AKTUEEL In de maand juni is het 200ste nummer van ons HKL- periodiek uitgekomen. Secretaris Trees Lamme hield een leuke toespraak voor de aanwezige redactie- en werkgroepleden. Ook oud-redacteuren waren aanwezig. Trees had veel werk besteed aan het ontstaan van deze 200 nummers; hoe het allemaal is begonnen in 1974. In de middag werd door John Mol, die overigens al 25 jaar redacteur is, in tegenwoordigheid van de pers en een kleine afvaardiging van de HKL het eerste exemplaar aangeboden aan burgemeester Freek Ossel die nogmaals onder woorden bracht hoe belangrijk het is om de historie van ons dorp vast te leggen voor de lokale gemeenschap. In dit periodiek staat een mooi artikel over de V.O.C., geschreven door Dik Mur. De daarbij behorende twee bijlagen staan op deze website en zijn te downloaden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kasteel-Museum Sypesteyn presenteert van 6 mei tot en met 28 oktober 2018: ‘De porseleinfabriek boven water’. Dit is de tweede in een reeks van voorlopig drie tentoonstellingen, waarmee Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht zich presenteert als plek om kennis te nemen van het spannende verhaal van het Hollands porselein. Vanaf de eerste kennismaking met oosters porselein, voor het eerst door de reis van Marco Polo en vanaf de 17de eeuw door de invoer op grote schaal door de V.O.C., probeerden Europeanen dit fascinerende ‘witte goud’ na te maken. Het ‘arcanum’ of het geheim van de porseleinproductie werd in 1709 ontrafeld in Meissen. Gedurende slechts vijftig jaar blies ook Holland zijn partij mee in de productie van deze vorm van sierkunst. De plek van de Loosdrechtse porseleinfabriek aan en nu deels in het water van de plassen werd een aantal jaren geleden grondig onderzocht en gedocumenteerd. De tentoonstelling De porseleinfabriek boven water brengt met behulp van grondstoffen en hulpmiddelen het productieproces in beeld. De vele gevonden misbaksels getuigen op hallucinante wijze van het grote afbreukrisico. Bij de opgraving kwamen ook onbekende vormen en decoraties boven water. Deze tentoonstelling komt mede tot stand in samenwerking met de Stichting Loosdrechts Porselein (SLOP), Historische kring Loosdrecht en de Vrienden van Kasteel-Museum Sypesteyn. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De jaarvergadering werd gehouden op dinsdag 27 maart 2018 in de Gereformeerde Kerk Nieuw Loosdrechtsedijk 55 te Nieuw- Loosdrecht. Na opening en het huishoudelijk gedeelte, waaronder het vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 28 maart 2017 en het voorlezen van het  jaarverslag secretariaat over 2017, volgde het financieel verslag over 2017 en begroting voor 2018 door de penningmeester middels een Power Point presentatie. De kascommissie, bestaande uit de heren  Rut van Henten en Willem Hein Vunderink, bracht verslag uit van hun bevindingen waarna de vergadering décharge verleende. Rut van Henten was aftredend. Piet Lam werd als opvolger gekozen. Bestuursverkiezing:  Aftredend was secretaris Trees Lamme. Gelukkig stelde ze zich herkiesbaar! Na de pauze kwam de heer Frits Erdmann, zoon van de welbekende dokter Erdmann, die een interessante lezing hield over de ‘Historie van Zonnestraal’. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de reden waarom Jan van Zutphen en diens architecten juist daar wilden bouwen, ver van Amsterdam. Wie was Jan van Zutphen en waarom wilde de diamantbewerkers een eigen sanatorium? Ook werd uitgebreid verteld over de architectuur van Zonnestraal en de vraag waarom het is voorgesteld voor de UNESCO-Werelderfgoedlijst. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACTIVITEITEN 2018:  Woensdag 29 augustus: Nootwegjaarmarkt en ‘open garage’ Lindeplein.                                      Zaterdag 8 september: Open monumentendag.                                      Vrijdag  16 november: Dia-avond in de Geref. Kerk naast De Magneet.  ================================================================================================= Zojuist verschenen: De nieuwste uitgave van de Historische Kring Loosdrecht:                       CD-Genealogie 2018. Deze nieuwe CD-ROM bevat inmiddels meer dan 150.000 persoonsnamen, waaronder een gekoppelde database van 54.000 personen. Niet allemaal Loosdrechters, maar wel gekoppeld aan. Veel mensen uit Breukeleveen, Tienhoven, Kortenhoef, ’s- Graveland, Loenen, Hilversum, en andere omliggende plaatsen zijn toegevoegd. Naast deze gegevens uit doop-, trouw-, en begraafboeken (ook gescande originele boeken), Burgerlijke Stand, Rechterlijke- en Notariële archieven, zijn er extra bronnen toegevoegd.  De prijs per CD is 12,50 Euro (exclusief porto) en te bestellen bij de Historische Kring Loosdrecht met vermelding van CD-Genealogie en uw naam en adres. Benieuwd naar wat er precies op staat? Klik hier.  ================================================================================================ MAGNEET 2017 was voor de Historische Kring Loosdrecht een bijzonder belangrijk jaar. Wij vierden het 45-jarig bestaan en openden ons nieuwe verenigingsgebouw 'De Magneet' op 23 september 2017. Om 15:45 heeft wethouder Theo Reijn onder grote belangstelling officieel het nieuwe pand van de HKL aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a geopend. Wethouder Reijn knipte met prachtige openingswoorden het lint door en schonk de HKL een toepasselijk cadeau: een originele Makkummer bord dat de gemeente Loosdrecht ooit kreeg van de commissaris der Koningin Utrecht Belaerts van Blokland. Voorzitter Ernst kondigde verder een hele speciale gast aan: Dominee De Mol in eigen persoon, bezield vormgegeven door de fameuze acteur Joop Glijn.   Klik op de foto om de toespraak van Ds. Joannes de Mol te zien en horen ************************************************************************************************************************************************* VERHUIZING VAN HET DRIELUIK NAAR DE MAGNEET De verhuizing naar de Magneet is een groot succes geworden. Dat was geen eenvoudige zaak en er is maandenlang door veel vrijwilligers bijzonder hard aan gewerkt. Ook wij zijn verrast dat het op dorpse manier met behulp van veel kundige handen zo mooi is geworden. Het dorpse gemeenschapsgevoel bestaat dus nog in Loosdrecht! We doen gelukkig ons best voor een flinke groep van liefhebbers van oudheden en van Loosdrechtse, cultureel waardevolle zaken. ************************************************************************************************************************************************* ANSICHTKAARTEN van Loosdrecht De HKL heeft een deel van haar prentbriefkaartenverzameling op internet gezet >> bekijk hier deze kaarten
HOME