KORT VERSLAG OPGRAVING DOOR HOLLANDIA ARCHEOLOGEN Oktober 2008 Aanwezig : Projectleider Sander Gerritse, met twee medewerkers HKL/SLOP (om beurten): Ferry Brand, Jeannette van der Meulen, Koos Nieuwenhuizen, Jan en Yvonne Siemons, José Timmerman  Archeologisch bureau HOLLANDIA uit Zaandijk deed in opdracht van de gemeente Wijdemeren op donderdag 9 en vrijdag 10 oktober een vooronderzoek naar het oudheidkundig belang van het terrein grenzend aan zuidzijde van de Oudloosdrechtsedijk, ten oostzijde van makelaarskantoor Veerman (nr. 227) en van het woonhuis van de heer Pijnaker (nr.225). Het onderzoek werd voorlopig afgesloten op maandag 13 oktober.  Een sleuf werd gegraven parallel aan de dijk, op een afstand van circa 15 meter uit de dijk. De lengte was ongeveer 25 meter met een breedte van circa 4 meter en een diepte van circa 1,25 m. Tot de vondsten behoorden o.a. wat 18e-eeuwse fundamenten en metselwerk met veel houtresten. Op de bodem van de sleuf werden afdrukken gevonden van een oude (water- of afval-)put die mogelijk uit de 14e of 15e eeuw stamde. Aan de verkleuringen daarnaast was ook duidelijk te zien waar sloten hebben gelopen. Daar waar de vondsten aanleiding gaven, werd loodrecht op de eerste sleuf een tweede gegraven die ruim twee keer zo lang was. Hierin werden o.a. twee 'gestapelde' zinkputten gevonden.  Losse vondsten waren bv. behalve veel grijs en rood ongeglazuurd aardewerk, een ijzeren kookpot met drie aangesmolten poten, een bodemfragment van een 14e-eeuwse kogelpot en de voet van een stenen Jacobakannetje, ook 14e-eeuws. Later zal vermoedelijk nog een sleuf loodrecht vanuit de sleuf richting dijk worden gegraven. Conclusie: De vondsten gaven aanleiding voor het archeologisch bureau Hollandia een advies uit te brengen om een vervolgonderzoek te doen. Juni 2009 Een nieuw onderzoek werd gestart in juni 2009. Gedurende ongeveer tien dagen is HOLLANDIA ARCHEOLOGEN uit Zaandijk bezit geweest met een grondig en definitief onderzoek aan de Oudloosdrechtsedijk op de plaats waar straks het nieuwe dorpscentrum zal verrijzen. Directeur/projectleider Pieter Floore (met gele helm) heeft dit onderzoek begeleid met medewerking van de archeologen Tim Hoogendijk, Jantien Verduin en Annabel Médard. HOME ARCHEOLOGIE
Het verslag van deze opgravingen is te downloaden op de pagina van Hollandia Archeologen