INHOUD VAN DE HKL-PERIODIEKEN

    nrs. 1 t/m 203 (1974 t/m 2019)

 

 

Zoeken kunt u met Ctrl-F

Losse nummers zijn te bestellen via info@hkloosdrecht.nl

 

Jaargang: HKL 1974-1 / blz.: 1-3

Titel: Enkele gedachten omtrent de oudste geschiedenis van Loosdrecht

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Gegevens betreffende de oudste archivalia waarin Loosdrecht wordt genoemd.

Trefwoord: Middeleeuwen

Jaargang: HKL 1974-1 / blz.: 3-6

Titel: Sypesteyn in de 18de eeuw

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Gegevens over Kasteel-Museum Sypesteyn

Trefwoord: Sypesteyn

Jaargang: HKL 1974-2 / blz.: 10-11

Titel: 5-50-500 jaar

Auteur: Mur, Jac.J.

Inhoud: Verhaaltje over een vondst van een kannetje Siegburgs aardewerk uit ca. 1400 op het terrein bij Jac. Mur te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Archeologie

Jaargang: HKL 1974-2 / blz.: 11-12

Titel: Enkele gedachten omtrent de oudste geschiedenis van Loosdrecht (vervolg)

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Vervolg op het artikel over de oorsprong van Loosdrecht.

Trefwoord: Middeleeuwen

Jaargang: HKL 1974-2 / blz.: 6-10

Titel: Ambachtsvrouwe Anna de Haze was de rijkste vrouw van Amsterdam

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Wetenswaardigheden over de familie De Haze als ambachtsheren en -vrouwen van Loosdrecht.

Trefwoord: Personen, Ambachtsheren (Anna de Haze)

Jaargang: HKL 1974-3 / blz.: 13-15

Titel: Het jaarlijkse brandspuitproberen op dinsdag na Pinksteren in de twintiger jaren

Auteur: Lagerman, D.

Inhoud: Herinneringen aan het dorpsleven van de twintiger jaren in Loosdrecht.

Trefwoord: Festiviteiten

Jaargang: HKL 1974-3 / blz.: 15-17

Titel: Koddige en ernstige opschriften in het 17de eeuwse Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Beschrijving van enige merkwaardige opschriften.

Trefwoord: Opschriften

Jaargang: HKL 1974-3 / blz.: 17-19

Titel: Wat is een dorp zonder vroedvrouw?

Auteur: Pos, S.

Inhoud: 17e eeuws verslag van de aanstelling van een vroedvrouw.

Trefwoord: Beroepen (vroedvrouw)

Jaargang: HKL 1974-3 / blz.: 19-21

Titel: Tolbazen in Loosdrecht

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Over verhuur van de tol, o.a. aan Melis van den Akker.

Trefwoord: Tolbazen

Jaargang: HKL 1974-3 / blz.: 21-24

Titel: Willem Hallink, een misverstand

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Volgens Jhr. van Sypesteyn zou Willem Hallink de stichter zijn van het aloude kasteel. Dit wordt weerlegt in dit artikel.

Trefwoord: Hallink

Jaargang: HKL 1974-4 / blz.: 25-28

Titel: Over de namen Drecht, Loosdrecht, de Ster, de Snel, Pampus en de Noord

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Veldnamen in de Loosdrechtse plassen.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1974-4 / blz.: 29-31

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (I)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Een aantal letterlijk overgenomen bladzijden uit een 18e-eeuws dagboek van een Loosdrechtse veeboer.

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1974-4 / blz.: 31-34

Titel: De tolbaas van Loosdrecht: Melis van den Akker

Auteur: Akker, H. v.d.

Inhoud: Het leven en werken van Melis van den Akker wordt in een drietal artikelen beschreven.

Trefwoord: Tolbazen

Jaargang: HKL 1974-5 / blz.: 35-37

Titel: Naspeuringen in Ootmarsum

Auteur: Siepman van den Berg, D.A.M.

Inhoud: Gegevens over de zoon van ds. de Mol, die als predikant in Ootmarsum werkte.

Trefwoord: Personen (ds. de Mol)

Jaargang: HKL 1974-5 / blz.: 37-38

Titel: Mijn eerste man trouwde ik uit weelde, m'n tweede uit armoede

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Enige voorbeelden uit de plaatselijke bevolking waar het heel gewoon was om meerdere malen in het huwelijk te treden.

Trefwoord: Genealogie

Jaargang: HKL 1974-5 / blz.: 38-40

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (II)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1974-5 / blz.: 41-43

Titel: De tolbaas van Loosdrecht: Melis van den Akker (II)

Auteur: Akker, H. v.d.

Inhoud: De tollen en tolbazen van Loosdrecht

Trefwoord: Tolbazen

Jaargang: HKL 1974-5 / blz.: 43-44

Titel: Veldwachter rolde in ton op oudejaarsavond

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Opgetekende dorpsverhalen.

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1974-5 / blz.: 44-49

Titel: Floris V, kind van zijn tijd

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Wetenswaardigheden over Floris V.

Trefwoord: Personen (Floris V)

Jaargang: HKL 1975-6 / blz.: 49-51

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (III)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1975-6 / blz.: 51-54

Titel: Een reislustig chirurgijn

Auteur: Pos, S.

Inhoud: De levensloop van een Loosdrechtse chirurgijn die in dienst trad van de V.O.C.

Trefwoord: Beroepen (chirurgijn)

Jaargang: HKL 1975-6 / blz.: 55-58

Titel: Berichten uit het dagblad

Auteur: Red.

Inhoud: Opsomming van artikeltjes uit de G&E betreffende Loosdrecht.

Trefwoord: Dorpsverhalen

Jaargang: HKL 1975-6 / blz.: 58-59

Titel: De tolbaas van Loosdrecht: Melis van den Akker

Auteur: Akker, H. v.d.

Inhoud: De tollen en tolbazen van Loosdrecht

Trefwoord: Tolbazen

Jaargang: HKL 1975-6 / blz.: 59-60

Titel: Het weer in Loosdrecht in de 18de eeuw

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Artikel gemaakt n.a.v. feiten uit het Dagboek van Jacob Pos.

Trefwoord: Weerkunde

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 61

Titel: Gissingen en vergissingen over de Nootweg

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Oorsprong van de naam Nootweg i.p.v. Noodweg.

Trefwoord: Naamgeving (Nootweg)

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 62-64

Titel: Een roemruchte geschiedenis. De klok in de toren van de Hervormde Kerk in Oud-Loosdrecht

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Geschiedenis over de herkomst van de Franse klok die door admiraal Cornelis Tromp.

Trefwoord: Kerkklok (Oud-Loosdrecht)

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 64-67

Titel: Er is weinig nieuws onder de zon

Auteur: Pos, S.

Inhoud: 18e-eeuwse beschrijving van de moeilijkheden bij het korenmalen in Loosdrecht.

Trefwoord: Broodbakkers

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 68-69

Titel: Met naam en toenaam

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Over vernoemen en patroniemen

Trefwoord: Naamvorming, Pos, Schipper

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 69-72

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (IV)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 72-76

Titel: Een dag te gast bij de Historische Vereniging Holland

Auteur: Lagerman, D.

Inhoud: Verslag van een HKL-lid van een bezoek aan de historische vereniging 'Holland'.

Trefwoord: HKL

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 76-78

Titel: Over de namen Mijnden en Muieveld, Bloklaan, Vuntus, Nootweg en de Weer

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Ontstaan Loosdrechtse veld- en straatnamen.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 79-80

Titel: Een nieuwkomer vindt een ongedachte relatie met zijn voorgeslacht

Auteur: Middag, E.G.

Inhoud: Verbinding met Loosdrechtse voorouders

Trefwoord: Genealogie, Evenblij, Cock, Pos, Advocaat, Das, Blanke

Jaargang: HKL 1975-7 / blz.: 80-82

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (V)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1975-9 / blz.: 83-85

Titel: Een bewogen dag in het molenaarsgezin op de Loosdrechtse koren- molen

Auteur: Lagerman, D.

Inhoud: Geromantiseerd verhaal over de molenaar Van Altena, die in de Franse tijd Loosdrecht redde van een plundering door de troepen.

Trefwoord: Molen (de Haas)

Jaargang: HKL 1975-9 / blz.: 86-88

Titel: Over de namen Rading, Horndijk, Schenkeldijk, Heul en Kwakelpad

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Ontstaan en verklaring van verschillende topografische namen.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1975-9 / blz.: 88-91

Titel: Fietsen in de goeie ouwe tijd was geen pretje

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Over fietsenmaker en smid Jasper Daams

Trefwoord: Fietsen, rijwielfabriek, VVV

Jaargang: HKL 1975-9 / blz.: 91

Titel: IJzige herinneringen (I)

Auteur: H.C.

Inhoud: Gedicht over de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Gedichten

Jaargang: HKL 1975-9 / blz.: 92-94

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (VI)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1975-9 / blz.: 94-96

Titel: Nogmaals Loosdrechts porselein

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar de fabricage van porselein in Loosdrecht

Trefwoord: Porselein, Mol, merken, schilders

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 11

Titel: IJzige herinneringen (VI)

Auteur: H.C.

Inhoud: Gedicht over de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Gedichten

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 12-18

Titel: 'Huis te Loosdrecht', in Oud, maar ook in Nieuw!

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Te Nieuw-Loosdrecht, tegenover het Sint Annepad heeft ooit het 'huis te Loosdrecht' gestaan.

Trefwoord: Ambachtsheren

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 1-3

Titel: Joost Jansz Beeldsnijder

Auteur: Red.

Inhoud: Korte beschrijving van de voorplaat van het HKL-periodiek.

Trefwoord: Cartografie

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 19-22

Titel: Berichten uit de Loosdrechtse samenleving Anno 1494 en 1514 (I)

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Gegevens uit de z.g. Enqueste uit de 15e-eeuw betreffende Loosdrecht.

Trefwoord: Middeleeuwen

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 3

Titel: IJzige herinneringen (III)

Auteur: H.C.

Inhoud: Gedicht over de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Gedichten

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 4-7

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (VII)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 7

Titel: IJzige herinneringen (IV)

Auteur: H.C.

Inhoud: Gedicht over de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Gedichten

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 8-11

Titel: De 'Witte Villa'

Auteur: Rooyen, A. van

Inhoud: Over het hotel-pension 'Najade'

Trefwoord: Bewoning (Najade)

Jaargang: HKL 1976-10 / blz.: 9

Titel: IJzige herinneringen (V)

Auteur: H.C.

Inhoud: Gedicht over de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Gedichten

Jaargang: HKL 1976-11 / blz.: 25-32

Titel: Van 'Loosdrechts Bloei' tot een bloeiend Loosdrecht

Auteur: Marx, G. en F. Brand

Inhoud: Het ontstaan van de VVV vanuit de vereniging

Trefwoord: Vereniging

Jaargang: HKL 1976-11 / blz.: 33-36

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (VIII)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1976-11 / blz.: 37-44

Titel: De mannelijke beroepsbevolking van Loosdrecht aan het begin van de 19e eeuw

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Lijst van beroepen die voorkwamen in de beide Loosdrechten in 1811 aan de hand van het Franse archief

Trefwoord: Beroepen

Jaargang: HKL 1976-11 / blz.: 45-50

Titel: 60=40+20... en wat at het gezin Voogd?

Auteur: Siepman van den Berg, D.A.M.

Inhoud: Verhaal over het klompenmakersgezin Voogd uit Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Klompenmakers

Jaargang: HKL 1976-11 / blz.: 51-52

Titel: Berichten uit de Loosdrechtse samenleving Anno 1494 en 1514 (II)

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Gegevens uit de Enqueste betreffende Loosdrecht.

Trefwoord: Middeleeuwen

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 53-54

Titel: Het huisje van Luyer

Auteur: Red.

Inhoud: Een beschrijving en afbeelding van een tekening van een oud houten huisje dat aan de 's-Gravelandsevaartweg heeft gestaan.

Trefwoord: Bewoning (huisje van Luyer)

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 55-60

Titel: De mannelijke beroepsbevolking van Loosdrecht aan het begin van de 19e eeuw (2)

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Overzicht van de beroepen in Loosdrecht genoemd in het Registre Civique van 1811.

Trefwoord: Beroepen

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 61-62

Titel: Waar wringt de schoen(maker) in Loosdrecht?

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Reactie op de vele schoenmakers die er in Loosdrecht woonden.

Trefwoord: Veenderij

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 63-64

Titel: Je weet nooit hoe een aanspreker een haas vangt!

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Hoe aanspreker Daams tijdens een begrafenis van meester Leeflang een haas ving (+gedicht)

Trefwoord: Dorpsleven, Leeflang, Daams

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 65-75

Titel: Van een koppig School- en een halstarrig Gemeentebestuur

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Oprichting van de Terpstraschool en beschrijving van de schoolstrijd te Nieuw-Loosdrecht.

Trefwoord: Onderwijs

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 76-77

Titel: Het spook bij de turfschuren

Auteur: Red.

Inhoud: Het spookt bij de Loosdrechtse turfschuren

Trefwoord: Volsverhalen, sagen, legenden

Jaargang: HKL 1976-12 / blz.: 78-79

Titel: Documentatie-Archief. Opsporing verzocht!

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Vragen van de HKL-archivaris

Trefwoord: HKL-archief, tentoonstelling "Het Gooi en Omstreken"

Jaargang: HKL 1976-13 / blz.: 101

Titel: Een verschikkelijke nacht

Auteur: Red.

Inhoud: Bericht uit de G&E van 1895. De jager F. Lamme overleefde een barre nacht op een zodde tussen de ijsschotsen.

Trefwoord: Dorpsverhalen

Jaargang: HKL 1976-13 / blz.: 102-104

Titel: Het gebeurde in de Hollandsche Tuin

Auteur: Brand, F.

Inhoud: 18e-eeuws verhaal uit het rechterlijk archief over een twist in het café

Trefwoord: Hollandse Tuin

Jaargang: HKL 1976-13 / blz.: 81-83

Titel: Antwoord op: Opsporing verzocht!

Auteur: Red.

Inhoud: Portretten van Dirk Loenen en Wijntje Dirks Verhoef

Trefwoord: HKL-archief, Catharina Voogt

Jaargang: HKL 1976-13 / blz.: 84-88

Titel: Soldaat van Napoleon

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Verhaal n.a.v. een dagboek van een Loosdrechter tijdens de Belgische oorlog.

Trefwoord: Belgische oorlog

Jaargang: HKL 1976-13 / blz.: 89-91

Titel: Ruimte voor ons archief.

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Een goede stap in de goede richting

Trefwoord: HKL-archief, gemeentehuis, werkgroepen

Jaargang: HKL 1976-13 / blz.: 92-99

Titel: Als Kees Schouten vertelt....

Auteur: Brand, F. en C. Wierda

Inhoud: Herinneringen van een timmerman, o.a. aan de bouw van Kasteel-museum Sypesteyn.

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1976-14 / blz.: 105-132

Titel: Enige historische bijzonderheden over de voormalige oude Ned.Herv. kerk te Oud-Loosdrecht

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Artikel (met afbeeldingen) over het ontstaan van (de kerk van) Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Middeleeuwen

Jaargang: HKL 1977-15 / blz.: 1

Titel: De Turftrapster

Auteur: Red.

Inhoud: Prentje van Jan Luyken als nieuwe voorplaat HKL-periodiek

Trefwoord: Beroepen (turftrapster)

Jaargang: HKL 1977-15 / blz.: 21-25

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (IX)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1977-15 / blz.: 2-20

Titel: Vormersmerken op het Loosdrechts porselein

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Beschrijving van de vormersmerken op Loosdrechts porselein.

Trefwoord: Porselein

Jaargang: HKL 1977-15 / blz.: 26-28

Titel: Over de namen 't Wije, Wijde blik, Wijde Keel, Zudde en Zuwe

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Veldnamen in de Loosdrechtse plassen.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1977-16 / blz.: 29-37

Titel: Willem Hallinc, een misverstand

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Volgens Jhr. van Sypesteyn was Willem Hallinc de stichter van het kasteel Sijpesteijn doch dit wordt in dit artikel weerlegt.

Trefwoord: Hallinc

Jaargang: HKL 1977-16 / blz.: 38-42

Titel: Jaap van Goof' zet na 52 jaar de kneed-trog aan de kant

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Bakker Jaap Mur Gzn. stopt met de bakkerij aan de Oudloosdrechtse dijk.

Trefwoord: Bakkers

Jaargang: HKL 1977-16 / blz.: 43-56

Titel: Voor iedere kwaal was een kruid gewassen

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Bijzonderheden over de familie Wingelaar waaronder zich veel kruidenzoekers bevonden.

Trefwoord: Kruidenzoekers

Jaargang: HKL 1977-16 / blz.: 57-60

Titel: Stel eens Uw kwartierstaat op

Auteur: Mur, Jac. J.

Inhoud: Adviezen om een genealogie of kwartierstaat op te stellen.

Trefwoord: Genealogie

Jaargang: HKL 1977-17 / blz.: 61-67

Titel: Willem Spijker, Soldaat van Oranje

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Verhaal n.a.v. een dagboek van een Loosdrechter gemaakt tijdens de Belgische oorlog.

Trefwoord: Belgische oorlog

Jaargang: HKL 1977-17 / blz.: 68-93

Titel: Lieve van Ollefen

Auteur: Brand, F. en P.J.A. van Mensch

Inhoud: Korte levensbeschrijving van Lieve van Ollefen.

Trefwoord: Personen (Lieve van Ollefen)

Jaargang: HKL 1977-17 / blz.: 95-96

Titel: Segget Voort

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Een schouw in 1721

Trefwoord: Rechterlijk archief, de Ronde, Warnaar, Meijers, Bakker, Mikker, Pos

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 101-103

Titel: Zo ging het in Loosdrecht in de 19de eeuw

Auteur: Kuijper - van Galen, E.J.

Inhoud: Beschrijving van het dorpsleven te Loosdrecht.

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 104-105

Titel: Afscheid van een dienstmeisje in 1853

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Voor het einde van haar betrekking had een Loosdrechts dienstmeisje een gedicht geschreven.

Trefwoord: Dorpsleven 1853

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 106-117

Titel: Een weerbarstig Schoenmaker lapte de wet aan zijn laars, in 1752

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Onregelmatigheden in het veenbedrijf in 1752

Trefwoord: Rechterlijk archief, scheepswerf, Driesprong, Funtus, Sol. Monde, Shouten, Bierens

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 118-123

Titel: De overheid contra vechtlustige Loosdrechters

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Wet op het messentrekken van 1607.

Trefwoord: Vechtpartijen

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 124-126

Titel: Moord en doodslag op de dijk

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Overzicht van vechtpartijen en aanstichters in Loosdrecht

Trefwoord: Rechterlijk archief, namen

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 127-128

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Een serie artikelen naar rapporten van een Loosdrechtse schout. Origineel aanwezig in het archief van de H.K.L.

Trefwoord: Rechterlijk archief

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 97-99

Titel: Over de namen Veendobbe, Wastobbe, Trekdobber, Duitse Ribbe en de Ossenkamp

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Veldnamen in de Loosdrechtse plassen.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1977-18 / blz.: 99-100

Titel: De wegen en de tol in Loosdrecht in 1900

Auteur: Zeldenrijk, H.

Inhoud: Ingezonden stuk naar de ANWB Kampioen

Trefwoord: Tollen

Jaargang: HKL 1977-19 / blz.: 129-131

Titel: Over de namen Duitse Ribbe, Trekgat en Heul

Auteur: Freese, J.P.

Inhoud: Veldnamen in de plassen.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1977-19 / blz.: 132-134

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Sijpesteijn, Natis, Kruijdthof, Roebers, Dros

Jaargang: HKL 1977-19 / blz.: 136-143

Titel: 1848 - Nieuwe Grondwet (die beslist niet in goede aarde viel in Loosdrecht)

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Loosdrechtse perikelen ten tijde van een nieuwe wet die vooral de veenarbeiders raakte.

Trefwoord: jaar 1848

Jaargang: HKL 1977-19 / blz.: 143

Titel: Loosdrecht gaat achteruit!

Auteur: Red.

Inhoud: Bericht uit de G&E van 1899

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1977-19 / blz.: 144-146

Titel: Uit het veenrecht in de provincie Utrecht

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Verslag van het oproer in de veenderij in de 19e-eeuw vanwege de nieuwe veenwet.

Trefwoord: Veenderij

Jaargang: HKL 1977-19 / blz.: 147-156

Titel: Het vee van Jacob Pos

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Feiten over het vee en veeziekten zoals zo in de 18e-eeuw voor kwamen en waarover Jacob Pos in zijn dagboek rapporteerde.

Trefwoord: Veeteelt

Jaargang: HKL 1978-20 / blz.: 16-25

Titel: Samen met de bus - ja gezellig (maar niet in 1902)

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Verhaal over de twist tussen twee Loosdrechtse bus-ondernemers die op Hilversum wensten te rijden.

Trefwoord: Omnibus

Jaargang: HKL 1978-20 / blz.: 26-28

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Kruidthof, Hagen, Sijberden, Van Dijk, Hennipman, Barnevelt, Strijlandt, Meijers

Jaargang: HKL 1978-20 / blz.: 3-14

Titel: DORPSSCHOLEN. Kanttekeningen bij een leerlingenlijst uit 1735

Auteur: Polak - de Booy, E.P.

Inhoud: Artikel met als basis een lijst van leerlingen uit 1735 van de dorpsschool te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Scholen (Oud- en Nw.Lsdr. 1735)

Jaargang: HKL 1978-21 / blz.: 29-60

Titel: Wandeling door Nieuw-Loosdrecht in het jaar 1925

Auteur: Walderveen, K. van

Inhoud: Beschrijving van een wandeling door Nieuw-Loosdrecht in 1925.

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 61-62

Titel: De Hollandse Tuin

Auteur: Daams (Jzn.), J.

Inhoud: Artikeltje over de oorsprong van de naam

Trefwoord: Hollandse Tuin

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 63-66

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (X)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 66-67

Titel: Het onderschrift van de voorplaat

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Latijnse tekst van de veenderijprent vertaald

Trefwoord: Vervening, baggeren, modderen (Latijns onderschrift)

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 68-74

Titel: Gouden Nieuw Leven speelde zich van kolenschuur naar Grand Theâtre Gooiland. 1928 - 2 juli - 1978

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Oudste geschiedenis van de muziekvereniging

Trefwoord: Vereniging (Nieuw-Leven, Cresendo, Boeren bont, Jagershuis, Moen, de Bree, Zeldenrijk

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 74-75

Titel: De omnibussen van De Bree en Dolman

Auteur: Salomé, B.

Inhoud: Over de twist tussen twee Loosdrechtse bus-ondernemers.

Trefwoord: Vervoer (Omnibussen)

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 77-84

Titel: De 37 'kapitalisten' van Loosdrecht - anno 1742

Auteur: Brand, F.

Inhoud: 37 Loosdrechtse inwoners werden aangeslagen in de hoogste vorm van belasting (18e-ee­uw).

Trefwoord: Bewoning (37 kapitalisten)

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 85-87

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Sleeswijk, de Groot, de Ruyter, van Dijk, Leijen, Manten, Pouwe

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 87

Titel: Hekserij in Loosdrecht!

Auteur: Red.

Inhoud: Uit de 'Utrechtse Provinciale en Stadscourant' van 30-10-1848

Trefwoord: Volksverhalen

Jaargang: HKL 1978-22 / blz.: 88

Titel: Drama in zakformaat in Oud-Loosdrecht

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Timmerman Robberse viel van de toren van de kerk van Oud-Loosdrecht (tijdens de nieuwbouw) in 1844.

Trefwoord: Kerk Oud-Loosdrecht

Jaargang: HKL 1978-23 / blz.: 89-120

Titel: Wandeling door Oud-Loosdrecht in het jaar 1925

Auteur: Walderveen, K. van

Inhoud: Beschrijving van een wandeling door Oud-Loosdrecht in 1925.

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 121-128

Titel: 1578 - Kerkhervorming in Loenen en Loosdrecht

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Beschrijving van de afscheiding van de Rooms-Katholieke kerk en de strijd daarover in 1578.

Trefwoord: Hervorming

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 128

Titel: Op 'Eikenrode' werd al in 1849 wiel-gereden

Auteur: Red.

Inhoud: In Loosdrecht werd al in 1849 op een zelfgemaakte fiets gereden door de smid Daams.

Trefwoord: Ambachten

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 129-134

Titel: Pachtvoorwaarden voor schippers

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Veel Loosdrechtse schippers kregen in Utrecht te maken met allerlei reglementen en pachtvoorwaarden.

Trefwoord: Schippers

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 135

Titel: Hoedt U voor voetangels!

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Emtinck, voetklemmen, vallen

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 137

Titel: Loosdrecht

Auteur: Meyboom - Meyboom, L.M.

Inhoud: Gedicht van mevrouw Meyboom over Loosdrecht plus een tekening in zwart krijt van wilgeknotten voor 't Wije te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Gedichten

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 138-140

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (XI)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 141-145

Titel: Over Buren, Boeren en Meenten

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Verklaring van de herkomst van o.a. de namen boer, buur en meent.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 146-148

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Speelman, Snijder, Kouwe Kees, Strijland, de Liefde, Voorn

Jaargang: HKL 1978-24 / blz.: 148

Titel: Reactie op het 'drama in zakformaat'

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Timmerman Robberse viel van de toren van de kerk van Oud-Loosdrecht tijdens de nieuwbouw in 1834.

Trefwoord: Kerk Oud-Loosdrecht

Jaargang: HKL 1979-25 / blz.: 1-2

Titel: Bij de voorplaat (Grutterij)

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Afbeelding van een gevelsteen en korte beschrijving van de werking van een grutterij (o.a. met een rosmolen).

Trefwoord: Grutterij (voorplaat)

Jaargang: HKL 1979-25 / blz.: 20-22

Titel: Over de Weersloot, de Landweer en nog wat

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Veldnamen te Loosdrecht

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1979-25 / blz.: 23

Titel: De namen Zeypveld, Sijpveld, Zeitveld en Zijtveld

Auteur: Masmeijer, G.

Inhoud: Enkele gedachten omtrent de oorsprong van de families Zijtveld.

Trefwoord: Genealogie (Zijtveld)

Jaargang: HKL 1979-25 / blz.: 24-26

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (XII)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1979-25 / blz.: 26-28

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, van Meekeren, Sanderson, Waterman, Bakker, Nederhorst, Otten, Hennipman, van Leeuwen, Snijder

Jaargang: HKL 1979-25 / blz.: 3-20

Titel: 80 jaar opgravingen op Sypesteyn

Auteur: Mensch, P.J.A. van

Inhoud: Archeologisch onderzoek naar de oudheid van de fundamenten van kasteel Sypesteyn.

Trefwoord: Archeologie

Jaargang: HKL 1979-26 / blz.: 29-43

Titel: Loosdrechts woningonderzoek in 1903

Auteur: Daams Csz, J.

Inhoud: Basis van dit artikel is een rapport van woningonderzoek in de vijf buurten van Loosdrecht aan het begin van deze eeuw.

Trefwoord: Woningen

Jaargang: HKL 1979-26 / blz.: 44-49

Titel: Symboliek en taal

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Uitdrukkingen en hun betekenis

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1979-26 / blz.: 50-59

Titel: Wolven onder ons!

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Feiten en verhalen over wolven en wolvenplagen in de Vechtstreek.

Trefwoord: Wolven

Jaargang: HKL 1979-26 / blz.: 60

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, van Schaik, Nieuwpoort, Crijne, Waterman, Blom, Keers, Slagt

Jaargang: HKL 1979-27 / blz.: 61-72

Titel: Jacob van Altena, bode Loosdrecht-Hilversum, v.v.

Auteur: Lagerman, D.

Inhoud: Verhaal over Jacob van Altena als bode.

Trefwoord: Personen (Jacob van Altena)

Jaargang: HKL 1979-27 / blz.: 73

Titel: Het aardrijkskundig woordenboek

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Gegevens over de schrijver Van der Aa die het aardrijkskundig woordenboek samen­stelde.

Trefwoord: Aardrijkskundig woordenboek

Jaargang: HKL 1979-27 / blz.: 74-79

Titel: Loosdrecht bekeken door een 19de eeuwse bril

Auteur: Aa, A.J. v.d.

Inhoud: Dorpsbeschrijving, overgenomen uit het bekende Aardrijkskundig woordenboek van Van der Aa.

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1979-27 / blz.: 80-84

Titel: Veel 'flessianen' en 'tappeerianen' in Loosdrecht anno 1773.

Auteur: Brand, F.

Inhoud: 18e-eeuwse lijst met namen van tappers enz. voorkomend in het GAL.

Trefwoord: Kroegen

Jaargang: HKL 1979-27 / blz.: 85-87

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, van Dijk, Pos, Kruijdthof, Bakker, Nederhorst, Hamer, Eb Baas

Jaargang: HKL 1979-27 / blz.: 87-88

Titel: Aanwinsten

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Artikel over nieuwe aanwinsten voor het HKL-archief.

Trefwoord: HKL-archief

Jaargang: HKL 1979-28 / blz.: 89-120

Titel: Herinneringen aan Loosdrecht rond de eeuwwisseling

Auteur: Schipper, Jacob

Inhoud: Dorpsleven rond de eeuwwisseling.

Trefwoord: jaar 1629

Jaargang: HKL 1980-29 / blz.: 1

Titel: De nieuwe voorplaat (Molen De Haas)

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving van de voorplaat van de Loosdrechtse korenmolen.

Trefwoord: Molen (de Haas)

Jaargang: HKL 1980-29 / blz.: 11-19

Titel: De Loosdrechtse en Loenderveense waterbrieven

Auteur: Kloeten, D.

Inhoud: Iets over het ontstaan en gebruik van de Loosdrechtse en Loenderveense waterbrieven.

Trefwoord: Waterbrieven

Jaargang: HKL 1980-29 / blz.: 1-8

Titel: De ijsclub Loosdrecht

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Geschiedenis van de Loosdrechtse ijsclub

Trefwoord: Vereniging (IJsclub) + namen

Jaargang: HKL 1980-29 / blz.: 19-23

Titel: Een panlat van veenhout

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Feiten over een z.g. boomstort die heeft plaats gevonden in de Vechtstreek voor onze jaartelling en waarvan Loosdrechtse boeren het hout gebruikten als panlat.

Trefwoord: Veenhout

Jaargang: HKL 1980-29 / blz.: 23-24

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Hamer, Hogeveen, ten Hoof, van Mourik

Jaargang: HKL 1980-29 / blz.: 9-11

Titel: Een beeld van wintervermaak in vroeger eeuwen

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: IJspret en volksvermaak

Jaargang: HKL 1980-31 / blz.: 25-80

Titel: Loosdrecht in Bezettingstijd

Auteur: Brand, F. en Trudy Marx

Inhoud: Artikelenreeks over WOII t.g.v. 35 jaar bevrijding.

Trefwoord: Oorlog '40-'45

Jaargang: HKL 1980-32 / blz.: 81-83

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Merktekens en de pestziekte

Trefwoord: Rechterlijk archief

Jaargang: HKL 1980-32 / blz.: 83-88

Titel: Huismerken, graftekens en merktekens

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Artikel over het gebruik van huismerken en andere tekens.

Trefwoord: Huismerken

Jaargang: HKL 1980-32 / blz.: 88-91

Titel: De drenkeling - Een gebeurtenis uit 1919

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Een waar gebeurd verhaal uit Muijeveld.

Trefwoord: Dorpsleven (drenkeling 1919)

Jaargang: HKL 1980-32 / blz.: 91-93

Titel: Het vissen met 'wargarens'

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Hoe vroeger in Loosdrecht de vis werd gevangen.

Trefwoord: Visserij

Jaargang: HKL 1980-32 / blz.: 93-96

Titel: Uit het dagboek van Jacob Pos (XIII)

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Dagboek Pos

Jaargang: HKL 1980-32 / blz.: 96-100

Titel: Een scherfje..... en nog wat

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Archeologische vondsten worden beschreven

Trefwoord: Archeologie, Mur, Siegburg

Jaargang: HKL 1980-33 / blz.: 101-111

Titel: Wetenswaardigheden over molens in Loosdrecht en omgeving

Auteur: Blauw, A.

Inhoud: De Loosdrechtse korenmolen, een aantal watermolens en andere molens in de omgeving worden in dit artikel beschreven.

Trefwoord: Molens

Jaargang: HKL 1980-33 / blz.: 112-120

Titel: 'Ben ik van Duytschen bloet?'

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Beschrijving van familienamen van Duitse trekarbeiders die in de veenderijen werkten.

Trefwoord: Genealogie

Jaargang: HKL 1981-34+35 / blz.: 1-76

Titel: De Hervormde Kerk in Oud-Loosdrecht

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Beschrijving van voorgangers en oorsprong van de kerk van Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Kerk Oud-Loosdrecht

Jaargang: HKL 1981-36 / blz.: 77-90

Titel: Aantekeningen uit de oorlogsjaren 1914-1918

Auteur: Streefkerk, J.J.

Inhoud: Dagboeknotities over de Eerste Wereldoorlog (WOI)

Trefwoord: Oorlog '14-'18, Heineke, Sijpekerk, Zeldenrijk, Ekris, de Bree, Vlug

Jaargang: HKL 1981-36 / blz.: 90-92

Titel: De Spiritist. Een triest verhaal uit 1914

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Een verhaal uit Muijeveld.

Trefwoord: Dorpsleven 1914, miliciens, verdrinken, zeilen

Jaargang: HKL 1981-36 / blz.: 93-96

Titel: Een dagje naar de Loosdrechtse plassen in 1919

Auteur: Red.

Inhoud: Was er toen ook al sprake van vrouwenemancipatie?

Trefwoord: Dorpsleven 1919, 't Badhuis, Driesprong, tol, zwembad, Veendijk

Jaargang: HKL 1981-37 / blz.: 103-106

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Ook een Schepen handelt wel eens…

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1632, Loenen, Pos, Weersloot

Jaargang: HKL 1981-37 / blz.: 107-112

Titel: Hoe oud is Loosdrecht?

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Artikel over de ouderdom van de beide Loosdrechten.

Trefwoord: Middeleeuwen

Jaargang: HKL 1981-37 / blz.: 112

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, de Ronde, de Boer, Krijt

Jaargang: HKL 1981-37 / blz.: 97-103

Titel: In 1629 legde vijand het loodje tegen list van Loosdrechtse boeren

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Tijdens de 80-jarige oorlog en de inundatie zouden Loosdrechtse boeren een groot aantal Kroaten in een hinderlaag gelokt hebben.

Trefwoord: jaar 1629

Jaargang: HKL 1981-38 / blz.: 113-132

Titel: De afscheiding van 1834 te Loosdrecht

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Bijzonderheden uit de Loosdrechtse tijd van de breuk tussen de Hervormden en Gereformeerden, de z.g. Afscheiding.

Trefwoord: Afscheiding (1834)

Jaargang: HKL 1982-39 / blz.: 11-17

Titel: Een Loosdrechtse bodemvondst

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Over de vondst van een staallood 'Utrechts grouw'

Trefwoord: Archeologie

Jaargang: HKL 1982-39 / blz.: 17-20

Titel: Een angstig avontuur op de plas

Auteur: Jansen, J.

Inhoud: Herinneringen van een oud-verzetsman over het leren schieten ergens op de plas.

Trefwoord: Oorlog '40-'45

Jaargang: HKL 1982-39 / blz.: 1-8

Titel: Landgoederen verdwenen.... Glorie van de Vecht bleef

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Historie van de landgoederen aan de Vecht, speciaal over de z.g. 'Menistenhemel'.

Trefwoord: Vecht (landhuizen)

Jaargang: HKL 1982-39 / blz.: 9-11

Titel: Een weesmeester in moeilijkheden

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1732

Jaargang: HKL 1982-40 / blz.: 21-44

Titel: De geschiedenis van twee merkwaardige klokken in ons land

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Het verhaal van de roof door Cornelis Tromp van een kerkklok op het Franse eiland Noirmoutier. Deze hangt nu in de kerk te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Kerkklok ( Franse klok, O.L.)

Jaargang: HKL 1982-41 / blz.: 45-53

Titel: In tien jaar veel werk verzet... maar nog lang niet genoeg

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Verhaal over het tienjarig bestaan van de Historische Kring Loosdrecht.

Trefwoord: HKL

Jaargang: HKL 1982-41 / blz.: 54-68

Titel: Tien jaar H.K.L. ... acht jaar schervenmiddag

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Verhaal over de vele schervenmiddagen en de resultaten daarvan die de HKL heeft georganiseerd.

Trefwoord: HKL

Jaargang: HKL 1982-42 / blz.: 69-73

Titel: 'Der Kaiser' in Loosdrecht

Auteur: Wumkes, A.D.

Inhoud: De Duitse Keizer bracht een bezoek aan kasteel-museum Sypesteyn in Loosdrecht.

Trefwoord: Personen (Duitse Keizer)

Jaargang: HKL 1982-42 / blz.: 74-83

Titel: Het reilen en zeilen van een jongelingsvereniging

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Feiten en anekdotes over de gereformeerde jongelingsvereniging te Nieuw-Loosdrecht (20e-eeuws).

Trefwoord: Vereniging

Jaargang: HKL 1982-42 / blz.: 84-91

Titel: Een bruiloft in 1875 (deel I)

Auteur: Streefkerk, M.

Inhoud: Enige kwartieren uit de Loosdrechtse familie Streefkerk.

Trefwoord: Genealogie (Streefkerk)

Jaargang: HKL 1982-42 / blz.: 91-92

Titel: Klaas Hap was een kalmoeszoeker met humor

Auteur: Masmeijer, G.

Inhoud: Kruidenzoeker Klaas Wingelaar.

Trefwoord: Kruidenzoekers

Jaargang: HKL 1983-43 / blz.: 11-18

Titel: Watersport in Loosdrecht in 1930

Auteur: Red.

Inhoud: Plezante dolingen door en om het Gooi'

Trefwoord: Watersportvereniging Loosdrecht, de Zuwe, Horne, Horre, zwembad, de Driesprong, Wolfrat, Plashuis, Boomhoek, Wiite Huis

Jaargang: HKL 1983-43 / blz.: 1-2

Titel: Bij de voorplaat (Het koepeltje van Eikenrode)

Auteur: Red.

Inhoud: Korte beschrijving van het koepeltjevan Eikenrode, dat aan de Nieuw-Loosdrechtse dijk heeft gestaan.

Trefwoord: Eikenrode (voorplaat koepeltje)

Jaargang: HKL 1983-43 / blz.: 18-20

Titel: Voornamen van vroeger

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Opsomming van veelgebruikte voornamen.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1983-43 / blz.: 3-7

Titel: Een bruiloft in 1875 (deelI)

Auteur: Streefkerk, M.

Inhoud: Vervolg op de kwartieren uit de Loosdrechtse familie Streefkerk.

Trefwoord: Genealogie (Streefkerk)

Jaargang: HKL 1983-43 / blz.: 7-10

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Het raadsel van de twee Klazen

Trefwoord: Rechterlijk archief, Loenen, beroepen, de Bree, zout, zeep, tapper in brandewijn

Jaargang: HKL 1983-44 / blz.: 21-41

Titel: Johannes Bosboom - Gast in Loosdrecht

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Een artikel over het leven en werk van de schilder Bosboom, een van de leerlingen uit de 'Haagse school'.

Trefwoord: Schilders

Jaargang: HKL 1983-45 / blz.: 41-50

Titel: Truitje Bosboom-Toussaint kwam graag in Loosdrecht

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Het leven op Eikenrode eind 19e-eeuw.

Trefwoord: Eikenrode

Jaargang: HKL 1983-45 / blz.: 50-53

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een verdachte chirurgijn

Trefwoord: Rechterlijk archief, Stapelmoer, baljuw Coets, Swarte Aal, gerechtsrol

Jaargang: HKL 1983-45 / blz.: 54-60

Titel: Wandelen - Gezond en nuttig

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Beschrijving van herkomst van de naam Malperdoes en Wieman.

Trefwoord: Genealogie, Malperdoes, Malpartus, Lienen (Duitsland)

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 61-65

Titel: Vadersnamen en aardrijkskundige namen

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Beschrijving van patroniemen en aan plaatsnamen ontleende achternamen te Loosdrecht.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 66-69

Titel: Herinneringen aan de mobilisatietijd 1914-1918

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Aantekeningen over de Eerste Wereldoorlog (WOI)

Trefwoord: Oorlog '14-'18, watervliegtuigen, waterlinie, matrozen, de Hoge Wilgen

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 69-72

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Ook notabelen laten wel eens een steek vallen!

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1624, Meulenaar (Molenaar)

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 72-76

Titel: De tweehonderste penning

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Opsomming van de personen die in de 18e eeuw de 200ste penning als belasting moesten betalen.

Trefwoord: Belasting (200ste penning)

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 77-80

Titel: Oude foto's beschrijven mag... maar wel op de juiste manier

Auteur: Mur, Jac. J.

Inhoud: Suggestie van Jac. Mur om op oude foto's aan de achterkant te vermelden wie de afgebeelde personen zijn.

Trefwoord: Archivering

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 80-81

Titel: Een koster-doodgraver met zin voor statistiek

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: De koster van de Sypekerk hield nauwkeurig aantekening van geboorten, huwelijk en begrafenissen.

Trefwoord: Beroepen (koster-doodgraver)

Jaargang: HKL 1983-46 / blz.: 81-84

Titel: Uit het memorieboekje van de Schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, kolfbaan, Strijlandt, Sijberde, Pos, Krook, Schoenmaker, Snijder, Otten, Hamer

Jaargang: HKL 1984-47 / blz.: 14-18

Titel: Een wapenbord en de bijstand

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over het aansprekersoproer te Amsterdam en een onbekende zoon van Ambachtsheer De Haze.

Trefwoord: Ambachtsheren

Jaargang: HKL 1984-47 / blz.: 1-8

Titel: Het doopvont te Nieuw-Loosdrecht

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Oorsprong en vindplaats van het doopvont dat in de Hervormde Sypekerk van Nieuw-Loosdrecht staat. Met foto's van de afbeeldingen daarop.

Trefwoord: Sypekerk (doopvont)

Jaargang: HKL 1984-47 / blz.: 19-24

Titel: Een bouw-offer (?) in Loosdrecht

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Beschrijving van de vondst van een groot bord onder de drempel van een woning.

Trefwoord: Archeologie

Jaargang: HKL 1984-47 / blz.: 9-13

Titel: Vroege graafschappen in Holland

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Beschrijving van de verschillende Graven van Holland.

Trefwoord: Graafschap

Jaargang: HKL 1984-48 / blz.: 25-34

Titel: Grensgeschillen (I)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een serie van vijf artikelen over de twisten tussen Gooiers en Loosdrechters.

Trefwoord: Grensgeschillen

Jaargang: HKL 1984-48 / blz.: 34-37

Titel: Een vredebaar sloot

Auteur: Daams Jzn, J.

Inhoud: Betekenis van een

Trefwoord: Taal

Jaargang: HKL 1984-48 / blz.: 37-45

Titel: Loosdrecht noemde straat naar baljuw

Auteur: Marx, G.

Inhoud: Baljuw Van Dorenwerde.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1984-48 / blz.: 45-48

Titel: Vierhonderd jaar bisschoppen in Utrecht

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Verhandeling over de Utrechtse bisschoppen.

Trefwoord: Bisschoppen

Jaargang: HKL 1984-49 / blz.: 49-58

Titel: Vierhonderd jaar bisschoppen in Utrecht (vervolg)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Vervolg over de beschrijving van de Utrechtse bisschoppen.

Trefwoord: Bisschoppen

Jaargang: HKL 1984-49 / blz.: 59-63

Titel: Het Breukeleveense Meentje

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Herinneringen van een Muijevelder over zijn jeugdjaren aan de Breukeleveense Meent.

Trefwoord: Breukeleveense Meentje

Jaargang: HKL 1984-49 / blz.: 64-66

Titel: Een schoolfoto uit 1926

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1984-49 / blz.: 66-72

Titel: Grensgeschillen II

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over de middeleeuwse Ra-scheiding

Trefwoord: Grensgeschillen, twaalfde+dertiende eeuw, Zijp, Drinschoten, Blankenheim, van Mijnden, Gooierbos, Weersloot

Jaargang: HKL 1984-50 / blz.: 73-80

Titel: Over boerderij, kerkgebouw en Paulusgemeenschap

Auteur: Red

Inhoud: Ontstaan katholieke kerk in Nieuw-Loosdrecht.

Trefwoord: Kerken

Jaargang: HKL 1984-50 / blz.: 81-83

Titel: Marretje Pieters... een bijzondere vrouw

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Drie leden van het HKL-bestuur hebben een gemeenschappelijke voorouder.

Trefwoord: Genealogie

Jaargang: HKL 1984-50 / blz.: 84-87

Titel: Drooglegging Loenderveense plas ging niet door

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Een plan om het Loenderveen droog te maken werd verworpen.

Trefwoord: Loenderveen

Jaargang: HKL 1984-50 / blz.: 87-89

Titel: Een schoolfoto uit 1903

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1984-50 / blz.: 90-99

Titel: Grensgeschillen III

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over de middeleeuwse Ra-scheiding

Trefwoord: Grensgeschillen, dertiende eeuw, Zijp, Drinschoten, van Mijnden, Gooierbos, Weersloot, Jan Ossenland

Jaargang: HKL 1984-50 / blz.: 99-100

Titel: Uit het memorieboekje van de schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Hamer, kaatsbaan, Zuijdhoek, Pauw,

Jaargang: HKL 1985-51 / blz.: 10-16

Titel: Grensgeschillen IV

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over de middeleeuwse Ra-scheiding

Trefwoord: Grensgeschillen, dertiende eeuw, Sijpekerk, kaart van Gooiland ('ronde kaart'), Werners hofstede, Gooierbos, Elten

Jaargang: HKL 1985-51 / blz.: 1-7

Titel: Nieuwjaars-Wensch

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Geschiedenis en ontstaan van het gebruik van nieuwjaarswensen.

Trefwoord: Nieuwjaarswens, Masmeijer, lantaarnaansteker, nieuwjaarskaart, Jacoba de Nooij

Jaargang: HKL 1985-51 / blz.: 17-20

Titel: Herinneringen van een kleinzoon

Auteur: Turel, R.

Inhoud: Herinneringen aan koster Van Schooten te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Koster Jan van Schooten, Flip Callenbach, Helena Reling, Van Waveren, Roodheuvel, Pos

Jaargang: HKL 1985-51 / blz.: 7-9

Titel: Een schoolfoto uit 1920

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto OLS Nieuw-Loosdrecht, Prinsen, Van Mourik

Jaargang: HKL 1985-52 / blz.: 21-40

Titel: De laatste maanden van de oorlog 1940-1945

Auteur: Streefkerk Mzn., M.

Inhoud: Artikel (dagboekfragmenten) over het laatste oorlogsjaar.

Trefwoord: Oorlog '40-'45, hongerwinter, Duitsers, razzia's, vliegtuighangars, weermacht, geld, NSB, bombardement, gevallenen, Vlug, Driesprong

Jaargang: HKL 1985-53 / blz.: 41-53

Titel: De Heren van Amstel

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: In een serie van vijf artikelen worden wetenswaardigheden verteld over de Heren van Amstel en Van Amstel van Mijnden, de latere ambachtsheren van Loosdrecht.

Trefwoord: Heren van Amstel, Adel, bisschoppen, edelmannen, ridders, Kleef, graaf Floris , zegel Gijsbrecht IV van Amstel

Jaargang: HKL 1985-53 / blz.: 54-55

Titel: Een schoolfoto uit 1927

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto, 1927, OLS Oud-Loosdrecht, meester Mielart, juffrouw Streefkerk

Jaargang: HKL 1985-53 / blz.: 56-68

Titel: Grensgeschillen V (slot)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over de middeleeuwse Ra-scheiding

Trefwoord: Grensgeschillen, veertiende eeuw, Pos, 't Sticht, Gooiland, kerkelanden van Naarden, kaart 1563 Zijpschen dijk + vullinglanden

Jaargang: HKL 1985-53 / blz.: 68

Titel: Stamboom Heren van Amstel

Auteur: Red.

Inhoud: Nakomelingen Huis en Geslacht van Amstel

Trefwoord: Ambachtsheren, Amstel, IJsselstein, Mijnden

Jaargang: HKL 1985-54 / blz.: 69-77

Titel: De Heren van Amstel II

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Geschiedenis van het geslacht Van Amstel van Mijnden

Trefwoord: Ambachtsheren, Amstel, Mijnden, Loenen, Zijp, Hollandse huis, wapen

Jaargang: HKL 1985-54 / blz.: 78-79

Titel: Een schoolfoto uit ± 1915

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto, Chr.school Nieuw-Loosdrecht, meester Voogsgeerd, Floor, de Rooij

Jaargang: HKL 1985-54 / blz.: 80-94

Titel: Het stoelenboek van de Sypekerk

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Aantekeningen uit een oud zitplaatsenboek van de Sypekerk (in prive bezit).

Trefwoord: Sijpekerk (stoelenboek), kwitantie, Zypze Kerk, kerkbanken, standsverschil,Herenbank

Jaargang: HKL 1985-54 / blz.: 95-96

Titel: Uit het memorieboekje van de schout

Auteur: Red.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Meijers, Dorlandt, Pos, Strijlandt, Botterboer, de Ronde, Maddeleen

Jaargang: HKL 1985-55 / blz.: 114-115

Titel: Een jubileumfoto uit 1934

Auteur: Red.

Inhoud: Foto t.g.v.het 25-jarig bestaan van de fokvereniging in café "De Hollandsche Tuin"

Trefwoord: Fokvereniging, Hacke van Mijnden, Van Swinderen, stier Reinold, Doets, Zijtveld, Meijers, tante Lam

Jaargang: HKL 1985-55 / blz.: 116-128

Titel: De Heren van Amstel van Mijnden (I)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Geschiedenis van het huis Amstel van Mijnden

Trefwoord: Egidius en Amelis van Amstel van Mijnden, ridderhofstad, Van Sypesteijn, Wouter en Amelis van Mijnden, leenmannen

Jaargang: HKL 1985-55 / blz.: 128

Titel: Uit het memorieboekje van de schout

Auteur: Red.

Inhoud: "Bodtman Dirk trok het mes uijt"

Trefwoord: Rechterlijk archief, messentrekken, Willem van den Brink, Gerrit Arisse Meijers, Dirk de Ronde, Elbert Cornelisse Schoenmaker

Jaargang: HKL 1985-55 / blz.: 97-113

Titel: De Hollandse Tuin

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Artikel over de familie Van Altena en hun bemoeienis met het cafe

Trefwoord: Hollandse Tuin, herbergen, messentrekken, prinsgezinden en patriotten, Schoenmaker, Meijers, Hoogenbosch, Jacob Das, Meent

Jaargang: HKL 1986-56 / blz.: 1-2

Titel: Bij de voorplaat

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving van de prent van de veender op de kaart van het Loenderveen.

Trefwoord: Loenderveen, baggeren, vervenen, Jacob Balde, C. Mortier, Isaack en Abram Streefkerk

Jaargang: HKL 1986-56 / blz.: 16-17

Titel: Een schoolfoto uit 1919

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: School met den Bijbel te Oud-Loosdrecht, meester Bakker

Jaargang: HKL 1986-56 / blz.: 18-20

Titel: Loosdrechts Poezie Album (I)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Grafschrift Stans Benningh, Baljuw van Loosdrecht, Mijnden en Teckop

Trefwoord: Gedichten, Leidsche Oorlofdaghen, Leiden, Johannes Bodecheer Benningh, Huygens, Heinsius, Barlaeus

Jaargang: HKL 1986-56 / blz.: 21-28

Titel: Heren van Amstel van Mijnden (II)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Geschiedenis van het huis Amstel van Mijnden

Trefwoord: Wouter en Amelis III van Amstel van Mijnden, Gijsbrecht van Nijenrode, Capittel van St.Pieter, Breukeleveen, Smijt, fundatiebrief

Jaargang: HKL 1986-56 / blz.: 3-15

Titel: Een turfschip, een helling en een sluis

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Over de bewoners en omgeving van de Horndijk

Trefwoord: Horndijk, Bloklaan, Driesprong, Funtus, Kromme Rade, Loenderveen, kwalijk venen, veenderij, Pauw, Vlooswijk, Kerkenpad, Moleneind

Jaargang: HKL 1986-57 / blz.: 29-32

Titel: Tien jaar archief en documentatie

Auteur: Red.

Inhoud: Terugblik op tien jaar HKL

Trefwoord: HKL, raadhuiszolder, Siem Pos

Jaargang: HKL 1986-57 / blz.: 32-35

Titel: Loosdrechts Poezie Album (II)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Een gedicht van W.G. van Focquenbroch over Maria van Sypesteyn

Trefwoord: Gedichten, Cornelis van Sypesteyn, Heer van Hillegom

Jaargang: HKL 1986-57 / blz.: 36-37

Titel: Een schoolfoto uit 1926

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto leerlingen O.L.-school Nieuw-Loosdrecht, meester Prinsen, Ten Broeke, Van Reenen, Berkhof, Kannegieter

Jaargang: HKL 1986-57 / blz.: 38-49

Titel: De reformatie binnen het sticht Utrecht

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over de Reformatie en de latere kerkvisitatie van 1593

Trefwoord: Reformatie, zestiende-eeuw, Parma, Filips, Karel V, Willem van Oranje, Kortenhoef, Westbroek, Tienhoven, Breukelen, Vreeland, enz.

Jaargang: HKL 1986-57 / blz.: 50-56

Titel: Heren van Amstel van Mijnden (III)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Geschiedenis van het huis Amstel van Mijnden

Trefwoord: Melis IV, Wouter, Anthonis van Amstel van Mijnden, jonkheren Van Lynden, zwaardleen, Cronenburgh

Jaargang: HKL 1986-58 / blz.: 57-69

Titel: De Kerkelanden, de Loosdrechtse boeren en de Stichtse Modderplakkaten

Auteur: Daams Jzn., J.

Inhoud: Artikel over het baggeren van modder in de Vecht door Loosdrechtse boeren, die het gebruikten om de grond van de Hilversumse Kerkelanden vruchtbaarder te maken.

Trefwoord: Kerkelanden, modderen, baggeren, vullinglanden, kerkfabriek, turf, vervening, hanekammen, krabbescheer, M.Vlug, gagel

Jaargang: HKL 1986-58 / blz.: 70-71

Titel: Een schoolfoto uit 1933-'34

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto leerlingen O.L.-school Oud-Loosdrecht, meester Mielart, meester Schipper, Wingelaar, Brinkhuis, Ireneschool

Jaargang: HKL 1986-58 / blz.: 72-75

Titel: Loosdrechts Poezie album (III)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht van Ten Kate voor Hacke van Mijnden

Trefwoord: Gedichten, Italië, Dante, Inferno, De Goddelijke Komedie, Vecchi, Eikenrode

Jaargang: HKL 1986-58 / blz.: 76

Titel: Zo maar een foto

Auteur: Red.

Inhoud: Bijgewerkte ansichtkaart van de Heulsloot te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Heulsloot, Van Waveren

Jaargang: HKL 1986-59 / blz.: 104

Titel: Zomaar een foto

Auteur: Red.

Inhoud: Oud-Loosdrechtsedijk 132-134

Trefwoord: Roei en Zeilvereniging, schilder Pijl

Jaargang: HKL 1986-59 / blz.: 77-87

Titel: Mijnden en Loosdrecht in bezit van de Jonkheren van Lijnden (I)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Gegevens over de ambachtsheren van Loosdrecht: de jonkheren van Lijnden.

Trefwoord: Ambachtsheren, Kronenburgh, 1672, vlucht naar Amsterdam, Oude Pastorie, Sijpekerk, kerkklokken

Jaargang: HKL 1986-59 / blz.: 88-89

Titel: Een schoolfoto uit 1915

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto leerlingen School met den Bijbel Nieuw-Loosdrecht, meester Voogsgeerd, juffrouw Ebes, juffrouw Steetskamp

Jaargang: HKL 1986-59 / blz.: 90-103

Titel: Een onderzoek naar de verspreiding van de familienaam Pos

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Onderzoek naar de oorsprong en mogelijke afkomst van de eerste Possen in Loosdrecht.

Trefwoord: Genealogie (Pos), Romeinen, Possche, migranten, deken van Oud Munster, klooster Bethlehem

Jaargang: HKL 1986-60 / blz.: 105-116

Titel: Van schaaf tot computer

Auteur: Aalberts-Dijkstra, B.

Inhoud: Verhaal over de familie Streefkerk, later Aalberts. Van timmerman tot aannemers.

Trefwoord: Beroepen (timmerman), preekstoel Sijpekerk, nieuwbouwwoningen

Jaargang: HKL 1986-60 / blz.: 117-121

Titel: Stamboom Streefkerk

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Korte genealogie van de Loosdrechtse Streefkerken.

Trefwoord: Genealogie

Jaargang: HKL 1986-60 / blz.: 122-123

Titel: Een eerste-steenlegging in 1926

Auteur: Red.

Inhoud: Foto, gemaakt tijdens de bouw van het nieuwe burgemeestershuis aan de Nieuwloosdrechtse dijk door de fa. Aalberts.

Trefwoord: Bewoning (bouw burgemeesterswoning Van Swinderen), Nooitgedacht, Nooitgedagt

Jaargang: HKL 1986-60 / blz.: 124-127

Titel: Loosdrechts Poezie Album (IV)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht Winterdag Buiten door Jhr. Van Sypesteyn

Trefwoord: Gedichten

Jaargang: HKL 1986-60 / blz.: 128-132

Titel: Mijnden en Loosdrecht in bezit van de Jonkheren van Lijnden (II)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Vervolg gegevens ambachtsheren Van Lijnden.

Trefwoord: Ambachtsheren

Jaargang: HKL 1987-61 / blz.: 1

Titel: De nieuwe voorplaat (wapen De Haze de Georgio)

Auteur: Red.

Inhoud: Afbeelding van het wapen van de familie De Haze.

Trefwoord: Ambachtsheren (wapen De Haze)

Jaargang: HKL 1987-61 / blz.: 11-24

Titel: Rijke Kooplieden als Ambachtsheren (I)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Gegevens betreffende de Amsterdamse kooplieden De Haze, die tevens ambachtsheren van de Loosdrechten waren.

Trefwoord: Ambachtsheren

Jaargang: HKL 1987-61 / blz.: 1-4

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Harmen Peereboom, Harmen Koopman

Jaargang: HKL 1987-61 / blz.: 5-10

Titel: Een 'nieuwe' Kaart van Mynden ende 2 Loosdrechten

Auteur: Hiensch, B.

Inhoud: Verschillende versies van een 18e-eeuwse Loosdrechtse kaart beschreven.

Trefwoord: Cartografie

Jaargang: HKL 1987-62 / blz.: 25-37

Titel: De eerste dagen van de oorlog 1940-1945

Auteur: Streefkerk, M.

Inhoud: Beschrijving (aan de hand van dagboekfragmenten) van de eerste oorlogsdagen en de evacuatie van de Loosdrechters naar Bergen.

Trefwoord: Oorlog '40-'45

Jaargang: HKL 1987-62 / blz.: 38-43

Titel: Verzet tegen de Ambachtsvrouwe van Loosdrecht in 1749

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: 18e-eeuws burgerverzet.

Trefwoord: Ambachtsheren

Jaargang: HKL 1987-62 / blz.: 44-56

Titel: Rijke Kooplieden als Ambachtsheren (II)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Vervolg op de beschrijving van de familie De Haze als ambachtsheren en -vrouwen van Loosdrecht.

Trefwoord: Ambachtsheren

Jaargang: HKL 1987-63 / blz.: 57-63

Titel: Opheffing veenderijfondsen

Auteur: Kloeten, D.

Inhoud: Liquisatie fondsen veenderijen Loenderveen en Loosdrecht

Trefwoord: Veenderij, Muijeveld, waarborgfondsen, grootboek, waterbrief

Jaargang: HKL 1987-63 / blz.: 64-65

Titel: Een loosdrechts zwaard

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Beschrijving van de vondst van een oud zwaard dat in het Loenderveen is gevonden en thans in bruikleen aan kasteel-museum Sypesteyn is gegeven.

Trefwoord: Archeologie

Jaargang: HKL 1987-63 / blz.: 66-73

Titel: Rijke Kooplieden als Ambachtsheren (III)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Vervolg op de beschrijving van de familie De Haze als ambachtsheren en -vrouwen van Loosdrecht.

Trefwoord: Ambachtsheren

Jaargang: HKL 1987-63 / blz.: 74-80

Titel: Loosdrechts Poezie Album (V)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Een 'Lijkklacht' op Margaretha Helena Graafland

Trefwoord: Gedichten, Ds. De Mol, Jacob Alewijn

Jaargang: HKL 1987-64 / blz.: 81-91

Titel: Rijke Kooplieden als Ambachtsheren (IV)

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: Laatste deel van de beschrijving van de familie De Haze als ambachtsheren en -vrouwen van Loosdrecht.

Trefwoord: Alewijn, Van de Poll, Trip, Nooitgedacht,

Jaargang: HKL 1987-64 / blz.: 92-96

Titel: Loosdrechts Poezie Album (VI)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht op het sterven van Jacob Alewijn

Trefwoord: Gedichten, Ds. De Mol, Jacob Alewijn, Tydeman

Jaargang: HKL 1987-64 / blz.: 97-99

Titel: De 'goeie' ouwe tijd

Auteur: Lamme, E.

Inhoud: Over de fam. Lamme in 'De drie klompjes'

Trefwoord: Dorpsleven, 'De Drie Klompen'

Jaargang: HKL 1987-64 / blz.: 99-100

Titel: Een schoolfoto uit 1925

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1987-65 / blz.: 101-124

Titel: Herinneringen uit de school vanaf 1937 (Openbare school Nieuw- Loosdrecht)

Auteur: Atema, L.

Inhoud: Herinneringen uit de school vanaf 1937

Trefwoord: School (openbare, Nw-L.), spelletjes, WOII, Eikenrodeschool

Jaargang: HKL 1988-66 / blz.: 1-13

Titel: Vader, Zoon en Kleinzoon Hacke van Mijnden

Auteur: Brunekreef, H.

Inhoud: De ambachtsheren Hacke van Mijnden.

Trefwoord: Ambachtsheren (Hacke van Mijnden)

Jaargang: HKL 1988-66 / blz.: 13-17

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (I)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Aan de hand van gegevens uit het Algemeen Rijks Archief in Den Haag wordt in 14 artikels verteld over Loosdrecht(ers) in de middeleeuwen.

Trefwoord: Middeleeuwen

Jaargang: HKL 1988-66 / blz.: 18-20

Titel: Grootmoeders muts

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Herinneringen van Muijevelder Bakker aan zijn grootmoeder hoe zij een kanten muts in vorm kreeg.

Trefwoord: Klederdracht

Jaargang: HKL 1988-66 / blz.: 21-24

Titel: Loosdrechts Poezie Album (VII)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Sinne- en Minnebeelden' over Loosdrecht

Trefwoord: Gedichten, Jan Boerhout

Jaargang: HKL 1988-67 / blz.: 25-31

Titel: Nieuw-Loosdrecht , 10 t / blz.: m 15 mei 1940

Auteur: Olie, J.

Inhoud: Verslag van de evacatie naar Egmond in de eerste dagen van WO-II.

Trefwoord: Oorlog '40-'45 (evacuatie)

Jaargang: HKL 1988-67 / blz.: 32-33

Titel: Een schoolfoto uit 1974

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1988-67 / blz.: 34-37

Titel: Loosdrechts Poezie Album (VIII)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Fragmenten 'Pinksterheil'

Trefwoord: Gedichten, Verwey, Roland Holst, Lambertskade, glasblazerij

Jaargang: HKL 1988-67 / blz.: 38-47

Titel: De middeleeuwse weersluis (=sloot 1)

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Een serie van drie artikels over het ontstaan en gebruik van de Weersloot tussen Loosdrecht en Breukeleveen.

Trefwoord: Weersloot

Jaargang: HKL 1988-67 / blz.: 48

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Cornelis Aertsz (1598)

Jaargang: HKL 1988-68 / blz.: 49-50

Titel: Landlopers

Auteur: Blaauwendraad, F.

Inhoud: Jeugdherinneringen betreffende landlopers

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1988-68 / blz.: 51-58

Titel: De middeleeuwse weersloot (2)

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Historie van de grens met Utrecht

Trefwoord: Weersloot, Breukeleveen, Tienhoven, limietscheiding, grenswetering, heerstraten

Jaargang: HKL 1988-68 / blz.: 59-69

Titel: Hoe het toeging in mijn ouderlijk huis

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Jeugdherinneringen van een Muijevelder.

Trefwoord: Muijeveld, Gijzen, huishouding

Jaargang: HKL 1988-68 / blz.: 69-72

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (2)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over water

Trefwoord: Middeleeuwen, Zeedijk, schouwen

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 73-75

Titel: Besmetting met genealogisch virus aanbevolen

Auteur: Lamme, E.

Inhoud: Familie Lamme-Gijzen

Trefwoord: Genealogie (algemeen), Dirkje Gijzen

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 75

Titel: Rectificatie (Landlopers HKL, 68)

Auteur: Red.

Inhoud: betreffende Frits Blauwendraad

Trefwoord: Landlopers

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 76-77

Titel: Een schoolfoto uit 1963

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 78-80

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (3)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Hoe het recht zijn loop kreeg

Trefwoord: Middeleeuwen, rechtspraak, Hoge Raad, Dirc Coster

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 81-85

Titel: Loosdrechts Poezie Album (IX)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht m.b.t de Afscheiding (1835)

Trefwoord: Gedichten, Karsemeijer, Eben-Haëzer, Ds. De Waal

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 86-94

Titel: De middeleeuwse weersloot (3)

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Historie van de grens met Utrecht

Trefwoord: Weersloot, Breukeleveen, Tienhoven, limietscheiding, grenswetering, Gijsbrecht van Zijl

Jaargang: HKL 1988-69 / blz.: 95-96

Titel: Aal uit dauw en zonnewarmte

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Beschrijving van de aal volgens 17e-eeuwse opvattingen.

Trefwoord: Visserij

Jaargang: HKL 1988-70 / blz.: 102-103

Titel: Een schoolfoto uit 1912

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1988-70 / blz.: 104-109

Titel: Van diaconiehuis tot zwartfabriek

Auteur: Brand, F.

Inhoud: 18e-eeuwse lijst van het aantal werkgelegenheden in Loosdrecht

Trefwoord: Ambachten

Jaargang: HKL 1988-70 / blz.: 110-111

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (4)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Belasting-perikelen

Trefwoord: Middeleeuwen, Philips van Bourgondië, Nyenrode

Jaargang: HKL 1988-70 / blz.: 112-115

Titel: Loosdrechts Poezie Album (X)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht over de Loosdrechtse plassen

Trefwoord: Gedichten, Gerrit Achterberg, Frans Muller, badhuis, K. Schippers

Jaargang: HKL 1988-70 / blz.: 116

Titel: De Ratelvrouw

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Belastingen hebben Loosdrechters nooit aangesproken

Trefwoord: Rechterlijk archief, Aaltje Ponse (1716)

Jaargang: HKL 1988-70 / blz.: 97-101

Titel: De prijs van een woning te Loosdrecht

Auteur: Kloeten, D.

Inhoud: Aan de hand van oude (ver-)koopakten wordt de prijs van een huis aan de Nieuwe dijk (Nieuwloosdrechtsedijk) beschreven.

Trefwoord: Bewoning (huizenprijs)

Jaargang: HKL 1989-71 / blz.: 1

Titel: Bij de voorplaat (Raadhuis)

Auteur: Red.

Inhoud: Korte beschrijving van het gemeentehuis van Loosdrecht i.v.m. de nieuwe voorplaat van het periodiek

Trefwoord: Raadhuis (voorplaat)

Jaargang: HKL 1989-71 / blz.: 17-28

Titel: De familie Wingelaar

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Korte beschrijving van de herkomst van de Loosdrechtse Wingelaars.

Trefwoord: Genealogie (Wingelaar)

Jaargang: HKL 1989-71 / blz.: 2-4

Titel: De geschiedenis van een nieuwjaarswens

Auteur: Streefkerk, M.

Inhoud: Nieuwjaarswens van Mijndert Streefkerk 1825

Trefwoord: Nieuwjaarswens, Otten, Schoenmaker

Jaargang: HKL 1989-71 / blz.: 5-7

Titel: De lantaarnopsteker

Auteur: Dusseldorp-de Rooy, Joke van

Inhoud: Werkzaamheden van een Loosdrechtse lantaarn-opsteker aan het begin van deze eeuw.

Trefwoord: Beroepen (lantaarn-opsteker), Masmeijer

Jaargang: HKL 1989-71 / blz.: 8-16

Titel: De laatste

Auteur: Garthoff, Bert

Inhoud: Niet geheel betrouwbaar verhaal over een van de Loosdrechtse Wingelaars.

Trefwoord: Personen (Wingelaar)

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 29-31

Titel: Voorzitter Daams gehuldigd

Auteur: Marx, Trudy

Inhoud: HKL-voorzitter Jas Daams Czn. kreeg een Koninklijke onderscheiding

Trefwoord: HKL

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 31

Titel: Rectificatie (De laatste, HKL 71)

Auteur: Red.

Inhoud: Verbeteringen i.v.m. het verhaal

Trefwoord: Personen (Wingelaar)

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 32-38

Titel: Oude bewoningssporen in Loosdrecht

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Archeologische vondsten worden behandeld i.v.m. datering van de ouderdom van Loosdrecht.

Trefwoord: Middeleeuwen

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 39-41

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XI)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Een gedicht waar LOOSDRECHT boven staat

Trefwoord: Gedichten, Van Heerikhuizen, dageraad, Wim Hazeu

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 41

Titel: Bladvulling (Yost de Boer)

Auteur: Red.

Inhoud: Joost de Boer trok in 1773 zijn mes…

Trefwoord: Rechterlijk archief

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 42-45

Titel: Perikelen rond Koninginnedag

Auteur: Marx, Trudy

Inhoud: Dorpsstrijd in de beide Loosdrechten om plaatselijke erebogen

Trefwoord: Dorpsleven, Doets, stier Hendrik Herman III

Jaargang: HKL 1989-72 / blz.: 46-52

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (5)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Turf: bron van inkomsten of bron van narigheid?

Trefwoord: Middeleeuwen, Muiden, Baljuw van Gooiland, turfdelven, veenen, de Zijpe

Jaargang: HKL 1989-73 / blz.: 53-54

Titel: Voorstel uit 1800 tot droogmaking van de Loenderveense plas

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Plan tot droogmaking van het Loenderveen

Trefwoord: Loenderveen, Alewijn, Schipper, Van de Poll, gemeentebestuur

Jaargang: HKL 1989-73 / blz.: 55-61

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities over een rechtschapen schepen, een aartsschelm en turkije.

Trefwoord: Rechterlijk archief, Boelhouwer, Schipper, Schoenmaker, Turfschip, Willm Hage, Haan, De Nooij

Jaargang: HKL 1989-73 / blz.: 62-63

Titel: Een verenigingsfoto uit 1919

Auteur: Red.

Inhoud: Fanfarekorps "Nieuw Leven"

Trefwoord: Vereniging, muziekkorps

Jaargang: HKL 1989-73 / blz.: 64-67

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XII)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: "De jeugdige Vrouw en Moeder spreekt"

Trefwoord: Gedichten, Hacke, Reeser, Van Tienhoven, Bosboom, villa "Erica", Majoor Frans

Jaargang: HKL 1989-73 / blz.: 68-69

Titel: Ra-Ra-Ra-toren 25 jaren geleden afgebroken

Auteur: Marx, Trudy

Inhoud: Vreemde toren in het bos van Hacke.

Trefwoord: Bescherming bevolking, Rijksluchtvaartdienst

Jaargang: HKL 1989-73 / blz.: 70-76

Titel: Oude bewoningssporen in Loosdrecht (II)

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Vervolg op de archeologische vondsten te Loosdrecht.

Trefwoord: Middeleeuwen

Jaargang: HKL 1989-74 / blz.: 77-85

Titel: Loosdrechts raadhuis

Auteur: Daams Czn, J. en G. Marx.

Inhoud: Beschrijving van het oude rechthuis en plannen (met tekeningen) voor het nieuwe gemeentehuis waarin ook de secretaris woonde en het postkantoor gevestigd was.

Trefwoord: Gemeentehuis

Jaargang: HKL 1989-74 / blz.: 86-87

Titel: Loosdrechters in de middeleeuwen (6)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een Eemnesser moordenaar in Loosdrecht

Trefwoord: Middeleeuwen, 1436, Hof van Holland

Jaargang: HKL 1989-74 / blz.: 88-89

Titel: Een klassefoto uit de vorige eeuw

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1989-74 / blz.: 90-95

Titel: Iets luchtigs over huisnamen, vooral in Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Huisnamen te Loosdrecht.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1989-74 / blz.: 95-96

Titel: Berichtjes om te glimlachen

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Kleine berichtjes uit de krant m.b.t. Loosdrecht en speciaal over de land- en tuinbouw.

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 105

Titel: Uit oude Notulen

Auteur: Red.

Inhoud: Over het "Schouwen van drenkelingen en andere lijken"

Trefwoord: Notulen, salaris, 1797, schouw

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 106-107

Titel: Een klassefoto uit 1935

Auteur: Red.

Inhoud: Klassefoto O.L.-school te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, meester Kannegieter

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 108-110

Titel: Loosdrechts archief naar Hilversum

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Het Streekarchief van het Gooi en de Vechtstreek te Hilversum is de nieuwe bewaar­plaats voor het oud-archief van Loosdrecht.

Trefwoord: Archieven

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 111-114

Titel: Het Verheerlijkt Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Tekeningen van Spilman beschreven.

Trefwoord: Sypekerk

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 114-116

Titel: Loosdrechters in de middeleeuwen (7)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: "Vang ze, die eigenzinnige Loosdrechters!"

Trefwoord: Middeleeuwen, 1437, Cope, hoeven, schepenrecht

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 116

Titel: Uit oude Notulen

Auteur: Red.

Inhoud: "de arme potterman"

Trefwoord: Notulen, 1634, verkoop op zondag

Jaargang: HKL 1989-75 / blz.: 97-105

Titel: De Bataafse omwenteling in Loosdrecht

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Loosdrechtse bijzonderheden ten tijde van de Franse revolutie.

Trefwoord: jaar 1795

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 10

Titel: Uit oude Notulen

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een beste of een betere paal

Trefwoord: Notulen, 1779, Beths, schouw

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 10-11

Titel: Boerderij te Loosdrecht

Auteur: Red.

Inhoud: Schilderij van een schilderij van Lion Schulman van het huis aan de Kromme Rade waar nu Barend Brinkman in woont.

Trefwoord: Schilders

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 12-13

Titel: Een schoolfoto uit 1949

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto, meester Siemons, O.L.-school te Oud-Loosdrecht

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 14-20

Titel: Loosdrechters 'boven de Raade'

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Veel Loosdrechtse boeren hadden grond gepacht in de z.g. Kerkelanden (van Naarden) te Hilversum.

Trefwoord: Kerkelanden

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 1-9

Titel: Een Loosdrechtse intellectueel uit de achttiende eeuw

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Leven en werken van schoolmeester Hendrik Dekker (overl.1747) te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Schoolmeesters

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 20

Titel: Uit de notulen van de gemeenteraad

Auteur: Red.

Inhoud: Subsidie voor de omnibus

Trefwoord: Notulen, 1889, Dolman en De Bree, Hacke van Mijnden

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 21-22

Titel: Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek

Auteur: Red.

Inhoud: Inventaris archieven aanwezig in het SAGV te Hilversum

Trefwoord: Archieven, plaatsingslijst, inventaris

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 23

Titel: 'Arbijde in de sneuw'

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse aantekeningen

Trefwoord: Winter, sneeuw, rekeningen, Gerecht, 1708

Jaargang: HKL 1990-76 / blz.: 23

Titel: Winter

Auteur: Red.

Inhoud: Foto, gemaakt door Joop Olie achter z'n ouderlijk huis op de hoek van de Nootweg en de Luitgardeweg. De hoge bomen staan in de bocht van de Luitgardeweg.

Trefwoord: Winter

Jaargang: HKL 1990-77 / blz.: 24-68

Titel: Honderd jaar Christelijk onderwijs in Oud-Loosdrecht

Auteur: Strating, A. (e.a.)

Inhoud: Geschiedenis en verhalen van de Christelijke school te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Onderwijs

Jaargang: HKL 1990-78 / blz.: 69-72

Titel: EUREKA, LINQUENDA en soortgenoten

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Artikel over de namen van huizen en de betekenis daarvan.

Trefwoord: Huisnamen

Jaargang: HKL 1990-78 / blz.: 72-73

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (8)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een lastig ambachtsheer

Trefwoord: Middeleeuwen, Hof van Holland, 1442, Melis van Mijnden

Jaargang: HKL 1990-78 / blz.: 74-81

Titel: Herinneringen aan Eikenrode

Auteur: Plooij-Cuipers, E.D.M.

Inhoud: Herinneringen van kleindochter van Hacke

Trefwoord: Elias, ambachtsheerlijkheid, Crol, Feenstra, Zocher, grafkapel, Christusbeeld, theekoepeltje, Deking Dura

Jaargang: HKL 1990-78 / blz.: 82-83

Titel: Een schoolfoto uit 1928

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto Chr.L.O.-Nieuw-Loosdrecht, Voogsgeerd, Schut

Jaargang: HKL 1990-78 / blz.: 84-85

Titel: Meester Prinsen

Auteur: Grootendorst, P.A.

Inhoud: Herinneringen van een schooljongen aan meester Prinsen, hoofd van de openbare lagere school te Nieuw-Loosdrecht.

Trefwoord: Onderwijs, Miltenburg

Jaargang: HKL 1990-78 / blz.: 86-88

Titel: Agrarisch loonwerk

Auteur: Blaauwendraad, F.

Inhoud: Beschrijving van het werken met de maaimachines te Loosdrecht.

Trefwoord: Agrarisch loonwerk

Jaargang: HKL 1990-79 / blz.: 104-105

Titel: Een schoolfoto uit 1928 (II)

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1990-79 / blz.: 106-108

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een landloopster hield de Loosdrechtse schepenen bezig

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1696, 1738, Cornelius Schilbagh, Blijswijk, Ds. Elsevier

Jaargang: HKL 1990-79 / blz.: 89-103

Titel: De turf werd duur betaald

Auteur: Brand, F.

Inhoud: 18e-eeuwse feiten uit de Loosdrechtse veenderij, ontleend aan het Amsterdams familie-archief 'Brants'.

Trefwoord: Veenderij

Jaargang: HKL 1990-80 / blz.: 109-119

Titel: De Snijder

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Verhaal over de vele kleermakers in het Loosdrechtse.

Trefwoord: Beroepen (snijder)

Jaargang: HKL 1990-80 / blz.: 119

Titel: Uit de notulen van Loosdrechts gemeenteraad 100 jaar geleden

Auteur: Red.

Inhoud: Aanstelling van een nieuwe geneesheer.

Trefwoord: Notulen, gemeente-geneesheer (arts) dokter Kleijn Schoorel

Jaargang: HKL 1990-80 / blz.: 119

Titel: Hekserijen te Loosdrecht

Auteur: Red.

Inhoud: Aagje S., dievegge

Trefwoord: Volksverhalen

Jaargang: HKL 1990-80 / blz.: 120-121

Titel: Een schoolfoto uit 1920

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1990-80 / blz.: 122-126

Titel: De familie Snijder

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Korte beschrijving van de familie Snijder, die haar naam ontleend heeft aan het beroep snijder (kleermaker).

Trefwoord: Genealogie (Snijder)

Jaargang: HKL 1990-80 / blz.: 127-128

Titel: Nog een paar Loosdrechtse huisnamen

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Artikel over namen van Loosdrechtse huizen.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1991-81 / blz.: 1-14

Titel: Horen Oud- en Nieuw-Loosdrecht wel bij elkaar?

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Hernieuwde zienswijze over het ontstaan van de beide Loosdrechten.

Trefwoord: Middeleeuwen

Jaargang: HKL 1991-81 / blz.: 15-20

Titel: Gemeentesecretaris J. van Haselen

Auteur: Haselen, E. van

Inhoud: Enige anekdotes over gemeentesecretaris Jan van Haselen.

Trefwoord: Personen (Jan van Haselen)

Jaargang: HKL 1991-81 / blz.: 21

Titel: Schilderij van D. Smorenburg

Auteur: Red.

Inhoud: Afbeelding van het schilderij wintervermaak, gemaakt door de schilder Smorenburg.

Trefwoord: Schilders

Jaargang: HKL 1991-81 / blz.: 22-23

Titel: Een schoolfoto uit 1962 / blz.: '63

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1991-81 / blz.: 24

Titel: Uit oude Notulen

Auteur: Red.

Inhoud: Bladvulling. Stukje uit oude gemeente-notulen.

Trefwoord: Notulen

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 25-28

Titel: De evacuatie in de meidagen van 1940

Auteur: Red.

Inhoud: Gegevens over de eerste meidagen van WOII en de evacuatie naar Bergen.

Trefwoord: Oorlog '40-'45 (evacuatie)

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 29-30

Titel: Hendrikje, de 'Kakelot' uit Oud-Over (I)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse aantekeningen

Trefwoord: Rechterlijk archief

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 30-36

Titel: Het Verheerlijkt Loosdrecht (II)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Tekeningen van Spilman beschreven.

Trefwoord: Sypekerk

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 37-39

Titel: Loosdrechtse veldnamen

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Artikel over het gebruik van veldnamen in Loosdrecht met voor- beelden.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 40-41

Titel: Een foto uit 1903

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Op een oud glasnegatief is een huis aan de Loosdrechtse dijk te zien waar bakker Egberts (later?) woonde.

Trefwoord: Bakkerij Egberts (foto)

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 42-43

Titel: Een schoolfoto uit 1928

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1991-82 / blz.: 44

Titel: Uit oude notulen

Auteur: Red.

Inhoud: Over de 'bedeling' door de diaconie.

Trefwoord: Notulen

Jaargang: HKL 1991-83 / blz.: 45-50

Titel: Het Verheerlijkt Loosdrecht (III)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Tekeningen van Spilman beschreven.

Trefwoord: Sypekerk

Jaargang: HKL 1991-83 / blz.: 51-57

Titel: Het Ideaal

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Het leven van Sijmen Pos (geb.1688) en Jannetje Pruijmeboom te Oud-Loosdrecht en op de Oost-Indie vaart.

Trefwoord: Genealogie

Jaargang: HKL 1991-83 / blz.: 58-59

Titel: Een schoolfoto uit 1924

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1991-83 / blz.: 60-61

Titel: Hendrikje, de 'Kakelot' uit Oud-Over (II)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over Hendrikje van Esch

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1767, Hendrik de Lange,

Jaargang: HKL 1991-83 / blz.: 62-64

Titel: Loosdrecht, zoals het eens was

Auteur: Red.

Inhoud: Overgenomen feiten uit "Loosdrecht's Bloei".

Trefwoord: Dorpsleven anno 1930, vreemdelingenverkeer, VVV, watersport

Jaargang: HKL 1991-84 / blz.: 65

Titel: In memoriam H. Brunekreef

Auteur: Red.

Inhoud: Brunekreef was jarenlang ouderling van de Hervormde gemeente te Nieuw-Loosdrecht en tevens HKL-lid en van het boekje over de Sijpekerk.

Trefwoord: Personen (H. Brunekreef)

Jaargang: HKL 1991-84 / blz.: 66-76

Titel: Een koster-schoolmeester in de problemen

Auteur: Brunekreef, H. (Red.)

Inhoud: Een 18e-eeuwse koster van de Sypekerk had problemen met de dominee.

Trefwoord: Beroepen (koster-schoolmeester)

Jaargang: HKL 1991-84 / blz.: 76

Titel: Het zwaard van Damocles

Auteur: Red.

Inhoud: Een zware tak die van een boom naar beneden dreigde te vallen was aanleiding om een stukje in de G&E te schrijven.

Trefwoord: Bladvulling

Jaargang: HKL 1991-84 / blz.: 77-83

Titel: Oud-Loosdrecht: Welvarender, maar minder mooi

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Goyert Lam blikt nostalgisch achterom

Trefwoord: Dorpsleven begin twintigste eeuw, grindweg, schoolstrijd, Scherpel, ophaalbrug, zwembaden

Jaargang: HKL 1991-84 / blz.: 84

Titel: Zo maar een foto

Auteur: Red.

Inhoud: Het huis Oud-Loosdrechtse dijk nr. 134-136 in 1913 bewoond door Jan Lamme.

Trefwoord: Huizen, Van den Heuvel, De Gooijer, Otten

Jaargang: HKL 1991-85 / blz.: 108

Titel: Die Dirkje toch

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Rechtzaak tegen Dirkje Evenblij

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1743, Hogenbirk, Buijs, Buijsing

Jaargang: HKL 1991-85 / blz.: 85-90

Titel: Loosdrechtse hondekarren

Auteur: Daams Czn., J.

Inhoud: Artikel over het reglement voor hondekarren en wetenswaardigheden over de bezitters daarvan.

Trefwoord: Hondekarren

Jaargang: HKL 1991-85 / blz.: 91-93

Titel: Teunis vent met waterlelies

Auteur: Wingelaar

Inhoud: 20e-eeuws verhaal over Teunis Wingelaar.

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1991-85 / blz.: 94-95

Titel: Een schoolfoto uit 1947

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1991-85 / blz.: 96-109

Titel: Christelijke school 100 jaar

Auteur: Leene, Th.J.

Inhoud: Wetenswaardigheden over 100 jaar Christelijk onderwijs te Nieuw-Loosdrecht.

Trefwoord: Scholen (Christelijke 100 jaar)

Jaargang: HKL 1992-86 / blz.: 1-15

Titel: Buitenplaats Eikenrode was eens een lustoord

Auteur: Marx - van Ankum, Trudy

Inhoud: Beschrijving van de bewoners van de buitenplaats

Trefwoord: Eikenrode

Jaargang: HKL 1992-86 / blz.: 16-19

Titel: Van de zolder

Auteur: Red.

Inhoud: Wetenswaardigheden van de HKL-archiefzolder.

Trefwoord: HKL

Jaargang: HKL 1992-86 / blz.: 19

Titel: Een raadsbesluit van 30 mei 1833

Auteur: Red.

Inhoud: Boete gesteld op loslopend vee

Trefwoord: Raadsbesluit, hoornvee, paarden, varkens, bokken, geiten

Jaargang: HKL 1992-86 / blz.: 20-21

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (9)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een lastig ambachtsheer

Trefwoord: Middeleeuwen, Melis van Mijnden, 1448, Van Amstel, Hof van Holland

Jaargang: HKL 1992-86 / blz.: 22-23

Titel: Wei- en bouwlanden rond Eikenrode

Auteur: Doets, A.

Inhoud: Beschrijving van werkzaamheden op de landerijen rond Eikenrode.

Trefwoord: Eikenrode

Jaargang: HKL 1992-86 / blz.: 24

Titel: Oprichting kaasfabriek

Auteur: Red.

Inhoud: Kort bericht over de oprichting van de inmiddels afgebroken Loosdrechtse kaasfabriek, ook wel melkfabriek genoemd.

Trefwoord: Kaasfabriek

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 25-36

Titel: Johannes Versteegt (1889-1945)

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Levensbeschrijving van ds. Versteegt, gereformeerd predikant van Nieuw-Loosdrecht.

Trefwoord: Oorlog '40-'45 (verzet)

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 37-39

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (10)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Een door Loosdrecht gewonnen proces

Trefwoord: Middeleeuwen, 1448, Gooiland, Willem van Montfoirde, Nyenrode, belasting

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 40-41

Titel: Goud uit Loosdrechts bodem

Auteur: Aalberts, H.

Inhoud: Beschrijving van de vondst van een aantal gouden munten.

Trefwoord: Archeologie

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 41

Titel: Ongeluk op de plas

Auteur: Red.

Inhoud: J. Klein verdronken op de plas

Trefwoord: Dorpsleven anno 1907, "De Hilver- en Vechtbode", antirevolutionair blad

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 42-44

Titel: Veldnamen

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Eigennamen van landerijen, akkers, enz.

Trefwoord: Veldnamen

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 44

Titel: Oproep van archief

Auteur: Red.

Inhoud: Oproep voor archivalia

Trefwoord: HKL-archief, Pos

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 45

Titel: Loosdrecht in 1790

Auteur: Red.

Inhoud: Aardrijkskundige plaatsbeschrijving van Loosdrecht

Trefwoord: 1790, Jacobus Kok, "Vaderlandsch Woordenboek", 1790

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 46-48

Titel: Loosdrecht toen en nu

Auteur: Red.

Inhoud: Foto's van huizen

Trefwoord: Woningen

Jaargang: HKL 1992-87 / blz.: 48

Titel: Op z'n Amerikaansch!

Auteur: Red.

Inhoud: Op Sypesteyn werd in 1907 een schuur in z'n geheel 160 meter verplaatst.

Trefwoord: Sypesteyn

Jaargang: HKL 1992-88 / blz.: 49-65

Titel: Een memorietafel in de Sijpse kerk

Auteur: Ploos van Amstel, Jhr. G.

Inhoud: Geschiedenis van de z.g. memorietafel, die ooit in de Sypekerk te Nieuw-Loosdrecht heeft gehangen.

Trefwoord: Sypekerk (memorietafel)

Jaargang: HKL 1992-88 / blz.: 66-67

Titel: Een verenigingsfoto uit ca. 1950

Auteur: Red.

Inhoud: Foto van het mannenkoor "Internos"

Trefwoord: Vereniging (foto), Albert Bode, dirigent

Jaargang: HKL 1992-88 / blz.: 68

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (11)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Naarden contra Melis van Mijnden

Trefwoord: Middeleeuwen, 1451, Hof van Holland

Jaargang: HKL 1992-89 / blz.: 69-75

Titel: Historische Kring Loosdrecht viert lustrum

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Artikel gemaakt over het twintigjarig bestaan van de Historische Kring Loosdrecht.

Trefwoord: HKL

Jaargang: HKL 1992-89 / blz.: 75

Titel: Rectificatie

Auteur: Red.

Inhoud: Het huis op de gepubliceerde foto was de voormalige bakkerij van Egberts te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Huizen

Jaargang: HKL 1992-89 / blz.: 76-81

Titel: Over wezen en weesmeesters (I)

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Verhaal over de weeskamer en zijn beheerders.

Trefwoord: Beroepen (weesmeesters)

Jaargang: HKL 1992-89 / blz.: 82-88

Titel: De betekenis van de Loosdrechtse straatnamen

Auteur: Daams Czn., J.

Inhoud: Verklaring van de meeste Loosdrechtse straatnamen.

Trefwoord: Straatnamen

Jaargang: HKL 1992-90 / blz.: 100-106

Titel: Sint Annepad

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Beschrijving van het ontstaan van de straatnaam St. Annepad te Nieuw-Loosdrecht.

Trefwoord: Naamvorming

Jaargang: HKL 1992-90 / blz.: 107-120

Titel: Over wezen en weesmeesters (II)

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Vervolg op het verhaal over de weeskamer.

Trefwoord: Beroepen (weesmeesters)

Jaargang: HKL 1992-90 / blz.: 89-92

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (12)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Proces voor het Hof van Holland

Trefwoord: Middeleeuwen, 1448, de Drecht, waterloop, schouwrecht

Jaargang: HKL 1992-90 / blz.: 93-99

Titel: Uit het leven van 'Maccie Mee'

Auteur: Wingelaar

Inhoud: Herinneringen van Wingelaar, alias 'Vodje'

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1992-90 / blz.: 99

Titel: Naarder brug te Loosdrecht?

Auteur: Red.

Inhoud: Aanbesteding van een brug te Nieuw-Loosdrecht door de kerk van Naarden.

Trefwoord: Kerkelanden

Jaargang: HKL 1993-91 / blz.: 10-11

Titel: Een verenigingsfoto uit 1936

Auteur: Red.

Inhoud: Foto van jongelingsvereniging "Eben Haëzer"

Trefwoord: jongelingsvereniging, Miedema, Daams, Veraar

Jaargang: HKL 1993-91 / blz.: 12-18

Titel: De Weesmeestersaffaire

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Laat 19e eeuws verslag over de strijd tussen weesmeesters en de gemeentelijke overheid.

Trefwoord: Beroepen (weesmeesters)

Jaargang: HKL 1993-91 / blz.: 1-9

Titel: 'Bidt en Werkt' bestond bijna veertig jaar

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Over de meisjesvereniging van de Gereformeerde Kerk

Trefwoord: Vereniging

Jaargang: HKL 1993-91 / blz.: 19-24

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (I)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Een serie verhalen, bijeengebracht door een medewerker van het instituut voor dialectologie te Amsterdam.

Trefwoord: Volksverhalen

Jaargang: HKL 1993-92 / blz.: 25-32

Titel: 'Bidt en Werkt' tijdens en na de oorlog

Auteur: Marx - van Ankum, G.

Inhoud: Christelijke Vrouwen vereniging te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Vereniging

Jaargang: HKL 1993-92 / blz.: 33-35

Titel: Waarde Heer, van 't 'Postkantoor'

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Brief van bakker Schippers aan het postkantoor.

Trefwoord: Bakkers

Jaargang: HKL 1993-92 / blz.: 36-37

Titel: Een schoolfoto uit 1933

Auteur: Red.

Inhoud: Beschrijving personen op een klassenfoto

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1993-92 / blz.: 38-42

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (II)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Volksverhalen

Trefwoord: J.P.Freese, toverheks, betovering, 'met de helm geboren', Kallenbach

Jaargang: HKL 1993-92 / blz.: 43-48

Titel: Het pachtersoproer

Auteur: Schlimme, J.F.C.

Inhoud: Dagboekverslag van Jacob Pos over het Amsterdamse pachtersoproer.

Trefwoord: Pachtersoproer 1748

Jaargang: HKL 1993-93 / blz.: 49-57

Titel: Het Loosdrechtse Bos

Auteur: Daams Jzn., J.

Inhoud: Artikel over het Loosdrechtse Bos te Hilversum, ook wel Bos van Zonnestraal genoemd.

Trefwoord: Loosdrechtse bos

Jaargang: HKL 1993-93 / blz.: 58-59

Titel: Een schoolfoto uit 1973

Auteur: Red.

Inhoud: Klimopschool Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, juffr. Hogenbirk

Jaargang: HKL 1993-93 / blz.: 60-67

Titel: Korte geschiedenis van Gooiland

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Gooise wetenswaardigheden.

Trefwoord: Middeleeuwen

Jaargang: HKL 1993-93 / blz.: 67

Titel: Veldwachter timmert aan de weg

Auteur: Red.

Inhoud: De Veldwachter Maas Timmerman kreeg de aanbesteding van een nieuw aan te leggen wegdek.(?)

Trefwoord: Veldwachter

Jaargang: HKL 1993-93 / blz.: 68

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (III)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Volksverhalen

Trefwoord: Volksverhalen, B.E. Jansen, hekserij, betoveren

Jaargang: HKL 1993-94 / blz.: 69-104

Titel: Grafstenen in de Sypekerk

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Vindplaats en beschrijving van de grafstenen in de Sypekerk te Nieuw-Loosdrecht (met foto's en tekeningen).

Trefwoord: Sypekerk (grafstenen)

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 105-111

Titel: Avontuurlijke Muyevelder in Loosdrechts gevang

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Wandaden van Klaas Pietersz Luyers, alias Klaas Aspot, alias Klaas Klijn

Trefwoord: Rechterlijk archief 1745, Sijmen Gijsen, Breukeleveen, Willem Post, Timmerman, Hendrik Bos, Verhoef, Lamme, Schipper

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 111

Titel: Voor een strenge winter?

Auteur: Red.

Inhoud: Bladvulling. Meisjesvereniging te Nieuw-Loosdrecht maakte wollen kleding voor de armen in de winter.

Trefwoord: Vereniging

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 112-115

Titel: Nuttig allerlei voor iedereen

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Beschrijving van alle boeken in de schoolbibliotheek van de school te Oud-Loosdrecht door meester A.C. van der Grijp (1877).

Trefwoord: School Oud-Loosdrecht

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 115

Titel: Niets nieuws onder de zon (I)

Auteur: Red.

Inhoud: Bericht anno 1806 over de Loosdrechtse jeugd

Trefwoord: Straatschenderijen, jongeren

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 116-117

Titel: Een schoolfoto uit 1928

Auteur: Red.

Inhoud: Foto Chr. School te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, meester Veefkind, juffr. Woudenberg

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 118-119

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (13)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Proces voor het Hof van Holland

Trefwoord: Middeleeuwen, ambachtsheerlijkheid Mijnden, Hof van Holland, Naarden

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 119

Titel: Niets nieuws onder de zon

Auteur: Red.

Inhoud: Bericht anno 1907 over de Loosdrechtse jeugd

Trefwoord: Straatschenderijen, jeugd

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 120-121

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (IV)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Volksverhalen

Trefwoord: Volksverhalen, Barend Lamme

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 122-123

Titel: Onderscheiding voor Siem Pos

Auteur: Meulen, J. van der

Inhoud: Oud-voorzitter on oprichter van de Historische Kring Loosdrecht werd onderscheiden voor zijn werk bij de Archeologische Werkgemeenschap Nederland.

Trefwoord: HKL

Jaargang: HKL 1993-95 / blz.: 123-124

Titel: Een vergeten verslag!

Auteur: Meulen, J. van der

Inhoud: Over de HKL-tentoonstelling in "Het Huys met de Twee Oogen"

Trefwoord: HKL (verslag), Lenie Bosch, Harry Oolders, Joop Olie, Jose Timmerman

Jaargang: HKL 1994-100 / blz.: 103-104

Titel: Loosdrecht in de middeleeuwen (14)

Auteur: R. Loenen

Inhoud: Kort verhaal uit de vijftiende eeuw

Trefwoord: Melis van Amstel van Mijnden, Kronenburg, leenheer Philips van Bourgondië, Hof van Holland

Jaargang: HKL 1994-100 / blz.: 104

Titel: Wrange vruchten voor Zuidhoek

Auteur: Red.

Inhoud: Bladvulling. Kort stukje uit het RA

Trefwoord: Rechterlijk Archief, Loenen, 1786

Jaargang: HKL 1994-100 / blz.: 105-128

Titel: Mijn naam is Van Altena

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Beschreven genealogie (met stamboom) van de Loosdrechtse Van Altena's.

Trefwoord: Genealogie

Jaargang: HKL 1994-96 / blz.: 1-15

Titel: De geschiedenis van een smidsfamilie

Auteur: Daams Czn., J.

Inhoud: Beschrijving van de voorouders van de smid Daams en de herkomst van de naam.

Trefwoord: Genealogie (Daams)

Jaargang: HKL 1994-96 / blz.: 16-17

Titel: Een schoolfoto uit 1925

Auteur: Red.

Inhoud: De "School met den Bijbel" te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, juffr. Hinlopen, Floor, Daams

Jaargang: HKL 1994-96 / blz.: 18-20

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XIII)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht door G. Rademakers, 1825

Trefwoord: Gedichten, "Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen", ds. Steenmeyer,

Jaargang: HKL 1994-96 / blz.: 21-22

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse notities

Trefwoord: Rechterlijk archief, Opsiet, Eij, Boelhouwer, vechten

Jaargang: HKL 1994-96 / blz.: 23-24

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (V)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Volksverhalen

Trefwoord: Volksverhalen, Wingelaar, toverheks

Jaargang: HKL 1994-97 / blz.: 25-40

Titel: Het 'rustige leven eens landmans' ging niet over rozen

Auteur: Marx - van Ankum, Trudy

Inhoud: Agrarisch leven aan het begin van deze eeuw.

Trefwoord: Agrarisch leven

Jaargang: HKL 1994-97 / blz.: 40-46

Titel: Lange Gerard van de groep Loosdrecht

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Uit het verzet in WO-II.

Trefwoord: Oorlog '40-'45 (verzet)

Jaargang: HKL 1994-97 / blz.: 47-48

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (VI)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Volksverhalen

Trefwoord: Volksverhalen, Van der Wilt, spoken, "met de helm geboren"

Jaargang: HKL 1994-98 / blz.: 49-84

Titel: Enige hoofdstukken uit de vroege geschiedenis van Eikenrode

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Beschrijving van de bewoners van de buitenplaats

Trefwoord: Eikenrode

Jaargang: HKL 1994-99 / blz.: 85-94

Titel: Huizen en bewoning in Muyeveld

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Beschrijving van de huizen en hun bewoners in Muijeveld aan het begin van de 20e-eeuw.

Trefwoord: Muijeveld

Jaargang: HKL 1994-99 / blz.: 95

Titel: Volksverhalen uit Loosdrecht (VII)(Slot)

Auteur: Heupers, E.

Inhoud: Volksverhalen

Trefwoord: Volksverhalen, Gerrit Kroon, toverheks

Jaargang: HKL 1994-99 / blz.: 96-97

Titel: Een schoolfoto uit 1910?

Auteur: Red.

Inhoud: Foto Openbare Lagere School te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, meester Mielart

Jaargang: HKL 1994-99 / blz.: 98-102

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XIV)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Afscheidsgroet aan de leden van het Departement Loosdrecht der Maatschappij tot Nut van 't algemeen, 1825

Trefwoord: Gedichten, G.Ramakers, ds. Steenmeyer

Jaargang: HKL 1995-101 / blz.: 1-10

Titel: Oudemanswater probaat middel tegen schurft

Auteur: Marx, Trudy

Inhoud: Een artikel waarbij geput werd uit een oud boekje van een veearts.

Trefwoord: Veeartsenijkunde

Jaargang: HKL 1995-101 / blz.: 11-13

Titel: Natuurgebied De Meent

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Jeugdherinneringen aan Muyeveld

Trefwoord: De Meent

Jaargang: HKL 1995-101 / blz.: 14-15

Titel: Een schoolfoto uit 1926

Auteur: Red.

Inhoud: Foto Openbare Lagere School te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, meester Kannegieter, meester Prinsen

Jaargang: HKL 1995-101 / blz.: 16-20

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XV)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Grafschrift Dirk Ruyter

Trefwoord: Gedichten, koster, voorzanger, onderwijzer, Van de Kemp, collecteur, gaarder, Bataafse omwenteling

Jaargang: HKL 1995-101 / blz.: 21-23

Titel: Over bijnamen in Loosdrecht

Auteur: Zeldenrijk, H.

Inhoud: Opsomming van een aantal Loosdrechse bijnamen.

Trefwoord: Bijnamen

Jaargang: HKL 1995-101 / blz.: 24

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse aantekeningen

Trefwoord: Rechterlijk archief, tapneringen, Oudeheijn, Hekel, Scholenaar, Stapelmoer, Sas

Jaargang: HKL 1995-102 / blz.: 25-56

Titel: Anton van der Waals in Loosdrecht (1944)

Auteur: Marx-van Ankum, T.

Inhoud: Verrader Van der Waals trouwde onder valse naam (Van der Veen) en woonde enige tijd te Loosdrecht.

Trefwoord: Oorlog '40-'45

Jaargang: HKL 1995-103 / blz.: 57-64

Titel: Recht van overpad

Auteur: Streefkerk, M.

Inhoud: Burentwist over het gebruik van een stuk grond aan de Kromme Rade hoek 's-Gravelandsevaartweg (19e-eeuw).

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1995-103 / blz.: 65

Titel: Suikerzakjes uit Loosdrecht

Auteur: Red.

Inhoud: Afdruk van enige suikerzakjes waarop Loosdrechtse etablissementen voorkomen.

Trefwoord: Suikerzakjes

Jaargang: HKL 1995-103 / blz.: 66-67

Titel: Een schoolfoto uit 1930

Auteur: Red.

Inhoud: Foto uitstapje "School met den Bijbel" Oud-Loosdrecht naar Schiphol

Trefwoord: Schoolfoto, juffr. Woudenberg, meester Veefkind, Dikke en Dunne Dirk Kroon

Jaargang: HKL 1995-103 / blz.: 69-71

Titel: NICOLAAS WICART, tekenaar in Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Onbekende tekeningen van Wicart gevonden en beschreven.

Trefwoord: Schilders

Jaargang: HKL 1995-103 / blz.: 71-72

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse aantekeningen

Trefwoord: Rechterlijk archief, 1712,Beletje Gerrits, Lap, Van Leeuwen

Jaargang: HKL 1995-103 / blz.: 73-76

Titel: Dorpsgebeuren (I)

Auteur: Wingelaar jr., M.

Inhoud: Verhalen en herinneringen van een Oud-Loosdrechter, bijgenaamd 'Vodje'.

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 77-82

Titel: Een Canadees in Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Herinneringen (in dichtvorm) van een Canadees aan de oorlogstijd.

Trefwoord: Oorlog '40-'45

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 82-83

Titel: Bij de voorplaat

Auteur: Red.

Inhoud: Oudloosdrechtse dijk nr. 217:

Trefwoord: Huizen

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 84-85

Titel: Feestvieren met een molentje

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Beschrijving van een object (een drinkglas met daarop een molentje) uit kasteel-museum Sypesteyn.

Trefwoord: Kasteel Sypesteyn

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 86-92

Titel: De bus van Oud-Loosdrecht

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Reglement opgesteld begin 19e-eeuw

Trefwoord: Ziekenzorg

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 93-95

Titel: Zomerhuisjes in 'Onze hoek'

Auteur: Wildschut-Veen, Elske

Inhoud: Beschrijving van bewoners van de zomershuisjes in de Boomhoek.

Trefwoord: Zomerhuisjes

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 96-97

Titel: Een schoolfoto uit 1916

Auteur: Red.

Inhoud: Foto Chr. School te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto, meester W. en W.J.Voogsgeerd

Jaargang: HKL 1995-104 / blz.: 98-100

Titel: Dorpsgebeuren (II)

Auteur: Wingelaar jr., M.

Inhoud: Oud-Loosdrechtse verhalen van 'Kees de Jood'

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1995-105 / blz.: 101-106

Titel: Jacobus Willemsen (1698-1780), een predikant uit de pruikentijd

Auteur: Bogaard, C.

Inhoud: Beschrijving van een nieuwe aanwinst van Loosdrecht porselein op kasteel-museum Sypesteyn.

Trefwoord: Loosdrechts porselein

Jaargang: HKL 1995-105 / blz.: 106

Titel: Geen Loosdrechtse paperijen in 1729

Auteur: Red.

Inhoud: Kort bericht dat er in het Hervormde (Gereformeerde) Loosdrecht geen Katholieken woonden.

Trefwoord: Katholieken

Jaargang: HKL 1995-105 / blz.: 107-124

Titel: Zomaar een Loosdrechtse familie (1)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Leven en werken van Jacob Jansz Loenen (1700-1785)

Trefwoord: Genealogie (Loenen)

Jaargang: HKL 1996-106 / blz.: 1

Titel: In memoriam J. Daams

Auteur: Red.

Inhoud: Terugblik op leven en werken van oud-voorzitter Jas Daams Czn.

Trefwoord: Personen (Daams - overleden)

Jaargang: HKL 1996-106 / blz.: 2 - 8

Titel: 1996: Jaar van het industrieel erfgoed (1)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: De Loosdrechtse porseleinfabricage in het kader van het jaar van het industrieel erfgoed.

Trefwoord: Porselein

Jaargang: HKL 1996-106 / blz.: 20

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse aantekeningen

Trefwoord: Dorpsleven, 1716, Roelen

Jaargang: HKL 1996-106 / blz.: 9 - 19

Titel: Het bewogen verleden van de Egelshoek (I)

Auteur: Manten, A.

Inhoud: Geschiedenis van de Egelshoek

Trefwoord: Egelshoek

Jaargang: HKL 1996-107 / blz.: 21 - 30

Titel: Het bewogen verleden van de Egelshoek (II)

Auteur: Manten, A.

Inhoud: Geschiedenis van de Egelshoek

Trefwoord: Egelshoek

Jaargang: HKL 1996-107 / blz.: 31 - 35

Titel: 1996: Jaar van het industrieel erfgoed (2)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: De Loosdrechtse porseleinfabricage in het kader van het jaar van het industrieel erfgoed.

Trefwoord: Porselein

Jaargang: HKL 1996-107 / blz.: 36 - 37

Titel: Een schoolfoto uit 1912

Auteur: Red.

Inhoud: Openbare lagere school te Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1996-107 / blz.: 38 - 42

Titel: Van krentenbol tot kroket

Auteur: Doets, A.

Inhoud: Herinneringen van bakker Snoep.

Trefwoord: Bakkerij

Jaargang: HKL 1996-107 / blz.: 43 - 44

Titel: Hendrik Gerritsz, pastoor van de Sypekerk

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Rond 1494 pastoor te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Sypekerk

Jaargang: HKL 1996-108 / blz.: 45 - 50

Titel: 1996: Jaar van het industrieel erfgoed (3)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: De Loosdrechtse porseleinfabricage in het kader van het jaar van het industrieel erfgoed.

Trefwoord: Porselein

Jaargang: HKL 1996-108 / blz.: 51 - 53

Titel: MALPERDOES. Wat een vreemde naam!

Auteur: Bakker, P.

Inhoud: Verhaal over Duitse trekarbeiders die zich in Loosdrecht vestigden

Trefwoord: Personen (Malperdoes als familienaam)

Jaargang: HKL 1996-108 / blz.: 54 - 55

Titel: Een schoolfoto uit 1961

Auteur: Red.

Inhoud: Eikenrodeschool Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1996-108 / blz.: 56 - 67

Titel: Jongelingsvereniging werd ruim 100 jaar

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Hervormde jongensvereniging (Sijpekerk)

Trefwoord: Jongelingsvereniging

Jaargang: HKL 1996-108 / blz.: 68

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Ruzie in herberg

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1996-109 / blz.: 69 - 74

Titel: 1996: Jaar van het industrieel erfgoed (4)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: De Loosdrechtse porseleinfabricage in het kader van het jaar van het industrieel erfgoed.

Trefwoord: Porselein

Jaargang: HKL 1996-109 / blz.: 75 - 77

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Achttiende eeuwse ruzies in herbergen.

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1996-109 / blz.: 78 - 79

Titel: Een schoolfoto uit 1943

Auteur: Red.

Inhoud: Christelijke school Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1996-109 / blz.: 80 - 81

Titel: Herinneringen aan De Otter

Auteur: Bak-Lutterman, C.H.

Inhoud: Herinneringen aan zomers zwemplezier.

Trefwoord: Zwembad

Jaargang: HKL 1996-109 / blz.: 82 - 87

Titel: Dorpsgebeuren (III)

Auteur: Wingelaar jr., M.

Inhoud: Jeugdherinneringen uit begin 20e-eeuw.

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1996-109 / blz.: 88

Titel: Doorkijk bij de Loosdrechtse plassen

Auteur: Red.

Inhoud: Foto van vermoedelijk de Heulsloot te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Heulsloot

Jaargang: HKL 1996-110 / blz.: 102 - 106

Titel: Ruzie in de porseleinfabriek

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Werknemers in de porseleinfabriek betrokken bij een ruzie.

Trefwoord: Porselein

Jaargang: HKL 1996-110 / blz.: 107 - 110

Titel: De Rietschans

Auteur: Keip, P.

Inhoud: Restaurant gesloopt in 1996.

Trefwoord: Rietschans, de

Jaargang: HKL 1996-110 / blz.: 111 - 112

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: 18e-eeuws verhaal over schepen G.C. de Graaf.

Trefwoord: Schepeneed

Jaargang: HKL 1996-110 / blz.: 89 - 94

Titel: 1996: Jaar van het industrieel erfgoed (5 slot)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Porseleinfabricage

Trefwoord: Porselein

Jaargang: HKL 1996-110 / blz.: 95 - 98

Titel: Zomaar een Loosdrechtse familie (2)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Levensbeschrijving van W.J. Loenen (1530-1645)

Trefwoord: Personen (Willem Jacobsz Loenen)

Jaargang: HKL 1996-110 / blz.: 99 - 102

Titel: Een herdenking in 1903

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Herdenkingsrede ds Vellenga als bron zelfstandig bestaan kerk Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: Sypekerk

Jaargang: HKL 1997-111 / blz.: 1-8

Titel: De provincie Utrecht in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Loosdrecht en de Bataafse omwenteling

Trefwoord: Bataafse tijd

Jaargang: HKL 1997-111 / blz.: 9-20

Titel: Klederdracht in Loosdrecht

Auteur: Pos, S.

Inhoud: Beschrijving van kleding van vooraanstaande Loosdrechtse vrouwen

Trefwoord: Klederdracht

Jaargang: HKL 1997-112 / blz.: 21-28

Titel: Zomaar een Loosdrechtse familie (3)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Dirk Loenen, van Loosdrechtse jongeling tot professor

Trefwoord: Personen (Loenen)

Jaargang: HKL 1997-112 / blz.: 29-35

Titel: 'Een heel gelukkig mens': Nijhoff in Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Martinus Nijhoff als gast in zeilboot

Trefwoord: Personen (Nijhoff)

Jaargang: HKL 1997-112 / blz.: 36-38

Titel: Slagerij Machielse

Auteur: Doets, A.

Inhoud: Leven van slager H. Machielse

Trefwoord: Personen (Machielse)

Jaargang: HKL 1997-112 / blz.: 39-44

Titel: Drie Hollandse historische taferelen op Chinees porselein

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Chinees porselein in Kasteel-Museum Sypesteyn

Trefwoord: Porselein

Jaargang: HKL 1997-113 / blz.: 45-46

Titel: In memoriam Trudy Marx

Auteur: Red.

Inhoud: HKL-erelid Trudy Marx overleden

Trefwoord: Personen (Marx)

Jaargang: HKL 1997-113 / blz.: 47-51

Titel: Ten Broeke, smid en fietsenmaker

Auteur: Doets, A. en J. Mol

Inhoud: Leven en werken van B. ten Broeke, fietsenmaker en smid

Trefwoord: Personen (Ten Broeke)

Jaargang: HKL 1997-113 / blz.: 52-56

Titel: Drie Hollandse historische taferelen op Chinees porselein (2)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Chinees porselein in Kasteel-Museum Sypesteyn

Trefwoord: Porselein

Jaargang: HKL 1997-113 / blz.: 57-63

Titel: 1597: Oud-Loosdrecht zelfstandige Hervormde gemeente

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: 400-jarig bestaan van de Hervormde gemeente Oud-Loosdrecht

Trefwoord: jaar 1597

Jaargang: HKL 1997-113 / blz.: 64-68

Titel: Het kwitantieboek van een Amsterdamse timmerman

Auteur: Streefkerk, M.

Inhoud: Leven en werken van de timmerman in de 18e-eeuw

Trefwoord: Personen (Streefkerk)

Jaargang: HKL 1997-114 / blz.: 69

Titel: Ons 25-jarig jubileum

Auteur: Doets, A.

Inhoud: 25-jarig bestaan van de H.K.L.

Trefwoord: HKL

Jaargang: HKL 1997-114 / blz.: 70-86

Titel: De Historische Kring Loosdrecht

Auteur: Mol, J.

Inhoud: Beschrijving van 25 jaar HKL-verenigingswerk

Trefwoord: HKL

Jaargang: HKL 1997-114 / blz.: 87-92

Titel: Drie Hollandse historische taferelen op Chinees porselein (3)

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Chinees porselein in Kasteel-Museum Sypesteyn

Trefwoord: Porselein

Jaargang: HKL 1997-115 / blz.: 93-124

Titel: Franse tirannie in Loosdrecht en omgeving 1672 /1673

Auteur: Brand, F. en B. de Ligt

Inhoud: Beschrijving van de geweldadigheden die in het rampjaar 1672 te Loosdrecht gepleegd

Trefwoord: jaar 1672, Fransen, tirannie

Jaargang: HKL 1998-116 / blz.: 11-16

Titel: Expositie 25-jarige Historische Kring Loosdrecht pakt uit!

Auteur: Mol, J.

Inhoud: Tentoonstelling van de HKL i.v.m. het jubileum 1972-1998

Trefwoord: HKL-expositie

Jaargang: HKL 1998-116 / blz.: 1-6

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XIV)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht t.g.v. het 25-jarig huwelijksjubileum van ds. Vellenga

Trefwoord: Personen

Jaargang: HKL 1998-116 / blz.: 17-19

Titel: Het theekoepeltje op Eikenrode

Auteur: Ogtrop-van Mijnden, A.M.B. van

Inhoud: Beschrijving van het verdwenen theekoepeltje aan de Nieuwedijk

Trefwoord: Landgoed Eikenrode

Jaargang: HKL 1998-116 / blz.: 19-20

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Jens de Groot (1740) als herbergier

Trefwoord: De Afrikaanse Leeuw

Jaargang: HKL 1998-116 / blz.: 7-10

Titel: Het zilveren pronkzoutvat in kasteel-museum Sypesteyn

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Beschrijving van een z.g. pronkzoutvat

Trefwoord: Museum Sypesteyn

Jaargang: HKL 1998-117 / blz.: 32-37

Titel: Hendrik Krook, vrachtrijder te Loosdrecht

Auteur: Schaik-Krook, M. van

Inhoud: Leven en werken van H. Krook (1896-1977)

Trefwoord: Personen (Krook)

Jaargang: HKL 1998-117 / blz.: 38-44

Titel: Herdenking 350 jaar vrede van Munster

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Beschrijving objecten op Sypesteyn i.v.m. 80-jarige oorlog

Trefwoord: Vrede van Munster

Jaargang: HKL 1998-117, blz.: 21-31

Titel: Een sprong in het duister

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Een nachtelijke dropping in Loosdrecht op 11 april 1945

Trefwoord: Dropping

Jaargang: HKL 1998-118 / blz.: 45-47

Titel: Een bijzondere grafsteen

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Grafsteen van Cornelis Langhout (1910) en Joh.na van Mourik (1938)

Trefwoord: Graven

Jaargang: HKL 1998-118 / blz.: 48-49

Titel: Een schoolfoto uit 1924

Auteur: redactioneel

Inhoud: Een klas van meester Prinsen (Openbare school Nieuw-Loosdrecht)

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1998-118 / blz.: 50-53

Titel: Zomaar een Loosdrechtse familie (4)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Leven en werken van Jan Willemsz Loenen (1561-ca. 1650)

Trefwoord: Genealogie

Jaargang: HKL 1998-118 / blz.: 54-56

Titel: Een bijzonder geval van usurpatie?

Auteur: Sypesteyn, P.J.

Inhoud: Enkele gedachten omtrent de afstamming van Sypesteyn

Trefwoord: Wapen

Jaargang: HKL 1998-118 / blz.: 57-62

Titel: Dorpsgebeuren IV (slot)

Auteur: Wingelaar jr., M.

Inhoud: Herinneringen van een kleinzoon

Trefwoord: Dorpsleven

Jaargang: HKL 1998-118 / blz.: 63-64

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: 1684 / blz.: '85 Rechtzaak tegen Luyert Gerritsz

Trefwoord: Rechtspraak

Jaargang: HKL 1998-119 / blz.: 76-83

Titel: Johannes Timmerman 1860-1931

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Leven en werken van een Loosdrechtse bestuurder

Trefwoord: Personen (Timmerman)

Jaargang: HKL 1998-119 / blz.: 84-86

Titel: Zomaar een Loosdrechtse familie (5)

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Leven en werken van Ellert Willems Loenen (1570-1650)

Trefwoord: Genealogie

Jaargang: HKL 1998-119 / blz.: 87-88

Titel: Bijna 150 jaar postbezorging in Loosdrecht

Auteur: Karsemeijer, R.

Inhoud: Korte geschiedenis van de postbezorging

Trefwoord: Posterijen

Jaargang: HKL 1998-119, blz.: 65-75

Titel: In Holland staat een huis

Auteur: Bogaard, C.G.

Inhoud: Feiten en verzinsels rond de geschiedenis van kasteel Sypesteyn

Trefwoord: Sypesteyn (kasteel)

Jaargang: HKL 1998-120 / blz.: 111-116

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Rechtzaak tegen Willem Hendriksz van den Heuvel (1765)

Trefwoord: Rechtspraak

Jaargang: HKL 1998-120 / blz.: 89-97

Titel: Jan Jansz Pos, turfhandelaar in Nieuw-Loosdrecht in de tweede helft van de 18e eeuw

Auteur: Manten, Arie A.

Inhoud: Beschrijving van de turfprijzen enz.

Trefwoord: Turfhandel

Jaargang: HKL 1998-120 / blz.: 98-100

Titel: Gerrit Grootendorst, timmerman en kruidenier 1875-1943

Auteur: Doets, A.

Inhoud: Leven en werken van Gerrit Grootendorst

Trefwoord: Personen (Grootendorst)

Jaargang: HKL 1998-120, blz.: 101-103

Titel: De 'loopende rekening' van Cornelis de Bree

Auteur: Brand, F.

Inhoud: Beschrijving van inkomsten en n van een milicien 19e eeuw

Trefwoord: militair zakboekje

Jaargang: HKL 1998-120, blz.: 104-110

Titel: Manus en Stijntje Rempe uit het Lege End

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Over de families Rempe en Lamme

Trefwoord: Genealogie

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 10-13

Titel: Sypetoren

Auteur: L.V.

Inhoud: Beschrijving van de beklimming van de toren in Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Sypekerk

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 12

Titel: Afscheid van een redacteur

Auteur: A. Doets

Inhoud: Afscheid van F. Brand als redacteur HKL-blad

Trefwoord: Personen (Ferry Brand)

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 14-15

Titel: Afscheidslied Hacke

Auteur: L. (B. de Ligt)

Inhoud: Lied t.g.v. het 12 1 / blz.: 2-jarig huwelijk Hacke van Mijnden en Deking Dura

Trefwoord: Gedicht

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 16-19

Titel: Zomaar een Loosdrechtse familie (6)

Auteur: R. Loenen

Inhoud: Een verhaal uit 1680

Trefwoord: Personen (Ellert Wiilemsz Loenen)

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 20-25

Titel: Uit de rechterlijke archieven. Hoe kippen je 50 jaar kunnen kosten

Auteur: R. Loenen

Inhoud: Een rechtzaak in 1765.

Trefwoord: Personen (Willem de Groot)

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 23

Titel: Een familiefoto uit 1932

Auteur: redactioneel

Inhoud: 35-jarig huwelijksjubileum Rempe / Lamme

Trefwoord: Personen (Rempe / blz.: Schipper / blz.: Wingelaar)

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 26-32

Titel: Vertrouwde zeilschepen

Auteur: J. van der Meulen

Inhoud: Beschrijving van de 'vrijbuiter'

Trefwoord: Zeilsport

Jaargang: HKL 1999-121 / blz.: 49

Titel: God in Loosdrecht

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Loosdrecht gezien door een Amsterdamse zakenman in 1947

Trefwoord: Algemeen

Jaargang: HKL 1999-122 / blz.: 33-55

Titel: Nog een paar hoofdstukken uit de vroege geschiedenis van Eikenrode

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Over Hacke's vertaling van de Commedia van Dante

Trefwoord: Personen (Hacke van Mijnden 18451873)

Jaargang: HKL 1999-122 / blz.: 56-59

Titel: Orchideeen in Loosdrecht (1940)

Auteur: R. van O.

Inhoud: Over de kassen en kwekerij op Eikenrode

Trefwoord: Personen (Hacke van Mijnden)

Jaargang: HKL 1999-122 / blz.: 60-61

Titel: Een schoolfoto uit .... 1936

Auteur: redactioneel

Inhoud: School met den Bijbel Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1999-122 / blz.: 62-64

Titel: Boekbespreking

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: Munumenteninventarisatie provincie Utrecht, 1998

Trefwoord: Boeken

Jaargang: HKL 1999-123 / blz.: 65-76

Titel: Nog een paar hoofdstukken uit de vroege geschiedenis van Eikerode

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Grafkapel / Gedichten etc.

Trefwoord: Personen (Hacke van Mijnden)

Jaargang: HKL 1999-123 / blz.: 77

Titel: Een steen uit het jaar 1594

Auteur: redactioneel

Inhoud: Opgegraven steen uit Oud-Loosdrecht

Trefwoord: Archeologie

Jaargang: HKL 1999-123 / blz.: 78-79

Titel: Een schoolfoto uit .... 1940

Auteur: redactioneel

Inhoud: Kinderen van de School met den Bijbel in Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Schoolfoto

Jaargang: HKL 1999-123 / blz.: 80-85

Titel: Loosdrechts poezie album (XVII)

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: 50-jarig jubileum van J. van Mourik, voorlezer v.d. Sijpekerk

Trefwoord: Gedichten

Jaargang: HKL 1999-123 / blz.: 86-91

Titel: Oud- en Nieuw-Loosdrecht, nogmaals

Auteur: Rutger Loenen

Inhoud: Ontstaansgeschiedenis van Loosdrecht

Trefwoord: Algemeen

Jaargang: HKL 1999-123 / blz.: 92-100

Titel: Een stukje familiegeschiedenis. De familie Kamphuis

Auteur: Gonda Feenstra-Kamphuis

Inhoud: Bloemist te Nieuw-Loosdrecht vanaf 1922

Trefwoord: Personen (Kamphuis)

Jaargang: HKL 1999-124 / blz.: 101-111

Titel: Loosdrechtse boeren in de periode 1898-1948

Auteur: Adriaan Doets / blz.: John Mol

Inhoud: Melkfabriek, fokvereniging, etc.

Trefwoord: Agrarisch leven

Jaargang: HKL 1999-124 / blz.: 112-116

Titel: Gabriel Smit: een zomernacht op de plassen

Auteur: Gabriel Smit

Inhoud: Nachtzeilwedstrijd van de watersportvereniging Loosdrecht

Trefwoord: Watersport

Jaargang: HKL 1999-124 / blz.: 117-121

Titel: Een pastoorsbenoeming in 1557

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Beide pastoors van Loosdrecht overleden aan de pestziekte

Trefwoord: jaar 1557

Jaargang: HKL 1999-124 / blz.: 122-125

Titel: Herinneringen aan landgoed Eikenrode

Auteur: J.P. van der Meulen-Kuhn

Inhoud: Over landgoed, huis en tuin

Trefwoord: Personen (Hacke van Mijnden)

Jaargang: HKL 1999-124 / blz.: 126-127

Titel: Uit de rechterlijke archieven: Ruzie met de dokter

Auteur: R. Loenen

Inhoud: 1692. Teunis Klaasz Gouwenhoef veroordeeld

Trefwoord: Rechterlijke archieven

Jaargang: HKL 1999-124 / blz.: 128-136

Titel: Dr. Staring's almanak voor den Nederlandschen landman voor het jaar 1878

Auteur: L. Atema

Inhoud: Over de almanak en boerenwijsheden

Trefwoord: Almanak

Jaargang: HKL 1999-125 / blz.: 137-145

Titel: De meester is droncken

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Aanstelling nieuwe koster / schoolmeester

Trefwoord: 1674 / blz.: 1694

Jaargang: HKL 1999-125 / blz.: 146-152

Titel: Verdienen kun je alleen, as je met geld begint

Auteur: Arie de Kloet

Inhoud: Rutger Vlug begon 100 jaar geleden een bootverhuur in Loosdrecht

Trefwoord: Watersport

Jaargang: HKL 1999-125 / blz.: 153-155

Titel: Bob van Walderveen, beeldend kunstenaar

Auteur: J.P. van der Meulen-Kuhn

Inhoud: Leven en werken van Van Walderveen

Trefwoord: Persoenen (Van Walderveen), Kunstenaars

Jaargang: HKL 1999-125 / blz.: 156-157

Titel: Een schoolfoto uit 1946

Auteur: redactioneel

Inhoud: Betreft Openbare Lagere School te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Scholen

Jaargang: HKL 1999-125 / blz.: 158-167

Titel: Vertrouwde zeilschepen (2)

Auteur: John Mol

Inhoud: Beschrijving van de Lark

Trefwoord: Watersport

Jaargang: HKL 1999-125 / blz.: 167-168

Titel: Voetangels in het Emtinger bos

Auteur: B. de Ligt

Inhoud: Buitenplaats in het Loosdrechtse bos in 1691

Trefwoord: Criminaliteit

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 1

Titel: In memoriam Jac.J. Mur

Auteur: Doets, A.

Inhoud: Jaap Mur, erelid, overleden

Trefwoord: Overlijden

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 15-17

Titel: 'Boerderij in de sneeuw' door L.P.Versteeg (1901-1993)

Auteur: Meulen, J.P. van der

Inhoud: Schilderstuk van de boerderij Oudloosdrechtsedijk 20-22

Trefwoord: Personen (Versteeg), Kunst, Harmsen, Hilversum

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 18-27

Titel: Bob van Walderveen

Auteur: Walderveen, Sione van

Inhoud: Levensbeschrijving

Trefwoord: Kunst

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 2-8

Titel: Boeren in verleden en heden

Auteur: Atema, L.

Inhoud: Boeren, landbouwers en veehouders in Loosdrecht

Trefwoord: Moen, kaasboer, kolenboer, Floor, petroleumboer

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 28-35

Titel: Het Loosdrechtse kanaal

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Wetenswaardigheden over de revolutie, patriotten, galg, Krayenhoff,etc.

Trefwoord: Militair van Holland, Waterstaat, 1797

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 36-37

Titel: De Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Briefwisseling weduwe Sleegers uit Maartensdijk

Trefwoord: 1872, Elias, Sleegers

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 38-40

Titel: Een schoolfoto uit 1932

Auteur: Red.

Inhoud: Afscheid van juffrouw Woudenberg

Trefwoord: School van meester Veefkind

Jaargang: HKL 2000-126 / blz.: 9-14

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: verbanning van Albertus Stokhij (geb. 1733) uit Loosdrecht.

Trefwoord: Haarlem, baljuw, misdaad

Jaargang: HKL 2000-127 / blz.: 41-80

Titel: De stichting van de Sijpekerk in het jaar 1400

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: De middeleeuwse kapel uit 'ter Sype'.

Trefwoord: Hervormde kerk Nieuw-Loosdrecht, fundatiebrief

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 100-101

Titel: De Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Diverse vermeldingen van landbouwgewassen uit 1871

Trefwoord: Groenten en fruit

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 102-112

Titel: Vertrouwde zeilschepen 3

Auteur: Mol, John

Inhoud: Over zeilboten uit de zestienkwadraadklasse

Trefwoord: BM, Bergumermeerklasse, Hendrik Bulthuis,

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 81-83

Titel: Het Loosdrechtse oorlogsmonument

Auteur: Meulen, J.P. van der

Inhoud: Feiten over het Loosdrechtse oorlogsmonument

Trefwoord: Dodenherdenking, Paul Gregoire

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 84-87

Titel: Iets over de doopvont van de Sijpekerk

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Feiten over het doopbekken van de Hervormde Kerk te Nieuw-Loosdrecht

Trefwoord: Stichtingsakte Sypekerk

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 88-90

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over de Amsterdamse burgemeester en zijn zoon

Trefwoord: Lieve Geelvinck, Graafland, ambcahtsheer

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 91-92

Titel: De jaren '30 in Loosdrecht

Auteur: Wingelaar-Draayer, J.

Inhoud: Over Tijmen Draaijer

Trefwoord: Rietsnijden, werklozen

Jaargang: HKL 2000-128 / blz.: 93-99

Titel: Poezie in een crimineel dossier

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gegevens over de gevangene Albertus Stokhij

Trefwoord: Criminaliteit, Albertus Stokhij, zilversmidsgilde, gedichten

Jaargang: HKL 2000-129 / blz.: 113-117

Titel: Zeventig jaar Scherpel: "Veel werk en veel geluk"

Auteur: Siemons, Yvonne

Inhoud: Over de scheepswerf van Scherpel

Trefwoord: Bootbouwerij, jachtwerf, BM, Vrijbuiter, Sharpies

Jaargang: HKL 2000-129 / blz.: 118-121

Titel: Klaas Scherpel, beeldend kunstenaar te Loosdrecht

Auteur: Meulen, J. van der

Inhoud: Leven en werken van Klaas Scherpel, kunstschilder

Trefwoord: Personen (Scherpel), Kunst, scheepsbouw

Jaargang: HKL 2000-129 / blz.: 122-123

Titel: Een schoolfoto uit 1952

Auteur: Red.

Inhoud: Leerlingen van de 'School met den Bijbel'

Trefwoord: Terpstraschool Nieuw-Loosdrecht

Jaargang: HKL 2000-129 / blz.: 124-127

Titel: Treurnis in het 17de-eeuwse Loosdrecht

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Exicutie van Maria Willems (1665)

Trefwoord: Criminaliteit, rechtspraak, executie, Gerrit Theunissen,

Jaargang: HKL 2000-129 / blz.: 128-142

Titel: Vertrouwde zeilschepen 4

Auteur: Mol, John

Inhoud: Over zestienkwadraad zeilboten

Trefwoord: BM, Bergumermeerklasse, Baaij, Baay, bootbouwerij, Drechtakker (schilderij)

Jaargang: HKL 2000-129 / blz.: 143-144

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, R.

Inhoud: Over veroordelingen in Loosdrecht in de zestiende eeuw

Trefwoord: Criminaliteit, rechtspraak, executie

Jaargang: HKL 2000-130 / blz.: 145

Titel: Siem Pos neemt afscheid

Auteur: Red.

Inhoud: Oud-voorzitter, archivaris en oprichter van de HKL

Trefwoord: Voorzitter, HKL,

Jaargang: HKL 2000-130 / blz.: 146-159

Titel: Historische Kring Loosdrecht, opgraving fundamenten porseleinfabriek M:OL

Auteur: Nieuwenhuizen, Koos en Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn

Inhoud: Over het ontstaan van Loosdrecht, de vervening en de fabriek van Mol.

Trefwoord: Porseleinfabriek, Mol, AWN, archeologie, Drechtvallei

Jaargang: HKL 2000-130 / blz.: 160-175

Titel: Van 'boekenstal' tot bibliotheek 1964 - 1980

Auteur: Net - van de Berg, Mieke van der

Inhoud: De geschiedenis van de Openbare Bibliotheek

Trefwoord: pastoor Noordman, blbliothecaresse, padvinderij, Herman Broekhuizen

Jaargang: HKL 2000-130 / blz.: 176-177

Titel: De Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Nieuws uit 1872

Trefwoord: Hacke van Mijnden overleden

Jaargang: HKL 2000-130 / blz.: 178

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Hendrik Melisz Snijder heeft turf gestolen

Trefwoord: Rechtspraak anno 1717

Jaargang: HKL 2000-130 / blz.: 179-180

Titel: Luiermand en vuurmand

Auteur: Red.

Inhoud: Een bizar voorwerp uit onze collectie

Trefwoord: Voorwerpen HKL collectie

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 10-11

Titel: Stille getuigen

Auteur: Red.

Inhoud: Berichtjes restauaratie toren Sijpekerk

Trefwoord: Kallenbach, Hennipman

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 12-13

Titel: Sigarenbandjes

Auteur: Mol, John

Inhoud: Collectie Loosdrechtse sigerenbandjes

Trefwoord: Schutse, Boerenleenbank, Klaverjasclub

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 14-25

Titel: Van boeren, kanunniken en heiligen

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over de eerste bewoners van de Zijp (ter Sype)

Trefwoord: Hallinc, van Sypesteyn, Mauricius, Domarchief, Oudmunster

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 1-9

Titel: Uit de rechterlijke archieven

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Over baljuw Krijn Hogeveen in 1779

Trefwoord: Hooft, Alewijn, Gooyzicht, Dedel, Pieter Koster, Marcus Groen

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 2-3

Titel: Dirk Smorenberg, zonsondergang op Loosdrecht, 1939

Auteur: Red.

Inhoud: Afbeelding schilderij van Smorenberg

Trefwoord: Loenderveen, Hamdorff

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 26-30

Titel: Loosdrechts Poezie Album (XVIII)

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Gedicht t.g.v. bruiloft Tienhoven / blz.: Hacke

Trefwoord: huize Erica, Dantevertaler, Poll, Elias, Maria, Eikenrode, van Mourik

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 31

Titel: Het kan nog erger

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Lotgevallen uit de zeventiende eeuw

Trefwoord: Marretje Willems

Jaargang: HKL 2001-131 / blz.: 32-36

Titel: Hendrikus Teunis van Galen

Auteur: J.P. van der Meulen-Kuhn

Inhoud: Leven en werke van H.T. van Galen, kunstschilder

Trefwoord: Decorateur, Wingelaar (kruidenzoeker), Smorenberg, De Hoge Wilgen

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 37-38

Titel: In memoriam Siem Pos

Auteur: Red.

Inhoud: Oud-voorzitter HKL S.Pos overleden

Trefwoord: Oprichter, Archeologie (AWN)

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 39-48

Titel: Brandweer in oorlogstijd

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Over commandanten en materieel van de Loosdrechste brandweer

Trefwoord: Daams, Veldhuizen, Zijtveld, Kamphuis, Berkhof, Valkenburg

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 49-50

Titel: Pieter van Velzen als docent

Auteur: Broekhuizen, Herman

Inhoud: Leven en werken van P.v.Velzen

Trefwoord: Personen (Van Velzen), Kunstenaar, Glas-in-lood-raam, Gemeentehuis,

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 53-55

Titel: De Christelijke school in Nieuw-Loosdrecht, en nog wat herinneringen

Auteur: Red.

Inhoud: Herinneringen van oud-leerlingen

Trefwoord: Jaap Zeldenrijk, Henk Nijkamp, ballenboeren, Reier van Reenen

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 56-60

Titel: Segget voort

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over een bekendmaking in het dorp anno 1772

Trefwoord: Dirk Ruijter (koster / blz.: schoolmeester), kerkrooster, D.B.Jankneg, Gillis Paack

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 61-72

Titel: Over schouten, schepenen en straffen

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Over uitgevaardigde publicaties van het Gerecht

Trefwoord: Schepenbank, buurspraak, galgenveld, ordonnanties

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 73-76

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Artikelen uit ca. 1875

Trefwoord: bibliotheek, erepoorten, jongelingsvereniging

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 74-75

Titel: Elisabeth Johanna Röpke-Almering (geb. 1919)

Auteur: Red.

Inhoud: Schilderij en info van mevr. Röpke.

Trefwoord: Personen (Röpke), Kunst, Eikenrode

Jaargang: HKL 2001-132 / blz.: 77-88

Titel: Vertrouwde zeilschepen 5

Auteur: Mol, John

Inhoud: Over botenbouw en zeilen

Trefwoord: BM (Berumermeerklasse), zesmeterklasse, zestienkwadraad

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 101-104

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Berichten uit 1872

Trefwoord: Kanonnier Melis van den Akker,

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 105-108

Titel: Boekbespreking

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Historische Reeks Breukelen

Trefwoord: Arie Manten, wordingsgeschiedenis

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 106-107

Titel: Botenbouwerij

Auteur: Proper, J.

Inhoud: Tekening van een Loosdrechtse botenloods

Trefwoord: Kunst

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 109-124

Titel: Herinneringen

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Jeugdherinneringen uit 1939

Trefwoord: Luftwaffe, vliegveld, evacuatie, WOII, Rading, Voogsgeerd

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 125-130

Titel: Een kleipijpenvondst

Auteur: Immerzeel, Jan

Inhoud: Over vondsten en productie van Goudse kleipijpen

Trefwoord: Archeologie, bodemvondsten, Kerkelanden

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 131-133

Titel: Zegt het voort

Auteur: Red.

Inhoud: Over het drankverkoop verbod op zondag anno 1774

Trefwoord: Publicatie, ordonnatie

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 134-140

Titel: Sabbathschenderijen

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Bepalingen en regelgeving m.b.t. de zondagsrust (zeventiende en achttiende eeuw)

Trefwoord: ordonnatie, publicatie

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 138-139

Titel: Loenderveensche plas, door Dirk Smorenberg

Auteur: Red.

Inhoud: Schilderij van Smorenberg a /d Horndijk

Trefwoord: Personen (Smorenberg), Kunstschilder

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 141-155

Titel: Vertrouwde zeilschepen 6

Auteur: Mol, John

Inhoud: Botenbouw, zeiljachten

Trefwoord: Zestienkwadraadklasse, Vrijbuiter, lark, Sharpie, Pampus, Vrijheid, Regenboog, Draak, Star, Valk

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 156

Titel: advertenties uit 1932

Auteur: Red.

Inhoud: Bladvulling van oude advertenties

Trefwoord: Baay botenbouw, Sharpie, Plashuis, De Koet, Het Witte Huis

Jaargang: HKL 2001-133 / blz.: 89-100

Titel: 'De Schutsluis', observatiehuis voor jonge delinquenten

Auteur: Loenen, Rutger

Inhoud: Over jeugdverblijven aan de Rading

Trefwoord: De Boschkamp, Pro Juventute Gooiland, observatiehuis, Behandelingstehuis

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 157-161

Titel: Theetuin 'De Driesprong'

Auteur: Meulen - Kuhn, J. van der

Inhoud: Wetenswaardigheden over cafe / restaurant / theehuis De Driesprong te Oud-Loosdrecht.

Trefwoord: aquarel Arie Kuijpers, Boeschoten, Veendijk, Belle van Zuylen (rondvaartboot), Gelevert

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 162-164

Titel: Zegt het voort

Auteur: Red.

Inhoud: Bekendmaking salaris van de omroeper (uitroeper) in 1736

Trefwoord: Arij Seldenrijk, kosters,

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 165-168

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Berichtjes anno 1877

Trefwoord: Geldbiljet, Hacke van Mijnden, brand in korenmolen

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 168

Titel: Een gedistilleerde politieagent

Auteur: Red.

Inhoud: Verhaaltje over een Loosdrechtse veldwachter uit 1704

Trefwoord: Paulus (Pouwlis) Aarts, diender

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 169-172

Titel: Een foto met een bijzonder verhaal

Auteur: Kloet, Arie de

Inhoud: Begin 1900: familie Pijl

Trefwoord: Oudloosdrechtsedijk 283, Jan Wingelaar, Van Norden, Vonk

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 173-177

Titel: Over een secreet dat niet secreet bleef

Auteur: Loenen, R. m.m.v. B. de Ligt

Inhoud: Over een inbraak uit 1738

Trefwoord: Pieter van Enkhuyzen, criminaliteit

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 178-179

Titel: De school met den Bijbel te Oud-Loosdrecht. Een schoolklas uit 19..??

Auteur: Red.

Inhoud: Een schoolfoto met leerlingen.

Trefwoord: Eldik, Miedema, Mijnhout, Brinkers, Stekelenburg, Hansma, Veefkind

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 180-189

Titel: Vier heren en de Sijpekerk rond 1900

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over restauratie van de hervormde kerk te Nieuw-Loosdrecht in 1897

Trefwoord: Kerkvoogdij, ds. Vellenga, Roijaards, Hacke, Monumentenzorg, van Sypesteyn, Voogsgeerd, Sijpekerk

Jaargang: HKL 2001-134 / blz.: 190-192

Titel: Porseleinen bord Amstel - Mol

Auteur: Meulen, J. van der, m.m.v. E. Kasteleijn

Inhoud: Over een HKL-archiefstuk (inventaris)

Trefwoord: Oosters porselein, Fuku, merken, Chinees

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 10-11

Titel: De koffiemolen van Arie Lamme

Auteur: Red.

Inhoud: Over een HKL-archiefstuk (inventaris)

Trefwoord: Kruidenier Lamme (Oudloosdrechtsedijk C66, nu 281)

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 12-21

Titel: Oproerigheid der boeren in Gooiland in 1588

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Over onenigheid tussen de boeren in het Sticht en die van Hilversum en Loosdrecht

Trefwoord: Wolvenjacht, Spanje, Parma, rampjaar 1672

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 1-7

Titel: Marine Opleidings Kamp Hilversum (MOKH) 1946-1978

Auteur: Vliet, B.C. van der

Inhoud: Geschiedenis van het marinekamp aan de Noodweg te Hilversum

Trefwoord: krijgsmacht, wapenschild centaur Cheiron

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 22-25

Titel: Twee stuivers voor een ekster

Auteur: Ligt, B. de

Inhoud: Posten uit de dorpsrekening eind achttiende eeuw.

Trefwoord: Pica, bovenlander

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 26-27

Titel: Wensbrieven

Auteur: Red.

Inhoud: Over verschillende soorten wensbrieven

Trefwoord: Nieuwjaars en andere wensen

Jaargang: HKL 2002-135 / blz.: 28-29

Titel: Uit de Gooi- en Eemlander

Auteur: Red.

Inhoud: Berichtjes eind negentiende eeuw

Trefwoord: harddraverij, volksfeest, aanbesteding dokterswoning, Hacke