HISTORISCHE CANON Op 22 juni 2011 werd deze uitgave van de Historische Kring Loosdrecht gepresenteerd aan burgemeester drs. M.E. Smit. Het is een bijzonder geschiedenisboek geworden over Loosdrecht in al zijn facetten, getiteld:                                 LOOSDRECHT                        Acht eeuwen rond de Ster                              Historische canon De Loosdrechtse canon leest makkelijk weg en geeft een hedendaagse, moderne kijk op de geschiedenis van Loosdrecht. In vijfentwintig verhalen (vensters) worden de ‘beide Loosdrechten’ in chronologische volgorde behandeld, waardoor aanknopingspunten zijn ontstaan met andere (regionale) geschiedeniscanons. Venster 1. Ontstaan van het gebied Venster 2. De beide Loosdrechten Venster 3. Over bisschoppen, graven, ontginningen en grenzen Venster 4. Boeren en turfstekers Venster 5. Vervoer over het water Venster 6. Rechtspraak in Loosdrecht: "Vang ze die Loosdrechters"! Venster 7. Van kerken, geloven en strijd Venster 8. Hoogheemraden, waterschappen en waterlinies Venster 9. Van rijke lui en harde werkers Venster 10. Sterke verhalen? Venster 11. Industrie in plaats van turfsteken? Venster 12. Zorg voor elkaar? Venster 13. Medische zorg in Loosdrecht Venster 14. Loosdrechtse kunsten Venster 15. Nuttige voorzieningen Venster 16. Sypesteyn: een apart verhaal Venster 17. (Water)toeristen en recreatie Venster 18. De wereldoorlogen en het interbellum Venster 19. Loosdrechts verenigingsleven Venster 20. Woningbouw in Loosdrecht Venster 21. Marine Opleiding Kamp Hilversum (MOK Hilversum) Venster 22. Loosdrecht op de schop? Venster 23. Loosdrechtse gebeurtenissen in de twintigste eeuw Venster 24. Loosdrecht blijft Loosdrecht Venster 25. Loosdrecht nu en Loosdrecht over 15 jaar Handreiking voor de leerkracht
© Historische Kring Loosdrecht 2018  
VERKOOP EDUCATIE Werkboek CANON van LOOSDECHT HOME
De Historische Kring doet mee aan de digitale leeromgeving en heeft voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscho- len materiaal ontwikkeld en biedt on- dersteuning bij de uitvoering van om- gevingsonderwijs op school door mid- del van een werkboek over deze ca- non. Het is via de link hieronder te downloaden. Het boek, uitgevoerd in full-colour met harde kaft, is verkrijgbaar bij de His- torische Kring Loosdrecht voor de prijs van € 17,50. U kunt het ook per mail bestellen. Stuurt u daarvoor een mailtje naar:             info@hkloosdrecht.nl  In Loosdrecht wordt het thuisbezorgd; bij verzending per post moeten wij portokosten in rekening brengen.