HET BOERENBOEK (= UITVERKOCHT!!!!!) Na het succes van deel 6 in de Loosdrechtse Historische Reeks over de Neringdoenden en ambachtslieden in Loosdrecht (zie meer hierover), werd er in 2013 besloten een boek te maken over een bijna verdwenen bedrijfstak: de veehouders en landbouwers in Loosdrecht. Slechts een mensenleven is het geleden dat Loosdrecht een agrarisch dorp was met talloze veehouders. Een handjevol is nu nog slechts over. Maar het is duidelijk te zien dat veel van de panden die nu voor andere doeleinden in gebruik zijn, vroeger boerderijen waren.       Dit boek beschrijft hoe het komt dat de veenhouderij grotendeels uit ons dorp verdwenen is en laat zien welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld. In dit boek kunt u lezen over koeien en melk, melkquota, milieuwetgeving, schaalvergroting en mestproblematiek en nog veel meer zaken. Maar er wordt ook verteld over de Loosdrechtse mensen, boeren en boerinnen. Over degenen die met hun bedrijf gestopt zijn maar waarvan de namen nog overal in Loosdrecht opduiken en over anderen die het bedrijf voortgezet hebben, maar daarvoor aanpassingen hebben moeten doorvoeren.        Dit boek gaat over mensen, ouders en grootouders van uw dorpsgenoten. Mensen die onder wisselende omstandigheden en met meer of minder succes in hun bestaan moesten voorzien. De uitreiking van het eerste exemplaar vond plaats tijdens de jaarvergadering van 24 maart 2015. Ferry Brand, lid van de redactie, overhandigde het boek aan de heer Frits Schoenmaker, een veehouder uit Oud-Loosdrecht en afkomstig uit een oud Loosdrechts boerengeslacht. Met meer dan 200 bladzijden en rijkelijk met foto’s geïllustreerd is dit een boek geworden dat iedereen die een band heeft met ons dorp niet alleen in de boekenkast wil hebben staan, maar er ook veelvuldig uit zal willen halen om terug te gaan in de tijd. Het is of u uw familie, uw buren of misschien wel uzelf tegenkomt en dat u met veel plezier zult lezen.
HOME VERKOOP