Tijdschrift Historische Kring Loosdrecht

JaargangHKL 1977-19 / blz.: 147-156
TitelHet vee van Jacob Pos
AuteurMensch, P.J.A. van
InhoudFeiten over het vee en veeziekten zoals zo in de 18e-eeuw voor kwamen en waarover Jacob Pos in zijn dagboek rapporteerde.
Trefwoord Veeteelt