QR-BELEVINGSROUTES, OP WEG MET UW SMARTPHONE De Historische Kring Loosdrecht heeft in samenwerking met de historische kringen uit de naburige dorpen, Natuur- monumenten, het Platform Recreatie & Toerisme Wijde- meren, het Regionaal Bureau voor Toerisme en enkele ondernemers acht verschillende QR-belevingsroutes ontwikkeld. Op markante punten plekken zijn de QR- codebordjes (Quick Responce) aangebracht. Deze kunnen met een smartphone ingescand worden, waarna men informatie ontvangt over het object, gebouw, landschap of produkt. Bij de HKL is voor € 2,75 een boekje te koop met daarin de acht routes beschreven.
© Historische Kring Loosdrecht 2018  
HOME