking van 3 boeken, 'La Divina Commedia' door J.C. Hacke van Mijnden

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 81-90

Titel: Herinneringen van Gerrie Bakker-van den Oever

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Jeugdherinneringen van mevrouw Bakker-van den Oever

Trefwoord: Van Riet, Van den Oever, Van Schaik, Heulsloot, Van der Poel, Van Waveren, brandspuit, bakker Schippers, zusters Kuiper, Roodhart, IJssie bobberen, De Gier, meester Milart, De Vries, Duitsers, BS, moordaanslag, botenbouw Baaij, onderduikers, Dwarshuis, kaal scheren, Van Dijk

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 91-100

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen (15)

Auteur: John Mol

Inhoud: Beschrijving van een aantal oude ansichtkaarten over zwembaden in Loosdrecht

Trefwoord: Badinrichting, zweminrichting, Loenderveen, Driesprong, Riemers, Blokkelaan, weekkalenderschrijver, zwemschool

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 101

Titel: Loosdrechters op de rol (3)

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Veldwachter voert gemeentelijke verordening uit

Trefwoord: Philippus Kallenbach, veldwachter Van Til, burgemeester J.W.de Wit, Kroon, Pos, deurwaarder Jan Voorthuis, rechtzaak te Utrecht 1851, Leeflang, HUA

 

Jaargang: HKL 2022-216 / blz.: 102

Titel: Mooi plaatje uit Breukelerveen

Auteur: Red.

Inhoud:

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 105-109

Titel: Inhoudsopgave periodiek nr. 217 - najaar 2022

Auteur: Red.

Inhoud:

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 110

Titel: Historische Kring Loosdrecht 50 jaar

Auteur: Crys Larson

Inhoud: voorwoord door de burgemeester

Trefwoord: voorwoord, Burgemeester van Wijdemeren

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 111

Titel: Van de voorzitter

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud:

Trefwoord: voorwoord

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 112

Titel: Ten geleide

Auteur: Red.

Inhoud:

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 113-119

Titel: De tolbaas van Loosdrecht: Melis van den Akker

Auteur: H. van den Akker

Inhoud: Het leven en werken van Melis van den Akker.

Trefwoord: Tolbaas

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 120-129

Titel: Van een Loosdrechts Bloei tot een bloeiend Loosdrecht

Auteur: G. Marx-van Ankum en F. Brand

Inhoud: Het ontstaan van de VVV vanuit de vereniging.

Trefwoord: vreemdelingenverkeer, toeristen,

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 130-133

Titel: Soldaat van Napoleon

Auteur: G. Marx-van Ankum

Inhoud: Verhaal n.a.v. een dagboek van een Loosdrechter tijdens de Belgische oorlog.

Trefwoord: oorlog, België,

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 134-144

Titel: Voor iedere kwaal was een kruid gewassen

Auteur: F. Brand

Inhoud: Bijzonderheden over de familie Wingelaar waaronder zich veel kruidenzoekers bevonden.

Trefwoord: Kruiden

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 145-158

Titel: Jacob van Altena, bode Loosdrecht-Hilversum, v.v.

Auteur: D. Lagerman

Inhoud: Verhaal over Jacob van Altena als bode.

Trefwoord: Personen (familie Van Altena)

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 159-178

Titel: De Hollandsche Tuin

Auteur: F. Brand

Inhoud: Artikel over de familie Van Altena en hun bemoeienis met het cafe.

Trefwoord: Hollandsche Tuin, herbergen, messentrekken, prinsgezinden en patriotten, Schoenmaker, Meijers, Hoogenbosch, Jacob Das, Meent

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 179-192

Titel: Een turfschip, een helling en een sluis

Auteur: S. Pos

Inhoud: Over de bewoners en omgeving van de Horndijk

Trefwoord: Horndijk, Bloklaan, Driesprong, Funtus, Kromme Rade, Loenderveen, kwalijk venen, veenderij, Pauw, Vlooswijk, Kerkenpad, Moleneind

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 193-200

Titel: Een Loosdrechts zwaard, het zwaard van Loosdrecht

Auteur: Anton T.E. Cruysheer

Inhoud: Beschrijving van de vondst van een oud zwaard dat in het Loenderveen is gevonden.

Trefwoord: Opgravingen, archeologie, Van Wettum, Naerdincklant, paling, baselaer, ROB (Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, Siem Pos, duikteam La Cloche

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 201-209

Titel: Eikenrode, Loosdrechts rustpunt voor kunstenaars

Auteur: F. Brand

Inhoud: Ambachtsheer Hacke van Mijnden en zijn kunstminnende vrienden.

Trefwoord: Buitenplaats, Eikenrode, Hacke van Mijnden, Bosboom, ambachtsheer

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 210-219

Titel: Hoe het toeging in mijn ouderlijk huis

Auteur: P. Bakker

Inhoud: Jeugdherinneringen van een Muijevelder.

Trefwoord: Muijeveld, Gijzen, huishouding

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 220-233

Titel: Horen Oud- en Nieuw-Loosdrecht wel bij elkaar?

Auteur: R. Loenen

Inhoud: Hernieuwde zienswijze over het ontstaan van de beide Loosdrechten.

Trefwoord: Middeleeuwen

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 234-240

Titel: Ten Broeke, smid en fietsenmaker

Auteur: A. Doets en J. Mol

Inhoud: Leven en werken van B. ten Broeke, fietsenmaker en smid

Trefwoord: Personen (Ten Broeke)

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 241-244

Titel: Architect Henk Aalberts

Auteur: H. Dekker

Inhoud: Leven en werken van een Loosdrechtse bouwkundige

Trefwoord: timmerbedrijf Streefkerk, tekenaar, zomerhuizen

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 245-251

Titel: Het rechthuis

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Verschillen van inzicht over het oude rechthuis

Trefwoord: Bosboom, Eikenrode, Geijtenbeek

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 252-267

Titel: IJsclubs in Loosdrecht

Auteur: Tim Timmerman

Inhoud: historie van de Loosdrechtse ijsclubs.

Trefwoord: De Volharding, Jacob van der Meulen, Dunne Dirk Kroon, Doesburg, ijsmeester Martin Heineke, Nanno Boeschoten, Henk Robberse, de Ronde van Loosdrecht, KNSB, Mielart, De Vijfde Plas,

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 268-274

Titel: Scheepswerven Van Waveren

Auteur: Dik Mur

Inhoud: Beschrijving van een aquarel en de familie Van Waveren

Trefwoord: Drieprong, Veendijk, de Heul, helling, scheepswerf, scheepmaker, Tjalk, Waverveen, genealogie

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 275-283

Titel: Turfwinning

Auteur: Cor Lam

Inhoud: Veenderij en turfwinning in Loosdrecht

Trefwoord: IJstijd, Zodde, veen, baggeren, turfmaken, droogmakerijen, boezemschop, baggerbeugel, steupel

 

Jaargang: HKL 2022-217 / blz.: 284-288

Titel: Porselein schildjes, waartoe dienden zij?

Auteur: José Timmerman

Inhoud: Beschrijving van de ondersteunende plaatjes klei in de porseleinfabriek van dominee J. de Mol te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: porselein

 

Jaargang: HKL 2022-218 / blz.: 289-290

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Kort overzicht van de inhoud van dit periodiek

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2022-218 / blz.: 291

Titel: In memoriam Tim Timmerman

Auteur: Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn

Inhoud: Werkgroeplid Tim Timmerman overleden

Trefwoord: Brandenburg, schrijver, interviewer, SLOP, porselein, exposities, barbecue

 

Jaargang: HKL 2022-218 / blz.: 292-300

Titel: 5-Sterrenavond Loosdrecht 1991

Auteur: Red.

Inhoud: Vraaggesprek met mevr. Van der Meulen-Kok

Trefwoord: Trudy Marx, Jac J.Mur, Van Bruggen, kabouters, paddenstoelen, kogelflesjes, champignons, Metje Floor, Gerrit en Mijntje Kroon, inktzwam, eekhoorntjesbrood, dennenvuurzwam, cantharellen, satansboleet, weidechampignons, truffels

 

Jaargang: HKL 2022-218 / blz.: 301-310

Titel: Artikelen over Breukeleveen, geschreven door Klaas Bakker

Auteur: Red.

Inhoud: Verhalen van een oud-Breukelevener

Trefwoord: familiekroniek, visserij, breukeleveense plas, vogels, weersloot, rietvelden, Kievitsbuurt, Kalverstraat, fuiken, fuikenstelling,wiek, kub, kib, kubstok, kibstok, wiekstok, schutstok, keel, eenwieker, tweewieker, Stille Plas, Jan Piet Freese, viskaren, visbun, trekgat, Buitenweg, kibbestok,, legakker, Sijmen Lamme (rooie Siem),palingrokerij, hoepel, Muijeveld

 

Jaargang: HKL 2022-218 / blz.: 311-316

Titel: Ongehoorzame vrouwen uit de 17e-eeuw

Auteur: Rosita Olivier

Inhoud: Feiten uit de "Handelingen des Kerckenraets van de Oude-Loosdrecht 1647-1695" van Bas de Ligt

Trefwoord: kerkenraad, oude kerk Oud-Loosdrecht, Trijn Jans, Jannetje Tapster, Annetje Claes, Hendrick Meerssen, Geertje Meertens, Claes Bruijnsen, Lijsjen Claes, Claes Pietersen, Geertje Gerrits, Pieter Dirckens, Claesjen Crijnen, Marretje Cornelis, Gijsbert Cornelisz, Roosgenealogie

 

Jaargang: HKL 2022-218 / blz.: 317-322

Titel: Robs automatiek

Auteur: Rieks Karssemeijer

Inhoud: Opening Loosdrechts eerste automatiek in Oud-Loosdrecht

Trefwoord: W.J.C.B.Robbertsen, Wiegmans, Scheendijk, Breukelen, slagerij, Nieuweweg, Bethunepolder, Beintema, fourniturenzaak, Toon Hermans, meester Simons, Palland, aannemer, botenloods, Ottenhome, VVV-gebouw, poststempel, Prinses Ireneschool, moerasgebied, Vuntusplas, rattenjacht, rattenvanger, Richard de Wild

 

Jaargang: HKL 2022-218 / blz.: 323-324

Titel: Schenking

Auteur: Red.

Inhoud: Een waterbrief voor ons archief

Trefwoord: Mevr. L.v.Norden-Oost, waterbrief Teunis Hendrikse Meijers, Anna de Haze, Gijsbert Crijnen Zoetbrood, Jan Janse Groen, Jacob Sas, Gerret Krijt, Jasper van de Helm, D. Kloeten, belasting, waarborgsom, vervening, slagturven, verponding

 

Jaargang: HKL 2023-219 / blz.: 1-2

Titel: Voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Kort overzicht van de inhoud van dit periodiek

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2023-219 / blz.: 3

Titel: Onderduiken in Loosdrecht

Auteur: Red.

Inhoud: Inleiding, gemaakt door Ferry Brand, op het artikel over onderduiken

Trefwoord: Arbeitseinsatz, Ordedient (OD), Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO)

 

Jaargang: HKL 2023-219 / blz.: 4-16

Titel: Wegwezen! Een tijd van onderduiken en een tijd van evacueren 1942-1945

Auteur: Jacobus van der Kolk

Inhoud: Een verhaal, opgetekend door Van der Kolk, die in 1943-'44 ondergedoken was in Loosdrecht

Trefwoord: Rading, Radeweg, Provinciaal Waterleidingbedrijf, pompstation, Nootweg, Kamphuis, Van Essen, De Jong, De Mildt, machinist, gereformeerde kerk, Duitsers, Wehrmacht, bunkerwoningen, LO

 

Jaargang: HKL 2023-219 / blz.: 17-35

Titel: Vertrouwde zeilschepen (26)

Auteur: John Mol

Inhoud: Beschrijvingen van de zeilboten Draak, 22 m2 en 30 m2

Trefwoord: Draak, Tweeëntwintigmeterklasse, Dertigmeterklasse, scheepsontwerp, boek De Zeilsport, KNWVL, Waterkampioen, Van Kampen, Baaij, Baay, De Golfslag, Bergum, Dertigkwadraad

 

Jaargang: HKL 2023-219 / blz.: 36-41

Titel: Het dagboek van mijn tante (7)

Auteur: Annet Werkhoven-Scherpel

Inhoud: Gegevens uit het oorlogsdagboek van Albertha Scherpel (1926-2002) over de jaren 1943-'44

Trefwoord: Oorlog '40-'45, arbeitseinsatz, rivierpolitie, Smit, de Jong, Cramer, Miedema, Soest, SS, Berlijn, Kriegsmarine, evacuees, Kees van 't Hoen, Soesterberg, bombardementen, Boeklage

 

Jaargang: HKL 2023-219 / blz.: 42-48

Titel: 5-Sterrenavond. Audio-opname oktober 1991

Auteur: Bewerking: Hans van Bruggen

Inhoud: Vraaggesprek met de heer Gijs Portengen, expediteur (1925-2001)

Trefwoord: Beurtvaart, jaagpad. 's-Graveland, Amsterdam, turfmarkt, expeditie, gasgenerator, Dolle Dinsdag, distributie, beurtschipper, Stam, Glijn

 

Jaargang: HKL 2023-220 / blz.: 49-50

Titel: Inhoudsopgave + voorwoord

Auteur: Red.

Inhoud: Kort overzicht van de inhoud van dit periodiek

Trefwoord:

 

Jaargang: HKL 2023-220 / blz.: 51-55

Titel: Anna de Haze

Auteur: Rieks Karssemeijer

Inhoud: Over de rijkste vrouw van ons land

Trefwoord: Ambachtsvrouwe Anna de Haze. Lieve Geelvinck, burgemeester Amsterdam, schilderij Quinckhard, kaart Nicolaas Visser, heer van Mijnden, Herengracht 520,Stabroek, Gillis Graafland, tolrecht, windrecht, tiendrecht, taken schoolmeester.

 

Jaargang: HKL 2023-220 / blz.: 56-64

Titel: Twee rouwborden De Haze in de Loosdrechtse Sijpekerk

Auteur: Ferry Brand

Inhoud: Bijzonderheden over de beide rouwborden van de familie De Haze in de Nieuw-Loosdrechtse Sijpekerk

Trefwoord: Jeronimus de Haze de Georgio, Hegst van Juchteren, Vrouwtje Blaeuw, Wijntje Oetgens van Waveren, Magdalena Juliana Storm, Geertruij Benningh, Anna de Haze vrouwe van Mijnden

 

Jaargang: HKL 2023-220 / blz.: 65-67

Titel: Verhaal bij de vissersboot

Auteur: Klaas Bakker

Inhoud: Bouwtekeningen en verschillen tussen een Loosdrechtse en een Breukeleveense vissersboot

Trefwoord: Roeiboot, scheepswerf, Brunus van den Berg, fuiken, spriettuig, mastdoft, zeeg, zijzwaarden, overhaal, Tienhoven, bootbouwer Van Waveren, Nedereindsevaart, Maarsseveen

 

Jaargang: HKL 2023-220 / blz.: 68-79

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen (16)

Auteur: John Mol

Inhoud: Extra informatie bij de Loosdrechtse zwembaden, deel 14

Trefwoord: Badgelegenheid 'De Watersport', watersportbedrijf O.K.E. Jansen, clubhuis 'de Walrus', de Watervogels, Philipsfabriek (NSF), Nederl. Seintoestellenfabriek, Rinus van den Broeke, Bad Nieuw-Loosdrecht, inundatie Bethumepolder, Boekhout, Boomhoek, Vastenburg, café 'De Boei', Bad Peters, Koninklijke Marine, Baas, Van Oene, Pijl, pannenkoekenhuis, Kos, sloepenloods Marine MOK.

 

Jaargang: HKL 2023-220 / blz.: 80-89

Titel: Het dagboek van mijn tante (8)

Auteur: Annet Werkhoven-Scherpel

Inhoud: Gegevens uit het oorlogsdagboek van Albertha Scherpel (1926-2002) over de jaren 1943-'44

Trefwoord: Duitsers, Weermacht, benzinetanks, vliegveld (Hilversum), bombardementen, Hawker Typhoon, Arnhem-Oosterbeek, Wehrmacht, bakkers, bonnen, arbeidsinzet, Putten, Soesterberg, Van Wieringen, stroomvoorziening

 

Jaargang: HKL 2023-220 / blz.: 90

Titel: De Rode Bloem

Auteur: Klaas Bakker

Inhoud: Geschiedenis van een huis in Breukeleveen

Trefwoord: Napoleonsweg (De Meent), Herenweg, Vechtstenen, arrestantenhok, nachtwacht, tolhuis, Boumeester, barbier, Bolkenstein, Nuboer

 

Jaargang: HKL 2023-220 / blz.: 91-93

Titel: Watervrees: ook in Loosdrecht

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: 18-jarige dochter van Pieter Hennipman overleden

Trefwoord: meester Voogsgeerd, Van Altena, Kortenhoef, Mooij, Lotz, bouwboer, geneesmiddelen, burgemeester J.W. de Wit, Van Reenen, Vegtlust (Oud-Over), Mooy, Hydrophabia, dokter Daams, Van Hengel, ziektebeeld

 

Jaargang: HKL 2023-220 / blz.: 94-95

Titel: Foto bij "Het Witte Huis"

Auteur: Red.

Inhoud: Een foto uit de collectie van persfotograaf Stevens

Trefwoord: starttoren, Streekarchief (Hilversum), SAGV.

 

Jaargang: HKL 2023-220 / blz.: 96

Titel: Advertentiepagina uit 1930

Auteur: Red.

Inhoud: Een bladzijde met vier advertenties uit de informatiegids van de vereniging "Loosdrechts Bloei" uit 1930

Trefwoord: J.Daams, timmerman-aannemer, W.de Groot, handel in kruideniers en grutterswaren, Wed.van Henten, verhuur kamers in pension "Huize Casacara", Gez. Kuiper, kamers te huur

 

Jaargang: HKL 2023-221 / blz.: 97                                           

Titel: Inhoudsopgave + voorwoord                                        

Auteur: Red.                                    

Inhoud: Kort overzicht van de inhoud van dit periodiek                                

Trefwoord:                                       

                                              

Jaargang: HKL 2023-221 / blz.: 99-102                                   

Titel: De geschiedenis van Breukeleveen, deel 1                                              

Auteur: Klaas Bakker                                    

Inhoud: De geschiedenis Breukeleveen deel 1                                  

Trefwoord: Gerecht Breukelen-St.Pieters, veenontginning, landscheiding, ontginning, Bisdom Utrecht, familieboek Bakker                                

                                              

Jaargang: HKL 2023-221 / blz.: 103-112                                

Titel: Herinneringen aan Loosdrecht                                     

Auteur: Pete Hogervorst                                            

Inhoud: Herinneringen aan Loosdrcht                                  

Trefwoord: Klimopschool, Bos van Hacke, meester Van 't Hoff, landgoed Eikenrode, Harmen ten Broeke, sigarenmagazijn De Toekomst, Wesseling, snoepwinkel, Alie Rensenbrink, Harvard, vliegtuig, vliegveld Hilversum, nieuwbouw, Knorrfabriek                                          

                                              

Jaargang: HKL 2023-221 / blz.: 113-118                                

Titel: Bambi, een damhertje op de operatietafel                                             

Auteur: Rieks Karssemeijer                                       

Inhoud: Bambi, een damhertje op de operatietafel!                                      

Trefwoord: landgoed Zonnstraal, Emtinckerbos, sanatorium, loterij, Jan van Zutphen, Henri Polak, ANDB (Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond), Pampahoeve, F. Schmidt, boshutten, Duitsers, NSB-rapport, ziekenhuis, F. Bijlenga, geriatrie, Alliantie                                        

                                              

Jaargang: HKL 2023-221 / blz.: 119-124                                

Titel: Schilderij van de boerderij van Jan van Ekris                                           

Auteur: Ans Ruitenbeek-van Ekris                                          

Inhoud: Schilderijen van de boerderij van Jan van Ekris                                 

Trefwoord: H.J.W. Alberts, Gijs van Schaik, kunstschilder, Nldijk 193, Streefkerk, Vlug, Looman, vd Dolder, eendenkooi, razzia,                                  

                                              

Jaargang: HKL 2023-221 / blz.: 125-141                                

Titel: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen (17)                                      

Auteur: John Mol                                           

Inhoud: Loosdrechtse prentbriefkaarten vertellen (17)                                

Trefwoord: Zwembad, Het Witte Huis, badmeester, Hans Kleis, Kostverlorenvaart, schoolzwemmen, Van der Zee, schooljeugd, De Otter, WSV (Watersport vereniging), badinrichting, jachthaven, rondvaarten, café-restaurant, BCL (Boot Centrum Loosdrecht), Finley, sluisje, Boomhoeksedijk                                     

                                              

Jaargang: HKL 2023-221 / blz.: 142                                         

Titel: Een rijk leven aan de Oud-Loosdrechtsedijk 5                                        

Auteur: Rieks Karssemeijer                                       

Inhoud: Een rijk leven aan de Oud-Loosdrechsedijk 5                                    

Trefwoord: melkboer Driekus Dokter, boer M. Streefkerk, stoomzuivelfabiek, melkslijter, tandarts Schipper, HARK (Hulp Actie Rode Kruis)