Door naar de GENEALOGIE                                                                                  Naar de FOTO’s

 

                                                                                  

 

 

Hendrik Pieters EVENBLIJ  Loosdrecht  ø 1681

(juli 2011)

 

Eind 2010. Ik denk dat ik de hoofdlijn van mijn EVENBLIJ afstamming nu heb achterhaald.

Was ik ooit met zoeken begonnen toen mijn ouders nog leefden, dan had mij dat heel wat werk bespaard; zij kenden vele familiefeiten. Mijn vader kon er vroeger kostelijk over ver-tellen, met het gevolg dat ik momenten van herkenning heb gehad bij bepaalde namen. Mijn moeder heeft veel papieren stukken bewaard, zoals trouwboekjes, geboorteaktes, overlijdensberichten en diverse andere zaken, die mij alle van dienst zijn geweest bij mijn zoektocht. Ik heb die stukken – in haar geest - zorgvuldig bewaard. Zij had ook een foto-album gemaakt van allerlei familieleden, van haar kant, maar ook wat van mijn vader’s kant. Niet overal stond bij van wie of wanneer de opname was, maar door de manier van inplakken kon ik toch het “systeem” ontrafelen. Een aantal namen en plaatsen wist ik uit mijn jonge jaren. Inmiddels heb ik het album gereviseerd en er zoveel mogelijk de nu bekende gegevens bijgeschreven. Er blijven toch altijd vraagtekens …                

                                   

   

 

Hoe ik met de stamboom begon.

 

Tijdens een bezoek van mijn broers uit Nieuw Zeeland en Australië in 1995 kwam ik op het idee om zoveel mogelijk familieleden uit te nodigen om elkaar weer eens te zien. Op mijn tekentafel plakte ik A-viertjes met voor mij bekende gegevens van de nazaten van onze opa Pieter (1875). Op het reünietje zou een ieder daar aanvullingen bij kunnen schrijven.

Er kwamen weinig positieve reacties: het was voor zo’n uitnodiging te kort-dag én het was zomervakantie (mensen waren weg). Een echte reünie is er dus niet van gekomen. Van een achterneefje kreeg ik wel een papier waarop een aanzet voor een stamboom, die hij in oude familiespullen had gevonden. Op het papier stonden allerlei gegevens van de familie, uit de Zaanstreek.

 

Mijn herinneringen over de verhalen van vroeger gingen

niet verder terug dan tot Zaandam, waar ik op 5-jarige leeftijd, in de zomer van 1945, geweest ben. Ik herinner mij de familieleden en de reis niet, hoewel die toen toch heel indrukwekkend voor mij geweest moet zijn. Wel dat de tuin van de familie aan een water lag, de Zaan.

 

Een tijd later vatte ik het plan op om te proberen toch wat verder te komen met het invullen van gegevens van verwanten. Ik ben gaan speuren in het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, maar de belangrijkste aanwijzing stond op het papier dat ik van

het achterneefje had gekregen, behalve allerlei gegevens van de familie in de Zaanstreek ook een piepkleine verwijzing naar: Loosdrecht !

 

In de zomer van 1999 besloot ik daarheen te gaan. (Oud-)Loosdrecht naderend vanaf het westen, reed ik, in wat grijzig weer, met mijn auto over de dijk met aan weerszijden water. Er was weinig verkeer, ik reed met een kalm gangetje, comfortabel zittend, muziekje aan. Ik besloot te stoppen aan de kant van de weg en even te mijmeren over het feit dat dít het gebied van mijn voorouders rond 1700 was. Ik stapte uit en liep een eindje de dijk op.

Ik zag hen als het ware lopen: op een weg vast vol hobbels en kuilen, met een heel ander soort kleding en schoeisel aan en met heel andere maatschappelijke dingen aan hun hoofd (of, toch niet helemaal, misschien). Ik keek nog even naar twee kanten over het water en reed toen verder: informatie tegemoet! Bij het kerkje trof ik iemand die mij vertelde dat het kerkje opgeknapt werd en dat de stukken naar het Streekarchief voor de Gooi- en Vechtstreek in Hilversum waren gegaan. Hij nodigde mij uit om mee te gaan naar zijn huis; hij zou me een papieren stamboom tonen van zijn familie: jawel, met een (aangetrouwde) Evenblij’se erin!! Na een kopje koffie en nog wat gepraat, ben ik naar Hilversum gereden.

 

In het archief in Hilversum vond ik voorlopig genoeg materiaal om verder te kunnen. In de doopboeken, trouw- en begraafboeken van Loosdrecht vond ik heel veel over de Evenblij’s.

Ik wist ook dat ik moest terugkomen om meer na te zoeken. En ik realiseerde me dat een

cursus “Oudnederlands lezen” mij dan erg van pas zou komen; ik was inmiddels teksten

tegengekomen die ik niet kon lezen: oud schrift, oude woorden …

 

 

Ondertussen had ik gezocht naar Evenblij’s in de Telefoongids Nederland (toen nog op een cd-rom !) op diverse plekken in Nederland waarvan ik dacht dat ze wel eens relevant konden zijn, zoals Zaandam, Amsterdam. Ik stuurde een aantal mensen een briefje waarin ik uitlegde dat ik voor het maken van een stamboom op zoek was naar verwanten en meer geschiedenis. Ik kreeg niet al te veel respons, maar in één van de reacties trof ik een, zo naderhand bleek: waardevol adres van “een oom van hem in Haarlem”. Die oom was zelf niet eens een Evenblij maar “aangetrouwd”; hij had een enorm dossier over onze familie!

 

Na eerst wat met hem gecorrespondeerd te hebben bracht ik, in het najaar 1999, op zijn

uitnodiging een bezoek aan hem en zijn vrouw Greetje in Haarlem. Hij gaf me een 7-tal bladen over onze afstamming, door hem met de hand geschreven. Er stond een uitvoerige opsomming op vanaf de Zaanse tak en vlak daarvóór hield het op, bij Hendrik E. (1766)

die uit Loosdrecht naar Zaandam was gekomen en diens vader Pieter E. (zonder verdere persoonlijke gegevens). Zijn vrouw Greet E. bleek van dezelfde generatie als ik, maar wij verschilden 22 jaar in leeftijd. Zij, kleindochter van de oudste van de Zaanse tak, links op de stamlijn en ik helemaal rechts, een van de jongste kleinkinderen van de jongste op die lijn. Háár grootvader Hendrik E. was de oudste broer van míjn grootvader Pieter E., de jongste van het gezin. De opa van Greet had een belangrijk bedrijf dat handelde in fusten, vaten. Hij bleek zelfs een auto te hebben gehad.

 

Tijdens het bezoek kreeg ik een foto waarop mijn grootvader en drie van zijn broers, allen met hun vrouwen; zo’n statieportret (rond 1900), genomen bij een fotograaf. Ook kreeg ik wat kopietjes van een paar bladzijden uit een resumé, gemaakt uit een briefwisseling die

er rond 1897 tussen familieleden geweest is. Ik kreeg voornamelijk pagina’s waarin mijn grootvader staat genoemd. Uit het resumé is op te maken hoe het leven was van onze familie destijds.

 

Door persoonlijke omstandigheden lag mijn onderzoek stil vanaf eind 1999. Toen ik in 2008 de draad weer oppakte, bleek er inmiddels veel informatie op internet te vinden te zijn! Ik deed de cursus Paleografie (lezen van oud schrift), ben terug gegaan naar Loosdrecht naar de Historische Kring aldaar, heb contact gehad met andere verwanten en moest vernemen dat Greet en haar man in 2002 overleden waren. Ik had hen graag laten weten hoeveel verder ik gekomen ben: terug tot 1654 in Loosdrecht !

 

Ik heb bij het noteren van door mij gevonden, nieuwe, gegevens de opzet gevolgd van die

7 handgeschreven bladen. Uiteindelijk leverde dat 16 bladen op. Nu, met het onderbrengen

van al deze gegevens in een digitaal programma, bereik ik het uiteindelijke doel:

De gegevens toegankelijk maken voor verwanten die erin geïnteresseerd mochten zijn en

ze behouden voor het nageslacht.

                

HelenA.Evenblij, dochter van Piet Evenblij en Bertha Witteveen.      

 

     

 

Aantekening bij  Hendrik Pieters EVENBLIJ te Loosdrecht

 

Ik vermoed dat Hendrik Pieters E. (ca.1681) en Zoetje Pietersen E. (1686) (x A.H. Moen)

broer en zus waren:                                       [Zoetjen, Soetje]   

1/ Een Pieter Hendriksz E. (1654) was de vader van Zoetje Pietersen en hij kan dus ook

    heel goed de vader zijn geweest van Hendrik Pieters E. van 1681 (omdraaiing van

    voornamen).

2/ Zoetje Pietersen E. was doopgetuige bij Heiltje Pieters E.(1741), dochter van Pieter

    Hendriks E.(1711) en diens 1e vrouw Fijtje Pos (1707) en dus was Zoetje wellicht de

    tante van Heiltje E.                                           

3/ Hendrik E.(1681) heeft een dochter Dirkje E.(1715), misschien genoemd naar Hendrik’s

    (en Zoetje’s!) moeder Dirkje Gijsberts (1660)?

> In dat geval zou Hendrik Pieters E. een zoon kunnen zijn van

                                                      Pieter Hendriksz E. (1654) x Dirkje Gijsberts (1660) 

dan zou deze Pieter Hendriksz. Evenblij (1654) dus onze stamvader tot zover zijn.

      

Ik vond nog een Hendrik Evenblij van ca.1624/1630 in Loosdrecht; misschien is hij de

vader van Pieter Hendriksz.(van 1654).

 

Onze familietak komt uit het 2e huwelijk van Pieter Hendriks Evenblij (1711)

                                                                    met Geertje Jans Leeflang. 

 

     

 

Diverse bronnen

 

. Eigen herinnering

. Documenten door mijn moeder bewaard:trouwboekjes,overlijdens- en geboorteberichten

. Oude handgeschreven beknopte familie stamboom

. Stamboomaanzet van O.van Doeland en stukken uit zijn archief over de familie Evenblij

. Rijksarchief  /  Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag

. Boek Jan van Zaanen (CBG)

. Streekarchief Gooi- en Vechtstreek, Hilversum

. Historische Kring Loosdrecht (HKL): doop-, trouw-, begraafboeken en

                                                      diverse interessante uitgaven aldaar.

 

                                                                                                  lees verder  >

 

Wat ik zoal tegenkwam

  

Tot nu toe heb ik terug kunnen gaan tot ongeveer 1650, met een vraagteken naar 1630.

In een document voor het innen van de koptienden [een lokale belasting in natura] vond ik: Een namenlijst van degenen die tot 1608 “in die Loesdrecht” woonden, met 14 namen, waaronder géén Evenblij. De eerste melding van een Evenblij in Loosdrecht is van 1630.  

 

Waar de E’s vandaan kunnen zijn gekomen vóórdat ze in Loosdrecht belandden, heb ik

niet kunnen vinden. Misschien komt het omdat er niet altijd een “logica” in namen zit,

wat het terug vinden er niet gemakkelijker op maakt. Ik trof aan (in Loosdrecht):

    -  in 1654 ene Pieter Meertsen Evenblij, die Pieter Hendriksz Evenblij bleek te zijn.

       Was de man’s naam veranderd? Was er een Meerts Evenblij (geweest), waarvan de

       Zoon Meertsen, ofwel “Meerts’zoon”, was ? Of was er sprake van een verschrijving of

       onkunde met schrijfkunst van degene die de naam moest noteren? Was er verkeerd

       gelezen of gehoord en vervolgens zo verder vermeld?

    -  ene Sijmen Henderiksz Meertsz (gehuwd met Ietie Cornelis Timmer): 5 kinderen met

       als laatste namen (Hendriksz) Evenblij. Sijmen, Jannitje, Jannitje, Sijmen, Marritje,

        waarvan één Sijmen Hendriksz Evenblij vermoedelijk gedoopt op 07.05.1684.

    -  een zoon van Willem Gijsbertsz Backer (gehuwd met Jannitje Dircks),

       zich noemende: Gijsbert Willemse Evenblij (1704). Ook de twee op hem volgende

       kinderen: Dirk(1706) en Wilmpje(1709): genoemd Evenblij. Bij de twee kinderen

       vóór hem géén vermelding Evenblij.

    -  tweemaal de naam Eevenblij met Ee (rond 1782); vooralsnog niet te achterhalen of

       dat ook familie van ons was.

   (- 21 mei 1568: 8 jaar galeistraf voor ene C.Peeters, alias Evenblij. Geen lid van

       onze familie, want uit het gebied zuid Nederland / België.)

 

Als naam werd ook Oûkerck gezegd voor Oud-Loosdrecht of Oud-Over.

Zo werd Nieuw-Loosdrecht eerst Ter Sype en daarna Nieuw kerk genoemd.

Diverse schrijfwijzen waren resp.: Loesdregt, Loosdregt, Loosdrecht.

      

         [Oud-Loosdrecht (Loesdregt) wordt aan het eind van de dertiende eeuw voor het

          eerst genoemd. De bewoners kerkten in Loenen (overzijde van de plas). In 1332

          heeft Oud-Loosdrecht een eigen parochie met een kapel in de Zijpe (Sijpe/Sype),

          het tegenwoordige Nieuw-Loosdrecht.In 1400 werd de Sijpe een zelfstandige

          parochie met dus een eigen kerkgebouw. Vanaf die tijd sprak men van de

          Oude kerk (Oûkerck, ook wel Ouderkerck) en van de Nieukerk en analoog

          daaraan van de Oude- en de Nieuwe Loosdrecht. Beide dorpskernen zijn

          echter even oud…] [Wikipedia]

 

De vroegere Evenblij’s stonden te boek als zeer gelovig en kerks, waaraan te danken is

dat er zo veel gegevens over bestaan ! Ze waren aanvankelijk Gereformeerd; later Gereformeerd, Hervormd of van de Vergadering Der Gelovigen met de viering van het Avondmaal en met de doop op latere leeftijd op grond van een eigen belijdenis. Rond

1900 ontstond er een scheiding tussen gelovigen en niet-gelovigen in de Zaanse tak.

De tak waartoe ik behoor was in ieder geval niet gelovig en kerks meer.

 

Ik vond veelvuldig de naam Evenblij meer naar het zuiden van Nederland, bv. rond Rotter-dam en in de Alblasserwaard. De overwegend katholieke generaties gaan daar verder terug, tot in vroeg 1500. Ik ben erg benieuwd of er een link? bestaat tussen deze Evenblij’s en die van onze tak. Tot nu toe heb ik niets kunnen vinden wat daarop zou wijzen. De vóórnamen daar zijn niet zozeer in overeenstemming met onze gangbare voornamen.

Het feit dan dat er in onze tak veel (binnen)schippers voorkwamen, misschien?

Ze voeren op Amsterdam o.a. als waterschippers (met helder Vecht-water), maar ook als schippers van stukgoederen op Rotterdam en Alblasserdam! De houten schepen voeren met zeil; een van onze voorouders had een ijzeren boot met een motor! (Hendrik 1862?) In de winter zaten ze geregeld, en soms langdurig, vast in het ijs. Dan konden ze niet naar huis terug en hadden daardoor natuurlijk ook minder inkomsten; zware tijden.

 

Van 1650 tot tegen 1800 is de Loosdrechtse tak aardig honkvast geweest, in Oud-Loosdrecht zowel als in Nieuw-Loosdrecht.

Eind 1797 ging Hendrik (geb.1766) in Zaandam wonen met zijn vrouw Stijntje Onrust

die uit Oostzaandam afkomstig was.

Hun kleinzoon, Simon (geb.1834), verhuisde op 6 oktober 1879 naar Den Haag. Simon’s dochter Hillegonda (geb.1863) vertrok omstreeks 1890 naar Pretoria, Zuid-Afrika, met haar man Martinus Johannes Stolte. Hij overleed in 1895 in Johannesburg; zij kwam in 1896 terug naar Nederland.  

Er waren daarna meer van onze Evenblij’s die over de grenzen heen gingen: Frederik

(geb.1899 in Den Haag) ging naar Congo, als handelsagent.

Diens zoon Frits die daar geboren is, belandde uiteindelijk in Texas, USA.

Van Pieter (geb.1875), zijn drie van de vier kleinzoons na de tweede wereldoorlog geëmigreerd: Simon en Albert (tweeling) vertrokken (met drie maanden verschil) naar Nieuw-Zeeland (Albert later naar Australië) en Jacob ging naar de westkust van de USA. Deze laatste 3 zijn dus mijn broers.

Ikzelf heb een tijdje in Frankrijk gewoond met mijn toenmalige Franse echtgenoot. Nichtje Anja Sl. ging met haar Noorse echtgenoot naar de USA en neef Niek H. naar Zuid-Afrika.

 

Vanwege het neerstrijken in Engelstalige landen hebben sommigen de naam Evenblij

veranderd in Evenbly !

 

Dat doet me er ook aan denken dat in die landen, vooral USA, een datum weleens andersom wordt genoteerd: eerst de maand en dan de dag; 10/04 is dan niet 10 april, maar 4 oktober. Je kan er voor vreemde verrassingen mee komen te staan.

 

Mijn vader is een nazaat van de Loosdrechtse familie Evenblij, die zich in Zaandam vestigde; zijn moeders familie (van Zaanen) stamt uit Leiden.

Aan beide zijden komen tweelingen voor. Het is niet helemaal verwonderlijk dat mijn broers Simon en Albert ook tweeling zijn.

Vanaf mijn moederskant wordt de mix compleet:

haar  vader (Witteveen) stamt uit het noorden van Nederland  (Friesland met connectie naar Zuidlaren en Deventer) en haar moeder (Schlösser) uit Limburg (met connectie

naar Duitsland, niet ver over de grens met Limburg).  

 

     

 

    

                           Evenblij                

                           ca.1650                                           

                              Loosdrecht                  van Sanen

                                                          (ca. 1530)

                                |                           Leiden

                                |                            |

                                |                   

     (Zaandam)                 |                       van Zaanen                       Witteveen      Schlösser
                               
|                           1799                              1788            ca.1800

                                |                          Leiden                            Twello           Kerkrade

                               |                              |                                     |                   |

                               |                              |                                     |                   |

                               |                              |                                     |                   |

                        Evenblij                 van Zaanen                     Witteveen     Schlösser

                         ________________________                    __________________

                                             |                                                               |

 

                                       Evenblij                      Voorburg                  Witteveen

                                         ______________________________________

                                                                               |

 

 

     

 

Weetjes

 

 

- De periode 1700-1710: ook wel “kleine ijstijd”genoemd: zeer lange én koude

   winters, minus 22°C.

- Soms werd een doodgeboren (of heel kort levend) kind door arme mensen niet

   opgegeven. Men moest in de 18e eeuw betalen voor de (geboorte) registratie aan

   de kerk. (en waarschijnlijk bij het begraven weer).

- Het kwam (ook in het Loosdrechtse) voor, dat de doopdatum van kinderen vóór de

   geboortedatum lag. Naar het schijnt was er dan sprake van een vergissing omdat

   de registers niet dagelijks werden bijgehouden, maar soms pas weken later.

- Kinderen van een ongehuwde moeder werden wel genoteerd als: “in onegt geteeld”.  

 

                                                                                            lees verder  >  

 

 (Dierbare) Persoonlijke Herinneringen

 

Mijn moeder was energiek en veelzijdig, handig en creatief in alle opzichten. Ik heb haar zeer bewonderd om alles wat zij deed. Memorabel is haar aanwezigheid op de (Lagere) school in Den Haag waar zij onderwijzeres was; geliefd bij leerkrachten, (het merendeel van) kinderen én ouders. Na haar pensionering bleef zij daar nog (onbetaald) handen-arbeidlessen geven. Zij maakte er 8 mm. films en speelde die af, zij verzorgde het Luciafeest, geheel in Scandinavische stijl (geen speciale reden voor die keuze; alleen vanwege de kleurrijke versieringen en de brandende kaarsen, vermoed ik). Zij was geniaal met naald en draad. Voor de (kinder)verkleedoptocht van het bevrijdingsfeest in 1945 maakte zij van mij een “Biedermeier popje”; met een rokje van kant in mijn herinnering, een bijpassende luifelhoed ( mode 1830) en een waaier (van mijn moeder). Maar er was in die tijd weinig te krijgen en het rokje bleek gemaakt van vitrage. Ik heb het rokje en de waaier teruggevonden in mijn spullen van vroeger! Ook foto’s ervan. Ik won de 1e prijs; mijn moeder dus eigenlijk!

[Het verhaal erover is gestuurd naar “Het verhalen archief” - over de bevrijding, 1945]

   

Mijn vader was een held, een echte! Zijn heldendaad: het voorkómen van het opblazen van

een brug door de bezetters in 1944/1945 in Voorburg. [Het verhaal hierover is opgenomen in de WO II geschiedenis van Voorburg  en gedeponeerd in het “Het verhalenarchief”].

Ook mijn vader had “twee rechter handen”; geen (elektro)technisch probleem was hem te groot. De huidige ontwikkelingen op het gebied van elektronica had hij prachtig gevonden! Hij vond het leuk om uitdrukkingen (“je moet een aap niet leren klimmen”) of zinnetjes uit (kinder-) boeken of gedichten te citeren in situaties waar dat te pas kwam! Mijn vader was een held en een bescheiden, maar zéér wijs man.

 

Ik ben mijn ouders heel dankbaar voor wat ze op mij hebben afgestraald: hun voorbeeld van veelzijdigheid en doorzettingsvermogen, het werken met je hoofd en met je handen,

de betekenis van taal. Mijn vader was overtuigd ongelovig en mijn moeder van huis uit katholiek, maar had daar zelf zo haar twijfels bij. Ze kozen er voor om mij toch de begin-selen van godsdienst bij te brengen, zodat ik later zelf zou kunnen besluiten wat ik daar verder mee zou willen doen. Ik kreeg pianoles en ging, toen ik wat ouder was, mee naar theater. We hadden al heel vroeg een platenspeler in huis; er was ruimte voor een breed scala van muziek: van Beethoven tot dansmuziek en Dixieland. (en ook oude Duitse Schlagers, ja, die in Limburg populair waren en waarvan ik nu nog flarden van teksten weet als ik die muziek ergens hoor). Het heeft me wat moeite gekost om balletlessen te mogen volgen (want, tja, dat ging  misschien net even iets te ver), maar uiteindelijk werd het goed ge-vonden en ik heb ervan genoten (en het heel lang, zij het met grote onderbrekingen, vol gehouden). Mijn ouders waren blij voor me als ik hen trots mijn schaatsprestaties kwam vertellen, medailles in de hand: Eerste ! bij de hardrij-wedstrijden van school of van de gemeente! (op kunstschaatsen, dat wel, want heel geavanceerd waren de schaatsen toen nog niet). Zij stimuleerden mij met “leren”, zo zelfs dat ik “school” leuk vond. Ik heb een geweldige tijd gehad op de middelbare school en daarna hebben zij het mogelijk gemaakt dat ik kon gaan studeren aan de TH-Delft (TU). Helaas heeft mijn vader de goede afloop daarvan niet mogen meemaken; mijn moeder heeft kunnen delen in de glorie!

Het was natuurlijk niet altijd rozengeur-en-manenschijn!, maar mijn herinneringen zijn

heel positief. Ik ben blij met het gevoel dat ik heb meegekregen bij muziek, taal en talen (!), dans, toneel (zelf ook vele malen in mijn studententijd gespeeld), sport (voor zover ik dat ooit op bescheiden wijze heb beoefend). Ik voel me goed als ik een lastig karwei kan klaren … en denk dan wel eens: Zo zou mijn vader dat ook hebben aangepakt. Of: Hé, als

ik zo doe, lijk ik net mijn moeder! en ook dat voelt goed. Ik zou hen willen zeggen dat ik heel veel van hen houd, omdat dat niet meer kan, heb ik het nog maar eens opgeschreven.

                     

     

 

butch klein orig in kunstBij mijn oma Witteveen-Schlösser hing in de keuken een plaat

aan de muur, met een afbeelding die ik nooit vergeten ben.

In een poelierszaak staan de poelier en een oude dame bij de

weegschaal; de weging van het gevogelte vindt plaats en wat

gebeurt? – de winkelier duwt met zijn vinger de schaal naar

omlaag en het vrouwtje aan de andere kant duwt de plaat

omhoog … Ik vroeg me af waar dat plaatje gebleven was; bij

ons was het niet terecht gekomen. Ik vónd een exemplaar er

van op Internet toen ik in 2004 een poging deed om ernaar te

zoeken. Ik deed een zoekvraag naar weegschalen. Een meneer

die weegschalen verzamelt herkende de beschrijving van het

plaatje. Hij verwees me naar: “The butcher” van Leslie Thrasher,

een satirische poster uit de The Saturday Evening Post van 1936 - bij het artikel van Francis Wallace over bedriegen en bedrogen worden.

Tja, ja. Hoe het plaatje bij mijn oma terecht is gekomen en waarom zij het aan de muur had hangen (ik geloof zelfs ingelijst) … ik zou het niet weten. Zo jong als ik was (nog

geen 13 jaar toen mijn oma overleed), begreep ik dat het hier ging om een “belangrijke boodschap”. Ik hoopte dat het leven zo niet in elkaar zou zitten …

 

              

 

 

 

Aanhangsel : documenten in mijn bezit    

 

 

 

 

 

                                                    Documenten

 

 

Evenblij       

Piet Evenblij en Bertha Witteveen                            trouwboekje Rotterdam 1929

                                                                                        + huw.uittreksel B.S.

Piet Evenblij  † 1971                                               overlijdensbericht + bedankkaartje

Bertha Evenblij Witteveen † 1986                            overlijdensbericht + bedankkaartje

goedkeuring asverstrooiing 06.06.1971                    bericht van begraafplaats N.Eykenduynen

bevestiging asverstrooiing 21.07.1971                     bericht van begraafplaats N.Eykenduynen

kaartje fam. Hamers voor Bertha (1986)                  dank voor je trouwe vriendschap

3 telegramafschriften overlijden papa                      naar Jaap, Siem en Ap

 

Pieter Evenblij en Geertruida                                   trouwboekje Amsterdam 1880

Geertruida Evenblij van Zaanen † 1931                    overlijdensbericht

Pieter Evenblij † 1941                                             overlijdensbericht

 

tante Leny  E.  † 1979                                            overlijdensbericht      

tante Mien Hiemstra   † 1982                                  overlijdensbericht 

oom Siem E.  † 1982                                              overlijdensbericht 

Martina v.d.Wetering (1915)  R’dam?  † 1967           overlijdensbericht   (fam. Horn?)

Grietje Boorsma (x Hendrik Evenblij,1862) † 1953    overlijdensbericht (kopie)

Simon Evenblij * 16.02.1834                                  geboorte aangifte Zaandam (2x kopie)

Hendrik Evenblij * 1862                                         geboorte aangifte Zaandam 1862

Joh.C.Julius Evenblij                                               huwelijksakte 1946

Jacob Evenblij (*1930) † 2001                                mededeling overlijden aan Nederl. familie

Piet Evenblij (*1929)  † 2008                                  e-mail mededeling overlijden

 

- med/ koepokkenbriefje 1910 Bertha W.

- med/ pokkenbriefjes 1936 v.d. kinderen                                                      

- vooruitbetaling gas en elektra 14.05.1929, P. Evenblij, van Wassenaarstraat, V.                 

- vooruitbetaling water 14.05.1929, P. Evenblij, van Wassenaarstraat, V.

 

- advertentie Wed. F.Evenblij / hoort vermoedelijk bij F.Evenblij 1872 (zit als foto in de stamboom)

 

                                                                                                                                                                              

Witteveen

Jacob Witteveen x  Maria Helena Schlösser              trouwboekje 1907 Kerkrade

                                                                           + uittreksel huwelijksakte dd.02.03.1938

Jacob Witteveen                                                    uittreksel geboorteakte m.v.v. ouders          

Jacob Witteveen                                                    2x uittr. overlijdensakte                   

Jacob Witteveen † 11.02.1938 Rotterdam                overlijdensbericht

 

Jan Witteveen   77jr. † 1952 Zuidlaren                    overlijdensbericht                            

Fokje Ten Hoor-Witteveen 50jr. †1951 Zuidlaren      overlijdensbericht

Neeltje Witteveen 68jr † 1946 Groningen                 overlijdensbericht - achterzijde open briefkaart !                             

Jan Willem Oonk  75jr. † 1953 Groningen                overlijdensbericht

C.Kriens  93jr. † 1993 Eindhoven                            overlijdensbericht   

                                                

 

Schlösser

Maria Helena Schlösser     *1879                            uittreksel geboorteregister Hoengen (D)              

Maria Helena  Schlösser    †1953                            overlijdensbericht

Willem Joseph Schlösser   †1930                            uittreksel BS overlijden

Willem Martin Schlösser    †1970                            overlijdensbericht

Leonard Schlösser            †1938                            overlijdensbericht

Anna Katharina Schlösser †1953                            overlijdensbericht

(Jan Willem Joseph Schlösser *1821                       geboorteakte)

 

Maria Agnes Schlösser x Laurus Daniel de Jonge      trouwboekje 23.04.1927 Kerkrade

Maria Agnes Schlösser     †15.04.1980                    overlijdensbericht krant

Maria Agnes Schlösser     †16.04.1980                    uittreksel overlijdensregister

Laurus Daniel de Jonge   †1967                              overlijdensbericht 

Willem Joseph Pütz (e.v. M.E.U. Schrage)               bidprentje  (als foto in de stamboom)  

Jan Willem Joseph Schlösser  * 1821                      geboorte aangifte (kopie)

Willem Joseph Schlösser        * 1849                      geboorte aangifte (kopie)                        

 

______________________________________________________________________________

                 

 

 

 

Door naar de GENEALOGIE